logo
Lakroan'i Madagasikara
pub_ravalo
Fanabeazana katolika

Fehin-kevitry ny fivoriana natao ny 21 – 24 Aogositra 2018

admin il y a 1 moi

Notontosaina teto Antsiranana ny 21 - 24 Aogositra 2018 ny Filankevitra Nasionalin’ny Fanabeazana Katolika (CONAEC) toa izao ny fehin-kevitra nivoaka taorian'izany.

Fehin-kevitry ny fivoriana natao ny 21 – 24 Aogositra 2018

 FEHIN-KEVITRA


“IZAY MANAO NY MARINA NO HENDRY… ARY NY MARINA NO MAHA-OLON’AFAKA”(Jn 8, 32)

 

Notontosaina teto Antsiranana ny 21 - 24 Aogositra 2018 ny Filankevitra Nasionalin’ny Fanabeazana Katolika (CONAEC). Son Excellence Monseigneur RAMAROSON Benjamin Marc,  Arsevekan’Antsiranana sady Filohan’ny Vaomiera Episkopaly misahana ny Fanabeazana sy ny Fampianarana Katolika eto Madagasikara no nitarika izany, niaraka tamin’ny Birao maharitry ny CEEEC/DINEC. Ny Tale dioseziana (CDEEC/DIDEC) rehetra eto Madagasikara no niara-nikaon-doha. Nanomboka tamin’ity CONAEC 2018 ity dia 22 ny Tale dioseziana nandray anjara satria niampy ny DIDEC avy amin’ny diosezin’i Maintirano.

Natomboka tamin’ny lamesa ny fanokafana izany Filankevitra izany izay nifanandrify indrindra tamin’ny fankalazana ny fetin’ny Olotsambatra Victoire RASOAMANARIVO. Son Excellence RAMAROSON Benjamin Marc, Arsevekan’Antsiranana, no nitarika izany ary nisy ny hafatra napetrany fa io olotsambatra io no tonga tamin’ny fanamasinan-toetra sy fahafoizana ary ny fahavononan-kanompo dia noho ny fanabeazana azony teo anivon’ny Sekoly Katolika. Amin’izao vanim-potoana diavin’ny firenena izao dia ilaina ny fomba fiasa mifototra amin’ny hoe “MIJERY – MANDANJALANJA – MIKATROKA” mba hialana amin’ny resaka tora-po fotsiny. Miandry antsika ireo mpianatra, miandry antsika koa ireo ray aman-dreny.

Nisy ihany koa ny fihaonana niarahana tamin’Andriamatoa HORACE Gatien, Minisitry ny Fanabeazam-pirenena, sy ireo Tale vitsivitsy niara-dia taminy. Nanaovana fifampizarana sy fifanakalozan-kevitra nandritra izany ny mikasika ny teti-pivoaran’ny fanabeazana PSE (Plan Sectoriel de l’Education) ka nijerena manokana ny dingana vita hatramin’izao.

Fotoana atokana handalinana sy hakana fanapahan-kevitra hiatrehana ny taom-pikatrohana ho avy ny Filankevitra ary hametrahana ny politikam-panabeazana mifanentana amin’ny vanim-potoana lalovan’ny Firenena sy ny Fiangonana. Ireto àry ireo fehinkevitra nivoitra nandritra izany :

 

TOKO I – PASTORALY ANIVON’NY SEKOLY KATOLIKA

And. 1 – Tandrovana toy ny anakandriamaso mandrakariva ny maha-katolika ny Sekoly. Ahitana taratra izany ny fandraisana mpampianatra miasa ao. Ny mpampianatra ao amin’ny sekoly katolika dia tsy maintsy katolika avokoa, fifanarahana manokana kosa ny fiaraha-miasa amin’ny hafa finoana. Ankinina amin’ny Tale diosezianina ny fandanjalanjana izany.

And. 2 – Isan’ny manasongadina ny maha-katolika ny Sekoly iray ny taranja fandalinam-pinoana. Tsapa anefa fa tsy ampy ny tahirin-kevitra ananan’ny mpampianatra. Tsara raha misy ny boky iraisan’ny diosezy rehetra amin’io taranja fandalinam-pinoana io.

And. 3 – Ny Sekoly no taninketsan’ny Fiangonana. Adidin’ny sekoly ny manabe ny ankizy hiroso amin’ireo sakramenta isan-karazany ary hanaja mandrakariva ny andro Alahady sy ny Andro voadidy hohamasinina ary ny Zoma voalohany handehanana hivavaka.

 

TOKO II - NY RAFI-PAMPIANARANA SY NY PROGRAMAM-PAMPIANARANA

And. 4 – Mbola maro ny zavatra tsy maintsy dinihina lalina alohan’ny tena hirosoana amin’ny rafi-pampianarana vaovao vokatry ny Plan Sectoriel de l’Education (PSE). Vonona hatrany ny tompon’andraikitra eo anivon’ny Sekoly Katolika amin’ny fifanakalozan-kevitra mikasika ny fanatsarana ny fanabeazana, takian’izy ireo kosa ny handraisan’ny Fanjakana izay sosokevitra aroso amin’izany.

 

And. 5 – Noho ny halavan’ny “cycles d’Education Fondamentale de neuf ans” dia ahiana ny hahafaty sekoly primaire katolika maro any ambanivohitra satria noho ny olana ara-poto-drafitr’asa sy ny fahalaviran’ny toerana dia voatery hijanona antenantenany izy ireo nefa ny fanadinana CEPE ho foana, ka very anjavony fotsiny ny fianarana efa natomboka, koa ilàna fifampidinihana akaiky izany.

 

And. 6 – Voalaza ao amin’ny PSE ihany koa fa rehefa mahavita ny “Education Fondamentale de neuf ans” ny mpianatra ka tsy ho afaka manohy intsony dia efa afaka miditra amin’ny tontolon’ny asa. Tsy voafaritra mazava anefa ny fisian’ny tolotr’asa eo anivon’ny fiaraha-monina handray azy ireo ka sao dia ho lasa tsy an’asa izy ireo.

 

And. 7 – Mbola tsy maharesy lahatra ihany koa ny “Approche pédagogique” toy ny fifantohana fotsiny amin’ny “objectifs essentiels”, mandeha ila mantsy ny fitrandrahana ny PPO amin’izany ka atahorana tsy hanana fototra ireo mpianatra, tsy maharesy lahatra toy izany koa ny “Méthode de Lecture et Ecriture” sy ny fifidianana ireo taranja ampianarina ao amin’ny “Education fondamentale de neuf ans”.

 

And. 8 – Mametraka olana ho an’ny ray aman-drenin’ny mpianatra maro ny “calendrier scolaire” vokatry ny PSE satria amin’ny fotoana hidiran’ny mpianatra dia anaty maitso ahitra na sakave ka tsy manana ny hoenti-manana amin’ny fampidirana mpianatra izy ireo ary maro ireo mpianatra mikarama mandritra ny fotoam-pialan-tsasatra izay mbola iainana ankehitriny mba hiatrehany ny fianarany, tsy ho afaka hanao toy izany intsony izy ireo raha toa ka mandritra ny volana Janoary sy Febroary ny fialan-tsasatra. Tsy afaka hiaina ny kolontsaina maha Malagasy azy koa izy ireo satria andro ianarana ny fotoana hanaovana izany. Noho izany, mitaky fandinihina lalina io “calendrier scolaire” io.

 

And. 9 – Noho ireo zavatra maro mbola mampametra-panontaniana ao amin’ny PSE dia misokatra mandrakariva amin’ny fifanakalozan-kevitra ny Fanabeazana Katolika ary vonona hatrany amin’ny fanatsarana ny rafi-pampianarana eto Madagasikara.

 

TOKO IV – NY FIARAHA-MIOMBON’ANTOKA AMIN’NY FANJAKANA

And. 10 – Manoloana ny fitakiam-bola tsy misy fetra ataon’ireo ZAP/CISCO/DREN maro eto amin’ny firenena dia takiana ny fandraisan’andraikitry ny MEN mba hisorohana ny fanararaotana.

 

And. 11 – Hajaina ny maha-mpiara-miombon’antoka ny Fanabeazana Katolika amin’ny fanapahan-kevitra raisina koa ialana ny endrika didy jadona amin’ny fiaraha-miasa hatrany ifotony.

 

And. 12 – Takiana ny hitohizan’ny fiaraha-miasa amin’ny fanatanterahana ny fanadinam-panjakana fa tsy sanatria natao filan-tsy mahita fotsiny ny mpampianatra avy amin’ny Sekoly Katolika (surveillance, correction, secretariat, transcription). Atao mitovy zo ny mpampianatra na avy amin’ny Fanjakana izy na avy amin’ny Sekoly Katolika eo amin’ny fandraisana “vacation”.

 

And. 13 – Noho ny fitokisan’ny olona ny Fanabeazana Katolika dia tsara irosoana ny fanatanterahana ny Fanadinana iraisan’ny Sekoly Katolika rehetra manerana ny Nosy ka ahazoan’ireo mpianatra ny mari-pahaizana ilainy amin’ny fiainany.

 

TOKO V – NY AROFENITRA EO AMIN’NY FANABEAZANA KATOLIKA

And. 14 – Ny CDEEC/DIDEC no masoivohon’ny CEEEC/DINEC any amin’ny Faritra misy ny Diosezy iandraiketany, ka ilaina ny mahafantatra sy mahafehy ary manasongadina ny rafitra misy eo amin’ny Arofenitra amin’ny Fanabeazana Katolika.

And. 15 – Atomboka amin’ny lamesa mandrakariva ny fankalazana fety iray eo anivon’ny Sekoly Katolika ka hajaina hatrany ny rafitra misy eo amin’ny Fiangonana katolika. Ny Eveka na ny Pretra izay mitarika ny lamesa no mamarana ny fandraisam-pitenenana.

And. 16 – Misy karazany roa ny mari-boninahitra azo atolotra mandritra ny fankalazana fety iray. Ny karazany voalohany dia ny mari-boninahitra avy amin’ny Fiangonana (Bene merenti, Chevalier ary Officier). Ny karazany faharoa dia ny mari-boninahitra avy amin’ny Fanjakana (Médaille de travail, Ordre de Mérite ary Ordre National). Adidy tsy maintsy ataon’ny talen-tsekoly ny mijery akaiky ireo mpiasa mendrika izany.

 

TOKO VI – FANOMANANA NY SENAEC V SY JNEEC

And. 17 – Ho tanterahana amin’ny taona 2019 ny Seminera Nasionalin’ny Fanabeazana Katolika andiany faha-V (SENAEC V). Ny lohahevitra amin’izany dia : “Fanabeazana Katolika manorina tontolo iainana mampivelatra ny mahaolona manontolo sy ny olon-drehetra”.

And. 18 – Tapaka àry fa hatao ny 17 ka hatramin’ny 21 Jona 2019 ao amin’ny Diosezin’Antsirabe izany Seminera Nasionalin’ny Fanabeazana Katolika andiany faha-V izany. Ka olona 06 (enina) isaka ny diosezy no handray anjara amin’izany (DIDEC 2, Tale 1, Ray aman-dreny 1, Relijiozy 1, Mpampianatra 1). Ny fandaniana rehetra amin’io SENAEC V io dia hatao “péréquation”.

And. 19 – Noho ny fisian’ny Kongresy Eokaristika amin’ny taona 2020 dia ahemotra amin’ny taona 2021 ny Androm-pirenen’ny Fanabeazana sy Fampianarana Katolika (JNEEC) ka any amin’ny Diosezin’i Fianarantsoa no hanaovana azy. Amin’ny CONAEC amin’ny taona 2020 no handinihana ny an-tsipirihany amin’ny fanatanterahana io JNEEC io.

 

TOKO VII – FANDRIAM-PAHALEMANA

And. 20 – Mahery vaika ny tsy fandriam-pahalemana ankehitriny. Misy ny fanafihan-dahalo, ny fitsaram-bahoaka ary ny fakana takalon’aina. Matahotra noho izany ireo ray aman-dreny, miha-mahantra ny mponina misy izany tsy fandriam-pahalemana izany. Vokany : tsy mandefa ny zanany an-tsekoly intsony ny ankamaroan’ny ray aman-dreny indrindra ny any ambanivohitra. Mihena noho izany ny isan’ny mpianatra ka mikatona ny sekoly.

And. 21 – Masina ny Fanabeazana ao amin’ny Sekoly Katolika. Takiana noho izany ny fandraisana andraikitry ny Fanjakana manoloana io tsy fandriam-pahalemana io mba hampirindra izany asa fanabeazana izany.

 

 

TOKO VIII – FIBEAZANA MIAINA SY MITIA (EVA)

And. 22 – Efa saika nahatontosa ny fiofanana ho an’ny Talen-tsekoly momba ny Fibeazana Miaina sy Mitia (EVA), niarahana tamin’ny CEEEC/DINEC, avokoa ny diosezy ary efa nahazo ny boky ihany koa ireo mpampianatra EVA. Nahatsapa ireo talen-tsekoly nofanina ireo fa tena nilaina izy io ahafahan’izy ireo manara-maso ny mpampianatra taranja EVA ao amin’ny Sekoly iadidiany.

And. 23 – Ezahina ny hanome fiofanana ireo talen-tsekoly mbola tsy nahazo izany Fibeazana Miaina sy Mitia izany mba hahafahan’ny sekoly iadidian’izy ireo sy ny mpampianatra ao aminy misitraka ny boky EVA. Adidin’ny Tale dioseziana ny mitady izay fomba hanatanterahana izany miaraka amin’ny CEEEC/DINEC.

And. 24 – Mitohy ny fanamafisana ny EVA izay mbola iarahana hatrany amin’ny Kindermissionswerk. Tanterahina mandritra ny telo taona izany ka  taona voalohany dia ny “Optimisation de l’Education à la Vie et à l’Amour” (Plan Stratégique 1), ny taona faharoa “Renforcement des compétences organisationnelles et managériales du Réseau DINEC/DIDEC” (Plan Stratégique 2), ny taona fahatelo “Perfectionnement professionnel du Corps Enseignant” (Plan Stratégique 3).

 

FAMARANANA 

 

Miezaka hatrany ny tompon’andraikitra eo anivon’ny Sekoly Katolika hamolavola ny mpianatra ao aminy ho olona hanorina tontolo iainana mampivelatra ny mahaolona manontolo sy ny olon-drehetra. Maro anefa ny sakana tsy ahafahana manatanteraka izany noho ny tsy fandriam-pahalemana sy ny fahantrana. Eo ihany koa ny fiovana misy amin’ny rafi-pampianarana izay mbola manjavozavo be ihany ny fanatanterahana azy. Antenaina ny fandraisana andraikitry ny Fanjakana hamahana ireo olana goavana tsy hampandroso ny fanabeazana eto Madagasikara ireo. Isika ato amin’ny Fanabeazana Katolika koa tsy hiraviravy tanana manoloana ny adidy masina manandrify antsika.

 

Aoka àry tsy hitsahatra isika ny hangatam-panampiana amin’ireo zoky modely azontsika alain-tahaka eo anivon’ny Fiangonana Katolika eto Madagasikara ; anisan’ireny ny Olontsambatra Frère Raphaël Louis RAFIRINGA, Victoire RASOAMANARIVO ary Ramose Lucien BOTOVASOA.

 

Eto am-pamaranana dia mitso-drano ny taom-pianarana 2018-2019 ireo Eveka mpiahy ny Fanabeazana Katolika.

 

 

Antsiranana, 24 Aogositra 2018

 

Filohan’ny Vaomiera Episkopaly misahana ny Fanabeazana sy ny Fampianarana Katolika eto Madagasikara

 

Son Excellence Monseigneur RAMAROSON Benjamin Marc

Arsevekan’Antsiranana

 

Son Excellence Monseigneur VARKEY Georges

Evekan’i Port-Bergé

 

Sekretera Jeneralin’ny Fanabeazana sy ny Fampianarana Katolika eto

Madagasikara

Révérend Père Jules RANAIVOSON

Ireo tale diosezianina nandray anjara tamin’ny filankevitra natao teto Antsiranana


Partager l'article:

Lakroa en direct
 • 17 Oct. 2018 - 07:46-

  Sipem Bank. Tamin’ny desambra 2014 no nahazo ny agrément bancaire ny Sipem bank. Miasa toy ny banky izy ankehitriny. Betsaka ireo tolotra misy amin’izany, toy ny fampindramam-bola. Marihina fa ity orinasa ity dia tena orinasa malagasy araka ny nambaran’ireo mpikarakara. Malagasy avokoa ireo mpiasa ao. Ny Malagasy ihany koa no manana petra-bola betsaka ao na hoe majorité. « Orinasa madinika sy ireo orinasa vaventy no mihindram-bola ato aminay amin’izao fotoana izao » hoy ihany izy ireo. Izy rahateo dia niatomboka tamin’ny micro-finance.

 • 28 Sep. 2018 - 06:51-

  Salon des écoles supérieures catholique. Le salon des Ecoles supérieures Catholique se déroule ce vendredi 28 septembre 2018 au sein du Collège Saint Michel Amparibe. 22 universités, écoles et instituts supérieurs participent à ce salon. L’enseignement supérieur catholique se veut être le moteur de la chrétienneté et de la citoyenneté responsable. L’événement est placé sous le patronage de SEM Mgr Benjamin Marc Ramaroson, Archevêque d’Antsiranana et Président de la commission épiscopale pour l’éducation et l’enseignement catholique.

 • 14 Sep. 2018 - 08:38-

  Poulet de chair à Madagasikara. Pour Olivier Fanchette, de Innodis Poultry, il y a encore de la marge pour produire du poulet de chair à Madagasikara. “C’est pour cette raison que nous participons à la Foire Internationale d’Agriculture”. Innodis Poultry est l’un des plus grands producteurs de poulet de l’île Maurice. Selon Fanchette, cette société exporte vers Madagasikara du poulet de chair avec garantie sanitaire sans antibiotiques. De son côté Iqbal Mohungoo, de la société Meaders Feeds, assure l’alimentation des poulets de chair, une alimentation répondant aux besoins d’une clientèle autant présente sur le marché local que régional dont Madagasikara.

 • 13 Sep. 2018 - 07:45-

  Colloque sur l’énergie. Lors d’une rencontre avec la présse Andry Ramaroson a fait savoir que le Groupement Des Professionnels de l’Energie à Madagascar GDPEM organise un colloque en entrée libre qui se tiendra au 3A Andrefanambohijanahary durant 2 jours ou 4 demi-journées avec comme thème “Energie, 1er levier de la croissance économique de Madagascar”. La première demi-journée (matin du 14 septembre) une conférence-débat sur l’économie d’énergie et l’après-midi sur le génie électrique. La troisième demi-journée (matin du 15 septembre) une conférence-débat sur le thème 1er levier économique de Madagascar. Et l’après-midi sera consacré à la restitution des travaux.

 • 10 Sep. 2018 - 07:28-

  Affaires courantes du Président. Pour la HCC, rentrent dans la catégorie juridique des attributions présidentielles courantes, les affaires constituant la poursuite normale d’une procédure régulièrement engagée avant la démission du Président de la République, toute affaire dont l’importance dépasse celle des affaires de gestion journalière si la procédure qui a donné lieu à l’acte règlementaire concerné a été engagée bien avant la période critique et a ensuite été réglée sans précipitation et si les questions politiques, qui ont pu se poser sur le plan administratif, ont été résolues avant cette période critique.

 • 10 Sep. 2018 - 07:28-

  Non affaires courantes du Président. Pour la HCC, ne rentrent pas dans les compétences attribuées au Chef de l’Etat ad intérim celles qui procèdent des articles 45 alinéa 3, 54 ; 55 -2°, 4° sauf en cas de faute grave ou de crime ou délit commis par le haut fonctionnaire, 5°, 6°, 7°, 8° ; 56 ; 57 alinéa premier ; 58 ; 59 alinéa 2 ; 60 ; 61 ; 103 ; 104 ; 107 ; 137 ; 162 ; 163. Il est habilité à exercer toutes les autres attributions confiées au Président de la République par la Constitution.

 • 01 Sep. 2018 - 09:48-

  Journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la création 2018. Instituée en 2015 par le Pape François, quelques mois après la publication de son encyclique « Laudato si’, sur la sauvegarde de la maison commune », cette journée a lieu chaque 1er septembre, en communion de prière avec les Eglises orthodoxes, « pour offrir « à chacun des croyants et aux communautés la précieuse opportunité de renouveler leur adhésion personnelle à leur vocation de gardiens de la création, en rendant grâce à Dieu pour l’œuvre merveilleuse qu’Il a confiée à nos soins. » (Pape François, Lettre du Pape François pour l’institution de la « Journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la création », 6 août 2015).

 • 01 Sep. 2018 - 07:56-

  Liste des personnes exerçant des hautes fonctions et hauts emplois civils et militaires de l’Etat, candidates aux élections, assujetties à l’obligation de démission prévue à l’article 6 alinéa 5 de la Loi organique relative au régime général des élections et des référendums. I – Les personnes nommées aux hautes fonctions et hauts emplois civils de l’Etat :   – Grand Chancelier de l’Ordre National malagasy ; – Ambassadeurs ou chefs titulaires de missions diplomatiques avant rang d’Ambassadeurs ; – Gouverneur de la Banque Centrale ; – Secrétaires généraux, Directeurs généraux et Directeurs de ministères ; – Présidents d’Universités ; – Représentants de l’Etat au niveau des collectivités territoriales décentralisées ; – Directeurs généraux, membres des organes d’administration ou de gestion des organismes rattachés aux Institutions et aux départements ministériels.

 • 01 Sep. 2018 - 07:55-

  Liste des personnes exerçant des hautes fonctions et hauts emplois civils et militaires de l’Etat, candidates aux élections, assujetties à l’obligation de démission prévue à l’article 6 alinéa 5 de la Loi organique relative au régime général des élections et des référendums. II – Les personnes dont la nomination aux hautes fonctions et hauts emplois militaires est faite par décret en Conseil des Ministres : – Officiers Généraux ; – Inspecteur général de l’Armée Malagasy; – Inspecteur général de la Gendarmerie Nationale ; – Chef de l’Etat-Major général de l’Armée Malagasy ; – Commandant de la Gendarmerie Nationale ; – Adjoints au chef de l’Etat-Major général de l’Armée Malagasy; – Adjoints au Commandant de la Gendarmerie Nationale ; – Commandant des Forces Aériennes ; – Commandant des Forces Navales ; – Commandant des Forces d’Intervention – Commandant des Forces de développement ; – Chef d’Etat-major du commandement de la Gendarmerie Nationale ; – Commandants des régions militaires; – Commandants des Circonscriptions inter-régionales de la Gendarmerie Nationale ; – Tous autres fonctions et hauts emplois militaires dont la nomination est faite par décret en Conseil des Ministres.

 • 24 Aug. 2018 - 00:29-

  Le couple présidentiel a reçu, ce matin du 22 Août 2018, l’Archevêque de Toulouse, Mgr Le Gall Robert au Palais d’Iavoloha, dont c’est la seconde visite à Madagascar. Les discussions ont porté sur les actions humanitaires de la diaconie catholique de France àa Madagascar « Nous avons été très heureux de cette rencontre qui honore notre mouvement sur la diaconiede la beauté, et comment la beauté sous toutes ses formes pourrait conduire à Dieu » a déclaré Mgr Le Gall, qui a notamment le diocèse de Lourdes sous sa responsabilité. La place et le rôle de la Grande Île au niveau de la Région Océan Indien et sur le plan international ont été aussi évoqués lors de la rencontre

 • 23 Aug. 2018 - 20:33-

  Ankolagny 6. Prospérer organisé pour la sixième fois sa foire économique Ankolagny. Elle se déroule du 24 au 26 août et elle est hébergée par la commune de Befandriana nord. Les organisationsateurs tablent sur la venue de plus de 2000 visiteurs pour visiter la centaine de stands révus avec comme produit phare les blacks eyes, la vannille et l'oignon.

 • 17 Aug. 2018 - 07:22-

  Kandida faha-13. Mamy Richard Radilophe no kandida faha-13 nanatitra ny antontan-taratasy firotsahana handray anjara amin’ny fifidianana izay ho Filohan’ny Repoblika. Tonga nanatitra ny ny faha-16 aogositra teo izy. Izy dia mpisolovava niaro ireo olona nenjehin'ny fitondrana HVM, toa an'i Fernand Cello, ny tao Soamahamanina, efa mpisolovava an'i Jean Louis Robinson ihany koa tamin'ny fifidianana filoham-pirenena ny taona 2013. Ny antoko Roso ho an’ny Demokrasia Sosialy (Renouveau pour la Démocratie Sociale) izay misy an’i Fetison Rakoto Andrianirina no nanolotra azy.

 • 16 Aug. 2018 - 08:46-

  JOB no kandida- faha 11. Jean Omer Beriziky na JOB, Praiminisitra, Lehiben'ny Governemanta teo aloha no kandidà faha 11 amin'ny laharan'ny fanaterana ny taratasy filatsahana ho fidiana Filohan'ny Repoblika ho tontosaina ny fihodinana voalohany ny 7 novambra 2018. Ny 15 aogositra tamin'ny 2 ora sy sasany tolak'andro izy no nanatitra izany taratasy izany teny amin'ny Fitsarana Avo momban'ny Lalàmpanorenana, Ambohidahy. Tonga teny ny tenany niaraka tamin’i Jean Félicien izay "mandataire". Ny Antoko politika "Antsika Madagasikara" no nanolotra azy.

 • 16 Aug. 2018 - 08:46-

  Kandidà faha-12 nametraka dosie. Richard Razafy Rakotofiringa no kandidà faha-12 nametraka ny dosien-ny teny amin’ny FAL, Fitsarana Avo momba ny Lalampanorenana na HCC. Izy dia miaramila teo aloha sady mpampianatra. Razafimalala Harimanana Tiana izay "mandataire" no nametraka ny antontaratasy ny 15 aogositra teo. Ny Antoko politika "Solidarité des jeunes intellectuels pour l'avenir de Madagascar" (SJIM) no manolotra azy amin’izao fifidianana filohan’ny Repoblika izao.

 • 14 Aug. 2018 - 13:29-

  CEPE 2018. Le nombre de candidats inscrits à l’examen du CEPE qui aura lieu ce mardi 14 aout 2018 est de 551.655. Ils seront répartis dans 13.638 salles des 1.833 centres d’examen de tout Madagascar. Parmi ces candidats inscrits, 17 malvoyants et 19 sourds-muets vont participer aux épreuves du CEPE dans les cinq provinces de Madagascar, à l’exception de Mahajanga. Pour la DREN SAVA on compte 39 315 candidats qui se répartissent dans 86 centres d’examen. Il est à rappeler que les sujets diffèrent suivant la région et le diplôme a une valeur nationale.

 • 14 Aug. 2018 - 06:59-

  CEPE sy Laharana maitso 020 30 807 86. Manomboka ny talata 14 Aogositra dia ho apetraka eto anivon’ny Minisiteran’ny Fanabeazam-Pirenena ny « cellule » iray iraisan’ireo sampandraharaha mikirakira ny fanadinana izay hanangona ny vaovao rehetra manodidina ny fizotry ny fanadinana CEPE. Azonareo antsoina amin’ny laharana maitso 020 30 807 86.


 • 11 Aug. 2018 - 10:19-

  3 nouveaux candidats. Ce 10 août, trois candidats ont déposé leur dossier de candidature à l'élection présidentielle auprès de la Haute Cour Constitutionnelle à savoir : Dr Jules Etienne présenté par le parti MAFI (Madagasikara Fivoarana),  Zafimahaleo Rasolondraosolo, dit Dama Mahaleo, candidat du parti Manajary Vahoaka; et Paul Andrianiaina Rabary, candidat du parti MIASA. Ainsi, depuis l’ouverture de la période de dépôt des dossiers 7 candidats en tout ont déposé leur dossier (Andry Rajoelina, Jean Ravelonarivo, Mailhol Dieu Donné, Fanirisoa Erinaivo).

 • 04 Aug. 2018 - 08:57-

  Candidature du général Jean Ravelonarivo. Zaza Ramandimbiarison et Ambroise Tata ont procédé dans la matinée de ce 3 aout, au dépôt des dossiers de candidature à l'élection présidentielle du général Jean Ravelonarivo, ancien Premier ministre auprès de la Haute Cour Constitutionnelle (HCC). Il est le deuxième candidat à avoir déposé son dossier. Jean Ravelonarivo a été présenté par le parti politique Antokom-Bahoaka Malagasy ou ABA.  Pour mémoire ce parti politique a fait connaître son existence au cours du mois d’avril de cette année 2018.

 • 04 Aug. 2018 - 07:57-

  Andry Rajoelina premier candidat à déposer son dossier. L’ancien président de la Transition, s'est fait représenter par Andry Herizo Rakotozafy, éphémère directeur de cabinet du Premier ministre Ntsay Christian, dans l'après-midi de ce 1er aout, auprès de la Haute cour constitutionnelle (HCC) à Ambohidahy, pour déposer son dossier de candidature à l'élection présidentielle. Cela s’est passé au moment même où le candidat Rajoelina faisait son show au Palais des sports de Mahamasina pour présenter son IEM ou Initiative Emergence de Madagascar.

 • 27 Jul. 2018 - 13:45-

  Niala tsy ho filohan’ny antoko HVM izy. Nametra-pialana tsy ho Filoha Nasionalin'ny antoko HVM i Rivo Rakotovao. « Tsy miala HVM ny tenako fa miala tsy ho Filoha Nasionaly fotsiny ihany ho fanajana ny lalàna » hoy izy. Nambarany ihany koa fa tsy manangam-pahavalo ary tsy manam-pahavalo ny HVM fa safidin’ireo izay niala noho ny tsy fitovian-kevitra politika sy tsy fitovian-kevitra eo amin'ny fitantanana ny Firenena ny zava-mitranga. Nanamafy ny fangatahany sy fanolorany ny Filoha Rajaonarimampianina hirotsaka ho fidiana indray ny antoko HVM. Soritana fa ny Lalampanorenana dia milaza fa tsy mahazo mandray anjara amin’ny fiainana antoko politika ny filoham-pirenena (adininy faha-49).

Du même auteur

monde
une

Dans la même rubrique

une
une
Publicité