logo
Lakroan'i Madagasikara
JMJ Maha-9

Hafatry ny Fivondronam-ben’ny Eveka eto Madagasikara

admin il y a 29 jours

Indro ny Hafatry ny Fivondronamben'ny Eveka eto Madagasikara nampitaina Nandritra ny Sorona Masina famaranana ny JMJ Mada-9 Mahajanga.

Hafatry ny Fivondronam-ben’ny Eveka eto Madagasikara

Hafatry ny Fivondronam-ben’ny Eveka eto Madagasikara

 Famaranana ny JMJ Mada 9 Mahajanga

 

Ry tanora malala,

Misaotra an’Andriamanitra Ray, Zanaka sy Fanahy Masina isika, izay niara-dàlana tamintsika ka nahatontosa soa aman-tsara izao JMJ Mada-9, niarahantsika nankalaza teto Mahajanga, nandritra ny herinandro izao ary niarahantsika nandalina ny lohahevitra hoe :

« Aza matahotra ry Maria, fa sitrak’Andriamananitra ianao ! » (Lk 1, 30)

Tao anatin’ny fahatorany tanteraka i Maria no nahare an’io antson’Andriamanitra nampitain’ny Arkanjely taminy io.

Tampoka taminy izany ary tsy nazava avy hatrany tao an-tsainy ny lalana tian’Andriamitra itondrana azy. Nefa noho ny finoana lalina tao anatiny sy noho ny fitokiany tanteraka an’Andriamanitra dia afaka niatrika amim-pitoniana sy amim-panetren-tena ary nandray amim-pitiavana ny andraikitra nangatahan’Andriamanitra taminy izy, ka nanaiky ho Renin’ny Mpamonjy an’izao tontolo izao. Tao anaty fahanginana sy fitiavam-bavaka no namantarany tsikelikely ny sitrapon’Andriamanitra taminy.

Nanako tao am-pontsika nandritra ny fankalazana izao JMJ zao ny antson’Andriamanitra manao hoe “Aza matahotra ry tanora, fa sitrak’Andriamaitra ianao!”

Naneho ny finoantsika isika ka namakivaky lalan-davitra ary tsy nikely soroka nanao izay hahatongavana teto Mahajanga. Naneho ny finoantsika isika ka niombona ho Eglizy vahoaka iray tsy mivaky, natambatry ny Fanahy Masina sy ny Eokaristia tanatin’ny fihavanana sy fifankatiavana ary ny fifandeferana. Antenaina fa mbola nanamafy sy nampitombo ny finoantsika izany traikefam-piombonana izany, izay mbola nohamafisin’ny katesizy natolotr’ireo Eveka, dimbin’ny Apôstoly.

Rehefa nanovo fahasoavana tamin’ny fankalazana izao JMJ Mada-9 izao àry isika dia irahin’i Kristy ho misionera any amin’ny Eglizy sy ny fiaraha-monina niaviantsika.

Ny hafatra voalohany dia : mahaiza mihaino sy mamantatra ny antson’Andriamanitra miantefa ao am-ponareo tsirairay. Avelao hiredareda ao anatinareo ny afon’ny finoana novelombelomina teto Mahajanga. Sokafy midanadana ho an’i Kristy ny fonareo fa izy irery ihany no Lalana sy Fahamarinana ary Fiainana azo antoka.

Aoka ianareo tsy ho voasariky ny firehan-kevitra te hanala an’Andriamanitra eo amin’ny fianantsika olombelona izay mitarika antsika amin’ny fahaverezana. Aoka tsy ho sodokan’ireo mitady hamily ny finoanareo amin’ny fanambazana vola sy ny fampanantenana hasambarana mándalo eto an-tany.

Aza hadino fa tsy ny tabataba sy ny rendrarendran’izao tontolo izao velively no ahafahantsika mamantatra ny antson’Andriamanitra sy mamaly Azy amim-pahamarinana mba ahitantsika ny lalam-pahasambarana tena izy, fa ao anatin’ny vavaka sy ny fahanginana. Ao amin’ny atifon-tsika lalina mantsy no sehatra itenenan’Andriamanitra amintsika sy anilovan’ny Fanahy Masina ny feon’ny firitreretantsika.

Rehefa izany dia aza matahotra ny hamaly ny antson’Andriamanitra ho Ray sy Renim-pianakaviana, hijoro ho vavolombelon’ny finoana hampijoro fiaraha-monina anjakan’ny fitiavana sy ny fahamarinana ary fiadanana.

Aza matahotra ny hamaly ny antson’Andriamanitra ho pretra ka ho mpiandry sy mpanompo mahatoky ary ho mpizara fahasoavana amin’ny Vahoakan’Andriamanitra mangetaheta famonjena.

Aza matahotra ny hamaly ny antson’Andriamanitra ho relijiozy, vavolombelon’ny fitiavana lavorary sy ny fanantenana ny fanjakan’ny lanitra.

Aza matahotra ny hamaly ny antson’Andriamanitra hanompo ny hafa amin’ny fiainam-panokanan-tena eny anivon’ny fiaraha-monina.

Aza matahotra ny ho masina fa aoka hiara-hientana sy hifanentana hanohitra ny ratsy sy ny fironan’ny maro mankany amin’ny kolon-tsainam-pahafatesana (culture de la mort), mitarika antsika amin’ny tsy fandriam-pahalemana, famonoana ain’olona ankitsirano amin’ny endriny samihafa, ny fanimbàna ny tontolo iainana, fanosihosena ny zo aman-kasina maha-olona.

“Aza manaiky ho resin’ny ratsy fa reseo amin’ny soa ny ratsy” (Rom 12, 21)

Aza matahotra fa efa sitrak’Andriamanitra hanana ohatra hotahafina amin’ny famaliana ny antson’Andriamanitra ny firenentsika :

Ohatra amin’ny ny fiainana ny finoana sy ny famaliana ny antso hanokan-tena hanompo ny hafa i Mompera Jacques Berthieu, Frera Raphael Louis Rafiringa ary Mompera Jean Beizim.

 

Ohatra amin’ny fiainana ny finoana manosika hijoro amin’ny marina sy ny fitiavana enti-manova endrika ny fiaraha-monina hatramin’ny fahafoizana ny aina kosa i Victoire Rasoamanarivo sy Lucien Botovasoa, lahika Ray sy Renim-pianakaviana.

Meteza àry ho tanora misionera hampijoro ny Eglizy, Iraka sy Fahazavana, hanilo ny fiaraha-monina. Ny fidirana amin’ny fikambanana masina sy ny firotsahana amin’ireo andraikitra isan-tsokajiny any amin’ny Eglizy misy anareo tsirairay avy any, no hanampy anareo handalina sy hiaina ny finoana ka hanehoanareo ny maha-zanaky ny Eglizy anareo. Raiso sy iaino ny sakramenta loharanon’ny fahasoavana sy fahamasinana, miantoka ny fiombonan’aina amin’Ilay afaka mamonjy antsika sy mamelombelona ny fiombonantsika, fa io no raki-tsoa sarobidy tsy manan-tsahala ameloman’ny Eglizy antsika.

Izao vanim-potoana lalovan’ny firenentsika izao tokoa dia mitaky firotsahana an-kasahiana entanin’ny finoana latsa-paka.

Raha mitazam-potsiny isika na ho mpanaraka am-bokony izay tian’ny hafa itarihana antsika dia meloka eo anatrehan’ny tantara. Koa mampirisika anareo ny Eglizy mba hirontsaka an-tsehatra am-pitiavana sy am-pahamarinana ary amim-pitandremana amin’ny fiainam-pirenena.

 

 

Manoloana ny fifidianana ho avy, dia manentana anareo tanora izahay Eveka mba hanefa ny adidy masina izay hiantoka ny ho avin’ity firenena malalantsika ity, ary taomy ho amin’izany daholo ny rehetra ka hanara-maso sy hiaro ny marina sy ny mangaharaha. Aoka anefa hahay handinika sy hamantatra ary hamakafaka lalina ka tsy hisy hanery anao amin’ny safidy ataonao afa-tsy ny feon’ny fieritreretanareo.

Ho fanajana ny fahafahanao sy ny feon’ny fieritreretanao indrindra no mahatonga ny Eglizy katôlika tsy hanohana na hampanohana na iza na iza amin’ny fifidianana.

Aza sodokan’ny mena miraviravy sy ny tolotra kely mándalo tsy hahatody taona akory fa endrika isehoan’ny famitahana anao sy fividianana ny safidinao ireny. Zo sarobidy tsy voavidim-bola aman-karena manko ny mifidy.

Ho anareo terem-panahy nirotsaka kosa, aoka tsy halaim-panahy hanararaotra ny finoana ho fitaovana entina misehoseho, hahazoana toerana sy voninahitra eo amin’ny fiaraha-monina ary tombotsoa manokana. Finoana sadasada izany. Ny finoana tena izy dia tsy maintsy manosika hitia sy hanompo ny vahoaka ho fikatsahana ny soa iombonana.

 

Ry tanora malala,

Tianay ho tsapanareo fa Reny tia anareo, matoky anareo ary vonona hihaino sy hiahy anareo ny Eglizy. Ao ampon’ny Eglizy tokoa ianareo ka izany no hanaovany Sinaody manokana mandritra ity volana oktôbra ity, miompana amin’ny lohahevitra hoe “ny tanora, ny finoana, ary ny famantarana ny antson’Andriamanitra”. Aoka àry ianareo hivavaka mba hahatontosa soa aman-tsara izany Sinaody izany ary handray sy hiaina am-pitiavana izay fehin-kevitra hivoaka avy eo, izay azo antoka fa hahasoa ny ho avinareo.

Eto am-pamaranana ary dia mirary anareo hahaleo hahalasa amin’izao iraka anirahan’Andriamanitra sy ny Eglizy anareo izao. I Jesoa Kristy anie ho namana akaiky hanilo sy hitari-dalana ary hitantana ny fiananareo.

Toy ny sambokely mamakivaky onjan-drano ny fiainan’ny Eglizy eo anivon’izao tontolo izao ka aoka tsy ho kivin’ny zava-tsarotra sy ny fanenjehana ary ny esoeso amam-panarabian’izao tontolo izao. Izay tsy mirotsaka ihany no tsy tojo zava-tsarotra ary raha tsy voasedra ny finoantsika tsy ho matotra.

Apetrakay eo ambany fiarovan’i Masina Maria ilay “Renin’ny tanora” sy “Môdelin’ny famaliana ny antson’Andriamanitra” ny dianareo sy ny ho avinareo manontolo.

“Aza matahotra ry tanora, fa sitrak’Andriamaitra ianao!”

Dia mitso-drano anareo am-pitiavana izahay Evekanareo !

                       

Natao teto Mahajanga anio faha-14 Oktôbra 2018.

Partager l'article:

Lakroa en direct
 • 14 Nov. 2018 - 13:41-

  Voici les tendances publiées sur le site de la CENI ce 14 novembre 2018 à 13 heures et 6 minutes. C’est une tendance nationale, BV traités : 17504 sur 24 852 soit : 70,43%. Inscrits : 7 062 725 sur 9 913 599 votants : 3 827 816 suffrages exprimés 3 539 985 soit 92,48%. Taux de participation : 54.20%.

  - RAJOELINA Andry Nirina: 1396356 (39.45%)
  - RAVALOMANANA Marc: 1297579 (36.65%)
  - RAJAONARIMAMPIANINA Hery: 266857 (7.54%)
  - MAILHOL André Christian Dieu Donné: 46243 (1.31%)
  - RANDRIAMAMPIONONA Joseph Martin: 41091 (1.16%)
  - RAFALIMANANA Ny Rado: 39742 (1.12%)

 • 13 Nov. 2018 - 14:56-

  FMF out, comité de normalisation in. Le Bureau du Conseil de la FIFA a décidé, ce 12 novembre 2018, de désigner des comités de normalisation pour les Fédérations de Football de République dominicaine (FEDOFUTBOL) et Madagascar (FMF) conformément à l’art. 14, al. 1a et l’art. 8, al. 2 des Statuts de la FIFA. À Madagascar, la décision de nommer un comité de normalisation est liée à la procédure électorale de la FMF, qui n’a pas été effectuée conformément aux exigences réglementaires applicables aux membres de la FIFA. Le mandat du comité expirera au plus tard le 12 mai 2019. La participation des Barea à la CAN n'est pas concernée par la mise en place du comité de normalisation.

 • 13 Nov. 2018 - 07:46- Voici les tendances publiées sur le site de la CENI ce 13 novembre 2018 à 6 heures et 57minutes. C’est une tendance nationale, BV traités : 13 283 sur 24 852 soit : 53,45%. Inscrits : 5 370 311 sur 9 913 599 votants : 2 876 312 suffrages exprimés 2 659 943 soit 92,48%. Taux de participation: 53,56%.
  - RAJOELINA Andry Nirina : 1 051 134 (39,52%)
  - RAVALOMANANA Marc: 950 724 (35,74%)
  - RAJAONARIMAMPIANINA Hery: 212 682 (8%)
  - MAILHOL André Christian Dieu Donné: 35 382 (1,33%)
 • 12 Nov. 2018 - 08:08-

  Voici les tendances publiées sur le site de la CENI ce 12 novembre 2018 à 6 heures et 8 minutes. C’est une tendance nationale, BV traités : 10437 sur 24852 soit : 42%. Inscrits 4 285 527 sur 9 913 599 votants : 2 301 808 suffrages exprimés 2 129 443 soit 92,51%. Taux de participation: 53.71%.

  - RAJOELINA Andry Nirina : 835301 soit 39.23%
  - RAVALOMANANA Marc: 785748 soit 36.90%
  - RAJAONARIMAMPIANINA Hery: 160879 soit 7.55%
  - MAILHOL André Christian Dieu Donné: 28308 soit 1.33%

 • 10 Nov. 2018 - 12:47-

  Voici les tendances publiées sur le site de la CENI ce 10 novembre 2018 à 10h 25minutes. C’est une tendance nationale, nombre de bureau de vote (BV) traité : 3 663  sur les 24 852. Inscrits : 1 646 896 sur 9 913 599 votants : 860 662. Suffrages exprimés : 798 788. Taux de participation : 52.26%.  

  RAJOELINA Andry Nirina : 40.90%.

  RAVALOMANANA Marc: 39.09%.

  RAJAONARIMAMPIANINA Hery: 5.75%

  MAILHOL André Christian Dieu Donné: 1.46%

  RABARY Andrianiaina Paul: 0,95%

 • 06 Nov. 2018 - 07:44-

  Camions pour le SAMVA. Le communiqué du Conseil des Ministres du lundi 5 novembre 2018 effectué 16 Heures au Palais d’Ambohitsorohitra nous apprend l’arrivée d’un premier lot de 11 camions remis au SAMVA (Service Autonome de Maintenance de la Ville d'Antananarivo) pour l’enlèvement des ordures de la capitale a été portée à la connaissance du Conseil, et le Chef de l’Etat a insisté sur l’importance d’une bonne gestion de ce nouveau parc de véhicules et la mise en place de procédures de contrôles strictes. On attend les impacts réels de cette remise de camions.

 • 04 Nov. 2018 - 08:46-

  Nodimandry i Mgr Rakotondrajao Roger Victor Solo. Nodimandry ny sabotsy 3 novambra teo i Mgr Rakotondrajao Roger Victor Solo, evekan’i Mahajanga, mpiahy ny vaomieran’ny « Justice et paix » nasionaly sy ny fonja. Tsiahivina etoana ny resaka nataony mikasika ny tany ao Soamahamanina. Lahatsoratra nivoaka tao amin'ny Lakroan'i Madagasikara laharana 3979, pejy faha-12 ary ity ny rohy ahitana izany eto amin’ny www.lakroa.mg  https://www.lakroa.mg/item-818_articles_dossier_18-resaka-nifanaovana-tamin-i-mgr-rakotondrajao-roger-victor-solo.html

 • 24 Oct. 2018 - 11:42-

  Endrika fanakorontanana. Nanambara ny Za’Gasy ny zoma 19 okitobra lasa teo teny Ambohimitsimbina fa tena fanakorontanana no nataon’ilay mpomba ny kandida iray heverina fa goavana, izay nitaona ny ireo izay tsy voasoratra amin’ny lisi-pifidianana ho tonga hifidy amin’ny biraom-pandatsaham-bato 7 novambra. Marihina fa nitety haino aman-jery io pomba ny kandida iray io ny 18 okitobra lasa teo. Miantso ny Ceni sy ny Cfm ary ny mpitandron’ny filaminana ary ny Hcc mba hanao fanazavana mikasika ny fakana ordonnance sy ny resaka lisi-pifidianana ity fa mety hampikorontana ny fifidianana.

 • 17 Oct. 2018 - 07:46-

  Sipem Bank. Tamin’ny desambra 2014 no nahazo ny agrément bancaire ny Sipem bank. Miasa toy ny banky izy ankehitriny. Betsaka ireo tolotra misy amin’izany, toy ny fampindramam-bola. Marihina fa ity orinasa ity dia tena orinasa malagasy araka ny nambaran’ireo mpikarakara. Malagasy avokoa ireo mpiasa ao. Ny Malagasy ihany koa no manana petra-bola betsaka ao na hoe majorité. « Orinasa madinika sy ireo orinasa vaventy no mihindram-bola ato aminay amin’izao fotoana izao » hoy ihany izy ireo. Izy rahateo dia niatomboka tamin’ny micro-finance.

 • 28 Sep. 2018 - 06:51-

  Salon des écoles supérieures catholique. Le salon des Ecoles supérieures Catholique se déroule ce vendredi 28 septembre 2018 au sein du Collège Saint Michel Amparibe. 22 universités, écoles et instituts supérieurs participent à ce salon. L’enseignement supérieur catholique se veut être le moteur de la chrétienneté et de la citoyenneté responsable. L’événement est placé sous le patronage de SEM Mgr Benjamin Marc Ramaroson, Archevêque d’Antsiranana et Président de la commission épiscopale pour l’éducation et l’enseignement catholique.

 • 14 Sep. 2018 - 08:38-

  Poulet de chair à Madagasikara. Pour Olivier Fanchette, de Innodis Poultry, il y a encore de la marge pour produire du poulet de chair à Madagasikara. “C’est pour cette raison que nous participons à la Foire Internationale d’Agriculture”. Innodis Poultry est l’un des plus grands producteurs de poulet de l’île Maurice. Selon Fanchette, cette société exporte vers Madagasikara du poulet de chair avec garantie sanitaire sans antibiotiques. De son côté Iqbal Mohungoo, de la société Meaders Feeds, assure l’alimentation des poulets de chair, une alimentation répondant aux besoins d’une clientèle autant présente sur le marché local que régional dont Madagasikara.

 • 13 Sep. 2018 - 07:45-

  Colloque sur l’énergie. Lors d’une rencontre avec la présse Andry Ramaroson a fait savoir que le Groupement Des Professionnels de l’Energie à Madagascar GDPEM organise un colloque en entrée libre qui se tiendra au 3A Andrefanambohijanahary durant 2 jours ou 4 demi-journées avec comme thème “Energie, 1er levier de la croissance économique de Madagascar”. La première demi-journée (matin du 14 septembre) une conférence-débat sur l’économie d’énergie et l’après-midi sur le génie électrique. La troisième demi-journée (matin du 15 septembre) une conférence-débat sur le thème 1er levier économique de Madagascar. Et l’après-midi sera consacré à la restitution des travaux.

 • 10 Sep. 2018 - 07:28-

  Affaires courantes du Président. Pour la HCC, rentrent dans la catégorie juridique des attributions présidentielles courantes, les affaires constituant la poursuite normale d’une procédure régulièrement engagée avant la démission du Président de la République, toute affaire dont l’importance dépasse celle des affaires de gestion journalière si la procédure qui a donné lieu à l’acte règlementaire concerné a été engagée bien avant la période critique et a ensuite été réglée sans précipitation et si les questions politiques, qui ont pu se poser sur le plan administratif, ont été résolues avant cette période critique.

 • 10 Sep. 2018 - 07:28-

  Non affaires courantes du Président. Pour la HCC, ne rentrent pas dans les compétences attribuées au Chef de l’Etat ad intérim celles qui procèdent des articles 45 alinéa 3, 54 ; 55 -2°, 4° sauf en cas de faute grave ou de crime ou délit commis par le haut fonctionnaire, 5°, 6°, 7°, 8° ; 56 ; 57 alinéa premier ; 58 ; 59 alinéa 2 ; 60 ; 61 ; 103 ; 104 ; 107 ; 137 ; 162 ; 163. Il est habilité à exercer toutes les autres attributions confiées au Président de la République par la Constitution.

 • 01 Sep. 2018 - 09:48-

  Journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la création 2018. Instituée en 2015 par le Pape François, quelques mois après la publication de son encyclique « Laudato si’, sur la sauvegarde de la maison commune », cette journée a lieu chaque 1er septembre, en communion de prière avec les Eglises orthodoxes, « pour offrir « à chacun des croyants et aux communautés la précieuse opportunité de renouveler leur adhésion personnelle à leur vocation de gardiens de la création, en rendant grâce à Dieu pour l’œuvre merveilleuse qu’Il a confiée à nos soins. » (Pape François, Lettre du Pape François pour l’institution de la « Journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la création », 6 août 2015).

 • 01 Sep. 2018 - 07:56-

  Liste des personnes exerçant des hautes fonctions et hauts emplois civils et militaires de l’Etat, candidates aux élections, assujetties à l’obligation de démission prévue à l’article 6 alinéa 5 de la Loi organique relative au régime général des élections et des référendums. I – Les personnes nommées aux hautes fonctions et hauts emplois civils de l’Etat :   – Grand Chancelier de l’Ordre National malagasy ; – Ambassadeurs ou chefs titulaires de missions diplomatiques avant rang d’Ambassadeurs ; – Gouverneur de la Banque Centrale ; – Secrétaires généraux, Directeurs généraux et Directeurs de ministères ; – Présidents d’Universités ; – Représentants de l’Etat au niveau des collectivités territoriales décentralisées ; – Directeurs généraux, membres des organes d’administration ou de gestion des organismes rattachés aux Institutions et aux départements ministériels.

 • 01 Sep. 2018 - 07:55-

  Liste des personnes exerçant des hautes fonctions et hauts emplois civils et militaires de l’Etat, candidates aux élections, assujetties à l’obligation de démission prévue à l’article 6 alinéa 5 de la Loi organique relative au régime général des élections et des référendums. II – Les personnes dont la nomination aux hautes fonctions et hauts emplois militaires est faite par décret en Conseil des Ministres : – Officiers Généraux ; – Inspecteur général de l’Armée Malagasy; – Inspecteur général de la Gendarmerie Nationale ; – Chef de l’Etat-Major général de l’Armée Malagasy ; – Commandant de la Gendarmerie Nationale ; – Adjoints au chef de l’Etat-Major général de l’Armée Malagasy; – Adjoints au Commandant de la Gendarmerie Nationale ; – Commandant des Forces Aériennes ; – Commandant des Forces Navales ; – Commandant des Forces d’Intervention – Commandant des Forces de développement ; – Chef d’Etat-major du commandement de la Gendarmerie Nationale ; – Commandants des régions militaires; – Commandants des Circonscriptions inter-régionales de la Gendarmerie Nationale ; – Tous autres fonctions et hauts emplois militaires dont la nomination est faite par décret en Conseil des Ministres.

 • 24 Aug. 2018 - 00:29-

  Le couple présidentiel a reçu, ce matin du 22 Août 2018, l’Archevêque de Toulouse, Mgr Le Gall Robert au Palais d’Iavoloha, dont c’est la seconde visite à Madagascar. Les discussions ont porté sur les actions humanitaires de la diaconie catholique de France àa Madagascar « Nous avons été très heureux de cette rencontre qui honore notre mouvement sur la diaconiede la beauté, et comment la beauté sous toutes ses formes pourrait conduire à Dieu » a déclaré Mgr Le Gall, qui a notamment le diocèse de Lourdes sous sa responsabilité. La place et le rôle de la Grande Île au niveau de la Région Océan Indien et sur le plan international ont été aussi évoqués lors de la rencontre

 • 23 Aug. 2018 - 20:33-

  Ankolagny 6. Prospérer organisé pour la sixième fois sa foire économique Ankolagny. Elle se déroule du 24 au 26 août et elle est hébergée par la commune de Befandriana nord. Les organisationsateurs tablent sur la venue de plus de 2000 visiteurs pour visiter la centaine de stands révus avec comme produit phare les blacks eyes, la vannille et l'oignon.

 • 17 Aug. 2018 - 07:22-

  Kandida faha-13. Mamy Richard Radilophe no kandida faha-13 nanatitra ny antontan-taratasy firotsahana handray anjara amin’ny fifidianana izay ho Filohan’ny Repoblika. Tonga nanatitra ny ny faha-16 aogositra teo izy. Izy dia mpisolovava niaro ireo olona nenjehin'ny fitondrana HVM, toa an'i Fernand Cello, ny tao Soamahamanina, efa mpisolovava an'i Jean Louis Robinson ihany koa tamin'ny fifidianana filoham-pirenena ny taona 2013. Ny antoko Roso ho an’ny Demokrasia Sosialy (Renouveau pour la Démocratie Sociale) izay misy an’i Fetison Rakoto Andrianirina no nanolotra azy.

Du même auteur

culture
societe

Dans la même rubrique

une
une
Publicité