logo
Lakroan'i Madagasikara
Guy Maxime Ralaiseheno

Vonon-kiaro ny Lalampanorenana ary miantso ny mpifidy handray anjara

Razafindramanitra il y a 5 mois

Guy Maxime ? Fanampina anarana isan’ny fantatry ny olona raha ny fanampin’anarana Guy Maxime na dia toa nisy fotoana tsy tazana firy teo amin’ny tontolo politika aza izy. Isan’ny kandida amin’ny fifidianana depiote ny tenany. Inona no mbola manentana azy ? Tsy leo politika ve ? Araho ny resaka.

Vonon-kiaro ny Lalampanorenana ary miantso ny mpifidy handray anjara

www.lakroa.mg. Olona manao samboady no nosamborina teny Analakely. Tsy nanana antra. Izay no isan’ny sary mifantoka antsaina raha vao miresaka aminao. Ankehitriny mbola manao politika ianao tsy leo ve ianao Guy Maxime Ralaiseheno ?

GMHR. Tsiahiviko fohy ny nahatonga izany. Fanoherana ny fanitsakitsahana Lalampanorenana ny nandresy lahatra ahy ary nitarika an’ireo ben’ny tanana namana. Faharesen-dahatra fa manana ny marina, tsy fanekena ny fanitsakitsahana Lalampanorenana. Ireo no nahatonga ahy hihetsika. Fiarovana ny Lalampanorenana no nisedrako ny fonja. Tsy hanenenako izany. Tsy leo ve ? Tsy mahazo mijanona manoloana ny fanitsakitsahana Lalampanorenana izany ary ny traikefa tsy azo tehirizina anaty vata.

 

www.lakroa.mg. Raha faharoa anaty lisitra ve ianao afaka hiaro Lalampanorenana izany ?

GMHR Diso izany fijery izany. Tsy faharoa anaty lisitra ny tenako. Mila hazava amin’ny mpifidy ny zava-misy. Ohatra raisiko raha mahazo 60% ny lisitra misy ahy, azo tanterahina tsara izany, dia miara-lany izahay roa ao anaty lisitra. (TTF. Mila manazava tsara ny mahakasika ny fifidianana ity tokoa ny CENI).

 

www.lakroa.mg.Tena manjavozavo antsaina tokoa ity resaka lisitra ity fa mila entanina ny CENI hanazava azy. Milaza ianao fa ilaina zaraina ny traikefanao fa tsy tehirizina anaty vata. Mba hazavao indray hoe ?

 

GMHR Niainga tany ifotony ny fandraisako anjara eo amin’ny sehatra politika. Filoham-pokontany, lefitry ny lehiben’ny fokontany Ifarihy, ben’ny tanàna lefitra, ben’ny tanàna indroa ary voafidy ho filohan’ny ben’ny tanàna manerana an’i Madagasikara, mpanolotsaim-paritra sady mpitondra tenin’ny Faritra Analamanga, mpikambana tao amin’ny Kongresin’ny Tetezamita… Misy traikefa azo tamin’izany  dingana rehetra izany indrindra ny resaka fitsinjaram-pahefana. Tsy afaka ny hitahiry an’izany anaty vata. Izay no mahatonga ahy hiaraka amin’ny kandida tanora ary vehivavy.

 

www.lakroa.mg. Raha izay traikefa izay inona no laharam-pahamehana atolotrareo ?

GMHR Ny voalohany amin’izany dia ny fandrafetanay tolo-dalana mikasika ny Tetibolam-panjakana. Ho anay dia tsy maintsy miainga avy aty ifotony ny fandrafetana izany tetibolam-panjakana izany. Jereo tsara anie fa ny 3%-n’ny tetibolam-panjakana ihany no miantefa amin’ny Vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana. Voatery miandry ny sitrapon’ny mpitondra izany ny any ifotony. Rehefa tsy naman’ny mpitondra foibe izany dia tavela. Ary na miara-dalana amin’ny mpitondra aza dia mbola tsy azo antoka hahazo ara-potoana ny vola ilaina ny mpitantana kaominina. Kely no voatokana ho an’ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana kanefa any ambony any dia vola amina miliara no verivery fotsiny izay tombanana ho 2000 lavitrisa na miliara ariary isan-taona, very amin’ny endriny maro tsy mitondra fampandrosoana.

Ankoatra io Tetibola miainga aty ifotony io dia eo ny resaka fananan-tany. Manana traikefa momba io izahay ary efa vonona sy masaka ny tolo-kevitray.

Ny resaka fitsinjaram-pahefana moa dia efa niainako nandritra ny mandat intelo nahaben’ny tanana ahy ny lesoka ka haiko tsara fa mitaky lalàna ny famahana olana, lalàna efa masaka aty aminay satria vokatra azo tamin’ny traikefa.

Santinonany ireo.

 

www.lakroa.mg. Na tsara aza ny hevitrareo tsy afaka mankaiza ny depiote tsy miankina fa voatery mifampiraharaha amin’ny depiote be an’isa. Ahoana ny amin’izay ?

GMHR Tsy miankina tokoa izahay. Ary raisinay ho hery izany. Ny hevitra atolotray dia azonay antoka fa afahanay mandresy lahatra ireo depiote hira-dalana aminay ary heverinay fa haharesy lahatra ny mpifidy izany rehefa tonga ny fotoana fampielezan-kevitra. FA marihiko tsara fa ankoatra ny fifidianana lalàna dia mavesa-danja ny fanaraha-maso ny asan’ny mpanatanteraka.

 

www.lakroa.mg. Hazavao bebe kokoa ?

GMHR Be loatra ny vola verivery fotsiny noho ny fitantanana goragora na tia tena ataon’ny mpanatanteraka. Jereo ireo subventioon zaraina etsy sy eroa, jereo ireo solika be lanin’ny mpitantana foibe isaky ny minisitera na any ankafa. Mila harahaina maso ireny rehetra ireny ary faranana. Manana adidy mavesatra amin’izany ny solombavam-bahoaka.

 

www.lakroa.mg. Ny hita hatreto dia tampenana malety ny mason’ny depiote ary voafatotr’izany avy eo. Ahoana hoy ianareo ?

GMHR Ny ady amin’ny kolikoly dia efa miroso. Efa nibaribary izany fomba ratsy izany. Tsy sarotra intsony ny miady amin’izany satria efa fantatra ny fomba ratsy. Ny tantaram-piainanay mpiray lisitra dia efa porofo fa tsy manaiky malety izany izahay na teo amin’ny sehatra politika na eo amin’ny sehatra mahampandraharaha anay. Efa toky mavesa-danja izany.

 

www.lakroa.mg. Malaza fa leo politika ny vahoaka. Ny fahitanareo izany ary ady hamehezana ny dinika ?

GMHR Ho ahy dia tsotra ny hafatro. Manana zo hifidy ny olom-pirenena. Tsy hoe tsy nifidy ianao dia tafakatra eo amin’ny fitondrana ilay tsara noheverinao. Samy mikatsaka ny tsara ny olona tsirairay, mahafaty ny fialana andraikitra ary fialana andraikitra ny tsy fifidianana. Mila mazava ao antsain’ny olompirenena izany. Adidy ny manaitra ny mpifidy ary izany no ataonay mandritra izao fotoana mialohan’ny fotoan’ny fampielezan-kevitra izao. Jereo ny kandida isanisany safidio ary miresaha amin’ny kandida fa aza mitazana fotsiny. Ho fara-teny dia hoy izahay hoe “Fantaro izay tena vonona hiaro ny tombontsoan’ny daholobe”. Fantaro ohatra fa ny lisitra misy ahy dia Indépendant Ratsimba Christian Andomiray. Ny voalohany anaty lisitra dia Ratsimba Christian Ando Mireille Sylvia, ny mpisolo toerana dia Andrianasolo Rolland Michel Olivier, izaho Ralaiseheno Hasinjaka Guy Maxime no faharoa anaty lisitra ary ny mpisolo toerana dia Ravaonirina Holisoa Hanitra Tatamo.

Mankasitraka.

Partager l'article:

Lakroa en direct
 • 18 Sep. 2019 - 12:15-

  Réunion du conseil des cardinaux. La 31ème réunion du Conseil des cardinaux s’est ouverte le mardi 18 septembre, en présence du Pape François. Les travaux, qui se concentrent sur la nouvelle Constitution apostolique, prendront fin jeudi 19 septembre.

 • 16 Sep. 2019 - 08:35-

  Résultats championnats nationaux n1a :

  MVP Dame : RANDRIATAHINA Sarobidy (SBBC Boeny)

  Meilleure Marqueuse : RAHERIMANANA Rondro Emerachine N°06 (ANKARATRA) : 217 Points

  3ème PLACE DAME : ANKARATRA Vakinankaratra

  VICE-CHAMPIONNE : MB2ALL Analamanga

  CHAMPIONNE : SBBC Boeny

  MVP Homme :RAMANAMPAMONJY MORY (GNBC Vakinakaratra)

  Meilleur Marqueur : FARALAHY Monja Romain N°11 (ASCB Boeny) : 275 Points

  3ème PLACE HOMME : ASCUT Atsinanana

  VICE-CHAMPION : COSPN Analamanaga

  CHAMPION : GNBC Vakinankaratra

 • 14 Sep. 2019 - 10:10-

  Facebook Flex. L'offre permet de passer au mode gratuit 24h/24 et 7j/7 sans avoir besoin d’un forfait internet. Les utilisateurs peuvent tchater, poster des messages, aimer et partager sur Facebook. L’offre s’enrichit davantage pour permettre au plus grand nombre d’avoir accès à internet avec l’enrichissement de l’offre Facebook Flex. Lire l'article sur http://www.lakroa.mg/item-1878_articles_newtech_18-enrichissement-des-fonctionnalitas-du-service.html

 • 12 Sep. 2019 - 09:45-

  Omby 28 tafaverina tao Andriapady Betroka. Taorinan’ny halatr’omby nitranga tao Andriapady ny 9 septambra lasa teo, omby miisa 28 no tafaverina amin'ny tompony raha 1 no maty. Vokatry ny fiaraha-miasan’ny zandary avy ao Andriadapy sy Jangany ary ireo fokonolona izany.

 • 12 Sep. 2019 - 06:55-

  EPP vaovao vao hatao. Notsiahivina nandritra ny Filan-kevitry ny minisitra natao ny 11 septambra teo fa miisa 30 ireo EPP ahitana efitrano 12 avy, hatomboka sy hotanterahana amin’ity taona ity ka isan’ny hahazo izany ny faritr’i Vatovavy Fito Vinany, ny Atsimo atsinanana, ny Menabe, ny Atsimo Andrefana, ny Diana, Vakinankaratra, Atsinanana, Haute Matsiatra, Analamanga, Amoron’i Mania, Itasy, Anosy, Bongolava, Sofia, Analanjirofo, Alaotra Mangoro, Boeny, Ihorombe, Sava.

 • 12 Sep. 2019 - 06:54-

  CEG 8 sy lycée 6. Notsiahivina nandritra ny Filan-kevitry ny minisitra natao ny 11 septambra teo fa miisa 8 ireo CEG ahitana efitrano 24 isany avy any amin’ny faritr’Analamanga, Itasy, Atsinanana, Vatovavy Fito Vinany, Diana, Boeny, Anosy, Menabe.

  Miisa 6 ireo Lycée ahitana efitrano 12 atao any amin’ny faritr’Analamanga, Vatovavy Fito Vinany, Boeny, Atsinanana, Diana, Atsimo andrefana.

 • 12 Sep. 2019 - 06:52-

  Seha-pampianarana fambolena sy fiompiana. Notsiahivina nandritra ny Filan-kevitry ny minisitra natao ny 11 septambra teo fa iisa 11 ireo centres agricoles ahitana efitrano miisa 12 isanisany avy any amin’ny faritr’i Vakinankaratra, Atsinanana, Betsiboka, Haute Matsiatra, Sofia, Atsinanana, Ihorombe, Androy, Bongolava, Diana, Alaotra Mangoro. Ary Centre de formation aux métiers de base ahitana efitrano miisa 2 isanisany avy any Ihorombe, Haute Matsiatra, Vatovavy Fito Vinany, Analanjiorofo, Alaotra Mangoro, Androy, Menabe, Atsinanana, Sofia, Atsimo Andrefana, Boeny, Melaky, Betsiboka, Sava.

 • 11 Sep. 2019 - 08:37-

  Championnat national N1A homme/dames 2ème phase. Les résultats lors de la journée du mardi 10 septembre 2019 :

  (D) JEA Vakinakaratra # ASA Analamanga (71-35)

  (H) COSPN Analamanga # CNAPS Itasy (81-64)

  (D) ASCUT Atsinanana # BCEST Atsimo Andrefana (52-38)

  (H) MB2ALL Analamanga # ASCUT Atsinanana (74-83)

  (H) ECBBA Analamanga # ASCB Boeny (48-87)

  (H) SEBAM Boeny # 2BC Analanjirofo (99-45)

 • 10 Sep. 2019 - 11:00-

  Le Saint-Père à l'île Maurice. Il s'agissait de la dernière étape du voyage apostolique du Pape François dans l’Océan indien, après le Mozambique et Madagascar. Le pape a célébré une messe à Port-Louis et à rencontrer les dirigeants. Dans son discours, le Pape François salue la capacité des Mauriciens à reconnaître, respecter et harmoniser les différences existantes selon un projet commun.

 • 10 Sep. 2019 - 06:48-

  Vonona handray an’i Mgr Rosario Saro Vella. Ny 12 septambra 2019 amin'ny 9 ora sy sasany maraina no ho tsenaina eo Mahasoa Anjiro i S.E Mgr Rosario Saro Vella sdb, eveka vaovaon'ny diosezin'i Moramanga. Ny 8 jolay 2019 izy no nahazo ny fanendrena azy hiasa eto Moramanga. “Efa vonona avokoa amin'ny fandraisana ny diosezy” hoy Mompera Claudio Roberti izay vikera jeneraly. Izy kosa no nitantana ny diosezy nandritra ny fotoana naha voatendry an'i Mgr Gaetano Di Pierro hiasa ao amin'ny diosezin'i Farafangana sy amin'ny andraikitra administrateur azy.

 • 10 Sep. 2019 - 06:46-

  Nahavita be i Mgr Gaetano Di Pierro. Voatendry hiasa any amin’ny diosezin’i Farafangana i Mgr Gaetano Di Pierro izay nitantana ny diosezin’i Moramanga. Diosezy vaovao ny tao Moramanga izay n atsangana ho diosezy ny 13 mey 2006. Mgr Gaetano Di Pierro no eveka voalohany nitantana io diosezy vaovao io. Maro ny aa nataony tao anatin’ny diosezy : nahavita nitsidika ireo izay tena lavitra indrindra ary dia an-tongotra ny maro amin’izany, nanorina toeram-panofanana ho pretra sy ny fananganana fiangonana maro, niantso ireo relijiozy hiasa ato anatin'ny diosezy ka tao ireo mikarakara ny jamba, mahantra, sembana…

 • 09 Sep. 2019 - 12:46-

  BEPC ce jour. L’examen du BEPC commence ce lundi 9 septembre jusqu’au jeudi 12 septembre avec dans la matinée le malagasy et l’après-midi le SVT. Le nombre d’inscrit a diminué passant de 347.946 la session dernière à 328 200 candidats pour cette année. Les candidats seront répartis dans 1 034 centres d’examen dans tout Madagascar (2 centres de plus par rapport à le dernière session). Par ailleurs, 25 candidats aux besoins spécifiques (candidats en situation de handicap : malvoyants, sourds-muets, …) se sont inscrits à l’examen du BEPC.

 • 07 Sep. 2019 - 10:45-

  Rencontre du Pape François avec les autorités. Dans le cadre de son voyage pontifical à Madagascar, le Pape François a tenu sa première prise de parole devant un public au palais d’Etat à Iavoloha. « Si nous devons reconnaitre, valoriser et apprécier cette terre bénie pour sa beauté et son inestimable richesse naturelle, il n’est pas moins important de le faire également pour cette âme qui vous donne la force de rester engager avec la vie », a-t-il déclaré.

 • 06 Sep. 2019 - 16:06-

  Tonga soa eny Ivato ny Papa. Tonga aloha eny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato ny Papa Fransoa raha oharina amin'ny fotoana voatondro. Noraisin'ny Filoha Rajoelina mivady izy teo ampidinanana ary nisafo ny miaramila sy ireo mpikambana ao amin'ny governemanta. Mandray tanana an'ireo Eveka kosa avy eo taorian'ny firedonana ny hiram-pirenena roa tonta avy eo.

 • 06 Sep. 2019 - 13:12-

  Voyages pontificaux. Le Pape François prend l’avion en ce moment, direction Antananarivo, où il devrait atterrir vers 16h30. Aucun engagement public n’est prévu après son arrivée sur le sol malgache.

 • 06 Sep. 2019 - 12:00-

  Homélie du Pape François. « L’équité de la violence est toujours une spirale sans fin ; et son coût est très élevé. Nos peuples ont droit à la paix. Vous avez droit à la paix ! », lance le Pape François lors de la messe au stade de Zimpeto à Mozambique.

 • 06 Sep. 2019 - 09:46-

  Lalana tapahana. Toa izao ny fandaminana sy fandrindràna ny fifamoivoizana mandritra ireo andro hivahinianan’i Papa Fransoa eto Madagasikara anio 6 septambra : ho tapaka ireo làlana amin’ireto faritra ireto : Aéroport Ivato sy ny manodidina, Aéroport sy Tsarasaotra hatrany Ivandry sy ny manodidina rehetra. Aza apetraka amin’ny sisin’arabe amin’reo lalana  ireo ny fiaranao fa ho batain’ny mpitandro filaminana. Ny mivezivezy na antongotra aza dia tsy azo hatao indrindra ny mihazakazaka. Tsy azo hatao koa ny mampiasa drone.

 • 06 Sep. 2019 - 09:45-

  Les différents offices liturgiques. Dans son programme du samedi 7 septembre le pape François priera avec les sœurs Carmélites durant l’Office du milieu du jour au monastère des Carmélites Déchaussées. C’est une occasion de rappeler les différents offices liturgiques : Vigiles, Office des Lectures, Laudes, office du matin, Milieu du jour ou Heure médiane, Vêpres, office du soir, Complies.

 • 06 Sep. 2019 - 08:50-

  Message du Pape François. Le Saint-Père a présidé une rencontre interreligieuse avec des jeunes, qui s’est déroulée dans un palais des sports de la capitale mozambicaine, le jeudi 5 septembre. Dans une ambiance joyeuse, reflétant la diversité ethnique et religieuse du pays, le Pape François a adressé aux jeunes des paroles d’espérance et d’encouragement, notamment pour construire la paix dans leur nation.

 • 06 Sep. 2019 - 08:26-

  Ministère de la Jeunesse et des sports. La première conférence des Ministres africains en vue de la mise en œuvre en Afrique du Plan d’action de Kazan suivie de la cérémonie de lancement de l’Alliance de Haut Niveau pour le sport et l’Education Physique en Afrique se tiendra à Antananarivo du 10 au 13 septembre 2019.

Du même auteur

religion
sport

Dans la même rubrique

monde
monde
Publicité