logo
Lakroan'i Madagasikara
Fifidianana

Fantaro Rina Randriamasinoro, kandida TIM ho ben’ny tanana Antananarivo-Renivohitra

Nanangona JRR il y a 11 jours

Tsy vahiny eto Antananarivo renivohitra i Rina Randriamasinoro, kandidà ho ben’ny tanàna TIM. Nandany ny fahazazany teto izy ary mahay sy mahalala tsara ny fiainan’ny mponina amin’ny andavanandro. Mitantara ny làlana nodiaviny izy. Tafa sy dinika hahafantarana an’ity Kandida ity.

Fantaro Rina Randriamasinoro, kandida TIM ho ben’ny tanana Antananarivo-Renivohitra

 

Andriamatoa Rina Randriamasinoro, tsara ampatsiahivina ihany ary ampahafantarina ireo izay mbola tsy mahalala, « iza moa ianao ? »

Tahiry Ny Rina Randriamasinoro no anarako, fantatry ny maro amin’ny hoe Rina. Kandida ho ben’ny tanàn’Antananarivo, natolotry ny antoko Tiako I Madagasikara na ny TIM, mitondra ny laharana faha 2. Eto dia isaorako manokana ny filohan’ny antoko, Andriamatoa Marc Ravalomanana, nanome ahy izay fitokisana izay.

36 taona aho. Manambady ary mitaiza zaza efatra. 2 ny zanaka naterako, ary ny 2 kosa zanaky ny zokiko izay efa nodimandry fa hiandraiketako ny fitaizana azy ireo. Raha ny fianarana nolalovana kosa indray dia nandalo EPP sy CEG ary Lycée toy ny ankamaroan’ny zaza Malagasy aho, ary nofaranako teny amin’ny ENAM izany.

Raha ny sehatry ny asa dia ny taona 2006 aho no niara-niasa tamin’ny banky iraisam-pirenena tamin’ny alalan’ireny tetikasa famatsiam-bola ireny. Ny resaka “finance” foana ny andraikitra noraisiko tamin’izany. Ny taona 2016 aho no voaantso hiasa tao amin’ny kaominin’Antananarivo Renivohitra ary nitana ny andraikitra tale ara-bola na “Directeur financier” hatramin’ny volana Jolay 2019 teo. Taorian’izay no nandraisako ny andraikitra maha Sekretera Jeneraly ahy.

Kristianina aho ary matahotra an’Andriamanitra, saingy tsy manakana ahy hanaja ny finoana hafa izany.

 

Amin’ny ankapobeny dia tekinisianina no ahafantarana izany Rina Randriamasinoro izany. Azonao lazaina ve ny antony nahatonga anao hilatsa-kofidiana?

Marina fa tekinisianina tokoa aho teo aloha. Ary ny fiasako tao amin’ny kaominina sy ny fahitako ny zavatra nisy tao no niteraka ny fahavononako hiasa ho an’ny vahoakan’Antananarivo ka nahatonga ahy hirotsaka ho isan’ny kandida ben’ny Tanàna ho an’Antananarivo Renivohitra. Tsapako ihany koa fa mila olona tanora mavitrika sy sahy ny firenena, hitondra fampandrosoana ho an’Antananarivo Renivohitra. Tsapako fa vitako izany.

 

Inona kosa indray no nahatonga anao hisafidy ny antoko Tiako I Madagasikara?

Tsy afenina fa efa nankafy sy tao anatin’ny antoko Tiako I Madagasikara foana ny Ray aman-dreniko hatramin’izay. Ary isan’ny nahasarika ahy hiara-hiasa tamin’ny antoko ny fijoroany amin’ny maha izy azy sy ny fananany lanja ary soatoavina manokana izay mifandraika tsara amin’ny fomba fijeriko sy ny tanjona izay tiako ho tratrarina. Izay no nahatonga ahy hiara-hiasa sy hirotsaka ao anatin’ny antoko Tiako I Madagasikara.

 

Raha hiresaka manokana anao amin’ny maha Rina Randriamasinoro anao kosa, inona no tena mampiavaka anao sy ny soatoavina iainanao?

Soatoavina manokana nolovaiko ny fankatoavana ny Ray aman-dReny, isan’ny mampiavaka ahy izany. Tiako ihany koa ny manaja ny rafitra rehetra izay apetraka na efa mipetraka. Izaho koa dia isan’ny olona tena tia fihavanana sy fiaraha-monina.

 

Efa niasa teo anivon’ny kaominina Antananarivo Renivohitra ianao tao anatin’ny taona vitsivitsy raha ny voalazanao teo, marobe anefa ireo tsikera re sy hita tamin’ny fitantanana izany kaominina izany. Misy fanazavana azonao entina ve mahakasika izany?

Efa hiarahantsika mahalala fa Ramatoa ben’ny Tanana Lalao Ravalomanana no nitantana ny kaominin’Antananarivo Renivohitra. Amin’ny maha reny azy dia tsy mba tia sehoseho loatra izy, ary izay no antony hilazan’ny olona fa tsy niasa izy. Izaho kosa anefa tao anatiny tao dia mahita ary mahasahy milaza fa niasa izahay teo anivon’io kaominina io, na nisy famatsiam-bola na tsy nisy.

Olana maro be no novantaninay tao satria na ny karaman’ny mpiasa aza tsy voaloa, tsy nisy ny fandraisana an-tanana ny fahasalaman’ny mpiasa, marobe ny trosa tsy voaloa, saingy niezaka izahay namaha izany olana rehetra izany. Afaka mirehareha izahay hoe nahavita zavatra tao saingy tsy nisehoseho be tamin’ny haino aman-jery ka mety izay no antony mahatonga ny olona hilaza fa tsy niasa izahay. Be dia be ihany koa ny asa natao teny anivon’ny boriborintany, toy ny fanaovana lalan-kely, ny fampandehanan-draharaha tamin’ny ankapobeny, indrindra moa ny teo amin’ny resaka fanomezana ny mponina ny antontan-taratasy rehetra ilaina amin’ny andavanandro. Ny sampana mpamonjy voina ihany koa izay sahanin’ny kaominina zato isan-jato ny fampandehanana azy.

Hitantsika ihany koa fa tsy mbola nisy vanim-potoanan’ny krizy ka hoe tsy afaka nanao zavatra ny kaominina fa vita an-tsakany sy an-davany foana izay rehetra tokony natao hatramin’izao.

 

Inona kosa ny tena hoe mampiavaka an’i Rina, fa izay hoy ianao no fiantso anao, amin’ireo kandida hafa ho ben’ny Tanàna ireo?

Olon’ny vahoaka aho ary niaina akaiky niaraka tamin’ny vahoaka, isan’ny tena mampiavaka ahy amin’ireo kandida hifanandrina amiko izany. Raha tsy hilaza fotsiny aho hoe na ny lalana nodiaviko handeha hianatra aza taloha dia nandalo teny an-tanimbary. Fantatro araka izany ny hetahetan’ny vahoaka izay mitovy amiko, ary fantatro hoe inona no andrasan’ny vahoaka amiko. Eo ihany koa ny ny fananako traikefa raha amin’ny resaka fitantanana, izay isan’ny sehatra nianarako sy nohalaliniko manokana.

Olona efa tia manao “défi” aho teo amin’ny fiainana, ary fantatro fa vitako ny ho ben’ny tanan’Antananarivo. 


Partager l'article:

Lakroa en direct
 • 16 Oct. 2019 - 09:10-

  Catéchisme aux Philippines. Le gouvernement philippin a décidé d’introduire l’enseignement de la religion catholique dans les écoles publiques de l’archipel. Une initiative saluée par l’épiscopat local.

 • 16 Oct. 2019 - 08:00-

  Lozam-pifamoivozana teny amin'ny RN4. Nijanona nanampy ary nitondra ireo maratra mafy ao Maevatànana ny miaramila ao amin'ny ZRPS DELTA ny 15 oktobra raha nahita lozam-pifamoivozana tamin'iny lalam-pirenena faha efatra iny. Mpilalao basket avy any Mahajanga ireto niharam-boina ireto ary fa tsy nisy ny aina nafoy.

 • 15 Oct. 2019 - 12:15-

  Programme du championnat national basketball U18. Au gymnase couvert :

  08h00: AKAMASOA Analamanga # SERASERA Vakinankaratra (F)

  09h30: COSPN2 Atsinanana # TAMIFA Amoron'i Mania (F)

  11h00: ASCUT Atsinanana # FANDRASA Haute Matsiatra (F)

  12h30: FFPRO BCTM Vakinakaratra # ASCUT Atsinanana (G)

  14H00: DCA Diana # ASBM V7V (G)

  15H30: ASE Atsimo Andrefana # MFB-BBCM Menabe (F)

  16h30: FANDREFIALA Analamanga # FFPRO BCTM Vakinakaratra (F)

  18h00: SGPI Sava # SERASERA Vakinankaratra (G)

  19h39: TBC Atsimo Andrefana # AS FANANOLAHY Atsimo Atsinanana (G)

 • 15 Oct. 2019 - 07:50-

  Démission de Domenico Giani. Le Pape accepte la démission du commandant de la gendarmerie vaticane faisant suite à la diffusion illicite d’un communiqué signé par le commandant de la gendarmerie vaticane au sujet de la suspension « par précaution » de plusieurs employés du Vatican. Le Pape François apprécie un geste «qui lui fait honneur».

 • 14 Oct. 2019 - 07:22-

  14 octobre 1958 Proclamation de la République malgache. « En vertu des pouvoirs donnés à notre Congrès par l'article 76 de la Constitution française et l'article premier de l'ordonnance du Général de Gaulle, j'ai l'honneur de proclamer que Madagascar est un Etat et que cet Etat est une République dans la Communauté prévue par la Constitution du 4 octobre 1958 » telle est la proclamation effectuée par le Président Zafimahova, président du Congrès des assemblées provinciales, le 14 octobre 1958, à 10h 50. Le Congrès a approuvé la proclamation de la République malgache par 208 voix pour, zéro contre et 26 abstentions, 6 membres étant absents.

 • 11 Oct. 2019 - 13:34-

  Prix Nobel de la Paix 2019. Le prix Nobel de la paix 2019 a été attribué ce 11 octobre au Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed Ali pour son travail important en faveur de la réconciliation, de la solidarité et de la justice sociale. Le prix vise également à reconnaître l'ensemble des acteurs œuvrant pour la paix et la réconciliation en Éthiopie et dans les régions de l'Afrique de l'Est et du Nord-Est. Abiy Ahmed Ali a lancé des réformes importantes qui donnent à de nombreux citoyens l'espoir d'une vie meilleure et d'un avenir meilleur. Le Comité Nobel norvégien estime que les efforts d'Abiy Ahmed méritent aujourd'hui d'être reconnus et méritent d'être encouragés.

 • 10 Oct. 2019 - 13:44-

  1468 médecins. Le Président de la République Malgache, Andry Rajoelina s’est participe à la 6ème conférence de reconstitution du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Il a déclaré que "le pays manque cruellement d’infrastructures médicales et celles qui existent sont vétustes. Avec seulement 2 lits d’hôpitaux pour 10.000 habitants, les malades doivent parcourir de longues distances pour atteindre un centre de santé. Par ailleurs, nous comptons 1.428 médecins sur l’île, soit 8,6 médecins pour 100.000 habitants en zone urbaine, et 1 médecin pour 350.000 habitants en zone rurale."

 • 09 Oct. 2019 - 08:40-

  Résultats du championnat national U16 garçons et filles. Voici les résultats du mardi 8 octobre :

  TERRAIN N°01

  (F) SEPA BONGO(27) # SBBC(17)

  (G) FBCA(40) # DTSC(70)

  (G) FANDRASA(64) # 2BC(73)

  (F) ASLFA(46) # JCBA(40)

  (G) BCF A/M(59) # ASCUT(56)

  (G) ASBM(47) # BCTAM(78)

 • 09 Oct. 2019 - 08:10-

  Administrateur apostolique du diocèse d’Ambanja. Le pape François vient de nommer Mgr Benjamin Ramaroson comme administrateur apostolique du diocèse d’Ambanja. Suite à cette nomination il adresse le message suivant : "Je confie cette nouvelle mission très lourde pour moi à vos prières, mais comme souligne l’homélie du dimanche dernier, apprenons à dire oui avec une foi même très petite comme un grain de moutarde nous pourrons déplacer une montagne. Implorez avec la Ste Vierge cette foi minime. Union de prières avec Marie Mère de Dieu et avec Bx Lucien Botovasoa."

 • 08 Oct. 2019 - 10:19-

  Organisation du Baccalauréat deuxième session. Selon Blanche Richard, Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique, les concepteurs des sujets du baccalauréat deuxième session exceptionnelle sont entrés en conclave depuis ce 7 octobre 2019. Si pour la conception des sujets d’une session de baccalauréat ordinaire il faut 40 jours pour le faire cette fois-ci les concepteurs doivent rédiger les sujets dans l’urgence pour être prêts disponibles le 23 octobre 2019.

 • 08 Oct. 2019 - 10:11-

  Baccalauréat deuxième session. Le président de la République lors de son intervention télévisée a expliqué qu’une deuxième session du baccalauréat sera organisé. Cette 2ème Session dite ‘deuxième session exceptionnelle’ sera organisée du 23 au 26 octobre 2019 sur tout l’ensemble du territoire malgache. Tous les candidats et candidates recalés qui ont été présents lors de la session du 30 septembre pourront participer à cette deuxième session.

 • 08 Oct. 2019 - 07:43-

  Le MEDEF à Iavoloha. Le Président Andry Rajoelina a reçu une délégation du Mouvement des Entreprises de France (MEDEF) ce 7 octobre 2019 au Palais d'État d'Iavoloha. Le Chef d'État a rassuré les représentants du MEDEF sur les efforts fournis par l'État malagasy pour la sécurisation des investissements et la mise en place de cadres juridiques stables. Ceci se traduisant par la lutte contre la corruption, la simplification des procédures et plus de transparence. Ce déplacement fait suite à la visite officielle du Président de la République en France au mois de mai dernier.

 • 07 Oct. 2019 - 09:15-

  Feon'i Lakroa. Rohy hanarahana ny fandaharana Feon'i Lakroa, vokarin'ny gazety Lakroa, gazetin'ny Fivondronamben'ny Eveka eto Madagasikara, nandeha ny 1 oktobra 2019 https://youtu.be/_GrIpKvZ4EI

 • 07 Oct. 2019 - 08:52-

  Demande du Pape François. Le pape François demande aux baptisés de prier pour le Synode sur l’Amazonie, « événement ecclésial important », qui s’est ouvert ce 6 octobre 2019. Lors de l’angélus place Saint-Pierre, après la messe d’inauguration du Synode, le pape a souhaité « qu’il soit vécu dans la communion fraternelle et dans la docilité à l’Esprit Saint ».

 • 07 Oct. 2019 - 07:47-

  Fihaonan’ny tanora tamin’ny Papa Fransoa teny Soamandrakizay. Lahateny nataon’i Fulgence Razakarivony, M.S, fiarahabana ny Papa Fransoa.

  Fihaonan’ny tanora tamin’ny Papa Fransoa teny Soamandrakizay. Lahateny nataon’i Mgr Fulgence Razakarivony, M.S, fiarahabana ny Papa Fransoa. Mgr Fulgence Razakarivony, M.S, dia evekan’Ihosy ary filohan’ny Vaomieran’ny Eveka momba ny asa fanirahana ataon'ny lahika.    https://www.lakroa.mg/item-1907_articles_dossier_18-lahateny-nataonai-fulgence-razakarivony-ms-fiarahabana-ny-papa-fransoa.html

 • 05 Oct. 2019 - 11:02-

  Fihaonan’ny tanora tamin’ny Papa Fransoa, teny nentin’i Vavy Elyssa. Nekendraza, tanora vavy 21 taona avy ao amin’ny diosezin’i Maintirano, no nisolotena ny tanora vavy nandritra ny fihaonan’ny tanora tamin’ny Papa Fransoa. Ity ny rohy ahitanao ny lahateny nataony : https://www.lakroa.mg/item-1904_articles_dossier_18-ny-fijoroana-vavaolombelona-nataonai-vavy-elyssa.html

 • 05 Oct. 2019 - 11:01-

  Fihaonan'ny tanora tamin'ny Papa Fransoa, teny nentin’i Rova Sitraka. Rova Sitraka Ranarison, tanora lahy 27 taona avy ao amin’ny disitrikan’Ambatolampy, no nisolotena ny tanora lahy nandritra ny fihaonan’ny tanora tamin’ny Papa Fransoa. Ity ny rohy ahitanao ny lahateny nataony. https://www.lakroa.mg/item-1903_articles_dossier_18-ny-fijoroana-vavaolombelona-nataonai-rova-sitraka.html

 • 04 Oct. 2019 - 06:59-

  Des urgences. Le Conseil du gouvernement du mercredi 2 octobre 2019  au Palais d’Etat de Mahazoarivo nous indique certaines urgences.

  Ministère de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche. Accord pour la demande de dérogation à titre exceptionnel sur le délai de publication de l’avis d’appel d’offres relatif à la fourniture et livraison de 3000 tonnes de dolomie pour la Direction d’Appui à la Production Végétale (DAPV).

  Ministère de l’énergie, de l’eau et des hydrocarbures. Accord pour la demande de dérogation pour tous les travaux en adduction d’eau potable à réaliser dans le cadre du PIP 2019.

  Ministère de la communication et de la culture. Accord pour la réduction du délai de publicité d’avis d’appel d’offre en passation de marché concernant les travaux de réhabilitation.

 • 02 Oct. 2019 - 09:57-

  Fête de saint François. Le pape François participera à une célébration de la Création qui se tiendra dans les jardins du Vatican le jour de la Fête de saint François le 4 octobre 2019, à 12h30, indique le Saint-Siège trois jours plus tôt. A cette occasion, le Synode pour l’Amazonie (6-27 octobre) sera consacré au Poverello d’Assise.

 • 27 Sep. 2019 - 07:47-

  Nomination du nouveau directeur de Cabinet civil de la Présidence. Le Conseil des ministres qui s’est tenu au Palais d’Ambohitsorohitra (et non d’Iavoloha) le mercredi 25 septembre 2019, sur proposition du Président de la République a approuvé la nomination de Ranoromaro Lova Hasinirina, au poste de directeur de cabinet civil de la Présidence.

Du même auteur

religion
musique

Dans la même rubrique

monde
monde
Publicité