logo
Lakroan'i Madagasikara
Andro sosialy 2019

Tontosaina ny ny 16-18 mey 2019 eo amin’ny Centre Arrupe

admin il y a 2 mois

Toy ny isan-taona dia manao hetsika iarahana mandritra ny telo andro ny Asam-pamonjena misahana ny Fiarahamonina sy ny Tontolo iaianana, (Compagnie de Jésus, Apostolat social et écologique, APSE) ho fandraisan’ny Fikambanan’i Jesoa (Zezoita) eto Madagasikara anjara amin’ny fanatsarana ny fiainam-piarahamonina sy ny tontolo iainana. Tontosaina ny 16-17-18 mey 2019 ny Andro sosialy.

Tontosaina ny ny 16-18 mey 2019 eo amin’ny Centre Arrupe

Misy sampana enina no mpikambana ao amin’ny APSE dia ny gazety « Lakroan’i Madagasikara », « Amis de Lakroa »(ADL), ny Pastoralin’ny Mpiasan’Orinasa (PMO), ny Centre chrétien de la Santé(CCS), ny Cours de Formation Générale pour adultes Ruraux (CFGR), ny Ivontoerana Arrupe Faravohitra (CSA) izay sady mpandrindra io sehatr’asan’ny Zezoita io, ary miaraka aminy ny Pastoralin’ny fahasalamana sy ny fianakaviana (PSF). Tsara marihina fa mety hitombo hatrany ireo arakaraky ny zava-misy hikatrohan’ny Fikambanana eo amin’ny sosialy sy tontolo iainana. Manana vina ny APSE dia ny hisian’ny fiarahamonina hanjakan’ny rariny bebe kokoa sy hananana tontolo azo iainana tsaratsara kokoa, « une société plus juste et un monde plus viable »

Ny mampiavaka ity hetsika ity dia ao anatin’ny hateloan-taona ho fankalazana ny faha 50 taonan’ny faritra zezoita eto Madagasikara izay amin’ny taona 2021 ny tampon’ny fankalazana. Nosafidian’ny Mpiray dia zezoita eto amin’ny faritra ny hamoizana ny lohahevitra « Reconciliation et justice ». Toy izany koa, feno 50 taona amin’ity taona ity ny nananganana ny apostolat sosialy eran-tany tany Roma ka nifidy io lohevitra io ihany koa entina hanamarihana izany.

Raha hiverina amin’ny ny andro sosialy isika dia azo lazaina fa io no ambohi-pihaonana hifanentanan’ny olona mikatsaka izay hahasoa ny fiarahamonina mipaka amin’ny firenena sy izao tontolo izao. Hifamporisihina amin’ny tsara vita sy hifanohintohinan’ny samy olom-pirenena ho fanitsiana sy fanarenana ny tsy mety : fankahalana sy fandrangitana adilahy politika na ara-pihaviana na ara-pinoana noho ny fahasamihafana. Mitarika amin’ny tsy fifampitokisana sy fahapotehana, ao koa ny kolikoly sy tsy fanarahan-dalàna mampitombo elanelana eo amin’ny samy Malagasy : ny mahantra sy manankarena, ny matanjaka sy osa, ny ambanivohitra sy an-tanàn-dehibe… Fa indrindra toa mampahazo vahana ny toe-tsaina tsy maty manota, manimba ny firenena amin’ny lafiny rehetra. Anisan’izany ny toe-karena sy kolontsaina, fanabeazana sy ny sisa, ny fitiavan-tena ka handavana tsy hanome sy tsy hifampizara ny tombotsoa azo avy amin’ny harem-pirenena sy ireo fahefana nankinina tamin’ny olom-boafidy. Miteraka tsy rariny daholo ireo ary rehefa be loatra ny tsy rariny dia manjaka ny tsy fifampitokisana sy tsy fandriam-pahalemana. Manakaiky ny trangan-java-misy iainantsika andavan’andro izany ary ny lohahevitra mandritra ny hetsika andro sosialy dia ezahana hahakasika izany.

Fomba entina manatanteraka izany andro sosialy izany dia hisy ny vavaka eo am-panombohana sy amin’ny famaranana, hisy ny fampisehoana mivelatra ataon’ireo mpikambana voatanisa etsy ambony, hisy dinika arahina ady hevitra ary asam-baomiera hifampizarana traikefa hanasana olona manana fahalalana manokana amin’ny sehatry ny fiarahamonina sy ny tontolo iainana, na koa olona manana fahalalana misy fiantraikany amin’ireo.

Tamin’ny taona 2018 dia ny « Fiangonana sy ny Fanjakana » no loha-hevi-dehibe nanentanana ny hetsika rehetra, ary efa hivoaka ao anatin’ny gazety boky « Echo Arrupe » amin’ity hetsika 2019 ity ny fehin-kevi-dehibe tamin’izany. Ny « Fampihavanana sy fahamarinana, ny rariny sy hitsiny : mba ho fandrafetana fiaraha-monina ara-drariny sy fanorenana tontolo azo iainana tsaratsara kokoa.», no nofidina tamin’ity taona 2019 ity.

Ny dinika sy ny fifanakalozan-kevitra aoriany dia mikasika ny fampihavanana araka ny fomba fijerin’ny Mpino aloha voalohany indrindra, satria azo lazaina fa izy ireo no manana traikefa goavana eo amin’ny fifandraisana amin’Andriamanitra na Zanahary ka mahalala ny hoe fihavanana sy fampihavanana. Manana anjara toerana lehibe amin’ny fifandraisana ny fihavanana ary kolontsaina irina hananan’ny mpiara-monina rehetra ny fampihavanana. « Sambatra ny Mpampihavana fa antsoina hoe zanak’Andrimanitra » (Mt5,8). Ireo antokom-pivavahana eran-tany, ary isan’izany ny Kristianina sy ny Silamo, dia sady manakatra ny hevitr’Andriamanitra no manana ny fomba fijery sy fanao mikasika fihavanana sy fampihavanana. Matoa io fampihavanana amin’Andriamanitra io no hanokafana ny lahadiniky ny andro sosialy 2019 dia ho fametrahana ny fahambonian’ny fanahy maha olona aloha voalohany indrindra fa eo ihany koa ny fahatokisana ny fahalavorarian’Andriamanitra ho fototry ny fanorenana ny zavatra rehetra. Ho an’ny Mpino, Andriamanitra na Zanahary dia lavorary ka raha hikatsaka ny fihavanana sy fampihavanana tena izy dia ao Aminy no hikaroana izany. Ahoana noho izany ny fomba entin’ireo fivavahana miaina sy mampianatra ny fihavanana amin’Andriamanitra na Zanahary amin’ny olona sy ny fihavanan’ny olona amin’ny tenany ? Io no ezahina ho fantarina amn’ny dinika voalohany.

Ny dinika sy ny fifanakalozan-kevitra faharoa dia mitodika bebe kokoa amin’ny maha olona ankapobeny sy ny maha malagasy manokana. Manana rafitra fampihavanam-pirenena isika (CFM), isaorana ny vitany sy mbola ho ataony. Ny andro sosialy tsy mihanona amin’ny zava - misy eto Madagasikara fotsiny fa miainga amin’izay maha olona ny olona. Tsy mandeha irery na oviana na oviana ny olona fa tsy maintsy anaty fiarahamonina. Eny fa na roa ihany aza no miara-monina dia efa fantatry ny olon-kendry malagasy fa ny fifandraisana toy ny jiafotsy : « vao tsy ialan-kasokasoka, tonta tsy ialan-dromoromo ». Izany hoe tsy misy fiarahamonina tsy misy fifandonana fa mety kely mety goavam-be. Ka izay toe-piarahamonina izay indrindra no tsara ho fehezina tsy hanimba fa vao mainka arindra araka ny fihavanana. Ny fampihavanana dia kolontsaina mila volena sy hanana faka eo amin’ny samy olona indrindra ny ankizy sy ny tanora. Raiamandreny Mpanabe no anisan’ny hitondra ny lahadinika amin’io. Ho antsika Malagasy manokana dia napetraka ny fanontaniana hoe : « kolontsaina manao ahoana no mila hampiroboroboana ary inona ny vato misakana tsy maintsy hihoarana ?»

Ny dinika sy ny fifanakalozan-kevitra fahatelo dia mitodika amin’ny zavaboary sy ny tontolo iainana. Mila mikatsaka ny fomba hihavanana amin’ny tontolo iainantsika koa isika. Ny ansiklikan’ny Papa Fransoa ‘Laudato si » dia tsy misy tsy mitrandraka azy satria manampy be amin’izany fikatsahana izany fihavanana amin’ny tontolo iainana ny voalazany ao. Nisy fandaharana izay tao amin’ny televiziona frantsay iray izay nanaitra ny lohateny « Extinction des espèces : une Terre (bientôt) sans vie ?». Ho foana ve ny aina eto an-tany noho ny fahasimban’ny tontolo iainana ? Ny olona no fototry ny fahasimban’ny tontolo iainana. Mila manova fomba fanao isika, mibebaka hoy ny kristianina, mba ho tontolo iainana tsy hivadika ho lasa tontolo hanafoana ny fisiantsika sy hamono, noho izany vahaolana ny hihavanantsika aminy.

Antenaina fa hisokatra sy ho voatrandraka amin’ny fandraisantsika anjara ireo lohahevitra ireo.

Raha ny fihavanana sy fampihavanana no tena voaresaka dia tsy ho adino velively ny fampanjakana ny rariny sy hitsiny, ny fahamarinana fa sady fitaovana entina manatanteraka izany no tanjona tiana ho tratrarina. Ny tsy fanajana ny rariny sy hitsiny no anisany mandrava fihavanana na amin’Andriamanitra, na amin’ny tenantsika, na amin’ny mpiara-monina na amin’ny tontolo iainana. Mifanohitra amin’ny kolontsaina fampihavanana ny fanaovana tsy rariny. Efa fantatra ohatra fa aleo very tsikalakalam-bola toy izay very tsikalakalam-pihavanana fa mbola iniana ny manao ambony ny vola noho ny olona.Tsy rariny izany ary be ny no tafiditra ao anatin’izay fakam-panahy izay ka lasa mikorontana ny fiarahamonina, tsy mifampatoky intsony, lasa tena tsy mihavana fa mifampifahavalo.

Mbola tsy tara isika manarina ny fiarahamonintsika sy ny tontolo iainantsika. Izany indrindra no hanentanan’ny APSE antsika handray anjara amin’ny andro sosialy hatao ny 16, 17, 18 mey ao amin’ny Ivontoerana Arrupe EKAR Faravohitra Antananarivo.

 

P. Noël Marie Cyprien Médard Razafinandraina

Mpandrindra ny APSE


Partager l'article:

Lakroa en direct
 • 20 Jul. 2019 - 10:19-

  Ntsay Christian remplace Christian Ntsay.“Conformément aux dispositions de l’article 54 de la Constitution, est nommé Premier Ministre, Chef du Gouvernement : Monsieur NTSAY Christian” tel est le premier article du décret N°2019-1407, portant nomination du Premier Ministre, publié par la présidence de la République ce 19 juillet 2019. Le choix du premier ministre a été effectué sur la base des noms présentés par les députés majoritaires de l’IRD. Selon la "rumeur" Les trois noms présentés sont : Fienena Richarn Haja Resampa et Ntsay Christian. Il est donc reconduit (pour la deuxième fois) par le président Andry Rajoelina.

 • 19 Jul. 2019 - 08:45-

  JIOI 2019. Dans le cadre des Jeux des Îles, les Barea affrontent en premier les Seychelles. Le match se déroulera au stade Auguste Vollaire le 20 juillet à 14h15. Madagascar n’a pas perdu, lors des deux dernières rencontres entre les deux sélections, avec une victoire (0-1) le 11 juin 2016 et un match nul (1-1) le 29 mai 2018.

 • 18 Jul. 2019 - 14:15-

  USA. Le cardinal DiNardo interpelle Donald Trump sur les droits des migrants. «Il est contraire aux valeurs américaines et chrétiennes de chercher à empêcher aux personnes d’émigrer ici quand elles fuient pour sauver leurs vies et pour trouver une sécurité pour leurs familles», déclare le cardinal DiNardo.

 • 18 Jul. 2019 - 11:27-

  Birao maharitra AN. Vita ny fifidianana ny mpikambana ireo mandrafitra ny Birao maharitry ny Antenimieram-pirenena. Toy izao izany : Filohan’ny Antenimierampirenena : Razanamahasoa Christine Harijaona, Ambatofinandrahana (IRD). Filoha Lefitra Antananarivo : Rasolonjatovo Honoré, Faratsiho (IRD). Filoha Lefitra Antsiranana : Rahelihanta Jocelyne, Antsiranana I (IRD). Filoha Lefitra Fianarantsoa : Razafitsiandraofa Jean Brunelle, Ikongo (IRD). Filoha Lefitra Mahajanga : Rahantanirina Lalao, Mahajanga I (IRD). Filoha Lefitra Toamasina : Michelle Bavy Angelica, Fenérive Est (IRD). Filoha Lefitra Toliara : Rabenirina Jean Jacques, Betioky Atsimo (IRD).
  Questeur 1 : Henri Jean Michel, Ambovombe (IRD). Questeur 2 : Rakotomanga Lantoarivola Sedera, Antananarivo II (IRD). Questeur 3 : Rabenirina Maminiaina Solondraibe, Ambohidratrimo (TIM).
  Mpampakateny : Angèle Solange, Amboasary Atsimo (Mahaleotena). Mpampakateny lefitra : Rafenomanantsoa Tsirimaharo Ny Aina, Antananarivo III (IRD).

 • 17 Jul. 2019 - 09:30-

  Mercato-Jeremy Morel. En fin de contrat avec l'OL, l’international malgache Jeremy Morel signe pour un an de contrat avec le Stade Rennais. « Je suis très enthousiaste et fier de rejoindre le Stade Rennais F.C. Je vais faire du mieux possible pour apporter mon expérience au club. J’avais plusieurs sollicitations mais sportivement je me voyais plus ici. J’espère avoir fait le bon choix. À moi de tout faire sur le terrain pour remercier le Président de sa confiance », a-t-il déclaré.  

 • 16 Jul. 2019 - 09:30-

  Désensablement. La piscine naturelle du Parc National Isalo est de nouveau ouverte à la baignade depuis le vendredi 12 juillet dernier. « La profondeur et la propreté de l’eau ont été testées par les agents de Madagascar National Parks afin de s’assurer que toutes les conditions requises pour la baignade durant la haute saison touristique 2019 soient au mieux », déclare Madagascar National Parks sur Facebook.

 • 15 Jul. 2019 - 14:30-

  Jeux des îles. A l’île Maurice, les sportifs venant des sept îles de l'océan Indien s'affronteront sur quatorze disciplines : athlétisme, badminton, le basketball, boxe, cyclisme, football, haltérophilie, judo, natation, tennis de table, voile, beach volley et volleyball. Pour cette édition, l’ouverture officielle se fera le 19 juillet et prendra fin le 28 juillet.

 • 15 Jul. 2019 - 13:00-

  FMF. Lova Ramisamanana ne pourra se présenter à la course pour être à la tête de la fédération malgache de football. Il l’évoque sur sa page Facebook ainsi, « j’ai le regret de vous annoncer que je ne pourrai pas me présenter à la présidence de la fédération malagasy de football, faute de n’avoir pu réunir les 3 cautions requises. Nous nous sommes battus jusqu’au bout mais nous n’avons pu faire face à certains obstacles. »

 • 15 Jul. 2019 - 08:30-

  CAN 2019. Suite à leur victoire respective contre la Tunisie et le Nigéria, le Sénégal et l’Algérie disputeront la finale de cette édition de la Coupe d’Afrique des Nations. Pour rappel, les Fennecs ont battu ces Lions de la teranga lors de la phase de poule sur le score de 1-0 avec le but de Youcef Belaili.

 • 11 Jul. 2019 - 06:30-

  Fandaminana. Handamina ny polisim-pirenena ho an’ny alakamisy alina araka ny resadresaka tamin’ny mpanao gazety nataon’ireo tompon’andraikitra ao amin’ny Polisim-pirenena. Nanome ireo toromarika manodidina ny filaminana mandritra ny fijerena baolina kitra amin’izao Can izao izy ireo. Maro ny polisy hiasa amin’io alin’ny alakamisy io raha ny nambaran’ireto tompon’andraikitra ao amin’ny polisim-pirenena ireto.

 • 09 Jul. 2019 - 13:30-

  Supporter les Barea. L’inscription est ouverte pour aller supporter les Barea en Egypte pour leur quart de finale contre la Tunisie. Les billets sont disponibles auprès de l’Air Madagascar à Analakely. Adressez-vous à la même agence pour plus d’infos.

 • 06 Jul. 2019 - 13:00-

  Pape François – Poutine. Le président russe Vladimir Poutine a rencontré le pape François au Vatican le 4 juillet pour une discussion privée de 55 minutes. Le pape François et Poutine ont discuté de questions d'actualité en Syrie, en Ukraine et au Venezuela, ainsi que de questions environnementales et de questions concernant l'Eglise catholique en Russie, selon le bureau de presse du Saint-Siège.

 • 05 Jul. 2019 - 11:00-

  CAN 2019. La CAF a rejeté les plaintes contre la RDC pour match truqué. Suite à l’insuffisance de preuve réelle, les accusations de corruption de la fédération zimbabwéenne de football vis-à-vis de leur gardien de but ont été rejeté. De ce fait, le match entre Madagascar et la RDC dans le cadre des huitièmes de finale aura bel et bien lieu dimanche prochain.

 • 05 Jul. 2019 - 08:30-

  Wi-fi gratuit. Le mercredi 10 juillet prochain, le wi-fi gratuit sera disponible à Antananarivo. Il sera possible de se connecter librement, sur quatre zones incontournables de la capitale comme au jardin Antaninarenina, à l’arrêt bus Ambohijatovo, au jardin Antanimena et au pont de Behoririka.

 • 04 Jul. 2019 - 10:30-

  Nicolas Dupuis. Selon Jeune Afrique, Nicolas Dupuis est 31ème dans le classement des entraîneurs les mieux payés en Afrique. Il perçoit 7000€ par mois, selon les chiffres publiés par le média. Le sélectionneur de l’Egypte, Javier Aguirre, est le coach le mieux rémunéré sur le continent avec un salaire mensuel de 108 000 euros.

 • 03 Jul. 2019 - 15:15-

  CAN 2019. Anicet Andrianantenaina et Carolus Andriamanitsinoro intègrent l’équipe type de la phase de poule de cette Coupe d’Afrique des Nations. Pour rappel, Anicet était l’homme du match pendant la rencontre face à la Guinée. Carolus l’était à son tour pendant le match contre le Nigéria.

 • 03 Jul. 2019 - 14:30-

  FIER-Mada. Tanterahana ny alarobia 7 hatramin’ny 11 aogositra ho avy izao ny FIER-Mada faha 21, ao amin’ny kianja Makis Andohatapenaka. Amin’izany dia hisy ny lao-bary an-dasy hiompana amin’ny « fandrosoana maharitra : tetik’asam-panjakana vatsiana vola amin’ny voajanahary sy ifampierana amin’ny tantsaha eny ifotony ».

 • 03 Jul. 2019 - 13:15-

  Energie solaire. La nouvelle technologie solaire pourrait produire de l'eau potable propre pour des millions de personnes dans le besoin. Des appareils appelés alambics solaires utilisent le soleil pour évaporer l'eau salée et condenser la vapeur en eau potable saine. Les chercheurs ont mis au point un nouveau système accélérant le processus d'évaporation, permettant ainsi à un petit alambic solaire de fournir toute l'eau potable dont une famille a besoin.

 • 03 Jul. 2019 - 08:30-

  Fampandrenesana. Tapaka ny lalana : -Lalana Dr Rajaonah- Pharmacie Ankadifotsy- EKAR Antanimena- ESCA ny saboty 6 jolay 2019. Voarara ho an’ny fifamoivoizan’ny  fiara rehetra tsy an-kanavaka ny ampahany amin’ireo lalana ireo. Izany dia noho ny fankalazana ny faha-50 taonan’ny Sekoly Les Lutins Ankadifotsy, araky ny fampandrenesana.

 • 02 Jul. 2019 - 08:00-

  Supporter les Barea. Une offre exceptionnelle est disponible pour les 8è de finale de cette CAN. Elle est à 2.200.000 ar ( Billet d avion A/R +Hebergement+Transfert hôtel-stade+ Billet d entrée stade ) 298.000 ar ( Visa de séjour ) 198.000 ( Passeport ) soit 2.688.000 AR Départ d Ivato samedi 06 juillet - retour Ivato Lundi 08 juillet Appareil A 380 . Plus d infos contacter Air MADAGASCAR

Du même auteur

sport
societe

Dans la même rubrique

societe
societe
Publicité