logo
Lakroan'i Madagasikara
Fanehoam-pijery

Adihevitra 3 novambra

Nanangona JRR il y a 2 mois

Ny adihevitra natao ny 3 novambra no adihevitra farany tamin’ireo nalahatry ny TVM sy RNM. Nanana ny lanjany izany izy amin’izy nanakatona ireo adihevitra nalahatra izay satria isan’ny mipetraka ao antsofin’ny mpihaino sy mpanaraka propragandy ary koa nanana ny lanjany satria isan’ny nifanatrika tao i Marc Ravalomanana sy i Andry Rajoelina (mpifanandrina tamin’ny 2009). Fijery nalaina tao amin’ny Facebook no zaraina etoana.

Adihevitra 3 novambra

[TTF. Ireto ireo nifanatrika tao : Marcellin Andriantseheno (7), Ny Rado Rafalimanana (11), Andry Rajoelina (13), Andrianoelison Jose (15), Eric Rajaonary (17), Marc Ravalomanana (25)]

 

Nanaraka ilay adihevitra aho ka ho ahy dia ny N°11 no nandresy nivoaka mpandresy rahefa dinihana amin’ny saina tony sy maso tsy miangatra ny resak’izy enin-dahy. Manaraka ny N°25 izay arahan’ny N°13. Ny N°15 no fahefatra, manaraka azy ny N°7 ary ny N°17 no mamarana azy.

Tsy tokony ho nifaninana ny N°7 sy ny N°17 amin’ny ankapobeny. Ohatry ny maheno mpinamana, na mpianakavy na mpiara-miasa na mpitaingin-tamboho miresaka nihaino azy roalahy. Ohatra : "Mitovy hevitra amin-dRanona aho", sy ny teny maro hafa toy izany izay fanao rahefa mandany andro mivorivory ny Malagasy. Tsy amina adihevitra fifidianana filoham-pirenena no tokony hisy izany. Ny fandaharan’asa tohanany, samy lazain’izy roalahy fa misy itoviany amin’ny an’ny hafa. Diso fifidianana izy roalahy ireto.

Inona no antony maha fahefatra ny N° 15 ? Manana traikefa sy fahaiza-manao azo antoka izy. Sahiny koa ny namerina ny adihevitra tamin’ny laoniny rahefa nifanenjana ny N°11 sy ny N°13 ary ny N°25. Don-databatra milaza fa tsy ny adin’izy ireo no atrehina fa ny ho avin’i Madagasikara, sy ny fiainan’ny Malagasy amin’ny dimy taona manaraka. Tsapa koa tamin’ny famelabelarana nataony fa olona voasedra izy amin’ny raharaham-panjakana. Fa ny nampiavaka azy indrindra dia ny fandaharan’asany izay mikatsaka ny haha-masimandidy ny Malagasy ao Madagasikara ka ho tonga Nosy sambatra. Tsapa koa fa mitodika manatrika ny zava-misy sy ny hoavy ny fandaharan’asany. Ambonin’izany ny fahafantarana fa fandaharan’asa azo antoka ny famatsiam-bola azy no natolony. Roa ihany ny mpifaninana manana izany amin’izy 36 mpifaninana.

Tsy tomombana tsara anefa ny fifehezana ny serasera amin’ny adihevitra politika no mahatonga azy ho fahefatra. Ohatra : tsy lany ny telo minitra farany hamintinana ny hafatra. Tsy nisy filazana tamin’ny mpihaino ny laharan’ny kandida. Izay mpomba azy ihany no mahalala fa N°15 izy.

Fahatelo ny N°13. Tsy misy azo kihanina ny seho ankapobeny. Voafehy na ny fiteny na ny fihetsika. Ny endrika ivelany, ny fidoboky ny feo. Ny famerimberenana ny IEM. Saingy fahatelo izy noho ireto manaraka ireto. 300 pejy hono ny IEM. Mino aho fa na ny vadiny aza tsy nahavaky izany. Be hambo ny IEM fa tsy fantatra izay hanatanterahana azy. Ohatrinona ? Volan’iza ? Avy aiza ? Faharoa : nahazo veli-kanota mafy tokoa izy rahefa niditra tamin’ny pataloha terin’ny fanonganam-panjakana sy ny "puce" izay natao ho an’ny jamoka. Hita ho nangasihasy mihitsy izy tamin’ny valin-kafatra avy amin’ireo mpifaninana roa hafa momba izany. Fahatelo : be ny angolan-teny nampiasainy nefa dia tsy afaka mihitsy ilay mikobana noho ny tsy fahafenoana. Farany : nanana fotoana betsaka izy namehezany ny resany, saingy indrisy fa tsy vitany ny nampangina ny "alahelony", fa tsy maintsy nanao fihantsiana ny N°25 izy, izay nanamaloka tanteraka ny resany rehetra teo aloha.

N°25 no faharoa. Tsy ho voalohany mihitsy izy tamin’iny adihevitra satria tsy fanao ny miaka-tsehatra rahefa fari-peo. Tokony ho nanontany an’i Bodo izy momba izay azo atao hitazonana ny feo. Indraindray toa mikiakiaka, indraindray toa manao feo-na sarim-bavy. Midika koa anefa ny feony farina fa izy irery no nikely aina nanao fampielezan-kevitra. Izy sy ny N°15 irery koa no manana fandaharan’asa fantatra fa misy famatsiambola mazava : Manifesto. Mbola noporofoiny koa fa olon’ny asa izy fa tsy manao hevitra taingina. Ohatra: ho tohizana ny fanamboaran-dalana. Iza tokoa no sahy hilaza fa tsy ilaina ny lalana. Na hoe tsy nahavita lalana izy. Tsy nisy sahy nitsikera izany ny mpifaninana taminy. Olona miatrika ny olana misy sy mijery ny eo aloha no manamboatra lalana. Tsapa koa fa tsy nandevin-tsotro be izy na teo aza ny sakana nahazo azy sivy taona lasa izay. Tsy nampoiziko ho niomana ny hamaly ny fanakianana mety hipoitra tamin’iny adihevitra iny koa ny N°25. Ohatra : nolazain’ny N°13 izy fa nametra-pialana fa tsy nisy izany fanonganam-panjakana izany. Novaliany teo no eo fa tsy nametra-pialana izy fa namindra fahefana tamina manamboninahitra telo. "Fantatro, hoy izy, ny taratasy nataoko sonia". Tankina ny N°13. Izy irery koa no mpifaninana mamerim-berina, ombieny ombieny ny N°25, satria fantany fa ny famerimberenana no fomba fampianatra sy fianarana ary fampitana hevitra ny hafatra tsara sy mahomby indrindra.

Ny N°11 no voalohany tamin’iny adihevitra iny. Nomeny ny daka ambava-fo sy tefaka mandrivorivo izay hamela holatra sy takaitra tsy ho voafafa mandrakizay ny N°13. Izay porofo fa voafehiny ny fomba fanao amin’ny seraseran’adihevitra politika toy ireny. Ohatra : alefa misotro ronono ireo mpanao politika ela nihetezana. Ohatra koa ny fanontaniana momba ny zavatra izay natsangany (N°13) izay novaliany fa may tamin’ny 26 janoary. Valiteny tsy mihoatra izany. Fa mbola avy amin’ny koa no azo amehezana iny adihevitra iny rahefa nilaza izy fa ireo mpitondra teo aloha no tsara asiana "puce" fa tsy ny omby. Hipetraka ho tantaran’ny N°13 iny valy boraingina iny. Takon’iny avokoa ny fahelemen’ity N°11 ity, izay maro be tokoa. Isan’izany ny fandaharanasany izay hevi-dravina no betsaka. Ohatra : ny "Ala olan-dRatsimandrava". Mety ho nahomby tamin’ny 1975 ny "Ala Olana", fa tsy amin’izao 2018 na 2019. Mitodika any aloha no mandeha ny tantara fa tsy any aoriana. Tsy sakanana izy raha te hiverina rahefa izay no safidiny.

 

TAMPINA NY DAOMY

Ô ry ingahy mpanoratra a, mba ilazao vaovao
Fa toa nisy adihevitra be hono, tao am' tele tao
Ny soratsoratrao manko, no hany mba mampita
Ireo vaovao lehibe, iniana afenina tsy ho hita.

Nafana tokoa ny adihevitra, ary tena nisy ankamely
Nataon-dry zalahy tambabe, 'lay boaikely tsy mamely
Nanontany manko lery hoe, "mba inona moa ry Mose Rado
No mba zavatra mba tsara, sy 'zay mba vitanao teto Dago?"
Fa ny valiny avy any, tonga dia fantsy nandrivorivo
"Nanana orinasa aho, fa nodoranao tamin'ny sivy sy roa arivo"
Tampina ny daomy, fa kendakenda i boaikely
Raha "nozomena" ny sary, dia nitempotempo ilay lohamalemy.

Dia nitohy ny adihevitra, ka ny tena nahagaga
Voaisan'ilaiàka, ny omby rehetra eto Gasikara
Avy eo mbola nipentsona, nilaza ilay hoe omby hasiana "pisy"
Fa nomen'i Rado ny savaty : "ianao io no tokony hasiana pisy mihitsy"
Dia nivandravandra i boaikely, amin'ilay maso somary gila
Tampina indray ny daomy, ny azony natao dia ny nangina.

Fa nisy fantsy iray nanindrona, nalefan'ingahy Zozekely
Nampihivingivina mihitsy, ny tarehan'i boaikely :
"Ny anao izao omby izao foana, no kendrena hasiana pisy,
Anefa be dia be ny zaza gasy, tsy manana kopia mihitsy"
Niefonefona i boaikely, saingy tsy nanana navaly
Tampina iny daomy iny, ka nitanondrika i Mialy.

Ny an'i dada koa direkta : "mampalahelo ity TVM ity,
Tena tsara izy ity taloha, fa nodoran'ingahy iry"
Fa naresaka ilay efitrano, nikakakaka ny mpijery
Niandry indrindra izay havaly, sy ny haromotan'i boaikely
"Fanonganam-panjakana foana, no averimberinao
Anefa ianao nanao sonia, tao Iavoloha tao"
Namaly i dada, tena hentitra : "haiko izay nosoniaviko,
Fa namindra fahefana aho, ny ankoatra izay kosa laviko
Matoa tsy nisy nankatoa anareo, ny Sadeky sy ny sisa
Dia fanonganana no nisy teto, fa aza ilaozana mampandry adrisa
Tsy mba nisy "kidnapping", tamin'ny andro nitondrako
Fa rehefa tonga teo ingahy iry, d'injao nisesy tsy niato"
Ny valin-teny avy any : "kidnapping ekonomika"
Olona no nosamborina, ny an'i leiry kosa alika.

Lavabe raha hotanisaina, f'izay izy raha fintinina
Nivoaka ny efitrano leiry, tena hita fa laginina
I Mialy aza moa, tsy nitsikitsiky mihitsy
Rakotry ny henatr'olona, k'indrisy nitampifimpify.

*** fanasina7 ***
070411182118
(mpanoratsora-poana)
- partage autorisé -

https://www.facebook.com/fanasina7/posts/2511823098835720


Partager l'article:

Lakroa en direct
 • 09 Jan. 2019 - 08:42-

  Le FFKM présente ses vœux au Président de la République p.i. Les représentants du Conseil Chrétien des Eglises (FFKM), sont venus présenter les vœux de nouvel an au Président de la République p.i, Rivo Rakotovao, au palais d’Ambohitsorohitra, le 8 janvier 2019. Le Président en exercice de la FFKM a évoqué lors de la rencontre l’importance de la période que traverse le pays à l’heure actuelle, et n’a pas manqué de souligner l’union dans la prière pour la marche du pays ; il a aussi mis en relief la noble mission et les responsabilités qui incombent au Chef de l’Etat, Rivo Rakotovao, et invoqué la bénédiction divine à son endroit ainsi qu’à sa famille.

 • 07 Jan. 2019 - 14:16-

  Jours fériés de 2019. Mardi 1er Janvier, Vendredi 8 Mars : Journée de la Femme. Vendredi 29 Mars : Jour des martyrs 1947. 21 Avril : Pâques ; 22 Avril : Lundi de Pâques. Mercredi 1er Mai : Fête du travail. 30 Mai : Ascension. 4 Juin : L'Aïd el Fitr. 9 Juin : Pentecôte ; 10 Juin : Lundi de Pentecôte. 26 Juin : Fête de l'Indépendance. 11 Aout : L'Aïd el kebir ou Aïd-al-adha. 15 Août : Assomption. Vendredi 1er Novembre : Toussaint. 25 Décembre : Noël.

 • 05 Jan. 2019 - 09:59-

  Différents cas d’annulation d’une élection. Suivre les liens

  http://www.lakroa.mg/item-1607_articles_monde_18-la-cour-suprame-annule-laalection-prasidentielle.html


  http://www.lakroa.mg/item-1608_articles_monde_18-annulae-a-cause-daune-utilisation-abusive-de-facebook.html

 • 04 Jan. 2019 - 07:17-

  Résultats officiels le 8 janvier. La HCC, Haute Cour Constitutionnelle, dans un communiqué publié sur son site fait savoir la date de la proclamation officielle des résultats. La HCC procèdera à la proclamation officielle du second tour de l’élection présidentielle le mardi 8 janvier 2019 à 15 heures. La cérémonie aura lieu à la salle de proclamation du Palais d’Etat d’Ambohidahy. Pour la la HCC, s’applique de facto l’Article 61 de la Loi organique N°2018-009 relative à l’élection du Président de la République qui dit que la HCC procède à la proclamation officielle des résultats définitifs dans un délai de neuf (9) jours à partir de la date de publication des résultats provisoires par la CENI.

 • 02 Jan. 2019 - 12:49-

  Sainte et heureuse année 2019. Nous vous envoyons des étoiles de Paix, de solidarité, de Vérité et d’Amour pour qu’elles illuminent votre vie toute l’année 2019. toute l'équipe de www.lakroa.mg nous vous offrons comme menu au quotidien pour les 365 jours : "De belles coupes de sourire, Quelques éclats de rires, Une grande cuillerée de gentillesse, Quelques grains de tendresse, Une bonne pincée d’affection, Des poignées d’or et d’argent, Un maximum de réussite, Saupoudrer de gaïté, Faire mijoter avec douceur, Servir joyeusement."

 • 29 Dec. 2018 - 13:12-

  Délai des requêtes. En application du système de délai franc mis en œuvre lors du premier tour de l’élection présidentielle, le dernier jour de dépôt des requêtes tombant normalement un samedi (voir communiqué du 28 décembre 2018, in infra), la date limite de dépôt est reportée au premier jour ouvrable suivant, c’est-à-dire le lundi 31décembre 2018 à 16 heures. La proclamation officielle des résultats provisoires du second tour de l’élection présidentielle ayant eu lieu le jeudi 27 décembre 2018, la date limite de réception des requêtes auprès du greffe de la Haute Cour Constitutionnelle est fixée au samedi 29 décembre 2018 à minuit.

 • 29 Dec. 2018 - 13:02-

  Mamory vahoaka. Tsy manaiky ny voka-pifidianana navoakan’ny CENI ny mpomba ny kandida laharana faha 25, Marc Ravalomanana. Mamory vahoaka eo amin’ny “kianjan’ny 13 mai” izy ireo ny sabotsy 29 desambra. Milaza ny ampiseho ireo porofo mitarika azy ireo tsy hanaiky iny voka-pifidianana iny, porofo izay ho azy ireo milaza fa nisy hala-bato tany rehetra tany. Hala-bato amin’ny endrika isan-karazany ka nahatonga ny fandresen’ny kandida lahanara faha 13 Andry Nirina Rajoelina.

 • 29 Dec. 2018 - 13:01-

  Vokatra navoakan’ny CENI ny alakamisy 27 desambra. Tamin’ireo mpifidy miisa 9 913 599  voasoratra anarana ao anaty lisi-pifidianana, 4 767 697 (48, 09%) no tonga naneho ny safidiny. Ny isan’ny vato manankery tamin’izany dia nahatratra, 4 648 086, ny vato maty tamin’izany, 78 465 ary ny vato fotsy 41 146. Mitsinjara toy izao ny vato azon’ireo kandidà mpifanina tamin’izany fifidianana izany : ny an’ny kandidà laharana faha 13, RAJOELINA Andry Nirina, 2 587 035 manome isan-jato 55,66% ary ny an’ny kandidà laharana faha 25, RAVALOMANANA Marc, 2 061 051 manome ny salan’isa 44,34%.

 • 24 Dec. 2018 - 12:15-

  Joyeux Noël ...
  Lorsque décembre frappe à la porte
  Dame pluie arrose la terre qui se couvre de beauté…
  Plus Noël approche plus la douceur s’installe
  Les guirlandes illuminent nos sapins de noël,
  Et sur tous les visages, la joie et les sourires.
  Noël arrive, quel grand bonheur !
  A cette occasion, www.lakroa.mg vous dit : “Joyeux Noël”
  Merry Christmas dia samia ho lavitry ny kirizy mafy !

 • 20 Nov. 2018 - 07:46-

  Communiqué HCC. Suite à la publication officielle des résultats provisoires du premier tour de l’élection présidentielle par la CENI le samedi 17 novembre 2018, s’appliquent de facto les dispositions suivantes de la Loi organique N°2018-009 relative à l’élection du Président de la République :
  Article 61 :
  La Haute Cour Constitutionnelle procède à la proclamation officielle des résultats définitifs dans un délai de neuf (9) jours à partir de la date de publication des résultats provisoires par la Commission Electorale Nationale Indépendante.
  Article 66 alinéa 2 :
  Le délai de recours est fixé à deux (2) jours après la publication des résultats provisoires par la Commission Electorale Nationale Indépendante.
  En application du système de délai franc, la réception des requêtes sera clôturée le mardi 20 novembre 2018 à 24h.

 • 16 Nov. 2018 - 07:45-

  Voici les tendances publiées sur le site de la CENI ce 16 novembre 2018 à 6 heures et 58 minutes. C’est une tendance nationale, BV traités : 22 576 sur 24 852 soit : 90,84%. Inscrits : 8 906 101 sur 9 913 599 votants : 4 807 829 suffrages exprimés 4 453 212 soit 92,48%. Taux de participation : 53,98%.

  - RAJOELINA Andry Nirina : 1 763 347 soit 39,60%

  - RAVALOMANANA Marc : 1 535 795 soit 34,49%

  - RAJAONARIMAMPIANINA Hery : 390 356 soit 8,77%

  - MAILHOL André Christian Dieu Donné : 56 928 soit 1,28%

  - RANDRIAMAMPIONONA Joseph Martin : 53 629 soit 1,20%

  - RAFALIMANANA Ny Rado : 52 897 soit 1,19%

 • 16 Nov. 2018 - 07:45-

  Administrateur apostolique du diocèse de Mahajanga. Mgr Gustavo Bombin Espino, OSST, actuellement évêque du diocèse de Maintirano (dont il est le premier évêque) a été désigné comme Administrateur apostolique du diocèse de Mahajanga. L’annonce a été faite durant les obsèques de Mgr Roger Victor Solo Rakotondrajao le vendredi 9 novembre à Mahajanga. Pour mémoire, Mgr Gustavo Bombin Espino était évêque de Tsironomandidy entre février 2004 et février 2017 ‘érection du noouveau diocèse de Maintirano). Mgr Gustavo Bombin Espino est né le 24 septembre 1960 à San Llorente (Valadolid en Espagne).

 • 14 Nov. 2018 - 13:41-

  Voici les tendances publiées sur le site de la CENI ce 14 novembre 2018 à 13 heures et 6 minutes. C’est une tendance nationale, BV traités : 17504 sur 24 852 soit : 70,43%. Inscrits : 7 062 725 sur 9 913 599 votants : 3 827 816 suffrages exprimés 3 539 985 soit 92,48%. Taux de participation : 54.20%.

  - RAJOELINA Andry Nirina: 1396356 (39.45%)
  - RAVALOMANANA Marc: 1297579 (36.65%)
  - RAJAONARIMAMPIANINA Hery: 266857 (7.54%)
  - MAILHOL André Christian Dieu Donné: 46243 (1.31%)
  - RANDRIAMAMPIONONA Joseph Martin: 41091 (1.16%)
  - RAFALIMANANA Ny Rado: 39742 (1.12%)

 • 13 Nov. 2018 - 14:56-

  FMF out, comité de normalisation in. Le Bureau du Conseil de la FIFA a décidé, ce 12 novembre 2018, de désigner des comités de normalisation pour les Fédérations de Football de République dominicaine (FEDOFUTBOL) et Madagascar (FMF) conformément à l’art. 14, al. 1a et l’art. 8, al. 2 des Statuts de la FIFA. À Madagascar, la décision de nommer un comité de normalisation est liée à la procédure électorale de la FMF, qui n’a pas été effectuée conformément aux exigences réglementaires applicables aux membres de la FIFA. Le mandat du comité expirera au plus tard le 12 mai 2019. La participation des Barea à la CAN n'est pas concernée par la mise en place du comité de normalisation.

 • 13 Nov. 2018 - 07:46- Voici les tendances publiées sur le site de la CENI ce 13 novembre 2018 à 6 heures et 57minutes. C’est une tendance nationale, BV traités : 13 283 sur 24 852 soit : 53,45%. Inscrits : 5 370 311 sur 9 913 599 votants : 2 876 312 suffrages exprimés 2 659 943 soit 92,48%. Taux de participation: 53,56%.
  - RAJOELINA Andry Nirina : 1 051 134 (39,52%)
  - RAVALOMANANA Marc: 950 724 (35,74%)
  - RAJAONARIMAMPIANINA Hery: 212 682 (8%)
  - MAILHOL André Christian Dieu Donné: 35 382 (1,33%)
 • 12 Nov. 2018 - 08:08-

  Voici les tendances publiées sur le site de la CENI ce 12 novembre 2018 à 6 heures et 8 minutes. C’est une tendance nationale, BV traités : 10437 sur 24852 soit : 42%. Inscrits 4 285 527 sur 9 913 599 votants : 2 301 808 suffrages exprimés 2 129 443 soit 92,51%. Taux de participation: 53.71%.

  - RAJOELINA Andry Nirina : 835301 soit 39.23%
  - RAVALOMANANA Marc: 785748 soit 36.90%
  - RAJAONARIMAMPIANINA Hery: 160879 soit 7.55%
  - MAILHOL André Christian Dieu Donné: 28308 soit 1.33%

 • 10 Nov. 2018 - 12:47-

  Voici les tendances publiées sur le site de la CENI ce 10 novembre 2018 à 10h 25minutes. C’est une tendance nationale, nombre de bureau de vote (BV) traité : 3 663  sur les 24 852. Inscrits : 1 646 896 sur 9 913 599 votants : 860 662. Suffrages exprimés : 798 788. Taux de participation : 52.26%.  

  RAJOELINA Andry Nirina : 40.90%.

  RAVALOMANANA Marc: 39.09%.

  RAJAONARIMAMPIANINA Hery: 5.75%

  MAILHOL André Christian Dieu Donné: 1.46%

  RABARY Andrianiaina Paul: 0,95%

 • 06 Nov. 2018 - 07:44-

  Camions pour le SAMVA. Le communiqué du Conseil des Ministres du lundi 5 novembre 2018 effectué 16 Heures au Palais d’Ambohitsorohitra nous apprend l’arrivée d’un premier lot de 11 camions remis au SAMVA (Service Autonome de Maintenance de la Ville d'Antananarivo) pour l’enlèvement des ordures de la capitale a été portée à la connaissance du Conseil, et le Chef de l’Etat a insisté sur l’importance d’une bonne gestion de ce nouveau parc de véhicules et la mise en place de procédures de contrôles strictes. On attend les impacts réels de cette remise de camions.

 • 04 Nov. 2018 - 08:46-

  Nodimandry i Mgr Rakotondrajao Roger Victor Solo. Nodimandry ny sabotsy 3 novambra teo i Mgr Rakotondrajao Roger Victor Solo, evekan’i Mahajanga, mpiahy ny vaomieran’ny « Justice et paix » nasionaly sy ny fonja. Tsiahivina etoana ny resaka nataony mikasika ny tany ao Soamahamanina. Lahatsoratra nivoaka tao amin'ny Lakroan'i Madagasikara laharana 3979, pejy faha-12 ary ity ny rohy ahitana izany eto amin’ny www.lakroa.mg  https://www.lakroa.mg/item-818_articles_dossier_18-resaka-nifanaovana-tamin-i-mgr-rakotondrajao-roger-victor-solo.html

 • 24 Oct. 2018 - 11:42-

  Endrika fanakorontanana. Nanambara ny Za’Gasy ny zoma 19 okitobra lasa teo teny Ambohimitsimbina fa tena fanakorontanana no nataon’ilay mpomba ny kandida iray heverina fa goavana, izay nitaona ny ireo izay tsy voasoratra amin’ny lisi-pifidianana ho tonga hifidy amin’ny biraom-pandatsaham-bato 7 novambra. Marihina fa nitety haino aman-jery io pomba ny kandida iray io ny 18 okitobra lasa teo. Miantso ny Ceni sy ny Cfm ary ny mpitandron’ny filaminana ary ny Hcc mba hanao fanazavana mikasika ny fakana ordonnance sy ny resaka lisi-pifidianana ity fa mety hampikorontana ny fifidianana.

Du même auteur

politique
dossier

Dans la même rubrique

monde
monde
Publicité