logo
Lakroan'i Madagasikara
Kardinaly Tsarahazana Mgr Désiré

Toriteny sy hafatra napetrany

admin il y a 28 jours

Maro ireo fotoana nandraisan’ny Kardinaly Tsarahazana fitenana tany Toamasina. Teo ohatra ny fandrasainy fitenenana nandritra ny fitokanana ny pylône an’ny Radio Masôva. Teo koa ny toriteny izay fampianarana fanaon’ny fiangonana nandritra ny lamesa ary ny farany singanina dia ny teny fisaorana nataony. Tatitra.

Toriteny sy hafatra napetrany


Fitokanana


Isan’ny Nanaitra ahy tamin’ny fandraisana ahy dia tsapa fa miandrandra zavatra lehibe ny Kristianina ary koa ny vahoaka Malagasy. Miandrandra fahagagana ve ? Mampiasa saina ahy izany. Mampiasa saina ahy koa ny mahatsiaro ireo miezaka hitory ny Vaovao Mahafaly any lavitra any, ireo pretra any lavitra any. Izany indrindra no nanaovana ezaka hanome tanjaka an’ity radio ity. Radio izay manao lohalaharana ny fanabezana ialana amin’ny fanambakana. Mety hanelingelina izy ity fa hirosoana hatrany. ” tahaka izay raha fintinina ny teny natsipin’ny Kardinaly nandritra ny fotoana fitsofan-drano ilay pylône an’ny Radio Masôva.


Toriteny


Rehefa irahina isika rehetra vita Batemy ary koa nandray ny sakiramentan’ny Fankaherezana dia matetika milaza fa “tsy vitako izao”, “tsy mahay miteny aho”, “tsy voaofana amin’izany aho”. Jereo anefa fa raha vakiantsika ny Evanjely dia hitantsika fa ireo Apositoly ireo dia tsy nivoaka tamin’ny sekoly avo lenta, ary saika mpanarato ny ankamaroany. Jesoa Kristy izany dia nampanao batemy an’izao tontolo izao tamin’ny alalan’ireo mahantra, tamin’ny alalan’ireo madinika. Noho izany isika rehetra no voantso araka ny Evanjely araka ny fanomezam-pahasoavana azontsika tsirairay avy. Mazava loatra dia tsy maintsy atao amin’ny alalan’ny fitenenana.

Eny ilaina dia ilaina ny toriteny, nefa tsy mijanona amin’izany ihany fa indrindra koa amin’ny alalan’ny oha-piainana manaraka ny fiteny hoe “ny teny manaitra fa ny atao ihany no mahasarika” Raha tsy mifanaraka amin’ny tenenintsika ny ataontsika dia lasa mpandainga isika. Matetika mahavoa antsika izany. Hafa ny lazain’ny vava, hafa ny zavatra atao ka miaina ao anatin’ny fihatsaram-belatsihy isika. Noho izany, mila mibebaka isika, mila mibebaka isika mianakavy. Tsy maintsy mibebaka aloha mba hahatanteraka ny asa. Alohan’ny hanaovana fitoriana…. Minoa ny Evanjely (Mk 1, 17-25).

Raha tsy mibebaka isika dia tsy afaka ny hiantoka ny Marina, ary misy ny hira kristianina manao hoe : “Tsy zakan’ny olombelona vesaran’ota ny marina”

Rentsika teo ny nanjo ny mpaminany Amosa, tany Betela any amin’ny faritanin’i Joda : Ry mpahita ô, mandehana mandositra any amin'ny tanin'i Jodà, ka any hianao no mihinàna hanina; any hianao no maminania. Fa aza maminany atý Betela intsony, satria fitoera-masin'ny mpanjaka ny atý, ary tranom-panjakana ao amin’ny vakiteny voalohany (Bokin'i Amosy 7,12-15.)

Tsotra ny antony. Manelingelina ny mpisorona ny mpaninany Amosa. Tsy manaiky ny tsy rariny izy, manohitra ny fanambakana ny madinika izy, mitaky ny rariny sy ny hitsiny izy. Mazava loatra araka ny efa voalazako teny am-boalohany tsy zakanin’ny olombelona tsy vonona hibebaka ny marina : dia ny famporetana, fampijaliana, fampitahorana, fampisamborana ary famonoana aza.

Rentsika teo ny valitenin’i Amosa : Tsy mba mpaminany aho na zanaky ny mpaminany; fa mpiandry omby sy mpamboly aviavy. Ary nalain'ny Tompo tany aho, dia nataon'ny Tompo tamiko hoe: Mandehana hianao, maminany any amin'Israely vahoakako.

 

Ry havako malala

Ilaina dia ilaina ny fijoroana ho vavolombelona tahaka an’i Amosa mpaminany. Mahazo laka maneran-tany ny ratsy, ny fitiavan-tena, fitiavana harena diso tafaohatra, fitiavana voninahitra… ka zary tsy mampaninona ny fampiasana ny hafetsen-dratsy rehetra mba hahazoana ny tombontsoa manokana, tsy mampaninona ohatra ny fampiasaina ny herisetra. Mila miova toe-tsaina isika izany. Mila miova isika Malagasy. Sao dia lasa fomba fanao ny risoriso, satria tokoa mantsy, ny zavatra hita amin’izao raha misy zavatra karakaraina, raha mikarakara taratatsy na zavatra iray ka tsy mety vita ka asaina miverimberina dia noho ianao tsy mahalala fomba, tsy manolotra kely. Ny Papa Fransoa dia tsy mihambahamba miteny mafy ary manohitra an’izay rehetra mamoritra ny mpiara-belona. Tsy afaka ampandeferina ny zava-misy ka rehefa tsara dia tsara, rehefa tsy mety dia tsy mety. Tsy mahatanty mijery ny vahoaka mijaly noho ny tsy fahamarinana, noho ny tsy firaharahiana Andriamanitra

 

Nahatsapa ny fahasoavana nomen’Andriamanitra azy i Md Paoly. Misaotra an’Andriamanitra izy araka ny ao amin’ny vakiteny faharoa rentsika teo. Isika koa dia tokony hahatsapa izany ary hisaotra an’Andriamanitra.

 

Ny hafatra ampitaina amintsika mianakavy dia ity : Mila mijoro sy miaina marina ny maha kristianina antsika isika. Koa raha tiantsika marina i Jesoa Kristy dia hiova isika ary azo inoana sy tsy isalasalana fa handroso ity Madagasikara ity.

Tadidintsika ny fanontaniana telo napetraka tamin’i Md Piera : Piera ! moa tia va ianao ? Ary tsaroantsika ny valintenin’i Md Piera nanao hoe: Eny tiako ianao Jesoa… Raha ny anton’ny fanontaniana no dinihana dia olona mitady zavatra ho azy no mametraka fanontaniana toa izany. Raha tia ahy ianao dia ataovy toa izao aho, ohatra, raha tia ahy ianao vangao lamasinina, vangao lambahoany, vangao telefaonina, raha tia ahy ianao hanamboary trano vato.

 

Tsy manao toa izany anefa i Jesoa fa maniraka izy. Tia ahy va ianao ? Fahano ny zanak’ondry. Izany hoe fahavononana, fitiavana hanompo ny namana no takian’i Jesoa Kristy. Izany no nahatonga Azy niteny hoe : Aza mitondra na inona na inona eny an-dalana na kitapo, na mofo, na farantsa kely varahina amin'ny fehin-kibo, afa-tsy tehina ihany, fa ny tongotra no asiana kapa, ary tsy mitondra akanjo roa.

 

Isika hitondra vahoaka na ara-panahy na ara-batana tiavontsika marina i Kristy raha tsy manompo ny vahoaka, mamono tena ho an’ny vahoaka izay vao tena tia an’i Kristy marina. Tadidio mandrakariva ny fahendren-drazana hoe : “aza ny lohasaha mangina no jerena fa Atra antampon’ny loha

 

Fisaorana


Fisaorana maro lafy ho an’ny sokajin’olona isanisany, ny Kristianina ny olona tsara sitra-po, tamin’ny fikarakarana amin’ny lafin-javatra maro ka teo ny fanotronana hatrany Roma ka hatreto Toamasina. Nahafoy fotoana, nahafoy vola aman-karena tsy ho voavaliko mandrakizay ireny fa Andriamanitra sy ny fitahiany no hangatahako hirotsaka aminareo tsirairay avy. Ny fanomezako ho anareo rehetra ho setrin’izany dia ny Romana 12, 21. (Tsy notononiny ny voarakitra ao fa heveriny fa efa mahay azy io ny rehetra satria io ny teny fanevany : “Aza mety ho resin'ny ratsy, fa reseo amin'ny soa ny ratsy”).

 

Nangonin-dRazafindramanitra


Ahitana ny toriteny

https://www.youtube.com/watch?v=0WTq4BGd7rY 


Partager l'article:

Lakroa en direct
 • 17 Aug. 2018 - 07:22-

  Kandida faha-13. Mamy Richard Radilophe no kandida faha-13 nanatitra ny antontan-taratasy firotsahana handray anjara amin’ny fifidianana izay ho Filohan’ny Repoblika. Tonga nanatitra ny ny faha-16 aogositra teo izy. Izy dia mpisolovava niaro ireo olona nenjehin'ny fitondrana HVM, toa an'i Fernand Cello, ny tao Soamahamanina, efa mpisolovava an'i Jean Louis Robinson ihany koa tamin'ny fifidianana filoham-pirenena ny taona 2013. Ny antoko Roso ho an’ny Demokrasia Sosialy (Renouveau pour la Démocratie Sociale) izay misy an’i Fetison Rakoto Andrianirina no nanolotra azy.

 • 16 Aug. 2018 - 08:46-

  JOB no kandida- faha 11. Jean Omer Beriziky na JOB, Praiminisitra, Lehiben'ny Governemanta teo aloha no kandidà faha 11 amin'ny laharan'ny fanaterana ny taratasy filatsahana ho fidiana Filohan'ny Repoblika ho tontosaina ny fihodinana voalohany ny 7 novambra 2018. Ny 15 aogositra tamin'ny 2 ora sy sasany tolak'andro izy no nanatitra izany taratasy izany teny amin'ny Fitsarana Avo momban'ny Lalàmpanorenana, Ambohidahy. Tonga teny ny tenany niaraka tamin’i Jean Félicien izay "mandataire". Ny Antoko politika "Antsika Madagasikara" no nanolotra azy.

 • 16 Aug. 2018 - 08:46-

  Kandidà faha-12 nametraka dosie. Richard Razafy Rakotofiringa no kandidà faha-12 nametraka ny dosien-ny teny amin’ny FAL, Fitsarana Avo momba ny Lalampanorenana na HCC. Izy dia miaramila teo aloha sady mpampianatra. Razafimalala Harimanana Tiana izay "mandataire" no nametraka ny antontaratasy ny 15 aogositra teo. Ny Antoko politika "Solidarité des jeunes intellectuels pour l'avenir de Madagascar" (SJIM) no manolotra azy amin’izao fifidianana filohan’ny Repoblika izao.

 • 14 Aug. 2018 - 13:29-

  CEPE 2018. Le nombre de candidats inscrits à l’examen du CEPE qui aura lieu ce mardi 14 aout 2018 est de 551.655. Ils seront répartis dans 13.638 salles des 1.833 centres d’examen de tout Madagascar. Parmi ces candidats inscrits, 17 malvoyants et 19 sourds-muets vont participer aux épreuves du CEPE dans les cinq provinces de Madagascar, à l’exception de Mahajanga. Pour la DREN SAVA on compte 39 315 candidats qui se répartissent dans 86 centres d’examen. Il est à rappeler que les sujets diffèrent suivant la région et le diplôme a une valeur nationale.

 • 14 Aug. 2018 - 06:59-

  CEPE sy Laharana maitso 020 30 807 86. Manomboka ny talata 14 Aogositra dia ho apetraka eto anivon’ny Minisiteran’ny Fanabeazam-Pirenena ny « cellule » iray iraisan’ireo sampandraharaha mikirakira ny fanadinana izay hanangona ny vaovao rehetra manodidina ny fizotry ny fanadinana CEPE. Azonareo antsoina amin’ny laharana maitso 020 30 807 86.


 • 11 Aug. 2018 - 10:19-

  3 nouveaux candidats. Ce 10 août, trois candidats ont déposé leur dossier de candidature à l'élection présidentielle auprès de la Haute Cour Constitutionnelle à savoir : Dr Jules Etienne présenté par le parti MAFI (Madagasikara Fivoarana),  Zafimahaleo Rasolondraosolo, dit Dama Mahaleo, candidat du parti Manajary Vahoaka; et Paul Andrianiaina Rabary, candidat du parti MIASA. Ainsi, depuis l’ouverture de la période de dépôt des dossiers 7 candidats en tout ont déposé leur dossier (Andry Rajoelina, Jean Ravelonarivo, Mailhol Dieu Donné, Fanirisoa Erinaivo).

 • 04 Aug. 2018 - 08:57-

  Candidature du général Jean Ravelonarivo. Zaza Ramandimbiarison et Ambroise Tata ont procédé dans la matinée de ce 3 aout, au dépôt des dossiers de candidature à l'élection présidentielle du général Jean Ravelonarivo, ancien Premier ministre auprès de la Haute Cour Constitutionnelle (HCC). Il est le deuxième candidat à avoir déposé son dossier. Jean Ravelonarivo a été présenté par le parti politique Antokom-Bahoaka Malagasy ou ABA.  Pour mémoire ce parti politique a fait connaître son existence au cours du mois d’avril de cette année 2018.

 • 04 Aug. 2018 - 07:57-

  Andry Rajoelina premier candidat à déposer son dossier. L’ancien président de la Transition, s'est fait représenter par Andry Herizo Rakotozafy, éphémère directeur de cabinet du Premier ministre Ntsay Christian, dans l'après-midi de ce 1er aout, auprès de la Haute cour constitutionnelle (HCC) à Ambohidahy, pour déposer son dossier de candidature à l'élection présidentielle. Cela s’est passé au moment même où le candidat Rajoelina faisait son show au Palais des sports de Mahamasina pour présenter son IEM ou Initiative Emergence de Madagascar.

 • 27 Jul. 2018 - 13:45-

  Niala tsy ho filohan’ny antoko HVM izy. Nametra-pialana tsy ho Filoha Nasionalin'ny antoko HVM i Rivo Rakotovao. « Tsy miala HVM ny tenako fa miala tsy ho Filoha Nasionaly fotsiny ihany ho fanajana ny lalàna » hoy izy. Nambarany ihany koa fa tsy manangam-pahavalo ary tsy manam-pahavalo ny HVM fa safidin’ireo izay niala noho ny tsy fitovian-kevitra politika sy tsy fitovian-kevitra eo amin'ny fitantanana ny Firenena ny zava-mitranga. Nanamafy ny fangatahany sy fanolorany ny Filoha Rajaonarimampianina hirotsaka ho fidiana indray ny antoko HVM. Soritana fa ny Lalampanorenana dia milaza fa tsy mahazo mandray anjara amin’ny fiainana antoko politika ny filoham-pirenena (adininy faha-49).

 • 23 Jul. 2018 - 08:57-

  Antonio Benedito Sanchez s’en va. L’ambassadeur de la délégation de l’Union européenne pour Madagascar et l’Union des Comores, Antonio Benedito Sanchez quittera Madagascar satisfait du travail qu’il a accompli durant son mandat. Il a confié qu’il prendra la direction du Mozambique tandis que son successeur, l’Italien Giovani Di Girolamo arrivera dans la Grande île vers le début du mois de septembre. Il sera remplacé par L’Italien Giovani Di Girolamo.En attendant la prise de fonction du nouvel Ambassadeur, le Ministre Conseiller Lothar Jaschke assurera son intérim.

 • 30 Jun. 2018 - 08:40-

  Remplacement à l’Assemblée Nationale. « Le Député dont siège devient vacant est remplacé par le suppléant élu en même temps que lui, sauf en cas d’annulation de l’élection, jusqu’au renouvellement de l’Assemblée nationale ». .Que suivant le certificat de décès n°65969 versé au dossier, sieur ABDILLAH est décédé le 21 février 2018 à l’hôpital Apollo de New Delhi. La vacance d’un siège de Député à l’Assemblée nationale est constatée, à la suite du décès de sieur ABDILLAH. Est proclamé Député à l’Assemblée nationale, le candidat EDIZARD, premier suppléant de la liste VPM-MMM de Vohémar. (Arrêt de la HCC du 28 juin 2018).

 • 30 Jun. 2018 - 08:34-

  Remplacement au sénat.« Le député nommé membre du Gouvernement est suspendu d’office de son mandat. Il est remplacé par son suppléant » et que « Les dispositions des articles 71 à 79 sont applicables, par analogie, au Sénat ». Que par décret n°2018-540 du 11 juin 2018, le Sénateur ANDRIAMANDAVY VII Riana a été nommé membre du Gouvernement. Qu’il y a donc lieu de suspendre d’office de son mandat le sénateur Riana  Andriamandavy VII. Est proclamé Sénateur de Madagascar le candidat Rajaonarivelo Henri Velomaro, premier suppléant de la liste « HVM » de Fianarantsoa. (Arrêt de la Hcc du 28 juin 2018.

 • 29 Jun. 2018 - 13:34-

  Dates des élections présidentielles.-  Le Premier ministre, Ntsay Christian, a annoncé lors d'un point de presse qu'il a donné à Mahazoarivo ce 29 juin la date des élections présidentielles. Le premier tour se tiendra le 7 novembre 2018 et le second tour se tiendra le 19 décembre 2018. La convocation des électeurs se fera dans le courant du mois d’août. Suivant la Constitution, le président de la République Hery Rajaonarimampianina, s'il se porte candidat, devrait démissionner le 7 septembre de cette année.

 • 16 Jun. 2018 - 10:10-

  Minisitera MPAE : mitohy ny asa. Isan’ny Miinisitera tsy nisolo ny minisitra mitantana azy ny Minisiteran’ny Fambolena sy Fiompiana. Nahatsapa ankehitriny ny mpitantana ity minisitera ity fa misy mpanakorontana tafiditra ao anatiny ka nahatonga azy i reo hanao fanambarana. Nanambara ireo tompon’andraikitra ao amin’ny minisiteran’ny fambolena sy fiompiana ny alakamisy 14 jona lasa teo teny Ampadrianomby fa mandeha tsara ny asa rehetra ao amin’ny minisitera. Tsy mba nahitana olana hatramin’izay na dia minisitra Hvm aza no nitondra tao hatramin’izay ka hatramin’izao. Nilaza ireo tompon'andraikitra fa tsisy tombontsoa ho azon'ny Firenena indrindra ny tantsaha sy ny mpiompy amin'ny fanakorontanana.

 • 05 Jun. 2018 - 06:58-

  Concours pour pourvoir les 40 postes d’inspecteurs du Trésor. Le ministère des Finances et du Budget informe que le dépôt de dossier pour le concours de recrutement d'élèves inspecteurs du trésor est ouvert depuis ce 4 juin. A noter que 40 postes sont à pourvoir, dont 35 sur concours direct et 5 pour les fonctionnaires du ministère. Le concours se tiendra du 22 au 23 novembre 2018 à Antananarivo Renivohitra, Antsiranana I, Fianarantsoa I, Mahajanga I, Toamasina I et Toliara I. http://www.tresorpublic.mg/tresorpublic/download.php?path=wp-content/uploads/2018/06/&file=concours_ins_2018.pdf

 • 26 May. 2018 - 11:34- GBM Fête des Mères. La GBM ou Grande Braderie de Madagascar a ouvert ses portes ce 23 mai comme annoncé dans les médias. On observe une grande affluence dans les allées. Selon MadaVision la règle de la réduction minimale de 15% est respectée par les participants.
 • 26 May. 2018 - 08:27-

  Décision HCC. Décision n°18-HCC/D3 du 25 mai 2018 Relative à une requête en déchéance du Président de la République Hery Rajaonarimampianina : La Haute Cour Constitutionnelle, Vu la Constitution ; Vu l’Ordonnance n°2001-003 du 18 novembre 2001 portant loi organique relative à la Haute Cour Constitutionnelle ; Vu la loi n°2014-043 relative à la Haute Cour de Justice ; Les rapporteurs ayant été entendus… (lire la suite sur  http://www.lakroa.mg/item-1389_articles_politique_18-dacision-relative-a-une-requate-en-dachaance-du-prasident.html

 • 22 May. 2018 - 07:11-

  Nouveau cardinal. Le Pape François a annoncé ce 20 mai dimanche de Pentecôte, qu’il créera le 29 juin prochain 14 nouveaux cardinaux dont 11 parmi eux sont des électeurs. Parmi ces 14 nouveaux cardinaux se trouvent l’Archevêque Désiré Tsarahazana. L’équipe de http://www.lakroa.mg/ salue ce nouveau cardinal en particulier et toute l’Eglise catholique notamment à Madagascar pour cette nomination. Que le souffle de l’Esprit Saint souffle sur ce nouveau cardinal pour donne un nouvel élan toujours plus positif sur l’EKAR que cela influe positivement sur la vie du pays.

 • 19 May. 2018 - 09:50-

  GBM Fête des mères. La Grande Braderie de Madagascar dédiée à la fête des Mères se déroulera du 23 au 27 mai 2018. Comme d’habitude les visiteurs bénéficieront d’une garantie d’obtenir une remise de 15% minimum. Les visiteurs auront une large gamme de choix pour honorer les mamans. Mais les stands traditionnels seront aussi là pour satisfaire toutes les demandes.

 • 09 May. 2018 - 11:42-

  Daty 3. Nanao fanambarana ny CENI ka nanolotra daty telo. Momba ny datim-pifidianana dia tranga telo no azo eritreretina ka nanaovan'ny CENI tolokevitra :
  - Tranga voalohany: Fifidianana Filoham-pirenena mialoha ny fotoana (alarobia 29 aogositra ny fihodinana voalohany)
  - Tranga faharoa: Fifidianana Filoham-pirenena tanterahina araka ny voalazan'ny andininy faha 47 amin'ny lalàm-panorenana (alarobia 28 novambra ny fihodinana voalohany)
  - Tranga fahatelo: Fanemorana ny fifidianana noho ny antony voalazan'ny Lalàm-panorenana hatrany (29 mai 2019 ny fihodinana voalohany)
  Hahafahana mandrindra araka ny tokony ho izy ny fifidianana sy manatanteraka izany ao anatin'ireo tranga roa voalohany (izany hoe amin'ity taona 2018 ity) dia takiana hazava amin'ity volana mey 2018 ity ny lalàm-pifidianana sy ny fandaminana ara-politika.

Du même auteur

societe
culture

Dans la même rubrique

une
une
Publicité