logo
Lakroan'i Madagasikara
pub_dada
Fanabeazana katolika

Fehin-kevitry ny fivoriana natao ny 21 – 24 Aogositra 2018

admin il y a 3 mois

Notontosaina teto Antsiranana ny 21 - 24 Aogositra 2018 ny Filankevitra Nasionalin’ny Fanabeazana Katolika (CONAEC) toa izao ny fehin-kevitra nivoaka taorian'izany.

Fehin-kevitry ny fivoriana natao ny 21 – 24 Aogositra 2018

 FEHIN-KEVITRA


“IZAY MANAO NY MARINA NO HENDRY… ARY NY MARINA NO MAHA-OLON’AFAKA”(Jn 8, 32)

 

Notontosaina teto Antsiranana ny 21 - 24 Aogositra 2018 ny Filankevitra Nasionalin’ny Fanabeazana Katolika (CONAEC). Son Excellence Monseigneur RAMAROSON Benjamin Marc,  Arsevekan’Antsiranana sady Filohan’ny Vaomiera Episkopaly misahana ny Fanabeazana sy ny Fampianarana Katolika eto Madagasikara no nitarika izany, niaraka tamin’ny Birao maharitry ny CEEEC/DINEC. Ny Tale dioseziana (CDEEC/DIDEC) rehetra eto Madagasikara no niara-nikaon-doha. Nanomboka tamin’ity CONAEC 2018 ity dia 22 ny Tale dioseziana nandray anjara satria niampy ny DIDEC avy amin’ny diosezin’i Maintirano.

Natomboka tamin’ny lamesa ny fanokafana izany Filankevitra izany izay nifanandrify indrindra tamin’ny fankalazana ny fetin’ny Olotsambatra Victoire RASOAMANARIVO. Son Excellence RAMAROSON Benjamin Marc, Arsevekan’Antsiranana, no nitarika izany ary nisy ny hafatra napetrany fa io olotsambatra io no tonga tamin’ny fanamasinan-toetra sy fahafoizana ary ny fahavononan-kanompo dia noho ny fanabeazana azony teo anivon’ny Sekoly Katolika. Amin’izao vanim-potoana diavin’ny firenena izao dia ilaina ny fomba fiasa mifototra amin’ny hoe “MIJERY – MANDANJALANJA – MIKATROKA” mba hialana amin’ny resaka tora-po fotsiny. Miandry antsika ireo mpianatra, miandry antsika koa ireo ray aman-dreny.

Nisy ihany koa ny fihaonana niarahana tamin’Andriamatoa HORACE Gatien, Minisitry ny Fanabeazam-pirenena, sy ireo Tale vitsivitsy niara-dia taminy. Nanaovana fifampizarana sy fifanakalozan-kevitra nandritra izany ny mikasika ny teti-pivoaran’ny fanabeazana PSE (Plan Sectoriel de l’Education) ka nijerena manokana ny dingana vita hatramin’izao.

Fotoana atokana handalinana sy hakana fanapahan-kevitra hiatrehana ny taom-pikatrohana ho avy ny Filankevitra ary hametrahana ny politikam-panabeazana mifanentana amin’ny vanim-potoana lalovan’ny Firenena sy ny Fiangonana. Ireto àry ireo fehinkevitra nivoitra nandritra izany :

 

TOKO I – PASTORALY ANIVON’NY SEKOLY KATOLIKA

And. 1 – Tandrovana toy ny anakandriamaso mandrakariva ny maha-katolika ny Sekoly. Ahitana taratra izany ny fandraisana mpampianatra miasa ao. Ny mpampianatra ao amin’ny sekoly katolika dia tsy maintsy katolika avokoa, fifanarahana manokana kosa ny fiaraha-miasa amin’ny hafa finoana. Ankinina amin’ny Tale diosezianina ny fandanjalanjana izany.

And. 2 – Isan’ny manasongadina ny maha-katolika ny Sekoly iray ny taranja fandalinam-pinoana. Tsapa anefa fa tsy ampy ny tahirin-kevitra ananan’ny mpampianatra. Tsara raha misy ny boky iraisan’ny diosezy rehetra amin’io taranja fandalinam-pinoana io.

And. 3 – Ny Sekoly no taninketsan’ny Fiangonana. Adidin’ny sekoly ny manabe ny ankizy hiroso amin’ireo sakramenta isan-karazany ary hanaja mandrakariva ny andro Alahady sy ny Andro voadidy hohamasinina ary ny Zoma voalohany handehanana hivavaka.

 

TOKO II - NY RAFI-PAMPIANARANA SY NY PROGRAMAM-PAMPIANARANA

And. 4 – Mbola maro ny zavatra tsy maintsy dinihina lalina alohan’ny tena hirosoana amin’ny rafi-pampianarana vaovao vokatry ny Plan Sectoriel de l’Education (PSE). Vonona hatrany ny tompon’andraikitra eo anivon’ny Sekoly Katolika amin’ny fifanakalozan-kevitra mikasika ny fanatsarana ny fanabeazana, takian’izy ireo kosa ny handraisan’ny Fanjakana izay sosokevitra aroso amin’izany.

 

And. 5 – Noho ny halavan’ny “cycles d’Education Fondamentale de neuf ans” dia ahiana ny hahafaty sekoly primaire katolika maro any ambanivohitra satria noho ny olana ara-poto-drafitr’asa sy ny fahalaviran’ny toerana dia voatery hijanona antenantenany izy ireo nefa ny fanadinana CEPE ho foana, ka very anjavony fotsiny ny fianarana efa natomboka, koa ilàna fifampidinihana akaiky izany.

 

And. 6 – Voalaza ao amin’ny PSE ihany koa fa rehefa mahavita ny “Education Fondamentale de neuf ans” ny mpianatra ka tsy ho afaka manohy intsony dia efa afaka miditra amin’ny tontolon’ny asa. Tsy voafaritra mazava anefa ny fisian’ny tolotr’asa eo anivon’ny fiaraha-monina handray azy ireo ka sao dia ho lasa tsy an’asa izy ireo.

 

And. 7 – Mbola tsy maharesy lahatra ihany koa ny “Approche pédagogique” toy ny fifantohana fotsiny amin’ny “objectifs essentiels”, mandeha ila mantsy ny fitrandrahana ny PPO amin’izany ka atahorana tsy hanana fototra ireo mpianatra, tsy maharesy lahatra toy izany koa ny “Méthode de Lecture et Ecriture” sy ny fifidianana ireo taranja ampianarina ao amin’ny “Education fondamentale de neuf ans”.

 

And. 8 – Mametraka olana ho an’ny ray aman-drenin’ny mpianatra maro ny “calendrier scolaire” vokatry ny PSE satria amin’ny fotoana hidiran’ny mpianatra dia anaty maitso ahitra na sakave ka tsy manana ny hoenti-manana amin’ny fampidirana mpianatra izy ireo ary maro ireo mpianatra mikarama mandritra ny fotoam-pialan-tsasatra izay mbola iainana ankehitriny mba hiatrehany ny fianarany, tsy ho afaka hanao toy izany intsony izy ireo raha toa ka mandritra ny volana Janoary sy Febroary ny fialan-tsasatra. Tsy afaka hiaina ny kolontsaina maha Malagasy azy koa izy ireo satria andro ianarana ny fotoana hanaovana izany. Noho izany, mitaky fandinihina lalina io “calendrier scolaire” io.

 

And. 9 – Noho ireo zavatra maro mbola mampametra-panontaniana ao amin’ny PSE dia misokatra mandrakariva amin’ny fifanakalozan-kevitra ny Fanabeazana Katolika ary vonona hatrany amin’ny fanatsarana ny rafi-pampianarana eto Madagasikara.

 

TOKO IV – NY FIARAHA-MIOMBON’ANTOKA AMIN’NY FANJAKANA

And. 10 – Manoloana ny fitakiam-bola tsy misy fetra ataon’ireo ZAP/CISCO/DREN maro eto amin’ny firenena dia takiana ny fandraisan’andraikitry ny MEN mba hisorohana ny fanararaotana.

 

And. 11 – Hajaina ny maha-mpiara-miombon’antoka ny Fanabeazana Katolika amin’ny fanapahan-kevitra raisina koa ialana ny endrika didy jadona amin’ny fiaraha-miasa hatrany ifotony.

 

And. 12 – Takiana ny hitohizan’ny fiaraha-miasa amin’ny fanatanterahana ny fanadinam-panjakana fa tsy sanatria natao filan-tsy mahita fotsiny ny mpampianatra avy amin’ny Sekoly Katolika (surveillance, correction, secretariat, transcription). Atao mitovy zo ny mpampianatra na avy amin’ny Fanjakana izy na avy amin’ny Sekoly Katolika eo amin’ny fandraisana “vacation”.

 

And. 13 – Noho ny fitokisan’ny olona ny Fanabeazana Katolika dia tsara irosoana ny fanatanterahana ny Fanadinana iraisan’ny Sekoly Katolika rehetra manerana ny Nosy ka ahazoan’ireo mpianatra ny mari-pahaizana ilainy amin’ny fiainany.

 

TOKO V – NY AROFENITRA EO AMIN’NY FANABEAZANA KATOLIKA

And. 14 – Ny CDEEC/DIDEC no masoivohon’ny CEEEC/DINEC any amin’ny Faritra misy ny Diosezy iandraiketany, ka ilaina ny mahafantatra sy mahafehy ary manasongadina ny rafitra misy eo amin’ny Arofenitra amin’ny Fanabeazana Katolika.

And. 15 – Atomboka amin’ny lamesa mandrakariva ny fankalazana fety iray eo anivon’ny Sekoly Katolika ka hajaina hatrany ny rafitra misy eo amin’ny Fiangonana katolika. Ny Eveka na ny Pretra izay mitarika ny lamesa no mamarana ny fandraisam-pitenenana.

And. 16 – Misy karazany roa ny mari-boninahitra azo atolotra mandritra ny fankalazana fety iray. Ny karazany voalohany dia ny mari-boninahitra avy amin’ny Fiangonana (Bene merenti, Chevalier ary Officier). Ny karazany faharoa dia ny mari-boninahitra avy amin’ny Fanjakana (Médaille de travail, Ordre de Mérite ary Ordre National). Adidy tsy maintsy ataon’ny talen-tsekoly ny mijery akaiky ireo mpiasa mendrika izany.

 

TOKO VI – FANOMANANA NY SENAEC V SY JNEEC

And. 17 – Ho tanterahana amin’ny taona 2019 ny Seminera Nasionalin’ny Fanabeazana Katolika andiany faha-V (SENAEC V). Ny lohahevitra amin’izany dia : “Fanabeazana Katolika manorina tontolo iainana mampivelatra ny mahaolona manontolo sy ny olon-drehetra”.

And. 18 – Tapaka àry fa hatao ny 17 ka hatramin’ny 21 Jona 2019 ao amin’ny Diosezin’Antsirabe izany Seminera Nasionalin’ny Fanabeazana Katolika andiany faha-V izany. Ka olona 06 (enina) isaka ny diosezy no handray anjara amin’izany (DIDEC 2, Tale 1, Ray aman-dreny 1, Relijiozy 1, Mpampianatra 1). Ny fandaniana rehetra amin’io SENAEC V io dia hatao “péréquation”.

And. 19 – Noho ny fisian’ny Kongresy Eokaristika amin’ny taona 2020 dia ahemotra amin’ny taona 2021 ny Androm-pirenen’ny Fanabeazana sy Fampianarana Katolika (JNEEC) ka any amin’ny Diosezin’i Fianarantsoa no hanaovana azy. Amin’ny CONAEC amin’ny taona 2020 no handinihana ny an-tsipirihany amin’ny fanatanterahana io JNEEC io.

 

TOKO VII – FANDRIAM-PAHALEMANA

And. 20 – Mahery vaika ny tsy fandriam-pahalemana ankehitriny. Misy ny fanafihan-dahalo, ny fitsaram-bahoaka ary ny fakana takalon’aina. Matahotra noho izany ireo ray aman-dreny, miha-mahantra ny mponina misy izany tsy fandriam-pahalemana izany. Vokany : tsy mandefa ny zanany an-tsekoly intsony ny ankamaroan’ny ray aman-dreny indrindra ny any ambanivohitra. Mihena noho izany ny isan’ny mpianatra ka mikatona ny sekoly.

And. 21 – Masina ny Fanabeazana ao amin’ny Sekoly Katolika. Takiana noho izany ny fandraisana andraikitry ny Fanjakana manoloana io tsy fandriam-pahalemana io mba hampirindra izany asa fanabeazana izany.

 

 

TOKO VIII – FIBEAZANA MIAINA SY MITIA (EVA)

And. 22 – Efa saika nahatontosa ny fiofanana ho an’ny Talen-tsekoly momba ny Fibeazana Miaina sy Mitia (EVA), niarahana tamin’ny CEEEC/DINEC, avokoa ny diosezy ary efa nahazo ny boky ihany koa ireo mpampianatra EVA. Nahatsapa ireo talen-tsekoly nofanina ireo fa tena nilaina izy io ahafahan’izy ireo manara-maso ny mpampianatra taranja EVA ao amin’ny Sekoly iadidiany.

And. 23 – Ezahina ny hanome fiofanana ireo talen-tsekoly mbola tsy nahazo izany Fibeazana Miaina sy Mitia izany mba hahafahan’ny sekoly iadidian’izy ireo sy ny mpampianatra ao aminy misitraka ny boky EVA. Adidin’ny Tale dioseziana ny mitady izay fomba hanatanterahana izany miaraka amin’ny CEEEC/DINEC.

And. 24 – Mitohy ny fanamafisana ny EVA izay mbola iarahana hatrany amin’ny Kindermissionswerk. Tanterahina mandritra ny telo taona izany ka  taona voalohany dia ny “Optimisation de l’Education à la Vie et à l’Amour” (Plan Stratégique 1), ny taona faharoa “Renforcement des compétences organisationnelles et managériales du Réseau DINEC/DIDEC” (Plan Stratégique 2), ny taona fahatelo “Perfectionnement professionnel du Corps Enseignant” (Plan Stratégique 3).

 

FAMARANANA 

 

Miezaka hatrany ny tompon’andraikitra eo anivon’ny Sekoly Katolika hamolavola ny mpianatra ao aminy ho olona hanorina tontolo iainana mampivelatra ny mahaolona manontolo sy ny olon-drehetra. Maro anefa ny sakana tsy ahafahana manatanteraka izany noho ny tsy fandriam-pahalemana sy ny fahantrana. Eo ihany koa ny fiovana misy amin’ny rafi-pampianarana izay mbola manjavozavo be ihany ny fanatanterahana azy. Antenaina ny fandraisana andraikitry ny Fanjakana hamahana ireo olana goavana tsy hampandroso ny fanabeazana eto Madagasikara ireo. Isika ato amin’ny Fanabeazana Katolika koa tsy hiraviravy tanana manoloana ny adidy masina manandrify antsika.

 

Aoka àry tsy hitsahatra isika ny hangatam-panampiana amin’ireo zoky modely azontsika alain-tahaka eo anivon’ny Fiangonana Katolika eto Madagasikara ; anisan’ireny ny Olontsambatra Frère Raphaël Louis RAFIRINGA, Victoire RASOAMANARIVO ary Ramose Lucien BOTOVASOA.

 

Eto am-pamaranana dia mitso-drano ny taom-pianarana 2018-2019 ireo Eveka mpiahy ny Fanabeazana Katolika.

 

 

Antsiranana, 24 Aogositra 2018

 

Filohan’ny Vaomiera Episkopaly misahana ny Fanabeazana sy ny Fampianarana Katolika eto Madagasikara

 

Son Excellence Monseigneur RAMAROSON Benjamin Marc

Arsevekan’Antsiranana

 

Son Excellence Monseigneur VARKEY Georges

Evekan’i Port-Bergé

 

Sekretera Jeneralin’ny Fanabeazana sy ny Fampianarana Katolika eto

Madagasikara

Révérend Père Jules RANAIVOSON

Ireo tale diosezianina nandray anjara tamin’ny filankevitra natao teto Antsiranana


Partager l'article:

Lakroa en direct
 • 20 Nov. 2018 - 07:46-

  Communiqué HCC. Suite à la publication officielle des résultats provisoires du premier tour de l’élection présidentielle par la CENI le samedi 17 novembre 2018, s’appliquent de facto les dispositions suivantes de la Loi organique N°2018-009 relative à l’élection du Président de la République :
  Article 61 :
  La Haute Cour Constitutionnelle procède à la proclamation officielle des résultats définitifs dans un délai de neuf (9) jours à partir de la date de publication des résultats provisoires par la Commission Electorale Nationale Indépendante.
  Article 66 alinéa 2 :
  Le délai de recours est fixé à deux (2) jours après la publication des résultats provisoires par la Commission Electorale Nationale Indépendante.
  En application du système de délai franc, la réception des requêtes sera clôturée le mardi 20 novembre 2018 à 24h.

 • 16 Nov. 2018 - 07:45-

  Voici les tendances publiées sur le site de la CENI ce 16 novembre 2018 à 6 heures et 58 minutes. C’est une tendance nationale, BV traités : 22 576 sur 24 852 soit : 90,84%. Inscrits : 8 906 101 sur 9 913 599 votants : 4 807 829 suffrages exprimés 4 453 212 soit 92,48%. Taux de participation : 53,98%.

  - RAJOELINA Andry Nirina : 1 763 347 soit 39,60%

  - RAVALOMANANA Marc : 1 535 795 soit 34,49%

  - RAJAONARIMAMPIANINA Hery : 390 356 soit 8,77%

  - MAILHOL André Christian Dieu Donné : 56 928 soit 1,28%

  - RANDRIAMAMPIONONA Joseph Martin : 53 629 soit 1,20%

  - RAFALIMANANA Ny Rado : 52 897 soit 1,19%

 • 16 Nov. 2018 - 07:45-

  Administrateur apostolique du diocèse de Mahajanga. Mgr Gustavo Bombin Espino, OSST, actuellement évêque du diocèse de Maintirano (dont il est le premier évêque) a été désigné comme Administrateur apostolique du diocèse de Mahajanga. L’annonce a été faite durant les obsèques de Mgr Roger Victor Solo Rakotondrajao le vendredi 9 novembre à Mahajanga. Pour mémoire, Mgr Gustavo Bombin Espino était évêque de Tsironomandidy entre février 2004 et février 2017 ‘érection du noouveau diocèse de Maintirano). Mgr Gustavo Bombin Espino est né le 24 septembre 1960 à San Llorente (Valadolid en Espagne).

 • 14 Nov. 2018 - 13:41-

  Voici les tendances publiées sur le site de la CENI ce 14 novembre 2018 à 13 heures et 6 minutes. C’est une tendance nationale, BV traités : 17504 sur 24 852 soit : 70,43%. Inscrits : 7 062 725 sur 9 913 599 votants : 3 827 816 suffrages exprimés 3 539 985 soit 92,48%. Taux de participation : 54.20%.

  - RAJOELINA Andry Nirina: 1396356 (39.45%)
  - RAVALOMANANA Marc: 1297579 (36.65%)
  - RAJAONARIMAMPIANINA Hery: 266857 (7.54%)
  - MAILHOL André Christian Dieu Donné: 46243 (1.31%)
  - RANDRIAMAMPIONONA Joseph Martin: 41091 (1.16%)
  - RAFALIMANANA Ny Rado: 39742 (1.12%)

 • 13 Nov. 2018 - 14:56-

  FMF out, comité de normalisation in. Le Bureau du Conseil de la FIFA a décidé, ce 12 novembre 2018, de désigner des comités de normalisation pour les Fédérations de Football de République dominicaine (FEDOFUTBOL) et Madagascar (FMF) conformément à l’art. 14, al. 1a et l’art. 8, al. 2 des Statuts de la FIFA. À Madagascar, la décision de nommer un comité de normalisation est liée à la procédure électorale de la FMF, qui n’a pas été effectuée conformément aux exigences réglementaires applicables aux membres de la FIFA. Le mandat du comité expirera au plus tard le 12 mai 2019. La participation des Barea à la CAN n'est pas concernée par la mise en place du comité de normalisation.

 • 13 Nov. 2018 - 07:46- Voici les tendances publiées sur le site de la CENI ce 13 novembre 2018 à 6 heures et 57minutes. C’est une tendance nationale, BV traités : 13 283 sur 24 852 soit : 53,45%. Inscrits : 5 370 311 sur 9 913 599 votants : 2 876 312 suffrages exprimés 2 659 943 soit 92,48%. Taux de participation: 53,56%.
  - RAJOELINA Andry Nirina : 1 051 134 (39,52%)
  - RAVALOMANANA Marc: 950 724 (35,74%)
  - RAJAONARIMAMPIANINA Hery: 212 682 (8%)
  - MAILHOL André Christian Dieu Donné: 35 382 (1,33%)
 • 12 Nov. 2018 - 08:08-

  Voici les tendances publiées sur le site de la CENI ce 12 novembre 2018 à 6 heures et 8 minutes. C’est une tendance nationale, BV traités : 10437 sur 24852 soit : 42%. Inscrits 4 285 527 sur 9 913 599 votants : 2 301 808 suffrages exprimés 2 129 443 soit 92,51%. Taux de participation: 53.71%.

  - RAJOELINA Andry Nirina : 835301 soit 39.23%
  - RAVALOMANANA Marc: 785748 soit 36.90%
  - RAJAONARIMAMPIANINA Hery: 160879 soit 7.55%
  - MAILHOL André Christian Dieu Donné: 28308 soit 1.33%

 • 10 Nov. 2018 - 12:47-

  Voici les tendances publiées sur le site de la CENI ce 10 novembre 2018 à 10h 25minutes. C’est une tendance nationale, nombre de bureau de vote (BV) traité : 3 663  sur les 24 852. Inscrits : 1 646 896 sur 9 913 599 votants : 860 662. Suffrages exprimés : 798 788. Taux de participation : 52.26%.  

  RAJOELINA Andry Nirina : 40.90%.

  RAVALOMANANA Marc: 39.09%.

  RAJAONARIMAMPIANINA Hery: 5.75%

  MAILHOL André Christian Dieu Donné: 1.46%

  RABARY Andrianiaina Paul: 0,95%

 • 06 Nov. 2018 - 07:44-

  Camions pour le SAMVA. Le communiqué du Conseil des Ministres du lundi 5 novembre 2018 effectué 16 Heures au Palais d’Ambohitsorohitra nous apprend l’arrivée d’un premier lot de 11 camions remis au SAMVA (Service Autonome de Maintenance de la Ville d'Antananarivo) pour l’enlèvement des ordures de la capitale a été portée à la connaissance du Conseil, et le Chef de l’Etat a insisté sur l’importance d’une bonne gestion de ce nouveau parc de véhicules et la mise en place de procédures de contrôles strictes. On attend les impacts réels de cette remise de camions.

 • 04 Nov. 2018 - 08:46-

  Nodimandry i Mgr Rakotondrajao Roger Victor Solo. Nodimandry ny sabotsy 3 novambra teo i Mgr Rakotondrajao Roger Victor Solo, evekan’i Mahajanga, mpiahy ny vaomieran’ny « Justice et paix » nasionaly sy ny fonja. Tsiahivina etoana ny resaka nataony mikasika ny tany ao Soamahamanina. Lahatsoratra nivoaka tao amin'ny Lakroan'i Madagasikara laharana 3979, pejy faha-12 ary ity ny rohy ahitana izany eto amin’ny www.lakroa.mg  https://www.lakroa.mg/item-818_articles_dossier_18-resaka-nifanaovana-tamin-i-mgr-rakotondrajao-roger-victor-solo.html

 • 24 Oct. 2018 - 11:42-

  Endrika fanakorontanana. Nanambara ny Za’Gasy ny zoma 19 okitobra lasa teo teny Ambohimitsimbina fa tena fanakorontanana no nataon’ilay mpomba ny kandida iray heverina fa goavana, izay nitaona ny ireo izay tsy voasoratra amin’ny lisi-pifidianana ho tonga hifidy amin’ny biraom-pandatsaham-bato 7 novambra. Marihina fa nitety haino aman-jery io pomba ny kandida iray io ny 18 okitobra lasa teo. Miantso ny Ceni sy ny Cfm ary ny mpitandron’ny filaminana ary ny Hcc mba hanao fanazavana mikasika ny fakana ordonnance sy ny resaka lisi-pifidianana ity fa mety hampikorontana ny fifidianana.

 • 17 Oct. 2018 - 07:46-

  Sipem Bank. Tamin’ny desambra 2014 no nahazo ny agrément bancaire ny Sipem bank. Miasa toy ny banky izy ankehitriny. Betsaka ireo tolotra misy amin’izany, toy ny fampindramam-bola. Marihina fa ity orinasa ity dia tena orinasa malagasy araka ny nambaran’ireo mpikarakara. Malagasy avokoa ireo mpiasa ao. Ny Malagasy ihany koa no manana petra-bola betsaka ao na hoe majorité. « Orinasa madinika sy ireo orinasa vaventy no mihindram-bola ato aminay amin’izao fotoana izao » hoy ihany izy ireo. Izy rahateo dia niatomboka tamin’ny micro-finance.

 • 28 Sep. 2018 - 06:51-

  Salon des écoles supérieures catholique. Le salon des Ecoles supérieures Catholique se déroule ce vendredi 28 septembre 2018 au sein du Collège Saint Michel Amparibe. 22 universités, écoles et instituts supérieurs participent à ce salon. L’enseignement supérieur catholique se veut être le moteur de la chrétienneté et de la citoyenneté responsable. L’événement est placé sous le patronage de SEM Mgr Benjamin Marc Ramaroson, Archevêque d’Antsiranana et Président de la commission épiscopale pour l’éducation et l’enseignement catholique.

 • 14 Sep. 2018 - 08:38-

  Poulet de chair à Madagasikara. Pour Olivier Fanchette, de Innodis Poultry, il y a encore de la marge pour produire du poulet de chair à Madagasikara. “C’est pour cette raison que nous participons à la Foire Internationale d’Agriculture”. Innodis Poultry est l’un des plus grands producteurs de poulet de l’île Maurice. Selon Fanchette, cette société exporte vers Madagasikara du poulet de chair avec garantie sanitaire sans antibiotiques. De son côté Iqbal Mohungoo, de la société Meaders Feeds, assure l’alimentation des poulets de chair, une alimentation répondant aux besoins d’une clientèle autant présente sur le marché local que régional dont Madagasikara.

 • 13 Sep. 2018 - 07:45-

  Colloque sur l’énergie. Lors d’une rencontre avec la présse Andry Ramaroson a fait savoir que le Groupement Des Professionnels de l’Energie à Madagascar GDPEM organise un colloque en entrée libre qui se tiendra au 3A Andrefanambohijanahary durant 2 jours ou 4 demi-journées avec comme thème “Energie, 1er levier de la croissance économique de Madagascar”. La première demi-journée (matin du 14 septembre) une conférence-débat sur l’économie d’énergie et l’après-midi sur le génie électrique. La troisième demi-journée (matin du 15 septembre) une conférence-débat sur le thème 1er levier économique de Madagascar. Et l’après-midi sera consacré à la restitution des travaux.

 • 10 Sep. 2018 - 07:28-

  Affaires courantes du Président. Pour la HCC, rentrent dans la catégorie juridique des attributions présidentielles courantes, les affaires constituant la poursuite normale d’une procédure régulièrement engagée avant la démission du Président de la République, toute affaire dont l’importance dépasse celle des affaires de gestion journalière si la procédure qui a donné lieu à l’acte règlementaire concerné a été engagée bien avant la période critique et a ensuite été réglée sans précipitation et si les questions politiques, qui ont pu se poser sur le plan administratif, ont été résolues avant cette période critique.

 • 10 Sep. 2018 - 07:28-

  Non affaires courantes du Président. Pour la HCC, ne rentrent pas dans les compétences attribuées au Chef de l’Etat ad intérim celles qui procèdent des articles 45 alinéa 3, 54 ; 55 -2°, 4° sauf en cas de faute grave ou de crime ou délit commis par le haut fonctionnaire, 5°, 6°, 7°, 8° ; 56 ; 57 alinéa premier ; 58 ; 59 alinéa 2 ; 60 ; 61 ; 103 ; 104 ; 107 ; 137 ; 162 ; 163. Il est habilité à exercer toutes les autres attributions confiées au Président de la République par la Constitution.

 • 01 Sep. 2018 - 09:48-

  Journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la création 2018. Instituée en 2015 par le Pape François, quelques mois après la publication de son encyclique « Laudato si’, sur la sauvegarde de la maison commune », cette journée a lieu chaque 1er septembre, en communion de prière avec les Eglises orthodoxes, « pour offrir « à chacun des croyants et aux communautés la précieuse opportunité de renouveler leur adhésion personnelle à leur vocation de gardiens de la création, en rendant grâce à Dieu pour l’œuvre merveilleuse qu’Il a confiée à nos soins. » (Pape François, Lettre du Pape François pour l’institution de la « Journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la création », 6 août 2015).

 • 01 Sep. 2018 - 07:56-

  Liste des personnes exerçant des hautes fonctions et hauts emplois civils et militaires de l’Etat, candidates aux élections, assujetties à l’obligation de démission prévue à l’article 6 alinéa 5 de la Loi organique relative au régime général des élections et des référendums. I – Les personnes nommées aux hautes fonctions et hauts emplois civils de l’Etat :   – Grand Chancelier de l’Ordre National malagasy ; – Ambassadeurs ou chefs titulaires de missions diplomatiques avant rang d’Ambassadeurs ; – Gouverneur de la Banque Centrale ; – Secrétaires généraux, Directeurs généraux et Directeurs de ministères ; – Présidents d’Universités ; – Représentants de l’Etat au niveau des collectivités territoriales décentralisées ; – Directeurs généraux, membres des organes d’administration ou de gestion des organismes rattachés aux Institutions et aux départements ministériels.

 • 01 Sep. 2018 - 07:55-

  Liste des personnes exerçant des hautes fonctions et hauts emplois civils et militaires de l’Etat, candidates aux élections, assujetties à l’obligation de démission prévue à l’article 6 alinéa 5 de la Loi organique relative au régime général des élections et des référendums. II – Les personnes dont la nomination aux hautes fonctions et hauts emplois militaires est faite par décret en Conseil des Ministres : – Officiers Généraux ; – Inspecteur général de l’Armée Malagasy; – Inspecteur général de la Gendarmerie Nationale ; – Chef de l’Etat-Major général de l’Armée Malagasy ; – Commandant de la Gendarmerie Nationale ; – Adjoints au chef de l’Etat-Major général de l’Armée Malagasy; – Adjoints au Commandant de la Gendarmerie Nationale ; – Commandant des Forces Aériennes ; – Commandant des Forces Navales ; – Commandant des Forces d’Intervention – Commandant des Forces de développement ; – Chef d’Etat-major du commandement de la Gendarmerie Nationale ; – Commandants des régions militaires; – Commandants des Circonscriptions inter-régionales de la Gendarmerie Nationale ; – Tous autres fonctions et hauts emplois militaires dont la nomination est faite par décret en Conseil des Ministres.

Du même auteur

societe
politique

Dans la même rubrique

une
une
Publicité