logo
Lakroan'i Madagasikara
Fanehoan-kevitra

“Adin’ny favori amin’ny lazon’ady”

Nangonin'i JRR il y a 24 jours

Toerana iray ahitana fanehoan-kevitra ny eny amin'ny tambazotra sosialy eny. Misy ny resaka fandaniana andro sy fialana voly. Ao koa anefa ireo miezaka ny hizara fanadihadiana ary manome alalana hizara izany. Iray amin'ireny ity fanadihadiana ity nalaina teo amin'ny Facebook.

“Adin’ny favori amin’ny lazon’ady”

Maro ianareo no mifanontany na manontany olona iray manokana momba ny fihodinana faharoan’ny fifidianana ho filoha amin’ny 19 desambra. Iza no handresy ? Iza no favori ? Inona avy ny tombony sy mety ho fahalemen’izy roalahy mpifaninana ?

 

Fanontaniana marobe no hita sy re. Misy manontany hoe “ahoana iny faminanian’i Nenilava” mandehandeha ao amin’ny tambazotra iny ? Ity fanontaniana farany ity no valiana voalohany. Tsy hanamarina na handiso aho, marihako fa izaho dia tsy mino faminaniana toy ireny. Tsy nanao faminaniana toy izany koa i Nenilava e. Inona tokoa moa no atao hoe faminaniana ? Milaza ny sitrapon’ny Ray, mitarika hanao fandinihantena ary miantso hiverina eo ambanin’ny fitiavan’ny Ray no iraka ataon’ny mpaminany. Ny ankoatr’izay mpaminany sandoka sy antiChrist.

Iza no favori no fanontaniana apetraky ny maro koa. Ny 13 no favori rahefa jerena ny vokatry ny fihodinana voalohany. Nahazo 39% izy. Mitarika izy hatreto. Favori koa izy amin’ny fampielezan-kevitra. Mampiasa hatramin’ny afomanga. Na any Etazonia aza tsy mbola nisy nanao izany. Favori izy raha ny fampanantenana no henoina. Mora raisina sy mahasodoka. Betsaka ireo voasarika. Favori izy amin’ny seho an-dapihazo, sy amin’ny fampitam-baovao. Nandihizany i Madagasikara manontolo. Favori izy amin’ny famafazana sy fandaniam-bola fa dia niaiky avokoa ny maro fa tsy lany laniana ny volany.


Misy koa anefa antony tsy maha-favori azy. Voalohany, fa tsy ny lehibe indrindra amin’ireo antony ireo, ny fitarainany momba ny hala-bato. Mety ho nisy tokoa izany, ary mety ho nanao izany koa izy fa efa navalon’ny tantara izany satria efa mitodika any amin’ny fihodinana faharoa izao ny rehetra. Izy anefa ity mbola mitodika any aoriana toy ny vadin’i Lota. Tsy nahafoy ny harembe tao Sôdôma ka mbola nitodika nijery tany aoriana ny fo sy ny sainy. Vokany: nivadika ho sira ka levon’ny andro sy ny rano. Toy izany koa i 13. Malahelo ny volabe nafafy tamin’ny fihodinana voalohany izay noheveriny fa hampandresy azy avy hatrany.


Tsy favori amin’io harembe nampiasainy io satria miteraka ahiahy. Ireo harembe ireo dia tokony hatao fanadihadiana ny fihaviany sy ny nanangonany azy tao anatin’ny taona vitsy.


Manaraka izay ny tandra vadin-koditry ny fanonganam-panjakana tamin’ny 2009. Ny voka-pifidianana tamin’ny fihodinana voalohany no ahitana fa tsy tambo isaina ny Malagasy tsy manadino iny nofy ratsy iny. Tanan’izy ireo ho tompon’antoka voalohany sy ny voka-dratsiny ho an’i Malagasy ny 13. Isan’ny maharikoriko ny maro koa ny fiarahany amin’ireo mpivarotena pôlitika izay manaratsy endrika azy. Misy amin’ireo olona ireo aza no miasa mangina ho an’ny mpifaninana aminy.


Momba ny pôlitika ny antony manaraka tsy maha-favori azy. Pôlitika raisina amin’ny heviny ara-bakiteny sy madio : fisahànana ny raharaham-bahoaka. Aim-pirenena sy aim-bahoaka no resahana. Manan-kasina sy mananjina ireny. Tsy kilalao na nofinofy fa tsy maintsy hajaina araka izay hasina sy fahamendrehana izay. Omena lanja koa.


Tsy izany anefa no nitranga. Miami, Las Vegas, Tramway, Paris, tour Eiffel sns. Tsara ilay sary fa tsy mendrika ny Malagasy. Tsy mihoatry ny arivo angamba ny Malagasy no efa tao Miami. Zato amin’ireo raha betsaka no avy ao Toamasina. Amin’ny fahitalavitra no mety nahitan’ny sasany azy. Fehiny : fihantsiana sy fanararaotana ny fahatran’ny olona ny toy izany. Izany hoe tsy manaja ny fahamendrehany. Manana ny fahamendrehany ny olona na mahantra aza.


Ambonin’izany : fitaka ny filazana fa ho vita ao anatin’ny fotoana fohy ireo fampanantenana ireo. Dimy taona ny fe-potoana iasan’ny filoha iray. Voalazan’ny mpikaroka fa 25 na 30 taona eo ho eo raha tsy misy fihatoana ny fandrosoan’ny firenena iray vao mety ho afaka hiala amin’ny toerana A mankamin’ny toerana B izy. Tsy azo itokisana noho izany ny IEM.

Fa ity ny antony iray lehibe indrindra tsy maha-favori ny 13 : matoky sy miantehitra tanteraka amin’ny herin’ny vola izy. Moa va tsy toy ny zanak’Israely nihodina tamin’ny Ray ka nivavaka tamin’i Baal, ilay vongatsarin’omby vita tamin’ny volafotsy sy volamenan’ny Hebrio. Dia toy izany izy. Tsy mahatoky ny tenany izy amin’ny “maha-olombelona” azy tsotra izao fa mahatoky kosa ny “tenany sy ny volany”. Ny fanavahany ireo roa ireo no fanalahidin’ny fahombiazany. Tsy amin’ny 19 desambra ihany fa amin’ny fiainana ankapobeny.


Tokony hampieritreritra lalina azy ny voka-pifidianana tamin’ny 7 nôvambra. Tsy nahaleo ny sarany ny vidiny ka tsy araka ny vola nampiasaina ny valiny satria ny fifidiana tsy vitan’ny vola fotsiny. Midika ho faharesena ho azy ny fiatrehana fihodinana faharoa.

Ny fahalemen’ny 13 anefa tsy mahafaka ny maha-favori azy.


Koa manakory indray àry raha ny 25 no asian-teny ?

Sarotra ihany ny toerana misy azy : faharoa. Nahazo 35% tamin’ny fihodinana voalohany. “Na voalohany, na tsy manao”, no filamatra nahafantarana azy. Faharoa izy izao ka mety misy fiantraikany amin’ny toe-tsainy sy ny mpanara-dia azy izany. Ny Malagasy rahateo sakaizan’ny mpandresy ka asa lehibe no miandry azy hanova ny toe-tsain’ny mpifidy.


Manaraka izany ny fiatrehana ny fihodinana faharoa. Misy ampahany amin’ny mpifidy no mihevitra fa sahirana izy any amin’ny faritra. Tsy hita mazava hatreto ny paikady hisongonany izany afa-tsy ny manao tsidi-pahitra ny faritra toy ny ataony amin’izao fotoana izao. Ireo zanaky ny faritra efa miaraka aminy koa toa tsy mahasarika olona loatra. Maro be anefa ny mpifidy any ambanivolo rehetra any, ary avy any no hiavian’ny vato hampiavaka ny vary amin’ny tsiparifary.


Faharoan’izay ny fampifangaroana ny fivavahana sy ny pôlitika. Fahotana mahafaty ! Tsy afaka aminy ny manararaotra ny pilopitran’ny Fiangonana hisehosehoana. Tsy ankasitrahan’ny mpino izany kanefa moa ny hendry mody voky fa ny adala misesika ihany.


Momba ny fampitaovana indray dia toa mifaninana amin’ny 13 ihany ny an’ny 25. Na hita aza fa somary latsaka kely ny azy dia tsy latsa-danja kosa anefa. Manana angidimby roa hafahany mitsidika toerana maro ao anatin’ny fotoana fohy. Ny mpikatroka tsotra kosa mahavita filaharambe tsy mijanona mandritra ny andro maro mandresy lahatra ny mpifidy. Ny voka-pifidianana tamin’ny fihodinana voalohany no porofo fa manana lazon’ady ny 25. (TTF. Tsiahivina momba ny fitaovana entina mampielyhevitra dia nalaza fa voatazona eny amin’ny ladoany ny fitaovan’ny 25. Voavaha ve ny olana ?)


Momba ny fandaharan’asany : hita fa efa matihanina amin’ny fifidianana izy. Hita koa fa naka lesona tamin’ireo fifidianana efa natrehany tamin’ny 2002 sy 2008, izay samy nandreseny avokoa. Ny fakany lesona amin’ireo lesoka sy tsikera atao momba azy nandritra ny nitondrany anefa no fanalahidin’ny fandreseny amin’ny 19 desambra. Izy no mahalala ny maha-marina na maha-diso ireny. Fa ny fampihavanam-pirenena no lehibe indrindra amin’izany sy handrasana aminy. Lehibe tsy latsa-danja koa ny fanavahany ny fananany sy ny orinasany amin’ny fitantanam-panjakana. Mety hitodika any aminy ny mpifidy tsy tonga nandatsa-bato na ireo nifidy mpifaninana hafa tamin’ny fihodinana voalohany raha toa ka manome antoka mazava sy ankitsi-po ary azo tsapai-tanana momba ireo izy. Sarotra.


Fehiny

Ireo no kandida roa tafakatra amin’ny fihodinana faharoa amin’ny 19 desambra. Ny iray (13) manao dia mianoatra no miatrika izany ka mbola any amin’ny fihodinana voalohany ny masony sy ny fony ary ny sainy. Ny iray (25) hafa efa mandeha mitety vohitra mandresy lahatra ny mpifidy. Paikady roa samy hafa no entin’izy roa ireo hibatàna ny fandresena. Vina samy hafa koa no vohiziny handresen-dahatra ny mpifidy. “Izay alehan’ny tongony no alehan’ny vaton’ny mpifidy amin’ny andro fandatsahambato na fifidianana”, araka ny fandinihan’ny mpikaroka momba ny fifidiana. Inona no dikan’izany? Valiny : araho tsara ny fampielezan-kevitra fa herinandro telo hamaritra ny dimy taona ho avy izany.


Ka iza amin’izy roalahy ary no handresy ? Izay mahazo ny antsasa-manilan’ny vato manan-kery no valiny. Amin’ny alin’ny 19 desambra no hahafantarana izay.Partager l'article:

Lakroa en direct
 • 20 Nov. 2018 - 07:46-

  Communiqué HCC. Suite à la publication officielle des résultats provisoires du premier tour de l’élection présidentielle par la CENI le samedi 17 novembre 2018, s’appliquent de facto les dispositions suivantes de la Loi organique N°2018-009 relative à l’élection du Président de la République :
  Article 61 :
  La Haute Cour Constitutionnelle procède à la proclamation officielle des résultats définitifs dans un délai de neuf (9) jours à partir de la date de publication des résultats provisoires par la Commission Electorale Nationale Indépendante.
  Article 66 alinéa 2 :
  Le délai de recours est fixé à deux (2) jours après la publication des résultats provisoires par la Commission Electorale Nationale Indépendante.
  En application du système de délai franc, la réception des requêtes sera clôturée le mardi 20 novembre 2018 à 24h.

 • 16 Nov. 2018 - 07:45-

  Voici les tendances publiées sur le site de la CENI ce 16 novembre 2018 à 6 heures et 58 minutes. C’est une tendance nationale, BV traités : 22 576 sur 24 852 soit : 90,84%. Inscrits : 8 906 101 sur 9 913 599 votants : 4 807 829 suffrages exprimés 4 453 212 soit 92,48%. Taux de participation : 53,98%.

  - RAJOELINA Andry Nirina : 1 763 347 soit 39,60%

  - RAVALOMANANA Marc : 1 535 795 soit 34,49%

  - RAJAONARIMAMPIANINA Hery : 390 356 soit 8,77%

  - MAILHOL André Christian Dieu Donné : 56 928 soit 1,28%

  - RANDRIAMAMPIONONA Joseph Martin : 53 629 soit 1,20%

  - RAFALIMANANA Ny Rado : 52 897 soit 1,19%

 • 16 Nov. 2018 - 07:45-

  Administrateur apostolique du diocèse de Mahajanga. Mgr Gustavo Bombin Espino, OSST, actuellement évêque du diocèse de Maintirano (dont il est le premier évêque) a été désigné comme Administrateur apostolique du diocèse de Mahajanga. L’annonce a été faite durant les obsèques de Mgr Roger Victor Solo Rakotondrajao le vendredi 9 novembre à Mahajanga. Pour mémoire, Mgr Gustavo Bombin Espino était évêque de Tsironomandidy entre février 2004 et février 2017 ‘érection du noouveau diocèse de Maintirano). Mgr Gustavo Bombin Espino est né le 24 septembre 1960 à San Llorente (Valadolid en Espagne).

 • 14 Nov. 2018 - 13:41-

  Voici les tendances publiées sur le site de la CENI ce 14 novembre 2018 à 13 heures et 6 minutes. C’est une tendance nationale, BV traités : 17504 sur 24 852 soit : 70,43%. Inscrits : 7 062 725 sur 9 913 599 votants : 3 827 816 suffrages exprimés 3 539 985 soit 92,48%. Taux de participation : 54.20%.

  - RAJOELINA Andry Nirina: 1396356 (39.45%)
  - RAVALOMANANA Marc: 1297579 (36.65%)
  - RAJAONARIMAMPIANINA Hery: 266857 (7.54%)
  - MAILHOL André Christian Dieu Donné: 46243 (1.31%)
  - RANDRIAMAMPIONONA Joseph Martin: 41091 (1.16%)
  - RAFALIMANANA Ny Rado: 39742 (1.12%)

 • 13 Nov. 2018 - 14:56-

  FMF out, comité de normalisation in. Le Bureau du Conseil de la FIFA a décidé, ce 12 novembre 2018, de désigner des comités de normalisation pour les Fédérations de Football de République dominicaine (FEDOFUTBOL) et Madagascar (FMF) conformément à l’art. 14, al. 1a et l’art. 8, al. 2 des Statuts de la FIFA. À Madagascar, la décision de nommer un comité de normalisation est liée à la procédure électorale de la FMF, qui n’a pas été effectuée conformément aux exigences réglementaires applicables aux membres de la FIFA. Le mandat du comité expirera au plus tard le 12 mai 2019. La participation des Barea à la CAN n'est pas concernée par la mise en place du comité de normalisation.

 • 13 Nov. 2018 - 07:46- Voici les tendances publiées sur le site de la CENI ce 13 novembre 2018 à 6 heures et 57minutes. C’est une tendance nationale, BV traités : 13 283 sur 24 852 soit : 53,45%. Inscrits : 5 370 311 sur 9 913 599 votants : 2 876 312 suffrages exprimés 2 659 943 soit 92,48%. Taux de participation: 53,56%.
  - RAJOELINA Andry Nirina : 1 051 134 (39,52%)
  - RAVALOMANANA Marc: 950 724 (35,74%)
  - RAJAONARIMAMPIANINA Hery: 212 682 (8%)
  - MAILHOL André Christian Dieu Donné: 35 382 (1,33%)
 • 12 Nov. 2018 - 08:08-

  Voici les tendances publiées sur le site de la CENI ce 12 novembre 2018 à 6 heures et 8 minutes. C’est une tendance nationale, BV traités : 10437 sur 24852 soit : 42%. Inscrits 4 285 527 sur 9 913 599 votants : 2 301 808 suffrages exprimés 2 129 443 soit 92,51%. Taux de participation: 53.71%.

  - RAJOELINA Andry Nirina : 835301 soit 39.23%
  - RAVALOMANANA Marc: 785748 soit 36.90%
  - RAJAONARIMAMPIANINA Hery: 160879 soit 7.55%
  - MAILHOL André Christian Dieu Donné: 28308 soit 1.33%

 • 10 Nov. 2018 - 12:47-

  Voici les tendances publiées sur le site de la CENI ce 10 novembre 2018 à 10h 25minutes. C’est une tendance nationale, nombre de bureau de vote (BV) traité : 3 663  sur les 24 852. Inscrits : 1 646 896 sur 9 913 599 votants : 860 662. Suffrages exprimés : 798 788. Taux de participation : 52.26%.  

  RAJOELINA Andry Nirina : 40.90%.

  RAVALOMANANA Marc: 39.09%.

  RAJAONARIMAMPIANINA Hery: 5.75%

  MAILHOL André Christian Dieu Donné: 1.46%

  RABARY Andrianiaina Paul: 0,95%

 • 06 Nov. 2018 - 07:44-

  Camions pour le SAMVA. Le communiqué du Conseil des Ministres du lundi 5 novembre 2018 effectué 16 Heures au Palais d’Ambohitsorohitra nous apprend l’arrivée d’un premier lot de 11 camions remis au SAMVA (Service Autonome de Maintenance de la Ville d'Antananarivo) pour l’enlèvement des ordures de la capitale a été portée à la connaissance du Conseil, et le Chef de l’Etat a insisté sur l’importance d’une bonne gestion de ce nouveau parc de véhicules et la mise en place de procédures de contrôles strictes. On attend les impacts réels de cette remise de camions.

 • 04 Nov. 2018 - 08:46-

  Nodimandry i Mgr Rakotondrajao Roger Victor Solo. Nodimandry ny sabotsy 3 novambra teo i Mgr Rakotondrajao Roger Victor Solo, evekan’i Mahajanga, mpiahy ny vaomieran’ny « Justice et paix » nasionaly sy ny fonja. Tsiahivina etoana ny resaka nataony mikasika ny tany ao Soamahamanina. Lahatsoratra nivoaka tao amin'ny Lakroan'i Madagasikara laharana 3979, pejy faha-12 ary ity ny rohy ahitana izany eto amin’ny www.lakroa.mg  https://www.lakroa.mg/item-818_articles_dossier_18-resaka-nifanaovana-tamin-i-mgr-rakotondrajao-roger-victor-solo.html

 • 24 Oct. 2018 - 11:42-

  Endrika fanakorontanana. Nanambara ny Za’Gasy ny zoma 19 okitobra lasa teo teny Ambohimitsimbina fa tena fanakorontanana no nataon’ilay mpomba ny kandida iray heverina fa goavana, izay nitaona ny ireo izay tsy voasoratra amin’ny lisi-pifidianana ho tonga hifidy amin’ny biraom-pandatsaham-bato 7 novambra. Marihina fa nitety haino aman-jery io pomba ny kandida iray io ny 18 okitobra lasa teo. Miantso ny Ceni sy ny Cfm ary ny mpitandron’ny filaminana ary ny Hcc mba hanao fanazavana mikasika ny fakana ordonnance sy ny resaka lisi-pifidianana ity fa mety hampikorontana ny fifidianana.

 • 17 Oct. 2018 - 07:46-

  Sipem Bank. Tamin’ny desambra 2014 no nahazo ny agrément bancaire ny Sipem bank. Miasa toy ny banky izy ankehitriny. Betsaka ireo tolotra misy amin’izany, toy ny fampindramam-bola. Marihina fa ity orinasa ity dia tena orinasa malagasy araka ny nambaran’ireo mpikarakara. Malagasy avokoa ireo mpiasa ao. Ny Malagasy ihany koa no manana petra-bola betsaka ao na hoe majorité. « Orinasa madinika sy ireo orinasa vaventy no mihindram-bola ato aminay amin’izao fotoana izao » hoy ihany izy ireo. Izy rahateo dia niatomboka tamin’ny micro-finance.

 • 28 Sep. 2018 - 06:51-

  Salon des écoles supérieures catholique. Le salon des Ecoles supérieures Catholique se déroule ce vendredi 28 septembre 2018 au sein du Collège Saint Michel Amparibe. 22 universités, écoles et instituts supérieurs participent à ce salon. L’enseignement supérieur catholique se veut être le moteur de la chrétienneté et de la citoyenneté responsable. L’événement est placé sous le patronage de SEM Mgr Benjamin Marc Ramaroson, Archevêque d’Antsiranana et Président de la commission épiscopale pour l’éducation et l’enseignement catholique.

 • 14 Sep. 2018 - 08:38-

  Poulet de chair à Madagasikara. Pour Olivier Fanchette, de Innodis Poultry, il y a encore de la marge pour produire du poulet de chair à Madagasikara. “C’est pour cette raison que nous participons à la Foire Internationale d’Agriculture”. Innodis Poultry est l’un des plus grands producteurs de poulet de l’île Maurice. Selon Fanchette, cette société exporte vers Madagasikara du poulet de chair avec garantie sanitaire sans antibiotiques. De son côté Iqbal Mohungoo, de la société Meaders Feeds, assure l’alimentation des poulets de chair, une alimentation répondant aux besoins d’une clientèle autant présente sur le marché local que régional dont Madagasikara.

 • 13 Sep. 2018 - 07:45-

  Colloque sur l’énergie. Lors d’une rencontre avec la présse Andry Ramaroson a fait savoir que le Groupement Des Professionnels de l’Energie à Madagascar GDPEM organise un colloque en entrée libre qui se tiendra au 3A Andrefanambohijanahary durant 2 jours ou 4 demi-journées avec comme thème “Energie, 1er levier de la croissance économique de Madagascar”. La première demi-journée (matin du 14 septembre) une conférence-débat sur l’économie d’énergie et l’après-midi sur le génie électrique. La troisième demi-journée (matin du 15 septembre) une conférence-débat sur le thème 1er levier économique de Madagascar. Et l’après-midi sera consacré à la restitution des travaux.

 • 10 Sep. 2018 - 07:28-

  Affaires courantes du Président. Pour la HCC, rentrent dans la catégorie juridique des attributions présidentielles courantes, les affaires constituant la poursuite normale d’une procédure régulièrement engagée avant la démission du Président de la République, toute affaire dont l’importance dépasse celle des affaires de gestion journalière si la procédure qui a donné lieu à l’acte règlementaire concerné a été engagée bien avant la période critique et a ensuite été réglée sans précipitation et si les questions politiques, qui ont pu se poser sur le plan administratif, ont été résolues avant cette période critique.

 • 10 Sep. 2018 - 07:28-

  Non affaires courantes du Président. Pour la HCC, ne rentrent pas dans les compétences attribuées au Chef de l’Etat ad intérim celles qui procèdent des articles 45 alinéa 3, 54 ; 55 -2°, 4° sauf en cas de faute grave ou de crime ou délit commis par le haut fonctionnaire, 5°, 6°, 7°, 8° ; 56 ; 57 alinéa premier ; 58 ; 59 alinéa 2 ; 60 ; 61 ; 103 ; 104 ; 107 ; 137 ; 162 ; 163. Il est habilité à exercer toutes les autres attributions confiées au Président de la République par la Constitution.

 • 01 Sep. 2018 - 09:48-

  Journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la création 2018. Instituée en 2015 par le Pape François, quelques mois après la publication de son encyclique « Laudato si’, sur la sauvegarde de la maison commune », cette journée a lieu chaque 1er septembre, en communion de prière avec les Eglises orthodoxes, « pour offrir « à chacun des croyants et aux communautés la précieuse opportunité de renouveler leur adhésion personnelle à leur vocation de gardiens de la création, en rendant grâce à Dieu pour l’œuvre merveilleuse qu’Il a confiée à nos soins. » (Pape François, Lettre du Pape François pour l’institution de la « Journée mondiale de prière pour la sauvegarde de la création », 6 août 2015).

 • 01 Sep. 2018 - 07:56-

  Liste des personnes exerçant des hautes fonctions et hauts emplois civils et militaires de l’Etat, candidates aux élections, assujetties à l’obligation de démission prévue à l’article 6 alinéa 5 de la Loi organique relative au régime général des élections et des référendums. I – Les personnes nommées aux hautes fonctions et hauts emplois civils de l’Etat :   – Grand Chancelier de l’Ordre National malagasy ; – Ambassadeurs ou chefs titulaires de missions diplomatiques avant rang d’Ambassadeurs ; – Gouverneur de la Banque Centrale ; – Secrétaires généraux, Directeurs généraux et Directeurs de ministères ; – Présidents d’Universités ; – Représentants de l’Etat au niveau des collectivités territoriales décentralisées ; – Directeurs généraux, membres des organes d’administration ou de gestion des organismes rattachés aux Institutions et aux départements ministériels.

 • 01 Sep. 2018 - 07:55-

  Liste des personnes exerçant des hautes fonctions et hauts emplois civils et militaires de l’Etat, candidates aux élections, assujetties à l’obligation de démission prévue à l’article 6 alinéa 5 de la Loi organique relative au régime général des élections et des référendums. II – Les personnes dont la nomination aux hautes fonctions et hauts emplois militaires est faite par décret en Conseil des Ministres : – Officiers Généraux ; – Inspecteur général de l’Armée Malagasy; – Inspecteur général de la Gendarmerie Nationale ; – Chef de l’Etat-Major général de l’Armée Malagasy ; – Commandant de la Gendarmerie Nationale ; – Adjoints au chef de l’Etat-Major général de l’Armée Malagasy; – Adjoints au Commandant de la Gendarmerie Nationale ; – Commandant des Forces Aériennes ; – Commandant des Forces Navales ; – Commandant des Forces d’Intervention – Commandant des Forces de développement ; – Chef d’Etat-major du commandement de la Gendarmerie Nationale ; – Commandants des régions militaires; – Commandants des Circonscriptions inter-régionales de la Gendarmerie Nationale ; – Tous autres fonctions et hauts emplois militaires dont la nomination est faite par décret en Conseil des Ministres.

Du même auteur

economie
monde

Dans la même rubrique

monde
monde
Publicité