logo
Lakroan'i Madagasikara
Kardinaly Tsarahazana Mgr Désiré

Toriteny sy hafatra napetrany

admin il y a 7 mois

Maro ireo fotoana nandraisan’ny Kardinaly Tsarahazana fitenana tany Toamasina. Teo ohatra ny fandrasainy fitenenana nandritra ny fitokanana ny pylône an’ny Radio Masôva. Teo koa ny toriteny izay fampianarana fanaon’ny fiangonana nandritra ny lamesa ary ny farany singanina dia ny teny fisaorana nataony. Tatitra.

Toriteny sy hafatra napetrany


Fitokanana


Isan’ny Nanaitra ahy tamin’ny fandraisana ahy dia tsapa fa miandrandra zavatra lehibe ny Kristianina ary koa ny vahoaka Malagasy. Miandrandra fahagagana ve ? Mampiasa saina ahy izany. Mampiasa saina ahy koa ny mahatsiaro ireo miezaka hitory ny Vaovao Mahafaly any lavitra any, ireo pretra any lavitra any. Izany indrindra no nanaovana ezaka hanome tanjaka an’ity radio ity. Radio izay manao lohalaharana ny fanabezana ialana amin’ny fanambakana. Mety hanelingelina izy ity fa hirosoana hatrany. ” tahaka izay raha fintinina ny teny natsipin’ny Kardinaly nandritra ny fotoana fitsofan-drano ilay pylône an’ny Radio Masôva.


Toriteny


Rehefa irahina isika rehetra vita Batemy ary koa nandray ny sakiramentan’ny Fankaherezana dia matetika milaza fa “tsy vitako izao”, “tsy mahay miteny aho”, “tsy voaofana amin’izany aho”. Jereo anefa fa raha vakiantsika ny Evanjely dia hitantsika fa ireo Apositoly ireo dia tsy nivoaka tamin’ny sekoly avo lenta, ary saika mpanarato ny ankamaroany. Jesoa Kristy izany dia nampanao batemy an’izao tontolo izao tamin’ny alalan’ireo mahantra, tamin’ny alalan’ireo madinika. Noho izany isika rehetra no voantso araka ny Evanjely araka ny fanomezam-pahasoavana azontsika tsirairay avy. Mazava loatra dia tsy maintsy atao amin’ny alalan’ny fitenenana.

Eny ilaina dia ilaina ny toriteny, nefa tsy mijanona amin’izany ihany fa indrindra koa amin’ny alalan’ny oha-piainana manaraka ny fiteny hoe “ny teny manaitra fa ny atao ihany no mahasarika” Raha tsy mifanaraka amin’ny tenenintsika ny ataontsika dia lasa mpandainga isika. Matetika mahavoa antsika izany. Hafa ny lazain’ny vava, hafa ny zavatra atao ka miaina ao anatin’ny fihatsaram-belatsihy isika. Noho izany, mila mibebaka isika, mila mibebaka isika mianakavy. Tsy maintsy mibebaka aloha mba hahatanteraka ny asa. Alohan’ny hanaovana fitoriana…. Minoa ny Evanjely (Mk 1, 17-25).

Raha tsy mibebaka isika dia tsy afaka ny hiantoka ny Marina, ary misy ny hira kristianina manao hoe : “Tsy zakan’ny olombelona vesaran’ota ny marina”

Rentsika teo ny nanjo ny mpaminany Amosa, tany Betela any amin’ny faritanin’i Joda : Ry mpahita ô, mandehana mandositra any amin'ny tanin'i Jodà, ka any hianao no mihinàna hanina; any hianao no maminania. Fa aza maminany atý Betela intsony, satria fitoera-masin'ny mpanjaka ny atý, ary tranom-panjakana ao amin’ny vakiteny voalohany (Bokin'i Amosy 7,12-15.)

Tsotra ny antony. Manelingelina ny mpisorona ny mpaninany Amosa. Tsy manaiky ny tsy rariny izy, manohitra ny fanambakana ny madinika izy, mitaky ny rariny sy ny hitsiny izy. Mazava loatra araka ny efa voalazako teny am-boalohany tsy zakanin’ny olombelona tsy vonona hibebaka ny marina : dia ny famporetana, fampijaliana, fampitahorana, fampisamborana ary famonoana aza.

Rentsika teo ny valitenin’i Amosa : Tsy mba mpaminany aho na zanaky ny mpaminany; fa mpiandry omby sy mpamboly aviavy. Ary nalain'ny Tompo tany aho, dia nataon'ny Tompo tamiko hoe: Mandehana hianao, maminany any amin'Israely vahoakako.

 

Ry havako malala

Ilaina dia ilaina ny fijoroana ho vavolombelona tahaka an’i Amosa mpaminany. Mahazo laka maneran-tany ny ratsy, ny fitiavan-tena, fitiavana harena diso tafaohatra, fitiavana voninahitra… ka zary tsy mampaninona ny fampiasana ny hafetsen-dratsy rehetra mba hahazoana ny tombontsoa manokana, tsy mampaninona ohatra ny fampiasaina ny herisetra. Mila miova toe-tsaina isika izany. Mila miova isika Malagasy. Sao dia lasa fomba fanao ny risoriso, satria tokoa mantsy, ny zavatra hita amin’izao raha misy zavatra karakaraina, raha mikarakara taratatsy na zavatra iray ka tsy mety vita ka asaina miverimberina dia noho ianao tsy mahalala fomba, tsy manolotra kely. Ny Papa Fransoa dia tsy mihambahamba miteny mafy ary manohitra an’izay rehetra mamoritra ny mpiara-belona. Tsy afaka ampandeferina ny zava-misy ka rehefa tsara dia tsara, rehefa tsy mety dia tsy mety. Tsy mahatanty mijery ny vahoaka mijaly noho ny tsy fahamarinana, noho ny tsy firaharahiana Andriamanitra

 

Nahatsapa ny fahasoavana nomen’Andriamanitra azy i Md Paoly. Misaotra an’Andriamanitra izy araka ny ao amin’ny vakiteny faharoa rentsika teo. Isika koa dia tokony hahatsapa izany ary hisaotra an’Andriamanitra.

 

Ny hafatra ampitaina amintsika mianakavy dia ity : Mila mijoro sy miaina marina ny maha kristianina antsika isika. Koa raha tiantsika marina i Jesoa Kristy dia hiova isika ary azo inoana sy tsy isalasalana fa handroso ity Madagasikara ity.

Tadidintsika ny fanontaniana telo napetraka tamin’i Md Piera : Piera ! moa tia va ianao ? Ary tsaroantsika ny valintenin’i Md Piera nanao hoe: Eny tiako ianao Jesoa… Raha ny anton’ny fanontaniana no dinihana dia olona mitady zavatra ho azy no mametraka fanontaniana toa izany. Raha tia ahy ianao dia ataovy toa izao aho, ohatra, raha tia ahy ianao vangao lamasinina, vangao lambahoany, vangao telefaonina, raha tia ahy ianao hanamboary trano vato.

 

Tsy manao toa izany anefa i Jesoa fa maniraka izy. Tia ahy va ianao ? Fahano ny zanak’ondry. Izany hoe fahavononana, fitiavana hanompo ny namana no takian’i Jesoa Kristy. Izany no nahatonga Azy niteny hoe : Aza mitondra na inona na inona eny an-dalana na kitapo, na mofo, na farantsa kely varahina amin'ny fehin-kibo, afa-tsy tehina ihany, fa ny tongotra no asiana kapa, ary tsy mitondra akanjo roa.

 

Isika hitondra vahoaka na ara-panahy na ara-batana tiavontsika marina i Kristy raha tsy manompo ny vahoaka, mamono tena ho an’ny vahoaka izay vao tena tia an’i Kristy marina. Tadidio mandrakariva ny fahendren-drazana hoe : “aza ny lohasaha mangina no jerena fa Atra antampon’ny loha

 

Fisaorana


Fisaorana maro lafy ho an’ny sokajin’olona isanisany, ny Kristianina ny olona tsara sitra-po, tamin’ny fikarakarana amin’ny lafin-javatra maro ka teo ny fanotronana hatrany Roma ka hatreto Toamasina. Nahafoy fotoana, nahafoy vola aman-karena tsy ho voavaliko mandrakizay ireny fa Andriamanitra sy ny fitahiany no hangatahako hirotsaka aminareo tsirairay avy. Ny fanomezako ho anareo rehetra ho setrin’izany dia ny Romana 12, 21. (Tsy notononiny ny voarakitra ao fa heveriny fa efa mahay azy io ny rehetra satria io ny teny fanevany : “Aza mety ho resin'ny ratsy, fa reseo amin'ny soa ny ratsy”).

 

Nangonin-dRazafindramanitra


Ahitana ny toriteny

https://www.youtube.com/watch?v=0WTq4BGd7rY 


Partager l'article:

Lakroa en direct
 • 31 Jan. 2019 - 06:49-

  Bilan provisoire global en date du 30 janvier 2019 à 18h. Le bilan provisoire global après les « Fortes pluies » et « Tempête Tropicale Modérée EKETSANG» fait état de : • 27 Décédés (18 à cause du glissement de terrain, 4 morts par noyade, 1 mort d’un écroulement d’une maison suite à l’inondation, 4 morts d’un écroulement d’une maison) ; • 1 Disparu (emportée par l’eau) ; • 3 Rescapés (suite au glissement de terrain) ; • 9 586 Sinistrés (254 dues au glissement de terrain et 9 332 à cause de l’inondation) ; • 833 Déplacés actuels (451 dues au glissement de terrain et 382 à cause de l’inondation) ; • 2 462 Déplacés cumulés (518 dues au glissement de terrain et 1 944 à cause de l’inondation) ; • 1 778 Cases d’habitation inondées ; • 187 Cases détruites (7 dues au glissement et 83 dues à l’inondation).
  CECI EST LE DERNIER BULLETIN EN CE QUI CONCERNE L’INONDATION ET LE GLISSEMENT DE TERRAIN DE CES DEUX DERNIERES SEMAINES A MADAGASCAR. (Source : BNGRC, Centre d'Etudes de Réflexion de Veille et d'Orientation).

 • 29 Jan. 2019 - 07:10-

  Bilan provisoire global en date du 28 Janvier 2019 à 20h. Le bilan provisoire global après les « Fortes pluies » et « Tempête Tropicale Modérée EKETSANG» fait état de : • 21 Décédés (18 à cause du glissement de terrain, 2 morts par noyade, 1 mort d’un écroulement, d’une maison suite à l’inondation) ; • 1 Disparu (emportée par l’eau) ; • 3 Rescapés (suite au glissement de terrain) ; • 8 466 Sinistrés (254 dues au glissement de terrain et 8 212 à cause de l’inondation) ; • 1 934 Déplacés actuels (450 dues au glissement de terrain et 1 484 à cause de l’inondation) ; • 2 304 Déplacés cumulés (518 dues au glissement de terrain et 1 786 à cause de l’inondation) ; • 1 603 Cases d’habitation inondées ; • 62 Cases détruites (7 dues au glissement et 55 dues à l’inondation). Source : Centre d'Etudes de Réflexion de Veille et d'Orientation.

 • 28 Jan. 2019 - 07:43-

  Bilan provisoire global en date du 27 janvier 2019 à 19h. Voici le bilan après les « Fortes pluies » et « Tempête Tropicale Modérée EKETSANG» qui fait état de :
  • 21 Décédés (18 à cause du glissement de terrain, 2 morts par noyade, 1 mort d’un écroulement d’une maison suite à l’inondation) ;
  • 1 Disparu (emportée par l’eau) ;
  • 3 Rescapés (suite au glissement de terrain) ;
  • 8 031 Sinistrés (201 dues au glissement de terrain et 7 830 à cause de l’inondation) ;
  • 1 236 Déplacés actuels (134 dues au glissement de terrain et 1 102 à cause de l’inondation) ;
  • 1 605 Déplacés cumulés (201 dues au glissement de terrain et 1 404 à cause de l’inondation) ;
  • 1 603 Cases d’habitation inondées ;
  • 62 Cases détruites (7 dues au glissement et 55 dues à l’inondation). (Source : Centre d'Etudes de Réflexion de Veille et d'Orientation).

 • 25 Jan. 2019 - 11:26-

  Nominations lors du Premier Conseil des ministres. Ce jeudi 24 janvier, après la nomination du nouveau gouvernement, le Président Rajoelina, a présidé le premier conseil des ministres au Palais d’Etat d’Iavoloha.
  Décret abrogeant le décret n°2016-140 du 02 mars 2016 et portant nomination de Madame ANDRIAMBALO Lala Ratompoalizo, Directeur du Protocole d’Etat auprès de la Présidence;
  Décret portant nomination de Ramaholimasy Holder, Directeur Général de la Présidence en charge des Affaires Politiques;
  Décret portant nomination de Andriamanananoro Augustin, Directeur Général de la Présidence en charge des Projets;
  Décret portant nomination de Sahondrarimalalala Marie Michelle, Directeur des Etudes Juridiques de la Présidence;
  Décret portant nomination de Raharinosy Jimmy, Directeur des Systèmes d'Information.
  Lalatiana Raktotondrazafy est le porte-parole du gouvernement

 • 24 Jan. 2019 - 07:49-

  Bulletin flash du 23 janvier. Bilan provisoire global en date du 23 Janvier 2019 à 18h transmis par le Centre d'Etudes de Réflexion de Veille et d'Orientation. Le bilan provisoire global fait état de : 16 décédés (15 à cause du glissement de terrain et 1 mort par noyade) ; 4 disparus (3 à cause du glissement de terrain et 1 emportée par l’eau) ; 3 rescapés (suite au glissement de terrain) ; 5 763 sinistrés (201 dues au glissement de terrain et 5 562 à cause de l’inondation) ; 503 déplacés cumulés (201 dues au glissement de terrain et 302 à cause de l’inondation) ; 1 588 cases d’habitation inondées ; 31 cases détruites (7 dues au glissement et 24 dues à l’inondation).

 • 22 Jan. 2019 - 14:46-

  Le staff du PRM Rajoelina. Rajoelina Andry Nirina, a tenu son premier conseil des ministres restreint, ce lundi 21 janvier 2019 au Palais d’État d’Iavoloha. Il a nommé ses proches collaborateurs. Ramonjavelo Manambahoaka Valéry Fitzgerald a été nommé Secrétaire général de la Présidence. Andriamaholy Onjaniaina Dina est nommé au poste Secrétaire Général Adjoint de la Présidence. Et, Delmotte Stéphanie a été nommée Directeur de Cabinet civil de la Présidence. On attend donc les autres membres entre autres le directeur de cabinet militaire,  le directeur administratif et financier…

 • 22 Jan. 2019 - 14:45-

  Reconduction du PM Christian Ntsay. Conformément aux dispositions de l’article 54 de la Constitution de la Quatrième République, les députés issus du groupe de partis majoritaires à l’Assemblée Nationale, en l’occurrence le MAPAR, ont proposé le nom de NTSAY Christian Louis au poste de Premier Ministre. Aussi, Son Excellence Monsieur le Président de la République, Rajoelina Andry Nirina, a pris le décret n°2019-016 portant nomination du Premier ministre, Chef du Gouvernement, Monsieur NTSAY Louis Christian.

 • 21 Jan. 2019 - 15:57-

  Gouverneur de région ? Dans son premier discours après la prestation de serment ce 19 janvier, le président Andry Rajoelina a utilisé le mot “gouverneur” de région. On lit dans la Constitution que “La fonction exécutive est exercée par un organe dirigé par le Chef de Région élu au suffrage universel. Le Chef de Région est le premier responsable de la stratégie et de la mise en œuvre de toutes les actions de développement économique et social de sa région. Il est le Chef de l’Administration de sa région.” Première entorse devant le gardien de la Constitution ?

 • 21 Jan. 2019 - 15:34-

  10 décès au moins. Les pluies torrentielles tombées sur Antananarivo dans la soirée du samedi 19 janvier ont perturbé la fin des festivités de la prestation de serment du Président Rajoelina (fête à Mahamasina, feux d’artifices annulées). Mais plus grave, elles ont provoqué un éboulement en plusieurs endroits et plusieurs maisons ont été démolies. Plusieurs personnes ont été ensevelies sous les décombres. Plusieurs personnes ont été sauvées mais on déplore une dizaine de victimes. On compte au moins 10 personnes décédées et on craint que le nombre ira en croissant.

 • 19 Jan. 2019 - 11:48-

  Hevi-dehibe notsoahina tamin'ny lahatenin'ny filoha Rajoelina. Ezaka lehibe no atao momba ny famokarana ny herinaratra. Politikan’ny kibo velaran-tany hovolena, tsy hanafatra vary intsony. Hitsinjo sy hanampy ireo tena marefo efa eny ambony sambo ny vary tena mora ho zaraina sy hamidy mora. Asa fa tsy kabary. Hanangana sy hanorina tanana vaovao isika ho modely aty amin’ny ranomasina Indiana izay atomboka amin’ity taona ity ihany. Ho mpandresy amin’ny lafiny rehetra ny Malagasy. Ampiray sy ampitambatra ny Malagasy aho. Tsy ny eto antananarivo ihany no hisitraka fa hapetraka ny fanamby fa hisitraka izany ny any amin’ny faritra. Apetraka ny governora hisolo ny lehiben’ny faritra. Izy ireo no hitarika ny asa goavana. Omentsika fitaovana manokana fanamboaran-dalana ny faritra rehetra. Ho lasa 23 ny faritra. Tsy ekeko ny gaboraraka. Tsy azo ekena ny fanaovana tolotrasa kanefa tsy  nisy asa notanterahina akory. Ady amin’ny kolikoly sy fitsarana marina tsy mitanila. Tsy ekeko ny fitsabahana amin’ny raharaha fitsarana.

  Tsy fandriampahalemana. Vahaolana koa ampitomboina ny isan’ny mpitandro filaminana. Ho vatsiana fitaovana mendrika manaraka ny toetrandro ny foloalindahy sy mpitandro filaminana. Handalo eto ny santionany amin’ny fitaovana tsy mataho-bala. Fankahalana fanaratsiana fisaraham-bazana hahilika izany.

 • 18 Jan. 2019 - 08:14-

  Passation à Iavoloha. Selon l’article 48 de la constitution “La passation officielle du pouvoir se fait entre le Président sortant et le Président nouvellement élu.” Il n’est nullement indiqué que c’est le président démissionnaire ou le président intérimaire. La passation se fera officiellemen ce vendredi 18 janvier. Selon la rumeur la passation se fera entre le président Rajaonarimampianina qui a démis de ses fonctions présidentielles en septembre 2018 et le président Rajoelina. Si cela se fera cela veut dire une passation des dossiers de janvier 2014 à septembre 2018. Qu’en sera-t-il des dossiers durant l’intérim ? Y aura-t-il une autre cérémonie de passation ce vendredi aussi ?


 • 09 Jan. 2019 - 08:42-

  Le FFKM présente ses vœux au Président de la République p.i. Les représentants du Conseil Chrétien des Eglises (FFKM), sont venus présenter les vœux de nouvel an au Président de la République p.i, Rivo Rakotovao, au palais d’Ambohitsorohitra, le 8 janvier 2019. Le Président en exercice de la FFKM a évoqué lors de la rencontre l’importance de la période que traverse le pays à l’heure actuelle, et n’a pas manqué de souligner l’union dans la prière pour la marche du pays ; il a aussi mis en relief la noble mission et les responsabilités qui incombent au Chef de l’Etat, Rivo Rakotovao, et invoqué la bénédiction divine à son endroit ainsi qu’à sa famille.

 • 07 Jan. 2019 - 14:16-

  Jours fériés de 2019. Mardi 1er Janvier, Vendredi 8 Mars : Journée de la Femme. Vendredi 29 Mars : Jour des martyrs 1947. 21 Avril : Pâques ; 22 Avril : Lundi de Pâques. Mercredi 1er Mai : Fête du travail. 30 Mai : Ascension. 4 Juin : L'Aïd el Fitr. 9 Juin : Pentecôte ; 10 Juin : Lundi de Pentecôte. 26 Juin : Fête de l'Indépendance. 11 Aout : L'Aïd el kebir ou Aïd-al-adha. 15 Août : Assomption. Vendredi 1er Novembre : Toussaint. 25 Décembre : Noël.

 • 05 Jan. 2019 - 09:59-

  Différents cas d’annulation d’une élection. Suivre les liens

  http://www.lakroa.mg/item-1607_articles_monde_18-la-cour-suprame-annule-laalection-prasidentielle.html


  http://www.lakroa.mg/item-1608_articles_monde_18-annulae-a-cause-daune-utilisation-abusive-de-facebook.html

 • 04 Jan. 2019 - 07:17-

  Résultats officiels le 8 janvier. La HCC, Haute Cour Constitutionnelle, dans un communiqué publié sur son site fait savoir la date de la proclamation officielle des résultats. La HCC procèdera à la proclamation officielle du second tour de l’élection présidentielle le mardi 8 janvier 2019 à 15 heures. La cérémonie aura lieu à la salle de proclamation du Palais d’Etat d’Ambohidahy. Pour la la HCC, s’applique de facto l’Article 61 de la Loi organique N°2018-009 relative à l’élection du Président de la République qui dit que la HCC procède à la proclamation officielle des résultats définitifs dans un délai de neuf (9) jours à partir de la date de publication des résultats provisoires par la CENI.

 • 02 Jan. 2019 - 12:49-

  Sainte et heureuse année 2019. Nous vous envoyons des étoiles de Paix, de solidarité, de Vérité et d’Amour pour qu’elles illuminent votre vie toute l’année 2019. toute l'équipe de www.lakroa.mg nous vous offrons comme menu au quotidien pour les 365 jours : "De belles coupes de sourire, Quelques éclats de rires, Une grande cuillerée de gentillesse, Quelques grains de tendresse, Une bonne pincée d’affection, Des poignées d’or et d’argent, Un maximum de réussite, Saupoudrer de gaïté, Faire mijoter avec douceur, Servir joyeusement."

 • 29 Dec. 2018 - 13:12-

  Délai des requêtes. En application du système de délai franc mis en œuvre lors du premier tour de l’élection présidentielle, le dernier jour de dépôt des requêtes tombant normalement un samedi (voir communiqué du 28 décembre 2018, in infra), la date limite de dépôt est reportée au premier jour ouvrable suivant, c’est-à-dire le lundi 31décembre 2018 à 16 heures. La proclamation officielle des résultats provisoires du second tour de l’élection présidentielle ayant eu lieu le jeudi 27 décembre 2018, la date limite de réception des requêtes auprès du greffe de la Haute Cour Constitutionnelle est fixée au samedi 29 décembre 2018 à minuit.

 • 29 Dec. 2018 - 13:02-

  Mamory vahoaka. Tsy manaiky ny voka-pifidianana navoakan’ny CENI ny mpomba ny kandida laharana faha 25, Marc Ravalomanana. Mamory vahoaka eo amin’ny “kianjan’ny 13 mai” izy ireo ny sabotsy 29 desambra. Milaza ny ampiseho ireo porofo mitarika azy ireo tsy hanaiky iny voka-pifidianana iny, porofo izay ho azy ireo milaza fa nisy hala-bato tany rehetra tany. Hala-bato amin’ny endrika isan-karazany ka nahatonga ny fandresen’ny kandida lahanara faha 13 Andry Nirina Rajoelina.

 • 29 Dec. 2018 - 13:01-

  Vokatra navoakan’ny CENI ny alakamisy 27 desambra. Tamin’ireo mpifidy miisa 9 913 599  voasoratra anarana ao anaty lisi-pifidianana, 4 767 697 (48, 09%) no tonga naneho ny safidiny. Ny isan’ny vato manankery tamin’izany dia nahatratra, 4 648 086, ny vato maty tamin’izany, 78 465 ary ny vato fotsy 41 146. Mitsinjara toy izao ny vato azon’ireo kandidà mpifanina tamin’izany fifidianana izany : ny an’ny kandidà laharana faha 13, RAJOELINA Andry Nirina, 2 587 035 manome isan-jato 55,66% ary ny an’ny kandidà laharana faha 25, RAVALOMANANA Marc, 2 061 051 manome ny salan’isa 44,34%.

 • 24 Dec. 2018 - 12:15-

  Joyeux Noël ...
  Lorsque décembre frappe à la porte
  Dame pluie arrose la terre qui se couvre de beauté…
  Plus Noël approche plus la douceur s’installe
  Les guirlandes illuminent nos sapins de noël,
  Et sur tous les visages, la joie et les sourires.
  Noël arrive, quel grand bonheur !
  A cette occasion, www.lakroa.mg vous dit : “Joyeux Noël”
  Merry Christmas dia samia ho lavitry ny kirizy mafy !

Du même auteur

education
societe

Dans la même rubrique

une
une
Publicité