logo
Lakroan'i Madagasikara
Hafatry ny Evekan'i Madagasikara oktobra 2021

Momba ny volavolan-dalana fampitsaharana vohoka na ny fanalan-jaza

admin il y a 1 moi

Indro ampitaina amintsika manontolo ny Hafatry ny Evekan'i Madagasikara manolona ny fandinihan'ny Parlemanta ny volavolan-dalana fampitsarahana vohoka na fanalan-jaza.

Momba ny volavolan-dalana fampitsaharana vohoka na ny fanalan-jaza

Homba antsika mianakavy anie ny Fiadanan'ny Tompo

Am-panetrentena sy am-pahatsorana no anoratana amintsika ity taratasy misokatra ho anareo Loholona sy Solombavambahoaka ity fa indrindra ianareo Loholona sy Solombavambahoaka kristianina katolika mba hahafahantsika mandinika araka ny konsiansy alohan'ny handatsaham-bato mikasika ny fanalan-jaza na « avortement ».

 

Reny sy Mpampianatra ny Eglizy...

Reny sy Mpampiaantra ny Eglizy ka adidiny ny mikolokolo sy mikarakara ny zanany rehetra na lehibe na kely na mbola any am-bohoka. Mpampianatra sy Mpaminany ka tsy mitsahatra manoro ny marina na amin'ny fotoana na tsy fotoana ary ny « marina dia i Kristy. Izy no maha olon'afaka antsika » (Jo 17,17)... Konsiansy ny Eglizy ka manampy antsika hahatsapa ny maha izy ny tsirairay, hahatsapa ny maha olona satria i Kristy no Olona lavorary, Endriky ny Ray (Kol 1, 15)... Reny niteraka am-panahy, manabe sy mikolokolo ary indrindra natao hamonjy sy hiaro ny Eglizy. Ho azy tokoa manko dia masina sy manan-kasina ireto telo toko ireto dia : ny aina, ny olombelona ary ny fianakaviana. Hany ka zokin'adidiny ny miaro sy mikolokolo izany amin'ny heriny rehetra.

 

Reny no fototenin'ny Firenena

Tsy kisendrasendra ihany koa no niavian'ny teny hoe « firenena» sy ny teny hoe «renivohitra » sns ho antsika Malagasy. Manambara fa Loharano sy Fototra tokoa ny « reny» ary rehefa miteny hoe « reny dia ao ny AINA »... Noho izany mitodika manokana aminareo Solombavambahoaka-reny ihany koa sady «reny» rahateo ny filohan'ny Antenimiera... Araka ny re dia handinika sy hisafidy ny volavolan-dalàna mikasika ny fanalan-jaza na ny « avortement » ianareo... Reny natao hamelona ny olom-pirenena sy ny vahoaka ao aminy ny Firenena : mpamelona izy fa tsy mpamono.

 

Fahamalinana momba ny voambolana...

Aza varimbariana amin'ny fiteny na voambolana isika fa io no fomba itsofohan'ny hevitra manapotika entin'ny rivotra tandrefana ankehitriny izay lazaina mitondra fandrosoana hono. lo resaka voambolana io ihany koa no nampiasain'ny demony hamitahana an'i Eva sy Adama tamin'ny voalohany... Olona manam-panahy isika ka afaka manao sivana, sao sanatria tsy mifanaraka amin'ny fisainana sy fahamendrehana maha Malagasy ary ny tandro Hasina (éthique) maha olona mihitsy aza ny hevitra tinapaka. Aza variana amin'ny kilalaon-teny fa mandoza... lo lalana io dia efa tsy neken’ny Antenimieram-pirenena sy ny Filankevitry ny minisitra tamin'ny fotoan'androny... Asa inona no mahatonga azy izao indray ? Sao sanatria « hamboly tontolom-piainana mikolokolo fahafatesana » (cf. culture de la mort - Joany Paoly II) eto amintsika ve isika ?


Ambonin'ny zava-drehetra ny AINA...

AINA ITY hoy ny « Razantsika hendry ». Satria ho an'ny Malagasy dia sady « mamy ny aina» no « mamy ny miaina». Miaiky isika fa ambonin ny zavatra rehetra sy Masina indrindra ireo zaza ao an kibo, eny fa na dia ny manana kilema sy ny mahantra aza. Eny, masina ireo zaza ireo na nampoizina na tsy nampoizina na tsy fidiny na nirina. Ny zavatra rehetra dia miaro azy. Ny AINA dia ambony noho ny resaka ekonomika sy ny lalàna. Na ahoana na ahoana dia izy no sarobidy indrindra satria fanomezana ambony amin'ny Zanahary ary «Lahitokana ny aina».

 

Olona ny zaza miforona...ka ianareo, isika no solombavany...

Efa olona ny zaza ao an kibo ary ianareo koa dia solombavambahoakan’izy ireo izay tsy mba manam-peo sy tsy afaka miaro tena akory. Solombavan'izy ireo ianareo satria mila arovana ny zon'izy ireo izay tsy manan-tsiny. Manan-jo hivelona toa antsika rehetra izy ireo na ahoana na ahoana ny fiainany. Tompon’andraikitra amin'ny fiarovana azy ireo ny ray aman dreniny na ahoana na ahoana ny nampisy azy ireo. Olona miforona ao an-kibo izy ireo na amin'ny fotoana fahafiry na amin'ny fotoana fahafiry... Ity lalàna ity dia manome alalana ny reny hamono ny zanany... Soatoavina fototra maha Malagasy ve izany ? Afaka miteny sy mijoro sy hiaro tena (légitime défense) ve izy ireny ? Koa antsika Solombambahoaka sy Loholona ny mandinika sy mandanjalanja.

 

Fandresena ny fahantrana no lalana sy lalàna fa tsy famonoana...Ny olona no voalohan-karena...

Ny fandresena ny fahantrana sy ny fikarohana ny fitsaboana ary ny fanampiana ny ray aman-dreny no ilaina hamafisina. Aoka hanangana tontolom-piainana miaro ny AINA amin'ny alalan'ny soatoavina malagasy fototra dia ny FIHAVANANA (civilisation de l'amour). Misaotra ireo Fikambanana miaro sy manampy ny ray aman-dreny mitondra vohoka isika. Hanampy azy ireo handray am-pitokiana ho fanomezana ny zaza hateraka. Mangataka ny fitondrana isika hanangana fotodrafitrasa hamokatra sakafo sy fanabeazana ka tsy zary vesatra ho an'ny firenena ireo mahavita fianarana fa kosa ho zary fanoitra mampandroso ny olona manontolo sy ny olon-drehetra

 

Mankasitraka ireo ezaka rehetra miaro sy mampivelatra ny AINA

Ny Eglizy Katolika dia miezaka hanabe HIAINA SY HITIA ary vonona hanaparitaka sy hizara izany amin'ny olona sy Fikambanana tsara sitra-po rehetra. Ny fomba ara-boajanahary no hanampy antsika handrindra ny isan’ny zaza hateraka. Ary mitaona sy mampirisika ary mankahery ny kristianina rehetra sy izay tsara sitra-po rehetra mba hiaro tena mafy amin'ny fijangajangana mahalavo mora foana ny olon'izao tontolo izao, fa izany no isan'ny antony lehibe mahatonga ny vohoka tsy nirina sy hanala zaza. Tsarovy fa «Tempolin'ny Fanahy Masina ny vatantsika» (1 Kor 6,19) ka sarobidy sy masina. Misaotra ireo Fikambanana mitaiza ny zaza sembana ary mijoro ho vavolombelona fa Masina ny AINA ary «Endrik'Andriamanitra ny Olombelona» (Jen 1, 26-27), na dia sembana aza, ary vao mainka sarobidy aza noho izy ireo mijaly, miombona anjara amin'ny fijalian'i Kristy Mpamonjy antsika. Misaotra ireo ray aman-dreny nandresy ny tahotra sy henatra ka nandray am-pitokiana ny zanany. Tsy Heroda isika ka hampamono ny zaza mety hanelingelina ny fiainantsika (Mt 2, 16). Ny mampiavaka ny Razantsika hendry dia mametraka ny zanaka ho ambonin’ny zavatra rehetra, eny ho ambonin'ny tena aza, «sombin'ny aina», «menaky ny aina», «solofo sy dimby» ny zanaka.

 

Vavaka sy tsodrano

Hotsilovin’ny Fanahy Masina anie ianareo sy isika ray aman-dreny rehetra ka hiaro ny zanatsika izay hoavin'ny Fianakaviantsika sy ity Madagasikara ity. Efa ripaka ny ala sy ny biby eto amintsika ka tsy azo ekena koa ny handripaka ny olona, fa indrindra ireo zaza any an-kibo izay tsy afaka mikiakiaka hiantso vonjeo amintsika ray aman dreniny. Mivavaka ho anareo. Volan'ny Rozery izao ka miaraka amin'i Masina Maria sy Md Josefa Ray Mpiaro ny Eglizy ary ireo Olomasina sy Olontsambatra Malagasy isika no mitalaho ny Fanahy Masina mba hanilo antsika mianakavy, fa indrindra ianareo mivory. Ao anatin'ny Sinoda rahateo izao isika, izay handalinana ny « Eglizy miara-dia, miombona mandray an-tanana, ka irahiana» : samy zanaky ny Eglizy isika ka antsoiny hijoro sy handray ny andraikitra manandrify antsika tsirairay avy.

Mitsodrano anareo.

 

Anio, 22 oktobra 2021

Fahatsiarovana an'i Md Joany Paoly II, Papa


+ RAMAROSON Marc Benjamin, cm Arsevekan'Antsiranana Filohan'ny CEEEC

+ Marie-Fabien Raharilamboniaina, ocd , Évekan'i Morondava Filohan'ny CES

 
Partager l'article:

Lakroa en direct
 • 31 Aug. 2021 - 09:26-

  Fahatezeran’ny filoham-pirenena Andry Rajoelina teo Ivato. Tafaverina ny alatsinainy 30 aogositra teo ny filoha Rajoelina rehefa namita iraka ekonomika sy diplomatika tany Frantsa. Niara-dia tamin’ny mpilalao Barea sasay ny tenany. Nanao vaan-dresaka fohy tamin’ny mpanao gazety ny tenany teo ampahatongavana teo Ivato. Naneho ny hatezerany tamin’ny mpikambana ny FMF ny tenany (Federasiona Malagasy Football) izay nambarany fa nisakana ny fahafahan’ny mpijery manatrika ny alalan’ny Barea ny 2 spetambra. Hahita izay nanao sonia iny taratasy iy hoy izy.

 • 31 Aug. 2021 - 09:26-

  Fitokanana ny Kianja Barea Mahamasina. Nambaran’ny filoha nandritra ny tafa fohy ntaony  ho an’ny mpanao gazety teny Ivato fa ho tanterahina ny 4 septambra izao ny fitokanana ny Kianja Barea izay nokasaina natao ny 2 septambra. Ity kianja monisipaly ity dia nohavaozina nanomboka tamin’ny fiandohan’ny taona 2020, mitentina 77 tapitrisa dolara avy amin’ny volam-panjakana madiodio, araka ny nambara tamin’izany fotoana.

 • 31 Aug. 2021 - 09:25-

  Famindram-pitantanana teo amin’ny Praiminisitra sy ny minisitry ny harena ankibonan’ny tany teo aloha. Notontosaina tamin’ny 23 aogositra 2021 ny famindram-pitantanana teo amin’ny Praiminisitra Ntsay Christian sy ny minisitry ny harena an-kibon’ny tany teo aloha Ravokatra Fidiniavo. Ny Praiminisitra izany no mitantana ity minisitera ity taorian’ny fametram-pialan’ny minisitra Brice Randrianasolo telo andro taorian’ny nanendrena azy tamin’ny 15 aogositra 2021.

 • 31 Aug. 2021 - 09:25-

  Fahazoan’ny mpitsara bakalorea any Antsiranana vola tamin’ny faritra sy kaominina. Nanolotra vola ho an’ireo mpitsara fanadinana bakalorea izay nanao fitokonana ny governoran’ny Faritra Diana sy ny ben’ny tanànan’ny kaominina ambonivohitra Antsiranana tamin’ny 23 aogositra 2021. Mitentina 34 tapitrisa Ariary ny avy avy amin’ny governora ary 16 tapitrisa Ariary ny avy amin'ny ben’ny tanàna. Nilaza ny tsy hitsara manko ireo mpitsara raha tsy voaloa ny tambim-pitsaran’izy ireo teo aloha. Ny minisiteran’ny fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika anefa dia efa nilaza, araka ny fampahafantarana nataony tamin’ny 17 aogositra fa efa nalefa any amin’ny oniversite isanisany ny vola tambin-karaman’ireo mpitsara ny fanadinana bakalorea 2020.

 • 31 Aug. 2021 - 09:25-

  Fivoaran’ny ‘covid-19’ sy ny hamehana ara-pahasalamana. Tsikaritra ho vitsy ny tranga vaovao amin’ny ‘covid-19’ raha mitaha amin’ny fitiliana atao tamin’iny herinandro iny, fa misy ihany ny tranga ahitam-pahasarotana. 3/351, 5/578, 3/845 ohatra ny tranga vaovao tamin’ny fitiliana natao tamin’ny 26, 27, ary 28 aogositra. Ny 23 marsa 2020 ka hatramin’ny 27 aogositra 2021, miisa 241 052 no fitambaran’ny fitiliana natao, miisa 955 ireo lavo, miisa 42 862 ireo tranga ka ny 42 566 no sitrana araka ny antotanisa ofisialy avy amin’ny minisiteran’ny fahasalamam-bahoaka. Mbola ao anatin’ny hamehana ara-pahasalamana i Madagasikara raha ny didim-panjakana navoaka tamin’ny 22 aogositra 2021, ary mipetraka ireo fepetra sakana samihafa.

 • 31 Aug. 2021 - 09:24-

  Filaharana haka tapakila hidirana ao Mahamasina. Ho tokanana amin’ny 2 septambra, andro hanatanterahana ny lalao hifanandrinan’i Barea Madagasikara sy ny ekipan’i Bénin amin’ny fifanintsanana hiadiana ny amboara eran-tany 2022 ny kianja Barea ao Mahamasina, araka ny fandaminana avy amin’ny prezidansa nampitaina tamin’ny fiandohan’ny herinandro lasa teo. Filaharana lava hatramin’ny vao maraina no hita ny alakamisy 26 sy zoma 27 aogositra mba haka ny tapakila hidirana ao Mahamasina, hijery baolina sady hanatrika ny fitokanana ny kianja.

 • 31 Aug. 2021 - 09:24-

  Fandavan’ny CAF ny hanatrehan’ny mpijery ny lalao ao Mahamasina. Nolavin’ny CAF (Confédération africaine de football) ny fangatahan’ny sekretera jeneralin’ny FMF (Fédération malagasy de football) ny hahafahan’ny mpijery miisa 1500 hanatrika ny lalao baolina kitra hatao ao Mahamasina amin’ny alakamisy 2 septambra 2021, ao anatin’ny fifanintsanana hiadiana ny amboara eran-tany 2022 hatao any Qatar. Araka ny fampatsiahivan’ny CAF ao amin’ny valim-pangatahan’ny FMF tamin’ny 27 aogositra, dia araka ny lamina napetraky ny CAF sy ny FIFA ny tsy hanatrehan’ny mpijery ny lalao noho ny valanaretina ‘covid-19’.

 • 31 Aug. 2021 - 09:23-

  Hetsiky ny RMDM Frantsa sy fisamborana/ famotsorana an’i Fanirisoa Ernaivo. Nandritra ny dian’ny filoham-pirenena malagasy tany Paris no nisian’ny hetsiky ny rodoben’ny mpanohitra RMDM Frantsa tarihin’i Fanirisoa Ernaivo izay mitsikera hatrany ny fitantanan’ny filoha Rajoelina sy mitaky ny fialany. Nandritra ny fihaonana tamin’ny Medef ny 25 aogositra, dia nisy ny fisamboran’ny polisy frantsay ity mpitarika ny RMDM Frantsa ity noho ny vaovao nampitaina tamin’izy ireo fa hoe mitondra fitaovam-piadiana izy saingy navotsotra ihany satria tsy nahitana izany tany aminy. Nambara ihany koa ny fisian’ny ‘mandat d’arrêt international’ hisambotra azy saingy tsy azo notanterahina izany raha ny nambaran’ny nokasaina hosamborina satria mpialokaloka politika no maha any azy. Voalaza fa ‘mandat d’arrêt’ nosoniavin’ny minisitry ny raharaham-bahiny Patrick Rajoelina tamin’ny 16 aogositra izany. Ny minisitry ny fitsarana ankehitriny Imbiky Herilaza dia nanamafy fa didim-pitsarana efa nivoaka ny fisamborana azy, nilaza izy fa hifampiraharaha amin’ny fanjakana frantsay ny fanjakana malagasy ny hisamborana sy hampodiana an’i Fanirisoa Ernaivo aty Madagasikara.

 • 31 Aug. 2021 - 09:23-

  Vidin-javatra midangana sy ny minisitera. Nametraka ny tokony ho saran’ny entana sasantsasany ilaina andavanandro ato anatin’ny enim-bolana ny minisitry ny indostria sy ny varotra ary ny fanjifana Edgard Razafindravahy. Tamin’ny 26 aogositra teo no nitondrany ny fanazavana momba izany. Anisan’izany ny menaka fihinana « huile de palme » izay tsy tokony hihoatra ny 6000 Ariary ny litatra, ny menaka soja ‘en vrac’ tsy tokony hihoatra ny 7000 Ariary ary ny anaty tavoahangy mihidy tsy hihoatra ny 7500 Ariary, ny vary tsy tokony hihoatra ny 2300 Ariary ny kilao, ny siramamy tsy tokony hihoatra ny 2600 Ariary ny kilao, torak’izany koa ny lafarinina tsy tokony hihoatra ny 2600 Ariary ny kilao, ny arina fandrehitra tsy tokony hihoatra ny 23 000 Ariary ny gony. Mbola lavitry ny vidiny teo aloha izay efa tsy zakan’ny ankamaroan’ny olona ireo raha ny fanehoan-kevitry ny olona satria tany amin’ny 5000 Ariary ny litatry ny menaka taon-dasa. Ny filoha malagasy moa dia nanome andro telo hamahana ny olan’ity fidangan’ny vidin’entana ilaina andavanandro ity tamin’ny kabariny saingy tsy tafa izany raha ny zava-misy.

 • 31 Aug. 2021 - 09:23-

  Praiminisitra nanao vakisiny. Nanao vaksiny fanefitry ny ‘covid-19’ ny praiminisitra Ntsay Christian tamin’ny alakamisy 26 aogositra teo. Tao amin’ny hopitaly Befelatanana no nanaovana vaksiny azy tamin’ilay atao hoe ‘Johnson & Johnson’, tsindrona indray mandeha. Nilaza ho fitaratra ho an’ny vahoaka ny praiminisitra tamin’ny nanaovana izany vaksiny izany.

 • 31 Aug. 2021 - 09:22-

  Filoham-pirenena malagasy sy ny Medef ary ny fihaonana tamin’ny filoha frantsay. Nanomboka tamin’ny talata 24 aogositra 2021 tany Paris ny fihaonan’ny vondron’ny mpandraharaha frankofonina ao amin’ny Medef nandraisan’ny delegasiona malagasy anjara notarihan’ny filoham-pirenena malagasy Andry Rajoelina. Taorian’izany fihaonana izany ihany koa no nisian’ny fihaonan’ny delegasiona notarihin’ny filoha tamin’ireo malagasy sasany any ivelany, maherin’ny 1000 tao amin’ny ambasady malagasy. Nisoratra anarana mialoha ireo nanatrika izany. Tombanana ho eo amin’ny 140 000 eo ho eo ireo malagasy any Frantsa raha ny antotanisa fantatra. Ny 27 aogositra dia nihaona manokana tamin’ny filoha frantsay Emmanuel Macron ny filoha malagasy, fa nialoha izany nisy ny kabary fohy nifandimbiasan’izy ireo, niresahana ny fiaraha-miasan’ny roa tonta. Miely amin’ny fampitam-baovao samihafa sy tambajotra sosialy ny fizotran’ireny fihaonana ireny.

 • 23 Aug. 2021 - 10:48-

  Fanamasinana diakra sy pretra redantorista. (Fiainam-pinoana katolika). Mitohy hatrany ny fanamasinana pretra sy diakra manerana ny diosezy samihafa eto amin’ny Nosy, eo anivon’ny Fiangonana katolika. Taratry ny fahaveloman’ny finoana sy firoborobon’ny fiantsoan’Andriamanitra izany. Anisan’ny tamin’ny faran’ny herinandro teo ny tao amin’ny diosezin’Antananarivo, tao Andempona Alasora ny alahady 22 aogositra, notarihan’ny arseveka Odon Razanakolona sy Mgr Rosario Saro. Nanaovana fanamasinana diakra sy pretra redantorista miisa 16 mirahalahy. Mahatratra 30 ny fanamasinana manerana ny diosezy eto amintsika raha ny nambaran’ny arseveka. Misy ny efa vita tamin’iny volana jolay iny toy ny an’ny lasalety tany Antsirabe, ny an’ny zezoita tao Antananarivo, fa mbola ho avy koa ny an’ny hafa.

 • 23 Aug. 2021 - 10:47-

  Filoha mitantana ny FJKM. Voafidy indray ho filohan'ny birao foibe FJKM ny mpitandrina Dr Irako Andriamahazosoa Ammi. Efa-taona no haharetan’ny maha filoha azy. Nandritra ny sinoda lehibe faha-19 natao tao Sambava (11-18 aogositra 2021) no nanatanterahana ny fifidianana ny filoha sy ny mpikambana mandrafitra ny birao foibe.

 • 23 Aug. 2021 - 10:46-

  Olan’ny tambin-karaman’ny mpitsara bakalorea any Antsiranana. Mikatso ny fitsarana ny taratasim-panadinana bakalorea any Antsiranana noho ny fitokonan’ireo mpampianatra mpitsara hatramin’ny nahavitan’ny fanadinana bakalorea tamin’ny 18 aogositra. Mitaky ny handoavana ny tambim-pitsarana tamin’ny 2020 izy ireo vao hiroso amin'izany. Tsy nisy akony ny fitakiana hatramin’ny 20 aogositra teo. Manoloana izany, mametra-panontaniana ny ray amamn-dreny ny alehan’ireny saram-pisoratana anarana ireny. Olana iraisan'ny mpitsara bakalorea  maneran'ny  Nosy izy io.

 • 23 Aug. 2021 - 10:45-

  Fandoavana ny volan’ny mpandraharaha mpanao lalana. Nanipy teny tamin’ny minisitry ny asa vaventy Hatrefindrazana Jerry ny minisitra Hajo Andrianainarivelo mba handreseny lahatra ny filoham-pirenena hanao sonia ny taratasy hahafahana mamoaka ny volan’ireo mpandraharaha amin’ny asa vaventy mbola tsy voaloa. Tamin’ny famindram-pahefana teo amin’izy mirahalahy no nitenenany izany. Efa ho herintaona ireo mpandraharaha ireo no tsy nahazo ny volany na dia efa vita aza ny asa, fa miandry ny tombana ataon’ny mpanara-maso ny tetikasam-panjakana. Nomem-pahefana handray anjara amin’ny fanaraha-maso ny tetikasam-panjakana ny goverinora, araka ny didim-panjakana noraisina tamin’ny filan-kevitry ny minisitra ny 18 aogositra 2021. Olom-boatendry hatramin’izao ny governora izay nasolo ny lehiben’ny faritra tokony ho olom-boafidy, araka ny lalàm-panorenana.

 • 23 Aug. 2021 - 10:44-

  Fanesorana ny tale jeneralin’ny tahirim-bolam-panjakana. Maro ny fanesorana sy fanendrena tompon’andraikitra ambony taorian’ny fiovan’ny mpikambana anivon’ny governemanta tamin’ny alahady 15 aogositra 2021. Anisan’izany ny fanafoanana ny didim-panjakana laharana 2019-2217 tamin'ny 11 desambra 2019 izay nanendry ny tale jeneralin’ny Tahirim-bolam-panjakana (trésor public), Ranjalahy Ihajambolatiana. Noraisina tamin’ny filan-kevitry ny minisitra tamin’ny alarobia 18 aogositra 2021 io didim-panjakana io. Naato ihany koa ny fandoavam-bola ankoatra ny karama mandra-panendry ny tale jeneraly vaovao.

 • 23 Aug. 2021 - 10:43-

  Fanitarana ny fe-potoanan’ny hamehana ara-pahasalamana sy fepetra. Araka ny didim-panjakana 2021-848 tamin’ny 22 aogositra 2021, dia mitohy mandritra ny 15 andro ny hamehana ara-pahasalamana noho ny fiarovana ny fahasalamam-bahoaka sy fisian’ny toe-javatra goavana mampisahotaka ny fiainam-bahoaka. Nanao fampahafantarana momba izany ny ao amin’ny fiadidiana ny repoblika, araka ny hita tamin’ny tambajotra sosialy. Mitohy noho izany ny fanajana ny fepetra sakana mahazatra toy ny tsy famoriana olona amina efitra mihidy mihoatra ny 400 sy ny fitandremam-pahadiovana. Eo ihany koa ny fanaovana vaksiny izay efa niditra tamin’ny fanaovana ny andiany faharoa nanomboka tamin’ny 19 aogositra teo.

 • 22 Aug. 2021 - 10:42-

  Lasa any Frantsa ny filoha Andry Rajoelina. Ny sabotsy 21 aogositra 2021 no lasa any Frantsa ny delegasiona tarihin’ny Filoham-pirenena Andry Rajoelina, hihaona amin’ny mpandraharaha frantsay ao anivon’ny MEDEF (Mouvement des entreprises de France). Anisan’ny delegasiona miaraka amin’ny filoha ny minisitry ny raharaham-bahiny Patrick Rajoelina, ny minisitry ny angovo sy ny akoran’afo Andry Ramaroson, ny minisitry ny fizahantany Joël Randriamandrato ary ny minisitry ny asa tanana sy ny haitao Sophie Ratsiraka. Hihaona amin’ny filoha Macron izy ny 27 aogositra ary amin’ny Dispora ny 28 aogositra.

 • 21 Aug. 2021 - 10:40-

  Fidirana sy fivoahana eto Madagasikara. Tonga ny zomà 20 aogositra teny amin’ny seranam-piaramanidina Ivato ny andiany voalohany tamin’ireo malagasy tavela tany Frantsa, araka ny fandaharana nataon’ny fitondram-panjakana. Ny sidina an’ny Air Caraibes no mitatitra ireo nahazo fankatoavana hody aty Madagasikara. Miisa 1500 ireo nahazo fankatoavana hody.

 • 20 Aug. 2021 - 10:22-

  Minisitra nametra-pialana. Nametra-pialana tamin’ny alakamisy hariva 19 aogositra ny minisitry ny harena ankibon'ny tany, Brice Randrianasolo. Telo andro izany no naha minisitra azy. Ary ny minisitra teo aloha efa nofoanana tamin’ny didim-panjakana ny maha minisitra azy no nambara fa mitantana indray ny minisitera.

Du même auteur

societe
societe

Dans la même rubrique

dossier
dossier