logo
Lakroan'i Madagasikara
Fanehoan-kevitra

“Adin’ny favori amin’ny lazon’ady”

Nangonin'i JRR il y a 6 mois

Toerana iray ahitana fanehoan-kevitra ny eny amin'ny tambazotra sosialy eny. Misy ny resaka fandaniana andro sy fialana voly. Ao koa anefa ireo miezaka ny hizara fanadihadiana ary manome alalana hizara izany. Iray amin'ireny ity fanadihadiana ity nalaina teo amin'ny Facebook.

“Adin’ny favori amin’ny lazon’ady”

Maro ianareo no mifanontany na manontany olona iray manokana momba ny fihodinana faharoan’ny fifidianana ho filoha amin’ny 19 desambra. Iza no handresy ? Iza no favori ? Inona avy ny tombony sy mety ho fahalemen’izy roalahy mpifaninana ?

 

Fanontaniana marobe no hita sy re. Misy manontany hoe “ahoana iny faminanian’i Nenilava” mandehandeha ao amin’ny tambazotra iny ? Ity fanontaniana farany ity no valiana voalohany. Tsy hanamarina na handiso aho, marihako fa izaho dia tsy mino faminaniana toy ireny. Tsy nanao faminaniana toy izany koa i Nenilava e. Inona tokoa moa no atao hoe faminaniana ? Milaza ny sitrapon’ny Ray, mitarika hanao fandinihantena ary miantso hiverina eo ambanin’ny fitiavan’ny Ray no iraka ataon’ny mpaminany. Ny ankoatr’izay mpaminany sandoka sy antiChrist.

Iza no favori no fanontaniana apetraky ny maro koa. Ny 13 no favori rahefa jerena ny vokatry ny fihodinana voalohany. Nahazo 39% izy. Mitarika izy hatreto. Favori koa izy amin’ny fampielezan-kevitra. Mampiasa hatramin’ny afomanga. Na any Etazonia aza tsy mbola nisy nanao izany. Favori izy raha ny fampanantenana no henoina. Mora raisina sy mahasodoka. Betsaka ireo voasarika. Favori izy amin’ny seho an-dapihazo, sy amin’ny fampitam-baovao. Nandihizany i Madagasikara manontolo. Favori izy amin’ny famafazana sy fandaniam-bola fa dia niaiky avokoa ny maro fa tsy lany laniana ny volany.


Misy koa anefa antony tsy maha-favori azy. Voalohany, fa tsy ny lehibe indrindra amin’ireo antony ireo, ny fitarainany momba ny hala-bato. Mety ho nisy tokoa izany, ary mety ho nanao izany koa izy fa efa navalon’ny tantara izany satria efa mitodika any amin’ny fihodinana faharoa izao ny rehetra. Izy anefa ity mbola mitodika any aoriana toy ny vadin’i Lota. Tsy nahafoy ny harembe tao Sôdôma ka mbola nitodika nijery tany aoriana ny fo sy ny sainy. Vokany: nivadika ho sira ka levon’ny andro sy ny rano. Toy izany koa i 13. Malahelo ny volabe nafafy tamin’ny fihodinana voalohany izay noheveriny fa hampandresy azy avy hatrany.


Tsy favori amin’io harembe nampiasainy io satria miteraka ahiahy. Ireo harembe ireo dia tokony hatao fanadihadiana ny fihaviany sy ny nanangonany azy tao anatin’ny taona vitsy.


Manaraka izay ny tandra vadin-koditry ny fanonganam-panjakana tamin’ny 2009. Ny voka-pifidianana tamin’ny fihodinana voalohany no ahitana fa tsy tambo isaina ny Malagasy tsy manadino iny nofy ratsy iny. Tanan’izy ireo ho tompon’antoka voalohany sy ny voka-dratsiny ho an’i Malagasy ny 13. Isan’ny maharikoriko ny maro koa ny fiarahany amin’ireo mpivarotena pôlitika izay manaratsy endrika azy. Misy amin’ireo olona ireo aza no miasa mangina ho an’ny mpifaninana aminy.


Momba ny pôlitika ny antony manaraka tsy maha-favori azy. Pôlitika raisina amin’ny heviny ara-bakiteny sy madio : fisahànana ny raharaham-bahoaka. Aim-pirenena sy aim-bahoaka no resahana. Manan-kasina sy mananjina ireny. Tsy kilalao na nofinofy fa tsy maintsy hajaina araka izay hasina sy fahamendrehana izay. Omena lanja koa.


Tsy izany anefa no nitranga. Miami, Las Vegas, Tramway, Paris, tour Eiffel sns. Tsara ilay sary fa tsy mendrika ny Malagasy. Tsy mihoatry ny arivo angamba ny Malagasy no efa tao Miami. Zato amin’ireo raha betsaka no avy ao Toamasina. Amin’ny fahitalavitra no mety nahitan’ny sasany azy. Fehiny : fihantsiana sy fanararaotana ny fahatran’ny olona ny toy izany. Izany hoe tsy manaja ny fahamendrehany. Manana ny fahamendrehany ny olona na mahantra aza.


Ambonin’izany : fitaka ny filazana fa ho vita ao anatin’ny fotoana fohy ireo fampanantenana ireo. Dimy taona ny fe-potoana iasan’ny filoha iray. Voalazan’ny mpikaroka fa 25 na 30 taona eo ho eo raha tsy misy fihatoana ny fandrosoan’ny firenena iray vao mety ho afaka hiala amin’ny toerana A mankamin’ny toerana B izy. Tsy azo itokisana noho izany ny IEM.

Fa ity ny antony iray lehibe indrindra tsy maha-favori ny 13 : matoky sy miantehitra tanteraka amin’ny herin’ny vola izy. Moa va tsy toy ny zanak’Israely nihodina tamin’ny Ray ka nivavaka tamin’i Baal, ilay vongatsarin’omby vita tamin’ny volafotsy sy volamenan’ny Hebrio. Dia toy izany izy. Tsy mahatoky ny tenany izy amin’ny “maha-olombelona” azy tsotra izao fa mahatoky kosa ny “tenany sy ny volany”. Ny fanavahany ireo roa ireo no fanalahidin’ny fahombiazany. Tsy amin’ny 19 desambra ihany fa amin’ny fiainana ankapobeny.


Tokony hampieritreritra lalina azy ny voka-pifidianana tamin’ny 7 nôvambra. Tsy nahaleo ny sarany ny vidiny ka tsy araka ny vola nampiasaina ny valiny satria ny fifidiana tsy vitan’ny vola fotsiny. Midika ho faharesena ho azy ny fiatrehana fihodinana faharoa.

Ny fahalemen’ny 13 anefa tsy mahafaka ny maha-favori azy.


Koa manakory indray àry raha ny 25 no asian-teny ?

Sarotra ihany ny toerana misy azy : faharoa. Nahazo 35% tamin’ny fihodinana voalohany. “Na voalohany, na tsy manao”, no filamatra nahafantarana azy. Faharoa izy izao ka mety misy fiantraikany amin’ny toe-tsainy sy ny mpanara-dia azy izany. Ny Malagasy rahateo sakaizan’ny mpandresy ka asa lehibe no miandry azy hanova ny toe-tsain’ny mpifidy.


Manaraka izany ny fiatrehana ny fihodinana faharoa. Misy ampahany amin’ny mpifidy no mihevitra fa sahirana izy any amin’ny faritra. Tsy hita mazava hatreto ny paikady hisongonany izany afa-tsy ny manao tsidi-pahitra ny faritra toy ny ataony amin’izao fotoana izao. Ireo zanaky ny faritra efa miaraka aminy koa toa tsy mahasarika olona loatra. Maro be anefa ny mpifidy any ambanivolo rehetra any, ary avy any no hiavian’ny vato hampiavaka ny vary amin’ny tsiparifary.


Faharoan’izay ny fampifangaroana ny fivavahana sy ny pôlitika. Fahotana mahafaty ! Tsy afaka aminy ny manararaotra ny pilopitran’ny Fiangonana hisehosehoana. Tsy ankasitrahan’ny mpino izany kanefa moa ny hendry mody voky fa ny adala misesika ihany.


Momba ny fampitaovana indray dia toa mifaninana amin’ny 13 ihany ny an’ny 25. Na hita aza fa somary latsaka kely ny azy dia tsy latsa-danja kosa anefa. Manana angidimby roa hafahany mitsidika toerana maro ao anatin’ny fotoana fohy. Ny mpikatroka tsotra kosa mahavita filaharambe tsy mijanona mandritra ny andro maro mandresy lahatra ny mpifidy. Ny voka-pifidianana tamin’ny fihodinana voalohany no porofo fa manana lazon’ady ny 25. (TTF. Tsiahivina momba ny fitaovana entina mampielyhevitra dia nalaza fa voatazona eny amin’ny ladoany ny fitaovan’ny 25. Voavaha ve ny olana ?)


Momba ny fandaharan’asany : hita fa efa matihanina amin’ny fifidianana izy. Hita koa fa naka lesona tamin’ireo fifidianana efa natrehany tamin’ny 2002 sy 2008, izay samy nandreseny avokoa. Ny fakany lesona amin’ireo lesoka sy tsikera atao momba azy nandritra ny nitondrany anefa no fanalahidin’ny fandreseny amin’ny 19 desambra. Izy no mahalala ny maha-marina na maha-diso ireny. Fa ny fampihavanam-pirenena no lehibe indrindra amin’izany sy handrasana aminy. Lehibe tsy latsa-danja koa ny fanavahany ny fananany sy ny orinasany amin’ny fitantanam-panjakana. Mety hitodika any aminy ny mpifidy tsy tonga nandatsa-bato na ireo nifidy mpifaninana hafa tamin’ny fihodinana voalohany raha toa ka manome antoka mazava sy ankitsi-po ary azo tsapai-tanana momba ireo izy. Sarotra.


Fehiny

Ireo no kandida roa tafakatra amin’ny fihodinana faharoa amin’ny 19 desambra. Ny iray (13) manao dia mianoatra no miatrika izany ka mbola any amin’ny fihodinana voalohany ny masony sy ny fony ary ny sainy. Ny iray (25) hafa efa mandeha mitety vohitra mandresy lahatra ny mpifidy. Paikady roa samy hafa no entin’izy roa ireo hibatàna ny fandresena. Vina samy hafa koa no vohiziny handresen-dahatra ny mpifidy. “Izay alehan’ny tongony no alehan’ny vaton’ny mpifidy amin’ny andro fandatsahambato na fifidianana”, araka ny fandinihan’ny mpikaroka momba ny fifidiana. Inona no dikan’izany? Valiny : araho tsara ny fampielezan-kevitra fa herinandro telo hamaritra ny dimy taona ho avy izany.


Ka iza amin’izy roalahy ary no handresy ? Izay mahazo ny antsasa-manilan’ny vato manan-kery no valiny. Amin’ny alin’ny 19 desambra no hahafantarana izay.Partager l'article:

Lakroa en direct
 • 03 May. 2019 - 07:39-

  2019, des médias sous influence. La précarité des journalistes et des médias malgaches les rend particulièrement vulnérables à l’influence des hommes d'affaires et des responsables politiques qui possèdent de nombreux organes de presse. L’élection présidentielle remportée fin 2018 par l’ex-leader de la transition Andry Rajoelina a confirmé la très forte politisation des médias locaux et notamment de la presse écrite. La quasi-totalité des titres ayant pris parti pour l’un ou l’autre des principaux candidats, l’accès à une information neutre et indépendante a été fortement limité. Le ministère des Affaires étrangères a directement écrit à l’ambassade d’Allemagne pour empêcher la publication d’un sondage dans un magazine d’information financé par une fondation allemande. Sur le plan légal, le Code de la communication adopté en 2016 fait référence. Au classement mondial de la liberté de la presse 2019 de RSF, Madagascar se trouve à la 54 place, classement depuis 2013.

 • 27 Mar. 2019 - 14:16-

  . Ho avy ny Papa. ny fanambarana ofisialy nataon'ny Nonce ny tolakandron'ny 27 Marsa teo fa ho avy hanatanteraka famangiana apostolika eto Madagasikara ny Papa Fransoa. Ny 6 sepitambra izy no eto hatramin'ny alahady 8 sepitambra. Feno 30 taona izao no nandalovan'ny Papa iray voalohany teto Madagasikara dia ny Papa Joany Paoly faha2 izany.


 • 27 Mar. 2019 - 14:16-

  . Ho avy ny Papa. ny fanambarana ofisialy nataon'ny Nonce ny tolakandron'ny 27 Marsa teo fa ho avy hanatanteraka famangiana apostolika eto Madagasikara ny Papa Fransoa. Ny 6 sepitambra izy no eto hatramin'ny alahady 8 sepitambra. Feno 30 taona izao no nandalovan'ny Papa iray voalohany teto Madagasikara dia ny Papa Joany Paoly faha2 izany.


 • 06 Mar. 2019 - 07:23-

  Carême 2019. Le temps de Carême 2019 commence ce jour, Mercredi des cendres. Pour nous accompagner dans ce temps fort de notre foi voici deux liens :

  Message intégrale du Pape pour ce Carême 2019

  https://www.lakroa.mg/item-1640_articles_une_18-ala-craation-attend-avec-impatience-la-ravalation-des-fils-de-dieua-rm-819.html  

  Et une analyse succincte de ce message

  https://www.lakroa.mg/item-1641_articles_religion_18-se-convertir-pour-auvrer-a-la-rademption-de-la-craation.html


 • 31 Jan. 2019 - 06:49-

  Bilan provisoire global en date du 30 janvier 2019 à 18h. Le bilan provisoire global après les « Fortes pluies » et « Tempête Tropicale Modérée EKETSANG» fait état de : • 27 Décédés (18 à cause du glissement de terrain, 4 morts par noyade, 1 mort d’un écroulement d’une maison suite à l’inondation, 4 morts d’un écroulement d’une maison) ; • 1 Disparu (emportée par l’eau) ; • 3 Rescapés (suite au glissement de terrain) ; • 9 586 Sinistrés (254 dues au glissement de terrain et 9 332 à cause de l’inondation) ; • 833 Déplacés actuels (451 dues au glissement de terrain et 382 à cause de l’inondation) ; • 2 462 Déplacés cumulés (518 dues au glissement de terrain et 1 944 à cause de l’inondation) ; • 1 778 Cases d’habitation inondées ; • 187 Cases détruites (7 dues au glissement et 83 dues à l’inondation).
  CECI EST LE DERNIER BULLETIN EN CE QUI CONCERNE L’INONDATION ET LE GLISSEMENT DE TERRAIN DE CES DEUX DERNIERES SEMAINES A MADAGASCAR. (Source : BNGRC, Centre d'Etudes de Réflexion de Veille et d'Orientation).

 • 29 Jan. 2019 - 07:10-

  Bilan provisoire global en date du 28 Janvier 2019 à 20h. Le bilan provisoire global après les « Fortes pluies » et « Tempête Tropicale Modérée EKETSANG» fait état de : • 21 Décédés (18 à cause du glissement de terrain, 2 morts par noyade, 1 mort d’un écroulement, d’une maison suite à l’inondation) ; • 1 Disparu (emportée par l’eau) ; • 3 Rescapés (suite au glissement de terrain) ; • 8 466 Sinistrés (254 dues au glissement de terrain et 8 212 à cause de l’inondation) ; • 1 934 Déplacés actuels (450 dues au glissement de terrain et 1 484 à cause de l’inondation) ; • 2 304 Déplacés cumulés (518 dues au glissement de terrain et 1 786 à cause de l’inondation) ; • 1 603 Cases d’habitation inondées ; • 62 Cases détruites (7 dues au glissement et 55 dues à l’inondation). Source : Centre d'Etudes de Réflexion de Veille et d'Orientation.

 • 28 Jan. 2019 - 07:43-

  Bilan provisoire global en date du 27 janvier 2019 à 19h. Voici le bilan après les « Fortes pluies » et « Tempête Tropicale Modérée EKETSANG» qui fait état de :
  • 21 Décédés (18 à cause du glissement de terrain, 2 morts par noyade, 1 mort d’un écroulement d’une maison suite à l’inondation) ;
  • 1 Disparu (emportée par l’eau) ;
  • 3 Rescapés (suite au glissement de terrain) ;
  • 8 031 Sinistrés (201 dues au glissement de terrain et 7 830 à cause de l’inondation) ;
  • 1 236 Déplacés actuels (134 dues au glissement de terrain et 1 102 à cause de l’inondation) ;
  • 1 605 Déplacés cumulés (201 dues au glissement de terrain et 1 404 à cause de l’inondation) ;
  • 1 603 Cases d’habitation inondées ;
  • 62 Cases détruites (7 dues au glissement et 55 dues à l’inondation). (Source : Centre d'Etudes de Réflexion de Veille et d'Orientation).

 • 25 Jan. 2019 - 11:26-

  Nominations lors du Premier Conseil des ministres. Ce jeudi 24 janvier, après la nomination du nouveau gouvernement, le Président Rajoelina, a présidé le premier conseil des ministres au Palais d’Etat d’Iavoloha.
  Décret abrogeant le décret n°2016-140 du 02 mars 2016 et portant nomination de Madame ANDRIAMBALO Lala Ratompoalizo, Directeur du Protocole d’Etat auprès de la Présidence;
  Décret portant nomination de Ramaholimasy Holder, Directeur Général de la Présidence en charge des Affaires Politiques;
  Décret portant nomination de Andriamanananoro Augustin, Directeur Général de la Présidence en charge des Projets;
  Décret portant nomination de Sahondrarimalalala Marie Michelle, Directeur des Etudes Juridiques de la Présidence;
  Décret portant nomination de Raharinosy Jimmy, Directeur des Systèmes d'Information.
  Lalatiana Raktotondrazafy est le porte-parole du gouvernement

 • 24 Jan. 2019 - 07:49-

  Bulletin flash du 23 janvier. Bilan provisoire global en date du 23 Janvier 2019 à 18h transmis par le Centre d'Etudes de Réflexion de Veille et d'Orientation. Le bilan provisoire global fait état de : 16 décédés (15 à cause du glissement de terrain et 1 mort par noyade) ; 4 disparus (3 à cause du glissement de terrain et 1 emportée par l’eau) ; 3 rescapés (suite au glissement de terrain) ; 5 763 sinistrés (201 dues au glissement de terrain et 5 562 à cause de l’inondation) ; 503 déplacés cumulés (201 dues au glissement de terrain et 302 à cause de l’inondation) ; 1 588 cases d’habitation inondées ; 31 cases détruites (7 dues au glissement et 24 dues à l’inondation).

 • 24 Jan. 2019 - 06:30-

  IML - Le lancement officiel de l’Institut Malagasy de Leadership (IML) s’est tenu le 17 janvier 2019 au Carlton Antananarivo. IML a été créé avec la collaboration entre le Centre d’Etudes Diplomatiques et Stratégiques (CEDS) et l’Institut d’Etudes Politiques (IEP, pour que les dirigeants puissent mener sans failles avec courage l’envie de réussir ensemble en servant le bien commun. La formation est destinée à toutes les personnes qui cherchent à mieux se préparer pour diriger les secteurs économiques et administratifs tant au niveau national qu’international. IML offre deux sessions pour l’année 2019, une en mars et l’autre en octobre.

 • 22 Jan. 2019 - 14:46-

  Le staff du PRM Rajoelina. Rajoelina Andry Nirina, a tenu son premier conseil des ministres restreint, ce lundi 21 janvier 2019 au Palais d’État d’Iavoloha. Il a nommé ses proches collaborateurs. Ramonjavelo Manambahoaka Valéry Fitzgerald a été nommé Secrétaire général de la Présidence. Andriamaholy Onjaniaina Dina est nommé au poste Secrétaire Général Adjoint de la Présidence. Et, Delmotte Stéphanie a été nommée Directeur de Cabinet civil de la Présidence. On attend donc les autres membres entre autres le directeur de cabinet militaire,  le directeur administratif et financier…

 • 22 Jan. 2019 - 14:45-

  Reconduction du PM Christian Ntsay. Conformément aux dispositions de l’article 54 de la Constitution de la Quatrième République, les députés issus du groupe de partis majoritaires à l’Assemblée Nationale, en l’occurrence le MAPAR, ont proposé le nom de NTSAY Christian Louis au poste de Premier Ministre. Aussi, Son Excellence Monsieur le Président de la République, Rajoelina Andry Nirina, a pris le décret n°2019-016 portant nomination du Premier ministre, Chef du Gouvernement, Monsieur NTSAY Louis Christian.

 • 21 Jan. 2019 - 15:57-

  Gouverneur de région ? Dans son premier discours après la prestation de serment ce 19 janvier, le président Andry Rajoelina a utilisé le mot “gouverneur” de région. On lit dans la Constitution que “La fonction exécutive est exercée par un organe dirigé par le Chef de Région élu au suffrage universel. Le Chef de Région est le premier responsable de la stratégie et de la mise en œuvre de toutes les actions de développement économique et social de sa région. Il est le Chef de l’Administration de sa région.” Première entorse devant le gardien de la Constitution ?

 • 21 Jan. 2019 - 15:34-

  10 décès au moins. Les pluies torrentielles tombées sur Antananarivo dans la soirée du samedi 19 janvier ont perturbé la fin des festivités de la prestation de serment du Président Rajoelina (fête à Mahamasina, feux d’artifices annulées). Mais plus grave, elles ont provoqué un éboulement en plusieurs endroits et plusieurs maisons ont été démolies. Plusieurs personnes ont été ensevelies sous les décombres. Plusieurs personnes ont été sauvées mais on déplore une dizaine de victimes. On compte au moins 10 personnes décédées et on craint que le nombre ira en croissant.

 • 19 Jan. 2019 - 11:48-

  Hevi-dehibe notsoahina tamin'ny lahatenin'ny filoha Rajoelina. Ezaka lehibe no atao momba ny famokarana ny herinaratra. Politikan’ny kibo velaran-tany hovolena, tsy hanafatra vary intsony. Hitsinjo sy hanampy ireo tena marefo efa eny ambony sambo ny vary tena mora ho zaraina sy hamidy mora. Asa fa tsy kabary. Hanangana sy hanorina tanana vaovao isika ho modely aty amin’ny ranomasina Indiana izay atomboka amin’ity taona ity ihany. Ho mpandresy amin’ny lafiny rehetra ny Malagasy. Ampiray sy ampitambatra ny Malagasy aho. Tsy ny eto antananarivo ihany no hisitraka fa hapetraka ny fanamby fa hisitraka izany ny any amin’ny faritra. Apetraka ny governora hisolo ny lehiben’ny faritra. Izy ireo no hitarika ny asa goavana. Omentsika fitaovana manokana fanamboaran-dalana ny faritra rehetra. Ho lasa 23 ny faritra. Tsy ekeko ny gaboraraka. Tsy azo ekena ny fanaovana tolotrasa kanefa tsy  nisy asa notanterahina akory. Ady amin’ny kolikoly sy fitsarana marina tsy mitanila. Tsy ekeko ny fitsabahana amin’ny raharaha fitsarana.

  Tsy fandriampahalemana. Vahaolana koa ampitomboina ny isan’ny mpitandro filaminana. Ho vatsiana fitaovana mendrika manaraka ny toetrandro ny foloalindahy sy mpitandro filaminana. Handalo eto ny santionany amin’ny fitaovana tsy mataho-bala. Fankahalana fanaratsiana fisaraham-bazana hahilika izany.

 • 18 Jan. 2019 - 08:14-

  Passation à Iavoloha. Selon l’article 48 de la constitution “La passation officielle du pouvoir se fait entre le Président sortant et le Président nouvellement élu.” Il n’est nullement indiqué que c’est le président démissionnaire ou le président intérimaire. La passation se fera officiellemen ce vendredi 18 janvier. Selon la rumeur la passation se fera entre le président Rajaonarimampianina qui a démis de ses fonctions présidentielles en septembre 2018 et le président Rajoelina. Si cela se fera cela veut dire une passation des dossiers de janvier 2014 à septembre 2018. Qu’en sera-t-il des dossiers durant l’intérim ? Y aura-t-il une autre cérémonie de passation ce vendredi aussi ?


 • 09 Jan. 2019 - 08:42-

  Le FFKM présente ses vœux au Président de la République p.i. Les représentants du Conseil Chrétien des Eglises (FFKM), sont venus présenter les vœux de nouvel an au Président de la République p.i, Rivo Rakotovao, au palais d’Ambohitsorohitra, le 8 janvier 2019. Le Président en exercice de la FFKM a évoqué lors de la rencontre l’importance de la période que traverse le pays à l’heure actuelle, et n’a pas manqué de souligner l’union dans la prière pour la marche du pays ; il a aussi mis en relief la noble mission et les responsabilités qui incombent au Chef de l’Etat, Rivo Rakotovao, et invoqué la bénédiction divine à son endroit ainsi qu’à sa famille.

 • 07 Jan. 2019 - 14:16-

  Jours fériés de 2019. Mardi 1er Janvier, Vendredi 8 Mars : Journée de la Femme. Vendredi 29 Mars : Jour des martyrs 1947. 21 Avril : Pâques ; 22 Avril : Lundi de Pâques. Mercredi 1er Mai : Fête du travail. 30 Mai : Ascension. 4 Juin : L'Aïd el Fitr. 9 Juin : Pentecôte ; 10 Juin : Lundi de Pentecôte. 26 Juin : Fête de l'Indépendance. 11 Aout : L'Aïd el kebir ou Aïd-al-adha. 15 Août : Assomption. Vendredi 1er Novembre : Toussaint. 25 Décembre : Noël.

 • 05 Jan. 2019 - 09:59-

  Différents cas d’annulation d’une élection. Suivre les liens

  http://www.lakroa.mg/item-1607_articles_monde_18-la-cour-suprame-annule-laalection-prasidentielle.html


  http://www.lakroa.mg/item-1608_articles_monde_18-annulae-a-cause-daune-utilisation-abusive-de-facebook.html

 • 04 Jan. 2019 - 07:17-

  Résultats officiels le 8 janvier. La HCC, Haute Cour Constitutionnelle, dans un communiqué publié sur son site fait savoir la date de la proclamation officielle des résultats. La HCC procèdera à la proclamation officielle du second tour de l’élection présidentielle le mardi 8 janvier 2019 à 15 heures. La cérémonie aura lieu à la salle de proclamation du Palais d’Etat d’Ambohidahy. Pour la la HCC, s’applique de facto l’Article 61 de la Loi organique N°2018-009 relative à l’élection du Président de la République qui dit que la HCC procède à la proclamation officielle des résultats définitifs dans un délai de neuf (9) jours à partir de la date de publication des résultats provisoires par la CENI.

Du même auteur

une
religion

Dans la même rubrique

monde
monde
Publicité