logo
Lakroan'i Madagasikara
Vavolombelona

Nidoboka mafy ny fo, afaka e satria salama

Nangonin’i Ny Volana il y a 10 mois

Indro mpandeha iray mifampizara amintsika ny zava-misy niainany nandritra ny fotoana nanaovany ny 'confinement'. Tao anatin'ireo zotra tonga teto Madagasikara teo anelanelan'ny 15 ka hatramin'ny 19 marsa izy. Araho ny fitantarany azy.

Nidoboka mafy ny fo, afaka e satria salama

Izahay tokoa dia tonga teto an-tanindrazana rehefa avy namita iraka tany ivelany. Marihina aloha fa tsy hoe ny fe-potoana nomen' ny Fitondrana Malagasy hanidiana ny seranam-piara-manidina ho an'ny voyageurs no nahatonga anay hody fa nifanandrify tamin'ny fahavitan'ny mission nataonay ny fotoana farany napetraka hanidiana ny seranana teny Ivato. Tonga taloha kelin'ny fotoana farany izahay. Ny zavatra hita teny aloha dia zandary sy dokotera ary mpiara- miasa aminy. Nahafaly aloha hoe nisy izany ny fandraisana andraikitra satria tsy natao gaboraraka ny fidirana fa nisy ny contrôle. Hita hoe nikorontana ihany anefa ny fanatanterahana izany. Hita hoe mbola tsy nipetrapetraka tsara ny organisation teo. Raha ny tokony ho izy izao dia tonga dia natokana hoe iza ny mpandeha avy any Frantsa sy avy any Italia? Ary natokana ihany koa ny avy any Etiopia sy ny avy any Afrika atsimo.

 

Ny faharoa dia tokony nozaraina ho dingana maromaro ny fanaraha-maso sy fitiliana ka ny dingana voalohany dia io fanavahana ny firenena niavian'ny sidina io. Ny dingana faharoa dia fanazavana mikasika ny engagement ka nasiana fanamafisam-peo mazava tsara nanambarana ny tokony hatao. Tsy nazava hatramin'ny voalohany manko hoe mameno an’ilay lettre d'engagement ve sa ireo avy tany Frantsa sy Italia ihany no mameno? Nisy olona nanontany manko hoe izahay avy any Etiopia koa ve mameno an'io? Dia hoe aleo aloha hanontaniana! Ny olona nameno daholo mandra-piandry ny valiny, nisy nahafeno fa nisy mbola tsy nahafeno. Tonga ny Valinteny hoe ianareo avy taty afrika tsy mameno. Dia gaga hoe fa ahoana ary izany?

 

Mandra-pameno taratasy teo anefa dia efa nisy fiaramanidina hafa koa tonga. Izany hoe tena betsaka ny mpandeha nefa ny toromarika misy tsy nipetraka tsara. Tsorina aloha fa niezaka tena niasa tokoa ireo zandary sy dokotera teo ary isaorana ry zareo satria tsy mora ny niatrehany ny zavatra teo fa ny fametrapetrahana ny lamina no hita ho nisy lesoka.

 

Teo amin’ny dingana fahatelo vao tokony niroso tamin’ny fizahana maripana.

Ary fahefatra dia ny anjaran' ny Fadintseranana misava ny pasipaoro sy ny visa.

 

Rehefa izany dingana teny amin’ny seranam-piaramanidina izany, dia nanatanteraka ny quarantaine tany an-trano. Nizara roa ny saina: teo aloha ny iray hoe natoky ihany ny tena hoe ny firenena nandehanana dia tsy mbola natahorana tamin’ilay coronavirus, ary ny toerana nipetrahana moa dia tena tsy mbola nisy trangana covid-19 mihitsy tamin’ny fotoana nialana tany. Etsy an-kilany anefa natahotra ihany satria tsy hay izay zavatra nitranga tao anaty avion tao? Efa nisy olona voa ve tamin’ireo mpandeha ireo? Nasiana fikarakarana manokana (désinfectant) ve ny fiaramanidina talohan'ny niaingana? Maro izany ny zavatra tsy nahafahana tena nahazo toky hoe tsy voa ianao. Ny fahendrena moa dia hoe aleo ny tena manao ilay fitokana-monina mba tsy hamindra amin’ny ankohonana.

 

Nanahirana tokoa ny niainana azy satria ny tena elaela tafasaraka tamin’ny ankohonana ka faly tafaverina nefa tsy afaka hifanerasera. Fifampiarahabana mifanalavitra fotsiny no azo natao. Tsy afaka naneho ny hafaliana. Tsy maintsy navela ny fomba fiainana nahazatra tao an-trano, ny fifaneraserana azo lazaina ho tsy nisy, misakafo mitokana, tsy mijery vaovao miaraka amin’ny olona ao an-trano...

 

Soa fa nisy ny ordinatera sy ny telefaonina ary ny internet dia ireny no nanalana ny andro: mamaky documents, mihaino hira, mijery films... Fa reraka sy leo ihany satria ianao irery. Izaho koa tia sports (mihazakazaka sy manao basket ary milomano) nefa tsy afaka mivoaka.

 

Nandritra io fotoana io dia indroa ry zareo avy ao amin’ny Minisiteran'ny Fahasalamana amin’ny alalan'ireo ekipan'ny Centre Opérationnel no tafaresaka tamiko. Ny voalohany dia tsy ho ahy ny anton-dian-dry zareo fa ho an'olona hafa any ambadikay any, fa nilazanny tao an-trano ry zareo hoe ato aminay koa misy olona tonga avy any ivelany ka maniry hotsidihinareo, dia nandroso ry zareo (zandary 1 sy mpiasan’ny fahasalamana 2). Nojeren-dry zareo tao amin’ny lisitra ny anarako dia tsy tao. Dia hoy ireo hoe nozaraina groupe araka ny fotoana nahatongavana sy ny sidina izy ity, ka aza manahy fa tsy maintsy mbola ho avy ny hijery anao. Fa naka ny mombamomba ahy ihany izy ireo.

 

Ny faharoa dia ilay ekipa teny tonga hijery ahy tokoa. Miantso an-telefaonina ry zareo ny maraina ary nampiomana hoe ho avy. Tonga tokoa ry zareo tamin’ny 12 sy sasany teo (zandary 1 sy mpiasan’ny fahasalaman 2). Naka ny mombamomba ahy sy ny toerana nisy ahy tany ivelany, ny fotoana niverenako teto an-tanindrazana, ny toe-pahasalamako, tsy voan'ny sery ve? Tsy mikohoka ve? Tsy sempotra ve? Tsy narary ve?.... Nisy fanontaniana maro mikasika ny toe-pahasalamana. Naka ny hafanana ka 36,5° ny ahy. Nametraka ny toromarika tsy maintsy harahiko izay manamafy ny confinement strict ary nilaza fa ho avy aoriana kely ny ekipa hafa hampanao test ahy.

 

Fa ny harivan'iny no nilazan'ny filoham-pirenena fa hanatanterahana ny TDR miaraka ho an'ireo mpandeha rehetra. Ka toerana roa no nanatanterahana izany. Teny amin'ny CCI Ivato sy Jumbo score Ankorondrano. Ka teny amin'ny CCI ny anjarako. Tsy toa ny lamina teny am-pahatongavana teny amin'ny seranam-piaramanidina fa tena nirindra tsara. Hita hoe nisy fanomanana nipetrapetraka tsara.

 

Izaho dia anisan' ireo nandeha maraina ihany ka tonga teny tamin’ny 8 ora maraina. Efa nilahatra ny olona. Manaja tsara ny 1 m. Raisina anarana sy nomena laharana tety amin’ny parking ety ivelany. Tena hitako nety tsara iny fomba fiasa iny satria nisoroka ny korontana sy ny tsy fahamarinana. Somary tara kely ny fanaovana test satria tena nametrapetraka ny lamina ry zareo. Avy eo amin’ny parking no nilahatra ka ny 50 aloha no niditra teny anatiny izay nisy filaharana 4 satria nisy latabatra 4 nanamarina ny pasipaoro. Niala avy teo dia nilahatra nanatona ny salles de depistage izay nizara ho toerana roa: ny iray tao anaty tranolay lehibe afaka mandray olona 20 teo indray miaraka, ny faharoa dia tao anaty trano fitaratra izay afaka nandray 20 olona indray miaraka koa. Noraisin'ny tao ny pasipaoro izay efa nisy numéro tery amin’ny fanamarinana. Nalaina ra tamin’ny rantsan-tanana izahay rehefa avy nanadio tanana tamin’ny gel désinfectant sy nodiovina tamin’ny alikaola. Manara-penitra tokoa ny fahadiovan' ny olona sy ny fitaovana nanpiasaina. Nisy plaque kely isaky ny olona izay nasiana ny code manondro ny olona tsirairay. Nararaka tamin’ny lavaka kely roa teo ambonin'io plaque kely io ny ra avy tamin’ny seringue. Iny moa no entina ho jerena any @ laboratoire any.

 

Teo am-piandrasana ny valin’ny fitiliana no tena tantara satria niainana tanteraka ny tebiteby.

Voantso ny anaran'ny tena. Nidoboka mafy ny fo, iny tazana nisy taratasy fotsy natsofoka tao anaty pasipaoro, izay vao nisento sy niandrandra ny lanitra nisaotra an' Andriamanitra fa nahazo CERTIFICAT. Nanatona malaky handray azy. "Arahabaina fa salama tsara, tsy tratran' ny virus mandoza ity" hoy ny mpanolotra. Nitsiky ny tena sady namaly hoe: "Misaotra indrindra, tompoko". Mbola ohatry ny tsy natoky ka nojerena tsara aloha ny anarana ao anaty CERTIFICAT ka io fa izaho tokoa. Izay vao nilamina ny saina. Faly be nisaotra ny Tompo ary niantso malaky ny havana tany an- trano nilaza ny vaovao mahafaly satria efa nitaintaina mafy koa izy ireo.

 

Isaorana betsaka ny Fitondram-panjakana nampanao ity TDR ity satria sady hita hoe nilamina tsara ny fanatanterahana azy no nanala ny tebiteby ho anay mpandeha ilay izy.

 

Hitodika kely amin’ny Malagasy namana rehetra aho. Misy ny olona toa tsy taitra ary tsy mivaky loha manoloana ity covid-19 ity. Etsy ankilany dia misy koa ireo matahotra sy mitaintaina mafy. Ny tiako ho lazaina dia izao, tena zava- misy ity re rey olona o ka tsy tokony hatao sangisangy, tsy sanatria andrasana ho tonga eo am-baravaran' ny tsirairay ny loza vao ho taitra ka tokony ho raisina sy harahina tsara ny toromarika sy ny fepetra rehetra mikasika ny fahadiovana sy ny fifaneraserana ary ny fihibohana. Tsy tokony hivadi-po sy hatahotra be ihany koa anefa. Isika dia mino an'Andriamanitra daholo ary maro koa ny kristianina koa ny fiankinam-po amin’Andriamanitra sy ny fametrahana eo an-tanany ny fiainana ary ny fangatahana ny fiarovany mahery ny zava-dehibe. Isika kristianina dia manana an'i Jesoa mpampianatra sy mpanasitrana. Tsy nisy aretina tsy sitrany koa mankahery antsika hanokana fotoana hivavahana isan-tokantrano hitalahoana Aminy mba hamotehany ity covid-19 ity satria hoy izy hoe: "tsy misy tsy azo atao ho an'izay mino" (Marka 9, 22). Sady mivavaka no manaraka tsara ny toromarika rehetra.

Ho an'ny Fanjakana, isaorana ny fandraisana andraikitra nataonareo namahana ny tebiteby sy olanay izay nanao ny quarantaine. Tena niezaka ianareo, nanomboka amin’ny filohan'ny Repoblika mankamin'ny Minisiteran'ny Fahasalamana sy ny mpitandro ny filaminana. Mankasitraka feno anareo. Fa maneho etoana koa anefa ny lesoka izay tsy tokony hatao intsony mba ho Fiarovana ny ain'ny Malagasy rehetra. Lesoka goavana ny fitavozavozana tamin’ny fanakatonana ny sidina avy any Frantsa. Mino aho fa nanaraka vaovao tsy tapaka isika ka nahafantatra fa ireo firenena teto Afrika izay nisiana trangan’aretina voalohany, izay tratran'ity covid-19 ity, talohan’i Madagasikara dia olona avy any Frantsa sy Italia avokoa no nitondra ny covid-19 niditra tany amin’ireo firenena ireo. Azo hamarinina izany. Isika dia nalaky nanakatona ny avy tany Chine sy ny tany Italie (Milan) fa tena nitarazoka nanakatona ny avy any Frantsa. Inona no antony?  Maro ny antony asehon'ny tambajotran-tserasera fa ianareo fanjakana no mahalala izay tena antony. Hoy aho hoe: Aza lalaovina re ny ain'ny firenena e. Mirary soa ho an’ny Malagasy rehetra.

 

Nangonin’i Ny Volana

Partager l'article:

Lakroa en direct
 • 07 Jan. 2021 - 07:36-

  Bonne année 2021. Toute l'équipe, rédaction et technique, de www.lakroa.mg se joint ici pour vous souhaiter, à vous lecteurs et sources, une bonne et heureuse année 2021. Que cette nouvelle année 2021 vous apporte, le bonheur, la joie et la prospérité et l’amour du prochain et du Pays. Notre unique résolution pour l’année 2021 est de réussir à vous apporter la nouvelle vraie avec des analyses lucides hors des sentiers battus. Et soyons solidaires pour notre Patrie et nos concitoyens. https://www.facebook.com/100002397970826/videos/3535584526531445/

 • 26 Dec. 2020 - 10:22-

  Que la magie de Noêl impacte sur votre vie 

  et voici des Suggestions de cadeaux de Noël:

  Pour l’ennemi, le pardon.
  Pour l’adversaire, la tolérance.
  Pour l’ami, votre cœur.
  Pour un client, du service.
  Pour tous, la charité.
  Pour chaque enfant, le bon exemple.
  Pour vous, le respect et

  Pour le Monde entier : l’Amour du Christ par la croix

  Et notre cadeau notre fidélité envers vous sur www.lakroa.mg

 • 07 Dec. 2020 - 07:23-

  Lahatsoratra mety hahaliana anao... Resaka tany

  https://www.lakroa.mg/item-2486_articles_economie_18-a-a-madagascar-comme-partout-sur-le-continent-les-alites-africaines-accaparent-les-terres-fertiles-a.html 

 • 25 Nov. 2020 - 12:28-

  l'économie bleue de l'AMDP a été engloutie par la vague orange. Et voilà que le dossier resurgit sous une autre forme avec d'autres acteurs mais toujours économie bleue (orangée).
  https://www.lakroa.mg/item-2465_articles_economie_18-petite-pache-en-paril-madagascar-signe-des-accords-de-pache-destructeurs-avec-des-investisseurs-chinois.html

 • 18 Oct. 2020 - 04:51-

  Arrêt n°10-HCC/AR du 16 octobre 2020 relative à une demande de non-conformité à la Constitution du décret n° 2020-1110 du 9 septembre 2020 portant convocation du collège électoral pour les élections sénatoriales du vendredi 11 décembre 2020 et l’annulation dudit décret, formulée par le KMF/CNOE Fanabeazana Olompirenena. La demande de non-conformité à la Constitution du décret n° 2020-1110 du 9 septembre 2020 portant convocation du collège électoral pour les élections sénatoriales du vendredi 11 décembre 2020 et l’annulation dudit décret, formulée par le KMF/CNOE Fanabeazana Olompirenena, est déclarée recevable. Article 3.-La demande du KMF-CNOE Fanabeazana Olompirenana est rejetée comme mal fondée en vertu des considérants 16 à 27. 

 • 18 Oct. 2020 - 04:50-

  Décision n°17-HCC/D3 du 16 octobre 2020 portant sur des requêtes aux fins d’inconstitutionnalité du décret n°2020-1110 portant convocation du collège électoral pour les élections sénatoriales du 11 décembre 2020. Selon l’article 1, les requêtes sont déclarées recevables mais rejetées comme non fondées sur la base des considérants 17 à 25, 27 et 28 (article 3).

 • 17 Oct. 2020 - 05:06-

  Lu pour vous: Une usine clés en main normande expédiée à Madagascar contre la faim.  https://www.lakroa.mg/item-2413_articles_monde_18-une-usine-clas-en-main-normande-expadiae-a-madagascar-contre-la-faim.html

 • 13 Oct. 2020 - 04:49-

  62 taona ny Repoblika Malagasy. Hetsika maro no fantatra fa ho karakaraina hanamarihana ny faha 62 taona ny nanambarana ny fitsanganan’ny Repoblika Malagasy voalohany. Iray amin’ireny ny karakarain’ny Hetsika Fampiraisana ny Kristianina. Ny 14 oktobra dia hisy ny fotoam-pivavahana hatao ao amin’ny FJKM Atsimon’i  Mahamasina ny maraina amin’ny 9 ora sy sasany ary fikaonan-doha atao ao amin’ny Le pave Antaninarenina kosa ny tapany hariva. Asaina ny rehetra ka ny lohahevitra amin’izany ny hoe « maro tohanan’ny maro »

 • 12 Oct. 2020 - 05:08-

  Lu pour vous. Le Conseil des Ministres du 7 octobre a pris la décision que l’Etat va effectuer des travaux de relevés sismiques marins pour déterminer la ZEE. Et on apprend sur Africa Intelligence que. Il faut rappeller aussi que durant la présidence de Rajaonarimampianina un programme a été lancé en 2017. Quel sous-marin derrière tout cela ? Lu pour vous ne fait que transmettre l’article de Africa Intelligence. https://www.lakroa.mg/item-2404_articles_monde_18-culmen-international-intronisa-conseiller-stratagique-de-la-marine-malgache.html

 • 09 Oct. 2020 - 17:44-

  Marine malgache a un conseiller stratégique. Culmen International pressenti est intronisé conseiller stratégique de la marine malgache Comme l'avait anticipé Africa Intelligence (09/09/20), Culmen International a remporté le 28 septembre le marché de mise à disposition d'un conseiller stratégique pour la marine malgache. Ce contrat est financé par le Département d'Etat américain à hauteur d'un million de dollars. Culmen s'est imposé face à un autre contractor de défense américain, Sincerus Global Solutions, qui a absorbé en juillet la branche internationale du géant Science Applications International Corp (SAIC).

 • 01 Oct. 2020 - 09:23-

  Le mois d’octobre est consacré au  Saint Rosaire. La prière du rosaire se décline en 4 «groupes» de mystères : joyeux, lumineux, douloureux, glorieux. Chacun de ces «groupes» (ou méditations) se décline en 5 mystères. La prière du rosaire, au complet, comprend donc 20 mystères au total. Prier le chapelet, c’est par conséquent, quotidiennement, prier 5 mystères par jour.

 • 30 Sep. 2020 - 07:34-

  #COVID19
  Atontanisa momba ny Covid-19 ny 29 septambra 2020. Sitrana 192 vaovao.  
  Lavo 229 (+ 0).  
  Marary mafy 16 (– 1).
  FITILIANA : Tests PCR (297), Tests GeneXpert (53)
  Marary 29 vaovao : 1 Cas importé, 2 Analamanga,  Sainte Marie, 4 Ambatondrazaka, 2 Amparafaravola, 3 Matsiatra Ambony, 1 Atsimo Andrefana, 1 Menabe, 4 Antsohihy, 1 Bealanana, 5 Sava, 4 Diana

 • 21 Sep. 2020 - 07:15-

  Mikasika ny toeram-pivavahana: Toy izao indray ireo fepetra arahina mandritra ny 15 andro nanomboka ny 19 septambra teo:
  - Misokatra ireo fiangonana sy mosquée rehetra manerana ny Nosy saingy tsy maintsy manaja ireo fepetra rehetra ara-pahasalamana sy ara-pidiovana
  - Hajaina hatrany ny elanelana 1 metatra
  - Manao aro vava orona ny rehetra
  - Raisina ny mari- pana eo am-pidirana
  - Mampiasa gel désinfection
  - Fandrarahana fanafody mamono otrik'aretina
  - Tsy azo atao ny fifandraisan-tanana mandritra ny fotoam-pivavahana.

  Jereo ny fepetra manontolo :

  https://www.lakroa.mg/item-2386_articles_societe_18-ireo-fepetra-arahina-mandritra-ny-15-andro-nanomboka-ny-19-septambra-teo.html

 • 11 Sep. 2020 - 07:15-

  #COVID19 : Antontan'isa ny 10 Septambra 2020
  #Sitrana: 52
  #Tranga_vaovao:104
  • 53 Analamanga, • 17 Antsirabe I, • 2 Antsirabe II, • 1 Mandoto, • 4 Ambositra, • 1 Antsohihy, • 6 Sambava, • 16 Antsiranana I, • 2 Antsiranana II, • 2 Ambilobe
  FITILIANA : Tests PCR (676), Tests GeneXpert (66)
  #Tranga_misy_fahasarotana: nijanona ho 48 (-3)
   #Aina_nafoy: 02

 • 10 Sep. 2020 - 06:51-

  #COVID19 : Antontan'isa ny 9 Septambra 2020
  #Sitrana: 24
  #Tranga_vaovao: 85
  Analamanga :22, Alaotra Mangoro :16 (10 :Ambatondrazaka,04 :Amparafaravola), Matsiatra ambony :01, V7V :05 (Manakara), Boeny : 01, Sofia : 05(Mandritsara), Melaky : 01(Maintirano), Anosy :01 (Amboasary atsimo), Menabe : 14(Morondava), SAVA : 04(Sambava), Diana : 15(14 :Antsiranana I, 01 Antsiranana II)
  #Tranga_misy_fahasarotana: nijanona ho 53
   #Aina_nafoy: 00

 • 09 Sep. 2020 - 08:05-

  #COVID19 08 SEPTAMBRA 2020 
  #Sitrana : 35 vaovao :
  #Lavo 206 (+ 4)
  #Marary_mafy 53 (+ 2)
  #Fitilana
  Tests PCR (210) Tests GeneXpert (87)
  #Marary vaovao  83
  • 44 Analamanga, • 10 Ambatondrazaka, • 4 Amparafaravola, • 3 Matsiatra Ambony, • 3 Boeny, • 7 Sofia, • 9 Antsiranana I, • 1 Antsiranana II, • 2 Sambava

 • 09 Sep. 2020 - 08:04-

  Fiaraha-monina mifamelona sy mifanohana. Izay no foto-kevitra notohanan’ny AFK izay Ivotoerana fikarohana sy fanofanana ho vahaolam-pampandrosoana hanavotana ny firenena. Nandritra ny famelabelaran-kevitra natao teny Alarobia ny sabotsy 5 septambra lasa teo no nanehoany izany. Mila hapetraka eto amin’ny Firenena ny fihavanana matotra sy marina. Ity rafi-pampandrosoana ity dia tsy mila famatsiam-bola avy any ivelany araka ny nambaran’Atoa Andriamparany Ricky filohan’ny Ivontoerana. Ny AFK na ny Antso Fiarahamonina Kristianina (AFK) dia ivotoerana fikarohana sy fanofanana.

 • 08 Sep. 2020 - 07:14-

  #COVID19  Antontan’isa ny 7 septambra 2020

  #COVID19  Antontan’isa ny 7 septambra 2020
  #Sitrana: 45
  #Tranga_vaovao: 33
  • 17 Analamanga, • 6 Tsiroanomandidy, • 1 Matsiatra Ambony, • 3 Antsiranana I, • 2 Sambava, • 2 Atsimo Andrefana, • 2 Mahajanga I
  #Namoy_ny_ainy: 02
  #Fitiliana
  Tests PCR (439) Tests GeneXpert (33)

 • 07 Sep. 2020 - 09:23-

  Hafatry ny Biraon’ny Fivondronamben’ny Eveka eto Madagasikara noho ny tsingerintaona voalohan’ny fitsidihana apostolika nataon’ny Papa Fransoa teto Madagasikara, vakianao ao amin’ny rohy https://www.lakroa.mg/item-2367_articles_dossier_18-hafatry-ny-eveka-aminaizao-tsiahy-ny-fitisidihana-pastoraly-nataonany-papa-fransoa.html

 • 07 Sep. 2020 - 03:40-

  Fepetra vaovao manomboka ny 6 septambra. 5) Mahakasika ny fiangonana
  Afaka misokatra avokoa ny fiangonana sy ny mosquée manerana ny Nosy saingy tsy maintsy hajaina ny elanelana 1m ary manao aro vava-orona daholo ny rehetra fa indrindra mila hajaina ny fepetra ara-pahasalamana sy ara-pidiovana
  Ny faritra Analamanga, Vakinankaratra, Alaotra Mangoro, Boeny, Sava ary Diana dia tsy azo mihoatra ny 100 ny mpiangona

Du même auteur

chronique
economie

Dans la même rubrique

sport
sport