logo
Lakroan'i Madagasikara
Fanabeazana katolika

Fehin-kevitry ny fivoriana natao ny 21 – 24 Aogositra 2018

admin il y a 8 mois

Notontosaina teto Antsiranana ny 21 - 24 Aogositra 2018 ny Filankevitra Nasionalin’ny Fanabeazana Katolika (CONAEC) toa izao ny fehin-kevitra nivoaka taorian'izany.

Fehin-kevitry ny fivoriana natao ny 21 – 24 Aogositra 2018

 FEHIN-KEVITRA


“IZAY MANAO NY MARINA NO HENDRY… ARY NY MARINA NO MAHA-OLON’AFAKA”(Jn 8, 32)

 

Notontosaina teto Antsiranana ny 21 - 24 Aogositra 2018 ny Filankevitra Nasionalin’ny Fanabeazana Katolika (CONAEC). Son Excellence Monseigneur RAMAROSON Benjamin Marc,  Arsevekan’Antsiranana sady Filohan’ny Vaomiera Episkopaly misahana ny Fanabeazana sy ny Fampianarana Katolika eto Madagasikara no nitarika izany, niaraka tamin’ny Birao maharitry ny CEEEC/DINEC. Ny Tale dioseziana (CDEEC/DIDEC) rehetra eto Madagasikara no niara-nikaon-doha. Nanomboka tamin’ity CONAEC 2018 ity dia 22 ny Tale dioseziana nandray anjara satria niampy ny DIDEC avy amin’ny diosezin’i Maintirano.

Natomboka tamin’ny lamesa ny fanokafana izany Filankevitra izany izay nifanandrify indrindra tamin’ny fankalazana ny fetin’ny Olotsambatra Victoire RASOAMANARIVO. Son Excellence RAMAROSON Benjamin Marc, Arsevekan’Antsiranana, no nitarika izany ary nisy ny hafatra napetrany fa io olotsambatra io no tonga tamin’ny fanamasinan-toetra sy fahafoizana ary ny fahavononan-kanompo dia noho ny fanabeazana azony teo anivon’ny Sekoly Katolika. Amin’izao vanim-potoana diavin’ny firenena izao dia ilaina ny fomba fiasa mifototra amin’ny hoe “MIJERY – MANDANJALANJA – MIKATROKA” mba hialana amin’ny resaka tora-po fotsiny. Miandry antsika ireo mpianatra, miandry antsika koa ireo ray aman-dreny.

Nisy ihany koa ny fihaonana niarahana tamin’Andriamatoa HORACE Gatien, Minisitry ny Fanabeazam-pirenena, sy ireo Tale vitsivitsy niara-dia taminy. Nanaovana fifampizarana sy fifanakalozan-kevitra nandritra izany ny mikasika ny teti-pivoaran’ny fanabeazana PSE (Plan Sectoriel de l’Education) ka nijerena manokana ny dingana vita hatramin’izao.

Fotoana atokana handalinana sy hakana fanapahan-kevitra hiatrehana ny taom-pikatrohana ho avy ny Filankevitra ary hametrahana ny politikam-panabeazana mifanentana amin’ny vanim-potoana lalovan’ny Firenena sy ny Fiangonana. Ireto àry ireo fehinkevitra nivoitra nandritra izany :

 

TOKO I – PASTORALY ANIVON’NY SEKOLY KATOLIKA

And. 1 – Tandrovana toy ny anakandriamaso mandrakariva ny maha-katolika ny Sekoly. Ahitana taratra izany ny fandraisana mpampianatra miasa ao. Ny mpampianatra ao amin’ny sekoly katolika dia tsy maintsy katolika avokoa, fifanarahana manokana kosa ny fiaraha-miasa amin’ny hafa finoana. Ankinina amin’ny Tale diosezianina ny fandanjalanjana izany.

And. 2 – Isan’ny manasongadina ny maha-katolika ny Sekoly iray ny taranja fandalinam-pinoana. Tsapa anefa fa tsy ampy ny tahirin-kevitra ananan’ny mpampianatra. Tsara raha misy ny boky iraisan’ny diosezy rehetra amin’io taranja fandalinam-pinoana io.

And. 3 – Ny Sekoly no taninketsan’ny Fiangonana. Adidin’ny sekoly ny manabe ny ankizy hiroso amin’ireo sakramenta isan-karazany ary hanaja mandrakariva ny andro Alahady sy ny Andro voadidy hohamasinina ary ny Zoma voalohany handehanana hivavaka.

 

TOKO II - NY RAFI-PAMPIANARANA SY NY PROGRAMAM-PAMPIANARANA

And. 4 – Mbola maro ny zavatra tsy maintsy dinihina lalina alohan’ny tena hirosoana amin’ny rafi-pampianarana vaovao vokatry ny Plan Sectoriel de l’Education (PSE). Vonona hatrany ny tompon’andraikitra eo anivon’ny Sekoly Katolika amin’ny fifanakalozan-kevitra mikasika ny fanatsarana ny fanabeazana, takian’izy ireo kosa ny handraisan’ny Fanjakana izay sosokevitra aroso amin’izany.

 

And. 5 – Noho ny halavan’ny “cycles d’Education Fondamentale de neuf ans” dia ahiana ny hahafaty sekoly primaire katolika maro any ambanivohitra satria noho ny olana ara-poto-drafitr’asa sy ny fahalaviran’ny toerana dia voatery hijanona antenantenany izy ireo nefa ny fanadinana CEPE ho foana, ka very anjavony fotsiny ny fianarana efa natomboka, koa ilàna fifampidinihana akaiky izany.

 

And. 6 – Voalaza ao amin’ny PSE ihany koa fa rehefa mahavita ny “Education Fondamentale de neuf ans” ny mpianatra ka tsy ho afaka manohy intsony dia efa afaka miditra amin’ny tontolon’ny asa. Tsy voafaritra mazava anefa ny fisian’ny tolotr’asa eo anivon’ny fiaraha-monina handray azy ireo ka sao dia ho lasa tsy an’asa izy ireo.

 

And. 7 – Mbola tsy maharesy lahatra ihany koa ny “Approche pédagogique” toy ny fifantohana fotsiny amin’ny “objectifs essentiels”, mandeha ila mantsy ny fitrandrahana ny PPO amin’izany ka atahorana tsy hanana fototra ireo mpianatra, tsy maharesy lahatra toy izany koa ny “Méthode de Lecture et Ecriture” sy ny fifidianana ireo taranja ampianarina ao amin’ny “Education fondamentale de neuf ans”.

 

And. 8 – Mametraka olana ho an’ny ray aman-drenin’ny mpianatra maro ny “calendrier scolaire” vokatry ny PSE satria amin’ny fotoana hidiran’ny mpianatra dia anaty maitso ahitra na sakave ka tsy manana ny hoenti-manana amin’ny fampidirana mpianatra izy ireo ary maro ireo mpianatra mikarama mandritra ny fotoam-pialan-tsasatra izay mbola iainana ankehitriny mba hiatrehany ny fianarany, tsy ho afaka hanao toy izany intsony izy ireo raha toa ka mandritra ny volana Janoary sy Febroary ny fialan-tsasatra. Tsy afaka hiaina ny kolontsaina maha Malagasy azy koa izy ireo satria andro ianarana ny fotoana hanaovana izany. Noho izany, mitaky fandinihina lalina io “calendrier scolaire” io.

 

And. 9 – Noho ireo zavatra maro mbola mampametra-panontaniana ao amin’ny PSE dia misokatra mandrakariva amin’ny fifanakalozan-kevitra ny Fanabeazana Katolika ary vonona hatrany amin’ny fanatsarana ny rafi-pampianarana eto Madagasikara.

 

TOKO IV – NY FIARAHA-MIOMBON’ANTOKA AMIN’NY FANJAKANA

And. 10 – Manoloana ny fitakiam-bola tsy misy fetra ataon’ireo ZAP/CISCO/DREN maro eto amin’ny firenena dia takiana ny fandraisan’andraikitry ny MEN mba hisorohana ny fanararaotana.

 

And. 11 – Hajaina ny maha-mpiara-miombon’antoka ny Fanabeazana Katolika amin’ny fanapahan-kevitra raisina koa ialana ny endrika didy jadona amin’ny fiaraha-miasa hatrany ifotony.

 

And. 12 – Takiana ny hitohizan’ny fiaraha-miasa amin’ny fanatanterahana ny fanadinam-panjakana fa tsy sanatria natao filan-tsy mahita fotsiny ny mpampianatra avy amin’ny Sekoly Katolika (surveillance, correction, secretariat, transcription). Atao mitovy zo ny mpampianatra na avy amin’ny Fanjakana izy na avy amin’ny Sekoly Katolika eo amin’ny fandraisana “vacation”.

 

And. 13 – Noho ny fitokisan’ny olona ny Fanabeazana Katolika dia tsara irosoana ny fanatanterahana ny Fanadinana iraisan’ny Sekoly Katolika rehetra manerana ny Nosy ka ahazoan’ireo mpianatra ny mari-pahaizana ilainy amin’ny fiainany.

 

TOKO V – NY AROFENITRA EO AMIN’NY FANABEAZANA KATOLIKA

And. 14 – Ny CDEEC/DIDEC no masoivohon’ny CEEEC/DINEC any amin’ny Faritra misy ny Diosezy iandraiketany, ka ilaina ny mahafantatra sy mahafehy ary manasongadina ny rafitra misy eo amin’ny Arofenitra amin’ny Fanabeazana Katolika.

And. 15 – Atomboka amin’ny lamesa mandrakariva ny fankalazana fety iray eo anivon’ny Sekoly Katolika ka hajaina hatrany ny rafitra misy eo amin’ny Fiangonana katolika. Ny Eveka na ny Pretra izay mitarika ny lamesa no mamarana ny fandraisam-pitenenana.

And. 16 – Misy karazany roa ny mari-boninahitra azo atolotra mandritra ny fankalazana fety iray. Ny karazany voalohany dia ny mari-boninahitra avy amin’ny Fiangonana (Bene merenti, Chevalier ary Officier). Ny karazany faharoa dia ny mari-boninahitra avy amin’ny Fanjakana (Médaille de travail, Ordre de Mérite ary Ordre National). Adidy tsy maintsy ataon’ny talen-tsekoly ny mijery akaiky ireo mpiasa mendrika izany.

 

TOKO VI – FANOMANANA NY SENAEC V SY JNEEC

And. 17 – Ho tanterahana amin’ny taona 2019 ny Seminera Nasionalin’ny Fanabeazana Katolika andiany faha-V (SENAEC V). Ny lohahevitra amin’izany dia : “Fanabeazana Katolika manorina tontolo iainana mampivelatra ny mahaolona manontolo sy ny olon-drehetra”.

And. 18 – Tapaka àry fa hatao ny 17 ka hatramin’ny 21 Jona 2019 ao amin’ny Diosezin’Antsirabe izany Seminera Nasionalin’ny Fanabeazana Katolika andiany faha-V izany. Ka olona 06 (enina) isaka ny diosezy no handray anjara amin’izany (DIDEC 2, Tale 1, Ray aman-dreny 1, Relijiozy 1, Mpampianatra 1). Ny fandaniana rehetra amin’io SENAEC V io dia hatao “péréquation”.

And. 19 – Noho ny fisian’ny Kongresy Eokaristika amin’ny taona 2020 dia ahemotra amin’ny taona 2021 ny Androm-pirenen’ny Fanabeazana sy Fampianarana Katolika (JNEEC) ka any amin’ny Diosezin’i Fianarantsoa no hanaovana azy. Amin’ny CONAEC amin’ny taona 2020 no handinihana ny an-tsipirihany amin’ny fanatanterahana io JNEEC io.

 

TOKO VII – FANDRIAM-PAHALEMANA

And. 20 – Mahery vaika ny tsy fandriam-pahalemana ankehitriny. Misy ny fanafihan-dahalo, ny fitsaram-bahoaka ary ny fakana takalon’aina. Matahotra noho izany ireo ray aman-dreny, miha-mahantra ny mponina misy izany tsy fandriam-pahalemana izany. Vokany : tsy mandefa ny zanany an-tsekoly intsony ny ankamaroan’ny ray aman-dreny indrindra ny any ambanivohitra. Mihena noho izany ny isan’ny mpianatra ka mikatona ny sekoly.

And. 21 – Masina ny Fanabeazana ao amin’ny Sekoly Katolika. Takiana noho izany ny fandraisana andraikitry ny Fanjakana manoloana io tsy fandriam-pahalemana io mba hampirindra izany asa fanabeazana izany.

 

 

TOKO VIII – FIBEAZANA MIAINA SY MITIA (EVA)

And. 22 – Efa saika nahatontosa ny fiofanana ho an’ny Talen-tsekoly momba ny Fibeazana Miaina sy Mitia (EVA), niarahana tamin’ny CEEEC/DINEC, avokoa ny diosezy ary efa nahazo ny boky ihany koa ireo mpampianatra EVA. Nahatsapa ireo talen-tsekoly nofanina ireo fa tena nilaina izy io ahafahan’izy ireo manara-maso ny mpampianatra taranja EVA ao amin’ny Sekoly iadidiany.

And. 23 – Ezahina ny hanome fiofanana ireo talen-tsekoly mbola tsy nahazo izany Fibeazana Miaina sy Mitia izany mba hahafahan’ny sekoly iadidian’izy ireo sy ny mpampianatra ao aminy misitraka ny boky EVA. Adidin’ny Tale dioseziana ny mitady izay fomba hanatanterahana izany miaraka amin’ny CEEEC/DINEC.

And. 24 – Mitohy ny fanamafisana ny EVA izay mbola iarahana hatrany amin’ny Kindermissionswerk. Tanterahina mandritra ny telo taona izany ka  taona voalohany dia ny “Optimisation de l’Education à la Vie et à l’Amour” (Plan Stratégique 1), ny taona faharoa “Renforcement des compétences organisationnelles et managériales du Réseau DINEC/DIDEC” (Plan Stratégique 2), ny taona fahatelo “Perfectionnement professionnel du Corps Enseignant” (Plan Stratégique 3).

 

FAMARANANA 

 

Miezaka hatrany ny tompon’andraikitra eo anivon’ny Sekoly Katolika hamolavola ny mpianatra ao aminy ho olona hanorina tontolo iainana mampivelatra ny mahaolona manontolo sy ny olon-drehetra. Maro anefa ny sakana tsy ahafahana manatanteraka izany noho ny tsy fandriam-pahalemana sy ny fahantrana. Eo ihany koa ny fiovana misy amin’ny rafi-pampianarana izay mbola manjavozavo be ihany ny fanatanterahana azy. Antenaina ny fandraisana andraikitry ny Fanjakana hamahana ireo olana goavana tsy hampandroso ny fanabeazana eto Madagasikara ireo. Isika ato amin’ny Fanabeazana Katolika koa tsy hiraviravy tanana manoloana ny adidy masina manandrify antsika.

 

Aoka àry tsy hitsahatra isika ny hangatam-panampiana amin’ireo zoky modely azontsika alain-tahaka eo anivon’ny Fiangonana Katolika eto Madagasikara ; anisan’ireny ny Olontsambatra Frère Raphaël Louis RAFIRINGA, Victoire RASOAMANARIVO ary Ramose Lucien BOTOVASOA.

 

Eto am-pamaranana dia mitso-drano ny taom-pianarana 2018-2019 ireo Eveka mpiahy ny Fanabeazana Katolika.

 

 

Antsiranana, 24 Aogositra 2018

 

Filohan’ny Vaomiera Episkopaly misahana ny Fanabeazana sy ny Fampianarana Katolika eto Madagasikara

 

Son Excellence Monseigneur RAMAROSON Benjamin Marc

Arsevekan’Antsiranana

 

Son Excellence Monseigneur VARKEY Georges

Evekan’i Port-Bergé

 

Sekretera Jeneralin’ny Fanabeazana sy ny Fampianarana Katolika eto

Madagasikara

Révérend Père Jules RANAIVOSON

Ireo tale diosezianina nandray anjara tamin’ny filankevitra natao teto Antsiranana


Partager l'article:

Lakroa en direct
 • 03 May. 2019 - 07:39-

  2019, des médias sous influence. La précarité des journalistes et des médias malgaches les rend particulièrement vulnérables à l’influence des hommes d'affaires et des responsables politiques qui possèdent de nombreux organes de presse. L’élection présidentielle remportée fin 2018 par l’ex-leader de la transition Andry Rajoelina a confirmé la très forte politisation des médias locaux et notamment de la presse écrite. La quasi-totalité des titres ayant pris parti pour l’un ou l’autre des principaux candidats, l’accès à une information neutre et indépendante a été fortement limité. Le ministère des Affaires étrangères a directement écrit à l’ambassade d’Allemagne pour empêcher la publication d’un sondage dans un magazine d’information financé par une fondation allemande. Sur le plan légal, le Code de la communication adopté en 2016 fait référence. Au classement mondial de la liberté de la presse 2019 de RSF, Madagascar se trouve à la 54 place, classement depuis 2013.

 • 27 Mar. 2019 - 14:16-

  . Ho avy ny Papa. ny fanambarana ofisialy nataon'ny Nonce ny tolakandron'ny 27 Marsa teo fa ho avy hanatanteraka famangiana apostolika eto Madagasikara ny Papa Fransoa. Ny 6 sepitambra izy no eto hatramin'ny alahady 8 sepitambra. Feno 30 taona izao no nandalovan'ny Papa iray voalohany teto Madagasikara dia ny Papa Joany Paoly faha2 izany.


 • 27 Mar. 2019 - 14:16-

  . Ho avy ny Papa. ny fanambarana ofisialy nataon'ny Nonce ny tolakandron'ny 27 Marsa teo fa ho avy hanatanteraka famangiana apostolika eto Madagasikara ny Papa Fransoa. Ny 6 sepitambra izy no eto hatramin'ny alahady 8 sepitambra. Feno 30 taona izao no nandalovan'ny Papa iray voalohany teto Madagasikara dia ny Papa Joany Paoly faha2 izany.


 • 06 Mar. 2019 - 07:23-

  Carême 2019. Le temps de Carême 2019 commence ce jour, Mercredi des cendres. Pour nous accompagner dans ce temps fort de notre foi voici deux liens :

  Message intégrale du Pape pour ce Carême 2019

  https://www.lakroa.mg/item-1640_articles_une_18-ala-craation-attend-avec-impatience-la-ravalation-des-fils-de-dieua-rm-819.html  

  Et une analyse succincte de ce message

  https://www.lakroa.mg/item-1641_articles_religion_18-se-convertir-pour-auvrer-a-la-rademption-de-la-craation.html


 • 31 Jan. 2019 - 06:49-

  Bilan provisoire global en date du 30 janvier 2019 à 18h. Le bilan provisoire global après les « Fortes pluies » et « Tempête Tropicale Modérée EKETSANG» fait état de : • 27 Décédés (18 à cause du glissement de terrain, 4 morts par noyade, 1 mort d’un écroulement d’une maison suite à l’inondation, 4 morts d’un écroulement d’une maison) ; • 1 Disparu (emportée par l’eau) ; • 3 Rescapés (suite au glissement de terrain) ; • 9 586 Sinistrés (254 dues au glissement de terrain et 9 332 à cause de l’inondation) ; • 833 Déplacés actuels (451 dues au glissement de terrain et 382 à cause de l’inondation) ; • 2 462 Déplacés cumulés (518 dues au glissement de terrain et 1 944 à cause de l’inondation) ; • 1 778 Cases d’habitation inondées ; • 187 Cases détruites (7 dues au glissement et 83 dues à l’inondation).
  CECI EST LE DERNIER BULLETIN EN CE QUI CONCERNE L’INONDATION ET LE GLISSEMENT DE TERRAIN DE CES DEUX DERNIERES SEMAINES A MADAGASCAR. (Source : BNGRC, Centre d'Etudes de Réflexion de Veille et d'Orientation).

 • 29 Jan. 2019 - 07:10-

  Bilan provisoire global en date du 28 Janvier 2019 à 20h. Le bilan provisoire global après les « Fortes pluies » et « Tempête Tropicale Modérée EKETSANG» fait état de : • 21 Décédés (18 à cause du glissement de terrain, 2 morts par noyade, 1 mort d’un écroulement, d’une maison suite à l’inondation) ; • 1 Disparu (emportée par l’eau) ; • 3 Rescapés (suite au glissement de terrain) ; • 8 466 Sinistrés (254 dues au glissement de terrain et 8 212 à cause de l’inondation) ; • 1 934 Déplacés actuels (450 dues au glissement de terrain et 1 484 à cause de l’inondation) ; • 2 304 Déplacés cumulés (518 dues au glissement de terrain et 1 786 à cause de l’inondation) ; • 1 603 Cases d’habitation inondées ; • 62 Cases détruites (7 dues au glissement et 55 dues à l’inondation). Source : Centre d'Etudes de Réflexion de Veille et d'Orientation.

 • 28 Jan. 2019 - 07:43-

  Bilan provisoire global en date du 27 janvier 2019 à 19h. Voici le bilan après les « Fortes pluies » et « Tempête Tropicale Modérée EKETSANG» qui fait état de :
  • 21 Décédés (18 à cause du glissement de terrain, 2 morts par noyade, 1 mort d’un écroulement d’une maison suite à l’inondation) ;
  • 1 Disparu (emportée par l’eau) ;
  • 3 Rescapés (suite au glissement de terrain) ;
  • 8 031 Sinistrés (201 dues au glissement de terrain et 7 830 à cause de l’inondation) ;
  • 1 236 Déplacés actuels (134 dues au glissement de terrain et 1 102 à cause de l’inondation) ;
  • 1 605 Déplacés cumulés (201 dues au glissement de terrain et 1 404 à cause de l’inondation) ;
  • 1 603 Cases d’habitation inondées ;
  • 62 Cases détruites (7 dues au glissement et 55 dues à l’inondation). (Source : Centre d'Etudes de Réflexion de Veille et d'Orientation).

 • 25 Jan. 2019 - 11:26-

  Nominations lors du Premier Conseil des ministres. Ce jeudi 24 janvier, après la nomination du nouveau gouvernement, le Président Rajoelina, a présidé le premier conseil des ministres au Palais d’Etat d’Iavoloha.
  Décret abrogeant le décret n°2016-140 du 02 mars 2016 et portant nomination de Madame ANDRIAMBALO Lala Ratompoalizo, Directeur du Protocole d’Etat auprès de la Présidence;
  Décret portant nomination de Ramaholimasy Holder, Directeur Général de la Présidence en charge des Affaires Politiques;
  Décret portant nomination de Andriamanananoro Augustin, Directeur Général de la Présidence en charge des Projets;
  Décret portant nomination de Sahondrarimalalala Marie Michelle, Directeur des Etudes Juridiques de la Présidence;
  Décret portant nomination de Raharinosy Jimmy, Directeur des Systèmes d'Information.
  Lalatiana Raktotondrazafy est le porte-parole du gouvernement

 • 24 Jan. 2019 - 07:49-

  Bulletin flash du 23 janvier. Bilan provisoire global en date du 23 Janvier 2019 à 18h transmis par le Centre d'Etudes de Réflexion de Veille et d'Orientation. Le bilan provisoire global fait état de : 16 décédés (15 à cause du glissement de terrain et 1 mort par noyade) ; 4 disparus (3 à cause du glissement de terrain et 1 emportée par l’eau) ; 3 rescapés (suite au glissement de terrain) ; 5 763 sinistrés (201 dues au glissement de terrain et 5 562 à cause de l’inondation) ; 503 déplacés cumulés (201 dues au glissement de terrain et 302 à cause de l’inondation) ; 1 588 cases d’habitation inondées ; 31 cases détruites (7 dues au glissement et 24 dues à l’inondation).

 • 24 Jan. 2019 - 06:30-

  IML - Le lancement officiel de l’Institut Malagasy de Leadership (IML) s’est tenu le 17 janvier 2019 au Carlton Antananarivo. IML a été créé avec la collaboration entre le Centre d’Etudes Diplomatiques et Stratégiques (CEDS) et l’Institut d’Etudes Politiques (IEP, pour que les dirigeants puissent mener sans failles avec courage l’envie de réussir ensemble en servant le bien commun. La formation est destinée à toutes les personnes qui cherchent à mieux se préparer pour diriger les secteurs économiques et administratifs tant au niveau national qu’international. IML offre deux sessions pour l’année 2019, une en mars et l’autre en octobre.

 • 22 Jan. 2019 - 14:46-

  Le staff du PRM Rajoelina. Rajoelina Andry Nirina, a tenu son premier conseil des ministres restreint, ce lundi 21 janvier 2019 au Palais d’État d’Iavoloha. Il a nommé ses proches collaborateurs. Ramonjavelo Manambahoaka Valéry Fitzgerald a été nommé Secrétaire général de la Présidence. Andriamaholy Onjaniaina Dina est nommé au poste Secrétaire Général Adjoint de la Présidence. Et, Delmotte Stéphanie a été nommée Directeur de Cabinet civil de la Présidence. On attend donc les autres membres entre autres le directeur de cabinet militaire,  le directeur administratif et financier…

 • 22 Jan. 2019 - 14:45-

  Reconduction du PM Christian Ntsay. Conformément aux dispositions de l’article 54 de la Constitution de la Quatrième République, les députés issus du groupe de partis majoritaires à l’Assemblée Nationale, en l’occurrence le MAPAR, ont proposé le nom de NTSAY Christian Louis au poste de Premier Ministre. Aussi, Son Excellence Monsieur le Président de la République, Rajoelina Andry Nirina, a pris le décret n°2019-016 portant nomination du Premier ministre, Chef du Gouvernement, Monsieur NTSAY Louis Christian.

 • 21 Jan. 2019 - 15:57-

  Gouverneur de région ? Dans son premier discours après la prestation de serment ce 19 janvier, le président Andry Rajoelina a utilisé le mot “gouverneur” de région. On lit dans la Constitution que “La fonction exécutive est exercée par un organe dirigé par le Chef de Région élu au suffrage universel. Le Chef de Région est le premier responsable de la stratégie et de la mise en œuvre de toutes les actions de développement économique et social de sa région. Il est le Chef de l’Administration de sa région.” Première entorse devant le gardien de la Constitution ?

 • 21 Jan. 2019 - 15:34-

  10 décès au moins. Les pluies torrentielles tombées sur Antananarivo dans la soirée du samedi 19 janvier ont perturbé la fin des festivités de la prestation de serment du Président Rajoelina (fête à Mahamasina, feux d’artifices annulées). Mais plus grave, elles ont provoqué un éboulement en plusieurs endroits et plusieurs maisons ont été démolies. Plusieurs personnes ont été ensevelies sous les décombres. Plusieurs personnes ont été sauvées mais on déplore une dizaine de victimes. On compte au moins 10 personnes décédées et on craint que le nombre ira en croissant.

 • 19 Jan. 2019 - 11:48-

  Hevi-dehibe notsoahina tamin'ny lahatenin'ny filoha Rajoelina. Ezaka lehibe no atao momba ny famokarana ny herinaratra. Politikan’ny kibo velaran-tany hovolena, tsy hanafatra vary intsony. Hitsinjo sy hanampy ireo tena marefo efa eny ambony sambo ny vary tena mora ho zaraina sy hamidy mora. Asa fa tsy kabary. Hanangana sy hanorina tanana vaovao isika ho modely aty amin’ny ranomasina Indiana izay atomboka amin’ity taona ity ihany. Ho mpandresy amin’ny lafiny rehetra ny Malagasy. Ampiray sy ampitambatra ny Malagasy aho. Tsy ny eto antananarivo ihany no hisitraka fa hapetraka ny fanamby fa hisitraka izany ny any amin’ny faritra. Apetraka ny governora hisolo ny lehiben’ny faritra. Izy ireo no hitarika ny asa goavana. Omentsika fitaovana manokana fanamboaran-dalana ny faritra rehetra. Ho lasa 23 ny faritra. Tsy ekeko ny gaboraraka. Tsy azo ekena ny fanaovana tolotrasa kanefa tsy  nisy asa notanterahina akory. Ady amin’ny kolikoly sy fitsarana marina tsy mitanila. Tsy ekeko ny fitsabahana amin’ny raharaha fitsarana.

  Tsy fandriampahalemana. Vahaolana koa ampitomboina ny isan’ny mpitandro filaminana. Ho vatsiana fitaovana mendrika manaraka ny toetrandro ny foloalindahy sy mpitandro filaminana. Handalo eto ny santionany amin’ny fitaovana tsy mataho-bala. Fankahalana fanaratsiana fisaraham-bazana hahilika izany.

 • 18 Jan. 2019 - 08:14-

  Passation à Iavoloha. Selon l’article 48 de la constitution “La passation officielle du pouvoir se fait entre le Président sortant et le Président nouvellement élu.” Il n’est nullement indiqué que c’est le président démissionnaire ou le président intérimaire. La passation se fera officiellemen ce vendredi 18 janvier. Selon la rumeur la passation se fera entre le président Rajaonarimampianina qui a démis de ses fonctions présidentielles en septembre 2018 et le président Rajoelina. Si cela se fera cela veut dire une passation des dossiers de janvier 2014 à septembre 2018. Qu’en sera-t-il des dossiers durant l’intérim ? Y aura-t-il une autre cérémonie de passation ce vendredi aussi ?


 • 09 Jan. 2019 - 08:42-

  Le FFKM présente ses vœux au Président de la République p.i. Les représentants du Conseil Chrétien des Eglises (FFKM), sont venus présenter les vœux de nouvel an au Président de la République p.i, Rivo Rakotovao, au palais d’Ambohitsorohitra, le 8 janvier 2019. Le Président en exercice de la FFKM a évoqué lors de la rencontre l’importance de la période que traverse le pays à l’heure actuelle, et n’a pas manqué de souligner l’union dans la prière pour la marche du pays ; il a aussi mis en relief la noble mission et les responsabilités qui incombent au Chef de l’Etat, Rivo Rakotovao, et invoqué la bénédiction divine à son endroit ainsi qu’à sa famille.

 • 07 Jan. 2019 - 14:16-

  Jours fériés de 2019. Mardi 1er Janvier, Vendredi 8 Mars : Journée de la Femme. Vendredi 29 Mars : Jour des martyrs 1947. 21 Avril : Pâques ; 22 Avril : Lundi de Pâques. Mercredi 1er Mai : Fête du travail. 30 Mai : Ascension. 4 Juin : L'Aïd el Fitr. 9 Juin : Pentecôte ; 10 Juin : Lundi de Pentecôte. 26 Juin : Fête de l'Indépendance. 11 Aout : L'Aïd el kebir ou Aïd-al-adha. 15 Août : Assomption. Vendredi 1er Novembre : Toussaint. 25 Décembre : Noël.

 • 05 Jan. 2019 - 09:59-

  Différents cas d’annulation d’une élection. Suivre les liens

  http://www.lakroa.mg/item-1607_articles_monde_18-la-cour-suprame-annule-laalection-prasidentielle.html


  http://www.lakroa.mg/item-1608_articles_monde_18-annulae-a-cause-daune-utilisation-abusive-de-facebook.html

 • 04 Jan. 2019 - 07:17-

  Résultats officiels le 8 janvier. La HCC, Haute Cour Constitutionnelle, dans un communiqué publié sur son site fait savoir la date de la proclamation officielle des résultats. La HCC procèdera à la proclamation officielle du second tour de l’élection présidentielle le mardi 8 janvier 2019 à 15 heures. La cérémonie aura lieu à la salle de proclamation du Palais d’Etat d’Ambohidahy. Pour la la HCC, s’applique de facto l’Article 61 de la Loi organique N°2018-009 relative à l’élection du Président de la République qui dit que la HCC procède à la proclamation officielle des résultats définitifs dans un délai de neuf (9) jours à partir de la date de publication des résultats provisoires par la CENI.

Du même auteur

une
religion

Dans la même rubrique

une
une
Publicité