logo
Lakroan'i Madagasikara
Hagasata Rakotoson

“Nanova ny fomba fijery ara-toekarena ny mpitondra fanjakana”

Babany C. il y a 2 années

Hagasata Rakotoson, mpandraharaha eo anivon’ny tontolon’ny fiantohana ny resaka vola. Tale jeneralin’ny orinasa Solidis Garantie. Iray amin’ireo mpandraharaha tanora. Efa filohan’ny fikambanana JPM, Jeune Patronat de Madagascar.

“Nanova ny fomba fijery ara-toekarena ny mpitondra fanjakana”

Hagasata Rakotoson, mpandraharaha eo anivon’ny tontolon’ny fiantohana ny resaka vola. Tale jeneralin’ny orinasa Solidis Garantie. Iray amin’ireo mpandraharaha tanora. Efa filohan’ny fikambanana JPM, Jeune Patronat de Madagascar.


Mpandraharaha tsy miankina ianao. Inona, ho anao, no mangeja ny tontolon’ny fandraharahana ?

 

Maro ireo mpandraharaha no te hampivelatra ny sehatr’asa ataony. Vokatry ny kirizy anefa, dia mihasarotra kokoa izany satria tsy ampy ny ho enti-manana hanitarana izany tetikasa izany.  Raha voatery tsy maintsy mindram-bola ny mpandraharaha, dia tsy mahafeno ny antoka ilaina izy. Ankoatra izany dia mavesatra ireo toromarika sy ireo fombafomba tokony harahina ary ny hetra aloa amin’ny fanjakana. Isan’ny tena sakana izany, ary ela loatra vao mivaly.

 

Ho anareo mpandraharaha tsy miankina, inona no singa hitanareo hahafahana  milaza fa hihatsara ny toekarena amin’izao Repobilika fahefatra izao ?

 

Roa no singanina amin’ireo maro azo lazaina. Andaniny, efa manomboka miverina tsikelikely ny famatsiam-bola avy any ivelany, izay mampiroborobo ny seha-pihariana sy ny seha-pifandraisana ara-barotra. Indrindra mampitombo ny tolotr’asa eto amintsika. Ankilany, nanova ny fomba fijery ara-toekarena ny mpitondra fanjakana ka nametraka ny “politika manokana ho an’ny fanohanana misimisy kokoa ny orinasa madinika sy salantsalany” ho laharam-pahamehana. Fantatra mantsy fa maro kokoa ny orinasa madinika sy salantsalany eto amintsika no te hivelatra nefa tsy ampy tohana tekinika sy am-bola. Mahavelom-bolo anay mpandraharaha io fanovana famindra io.

 

Inona kosa no andrasanareo na irinareo, na takinareo mihitsy mba hampahazo aina ny tontolon’ny fandraharahana sy hampivelatra anareo mpandraharaha tsy miankina ?

 

Voalohany, mba hampidirana an’ireo mpandraharaha tsy ara-dalàna ho amin’ny ara-dalàna dia mila hamoraina ny toromarika an-taratasy na ny “procédure administrative” eo anivon’ny fandoavan-ketra. Ankoatra izay dia mila hamaivanina ny sandan’ny tataon-ketra tokony haloa, arakaraka ny haben’ny orinasa tsirairay. Ary farany, mila hamoraina ny fomba fandoavana izany.

 

Isan’ny re matetika, indrindra avy amin’ny tanora te handraharaha, ny filazana fa tsy misy ny vola na misy ihany ny mpampindrana saingy lafo. Ahoana no fahitanao izany ? Misy andraikitry ny fanjakana foibe ve ny fanovana izany ?

 

Marina tokoa izany satria anisan’ny olana sedrain’ny tanora ankehitriny mihitsy ireo voalaza ireo. Be no manana tetikasa tsara nefa tsy ampy tohana am-bola na tsy ampy antoka raha mila mindram-bola. Izany indrindra no antony nananganana ity  orinasa tantaniko ity. Marihina fa mpandraharaha avokoa no nanangana azy ity. Izahay dia miezaka manampy ireo tanora manana tetikasa marim-pototra ka mila mindram-bola eny anivon’ny banky amin’ny fanomezana antoka fanampiny sy ny fanampiana azy ireo amin’ny fanangonana ny antontan-taratasy na ny dosie rehetra ilaina.

 

Lazaina fa hampandroso ny firosoana amin’ny fitsinjaram-pahefana. Marina ve izany ? Inona no arofanina ilaina apetraka mba hahomby izany ka tsy ho mpandany vola fotsiny ny any amin’ny vondrom-paritra intsinjaram-pahefana toy ny kaominina ?

 

Raha ohatra ka olona tena mahalala sy mahafehy marina ny faritra feheziny no olona nosafidina hitantana ny toerana iray, dia mampandroso ny fitsinjaram-pahefana satria hisy tokoa ny fifaninanana eo amin’ny samy faritra ary ny fijerena sy fiarovana akaiky ny filan’ny mponina amin’ny toeram-piadidian’ny olom-boafidy. Mazava ho azy fa ny fanjakana foibe no tokony mametraka kaomisiaonina manokana hanara-maso ny vondrom-paritra itsinjaram-pahefana amin’ny fijerena ifotony ny fivoaran’ny mponina amin’ny alalan’ny fanaovana fanadihadiana ara-potoana ny mponina, ny fijerena ny fivelaran’ny seha-pifandraisana ara-barotra ao amin’ny faritra. Soritako manokana fa tokony hahaleotena io kaomisiaonina manokana io mba hahomby ny asany.

 

Ny azonao ampitaina ?

Ho fanarenana ny toekarena, dia mila mifanome tanana ny tsirairay. Izany foto-pisainana izany indrindra no nananganana ny solidis garantie, izay miezaka hatrany manome ireo tolotra momba ny antoka mifanaraka amin’ny sehatr’asa sy ny filan’ny orinasa madinika sy salantsalany eto amintsika. Izay manana ny anjara toerany manokana eo amin’ny sehatry ny findramam-bola eny anivon’ny banky. Hitanay ny tombony eto amin’ny sehatra misy anay. Raha samy mahay manao toa izany ny sehatra tsirairay dia hahazo hery lehibe haingana ny toekarem-pirenena.

Partager l'article:

Les réactions

brunelle003, [27 Nov. 2016 06:14]
Hello Madam and Sir, I am Mrs. Bunelle IRICE, a French individual. I grant loans ranging from $ 1,000 to $ 450,000.000 to anyone who can meet the conditions. My interest rate is 3% whatever the year. If you need money for other reasons, do not hesitate to contact me for more information. Individuals serious and honest, thank you to contact me by mail; brunelleirice00123@outlook.fr Your different demands are expected,
mrs Helen, [07 Oct. 2016 04:46]
I Ramatoa Helen Johnson, A vola mampisambotra, aho mampisambo-bola olona na orinasa, izay maniry ny hametraka ny mahasoa raharaham-barotra, izay ho fe-potoana lava trosa sy te-handoa eny. Tsy manome karazany ny findramam-bola ve ianao dia afaka mieritreritra, izahay ho any na tsy miankina sy ny Governemanta bola, miaraka amin'ny findramam-bola indrindra takatry ny zanabola. Contact us mahamay izao miaraka amin'ny adiresy mailaka: (helenjohnsonloanfirm68@gmail.com) ny ho sambatra no mampanahy.
Glyn Jones, [14 Sep. 2016 03:03]
Isika no ambony tena ara-bola, dia manome avy findramam-bola ny olona manerana izao tontolo izao, ianao amin'ny fotoana ara-bola miaina amin'ny fahaiza-manao? Moa ve ianao mila bola? Moa ve ianao maniry ny hanorina eo amin'ny tenany, raha ny valiny dia Eny ny ambony dia Hianao no marina ny dingana hiala amin'ny fandresena ireo hitches ara-bola? Manome avy izahay sy ny raharaham-barotra manokana fampindramam-bola sy ny fikambanana isam-batan'olona, ireo tolotra dia afaka hohenjaniko ny fe-potoana nomena miainga eo amin'ny vanim-potoana nomena ary dimy taona amin'ny ambony indrindra zanabola ny 3%. Katsaram-panahy mifandray amin'ny mailaka eto ambany fa raha liana ianao. freedomfinance231@gmail.com Ny Sincerely, Glyn Jones.
Glyn Jones, [08 Sep. 2016 04:24]
Isika no ambony tena ara-bola, dia manome avy findramam-bola ny olona manerana izao tontolo izao, ianao amin'ny fotoana ara-bola miaina amin'ny fahaiza-manao? Moa ve ianao mila bola? Moa ve ianao maniry ny hanorina eo amin'ny tenany, raha ny valiny dia Eny ny ambony dia Hianao no marina ny dingana hiala amin'ny fandresena ireo hitches ara-bola? Manome avy izahay sy ny raharaham-barotra manokana fampindramam-bola sy ny fikambanana isam-batan'olona, ireo tolotra dia afaka hohenjaniko ny fe-potoana nomena miainga eo amin'ny vanim-potoana nomena ary dimy taona amin'ny ambony indrindra zanabola ny 3%. Katsaram-panahy mifandray amin'ny mailaka eto ambany fa raha liana ianao. freedomfinance231@gmail.com Ny Sincerely, Glyn Jones.
Glyn Jones, [23 Aug. 2016 03:26]
Isika no ambony tena ara-bola, dia manome avy Loan ny olona manerana izao tontolo izao, ianao amin'ny fotoana ara-bola miaina amin'ny fahaiza-manao? Moa ve ianao mila bola? Moa ve ianao maniry ny hanorina eo amin'ny tenany, raha ny valiny dia Eny ny ambony dia Hianao no marina ny dingana hiala amin'ny fandresena ireo hitches ara-bola? Manome avy izahay sy ny raharaham-barotra manokana findramam-bola olona sy fikambanana, ireo tolotra dia afaka hohenjaniko ny fe-potoana nomena miainga eo amin'ny vanim-potoana nomena ary dimy taona amin'ny ambony indrindra zanabola ny 3%. Katsaram-panahy mifandray amin'ny mailaka eto ambany fa raha liana ianao. freedomfinance231@gmail.com Raiso ny haja atolotro, Glyn Jones.
Glyn Jones, [23 Aug. 2016 03:25]
Isika no ambony tena ara-bola, dia manome avy Loan ny olona manerana izao tontolo izao, ianao amin'ny fotoana ara-bola miaina amin'ny fahaiza-manao? Moa ve ianao mila bola? Moa ve ianao maniry ny hanorina eo amin'ny tenany, raha ny valiny dia Eny ny ambony dia Hianao no marina ny dingana hiala amin'ny fandresena ireo hitches ara-bola? Manome avy izahay sy ny raharaham-barotra manokana findramam-bola olona sy fikambanana, ireo tolotra dia afaka hohenjaniko ny fe-potoana nomena miainga eo amin'ny vanim-potoana nomena ary dimy taona amin'ny ambony indrindra zanabola ny 3%. Katsaram-panahy mifandray amin'ny mailaka eto ambany fa raha liana ianao. freedomfinance231@gmail.com Raiso ny haja atolotro, Glyn Jones.
Glyn Jones, [19 Aug. 2016 10:13]
Isika no ambony tena ara-bola, dia manome avy Loan ny olona manerana izao tontolo izao, ianao amin'ny fotoana ara-bola miaina amin'ny fahaiza-manao? Moa ve ianao mila bola? Moa ve ianao maniry ny hanorina eo amin'ny tenany, raha ny valiny dia Eny ny ambony dia Hianao no marina ny dingana hiala amin'ny fandresena ireo hitches ara-bola? Manome avy izahay sy ny raharaham-barotra manokana findramam-bola olona sy fikambanana, ireo tolotra dia afaka hohenjaniko ny fe-potoana nomena miainga eo amin'ny vanim-potoana nomena ary dimy taona amin'ny ambony indrindra zanabola ny 3%. Katsaram-panahy mifandray amin'ny mailaka eto ambany fa raha liana ianao. freedomfinance231@gmail.com Raiso ny haja atolotro, Glyn Jones.
elena morgan, [16 Aug. 2016 11:43]
Tandremo, Ampiharo ho haingana, ary mety bola mba handoavana eny faktiora, Xmas findramam-bola, Antoka findramam-bola, fanamafisana findramam-bola sy ny manomboka raharaham-barotra vaovao, na indray-bola ny tetikasa amin'ny mora indrindra zanabola ny 3%. Do hifandray antsika amin'izao fotoana izao amin'ny alalan'ny: elenamorganloanfirm004@gmail.com Isika voamarina, voasoratra anarana ara-dalàna sy mampisambotra. Afaka mifandray antsika amin'izao fotoana izao raha liana amin'ny fahazoana bola ity, hifandray antsika Raha mila fanazavana fanampiny momba ny dingana bola, dingana toy ny ny findramam-bola sy ny toe-javatra sy ny teny ny fomba bola ho hafindra any ianao. Mila maika ny valin-raha liana. Information voalohany Mila Aminao: Full Names: ............ Firenena: ............ ... State / Province: ............... Tele Phone Number: ............ Duration: ............ Mila vola araka ny Loan: ......... .. House Address / Office Address: .......... Asa: ............ Fidiram-bola Isam-bolana: .......... Toe-panambadiana:……….. Taona / Gender: ............ .. Loan Zava-kendreny: ............ .. Efa Nangataka ny findramam-bola eo anatrehan'i? (Eny sa tsia):... Fanamarihana: Ny valinteny dia tokony ho alefa any:  elenamorganloanfirm004@gmail.com for haingana fanodinana. Misaotra anao.
Morrison Aniems, [25 Jul. 2016 08:13]
No tadiavinao findramam-bola ny fandraharahana, bola manokana, findramam-bola an-trano, fiara findramam-bola, mpianatra findramam-bola, trosa fanamafisana bola, unsecured bola, barotra Renivohitra, sns .. na dia ianao tsy nanaiky ny findramam-bola amin'ny banky, na ny ara-bola ho an'ny rafitra iray na maromaro antony. Anao tao amin'ny toerana noho ny findramam-bola vahaolana! Izaho dia tsy miankina mampisambotra, omeko fampindramam-bola avy amin'ny orinasa sy ny olon-tsotra amin'ny ambany sy takatry ny zanabola ny 2%. Liana. Mba andefaso olona antsika amin'ny alalan'ny mailaka morrisonfinancecompany@consultant.com +1 (205) 2877481 Misaotra, Mr Morrison Aniems.
rateecatlet, [26 May. 2016 08:03]
Andro tsara, Mila ve ianao-bola mba hiala amin'ny trosa na vola ny Bills ?? Ve ianao mila Home / Car na raharaham-barotra findramam-bola? ianao holavin'ny banky, namana na mpiara-miasa? Isika manome avy rehetra karazana fampindramam-bola amin'ny zanabola ny 3% ihany raha liana amin'ny fahazoana andro fifadian-kanina, ary maika bola fotsiny hifandray antsika amin'ny fanazavana eto ambany amin'ny mailaka voalaza etsy ambany ary dia hamaly ny fangatahanao indray mandeha isan-hahazo ny tsipiriany. Contact Us Miaraka Email: rateecatletloanfirm01@gmail.com 1: Full Name: 2.Loan vola ilaina: 3.Country: 4: Duration: 5 Phone Number: momba Contact Email: rateecatletloanfirm01@gmail.com
mlay, [07 Apr. 2016 02:46]
Tsara lay article. Par-contre, io réaction voalohany eo ambony io (everyone), tandremo tsara fa arnaque io, nadika teny malagasy, matoa ohatr'izao ny traduction-ny. Feno ohatran'io eran'ny email sy Facebook. Fampitandremana ihany ny ahy. Misaotra tompoko

Votre réaction?

Commbien font 3 + 4? (security question)

Lakroa en direct
 • 16 Jan. 2017 - 12:49-

  Date des examens du Baccalauréat.- Le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la recherche Scientifique a communiqué les dates des examens du baccalauréat session 2017. Le baccalauréat d’Enseignement supérieur général débutera le lundi 24 juillet 2017. En ce qui concerne le baccalauréat technologique et le baccalauréat professionnel et technique les épreuves débuteront le lundi 24 juillet 2017 pour les épreuves d’enseignement général (1ère série) et le lundi 31 juillet 2017 pour les épreuves d’enseignement technique et technologique (2ème série). http://www.mesupres.gov.mg/IMG/jpg/Bacc2017-ConfPress.jpg

 • 16 Jan. 2017 - 12:47-

  Inscription aux examens du baccalauréat. Les registres d’inscription aux examens du baccalauréat sont ouverts depuis ce lundi 16 janvier 2017 à 8 heures auprès des directeurs de l’Office et services du baccalauréat de chaque Université et seront clôturés le vendredi 31 mars 2017 à 18 heures. Les droits d’inscription sont fixés comme suit : quinze mille ariary pour les candidats d’école ; cinquante mille ariary pour les candidats libres ; cent mille ariary pour les candidats de nationalité étrangère ayant fait leur scolarité à Madagasikara. http://www.mesupres.gov.mg/IMG/jpg/Bacc2017-ConfPress.jpg

 • 13 Jan. 2017 - 07:49-

  Région Anosy. Le chef de Région Anosy était l’invité de la RNM. Il a présentéle bilan des actions de la région durant l’année 2016. Mais aussi les perspectives pour l’année 2017. On sait que les actions concrètes vont se poursuivre comme le soutien des collectivités décentralisées par exemple la dotation de matériel. Le 3 janvier 2017 le Chef de Régio a commencé la distribution de table banc. La première fournée 20 tables-bancs pour l’epp Tanambao dans le Cisco Tolagnaro, une école symbolique pour le chef de région.

 • 13 Jan. 2017 - 06:50-

  France-Afrique. Le 27ème Sommet France-Afrique se tient le 13 au 14 janvier dans la Capitale Malienne, sous la thématique “Le partenariat, la paix et l’émergence”. Madagasikara va participer pleinement à ce sommet. Le Premier Ministre Mahafaly Solonandrasana Olivier représente la personne du Président de la République de Madagasikara. A la tête de la délégation malagasy, il quittera Antananarivo dans la matinée du vendredi 13 janvier. Ce Sommet devrait permettre de faire émerger de nouvelles mesures afin de favoriser l’éducation et la formation professionnelle, l’innovation et la numérisation pour favoriser la diversification économique et l’accès au financement pour favoriser la transformation économique (source : Primature).

 • 12 Jan. 2017 - 13:09-

  Salon de l’étudiant. MadaJeune organise un salon de l’étudiant dédié spécialement aux étudiants qui ont échoué aux différents concours organisés par les différents établissements publics (universités, instituts…). Ce salon de janvier dure deux jours. Il a ouvert ses portes ce 12 janvier 2017 et se déroule au Palais des Sports de Mahamasina de 9 heures à 17 heures. 25 établissements participent à ce salon. Pour les organisateurs du salon, l’objectif est de bien informer les bacheliers pour qu’ils puissent bien s’orienter. L’entrée dans ce salon est gratuite.

 • 12 Jan. 2017 - 06:51-

  Séisme : Un séisme a été de magnitude 5,5 a secoué la Grande Ile dans la nuit du mercredi 11 janvier 2017 au jeudi 12 janvier vers 1h07mn. L’épicentre du séisme est situé à la longitude 46,62 et la latitude 20,1 du côté de Betafo.  Date & time: Wed, 11 Jan 22:06:59 UTC Magnitude: 5.4, Depth: 10.0 km, https://www.volcanodiscovery.com/earthquakes/quake-info/1545154/M5-Wed-11-Jan-Madagascar.html

 • 12 Jan. 2017 - 06:50-

  PCA de l’OMNIS. Le Conseil des Ministres du mercredi 11 janvier 2017, au Palais d’Etat d’IAVOLOHA a par décret nommé Monsieur  Rabeharisoa Erick, Président du Conseil d’Administration de l’Office des Mines Nationales et des Industries Stratégiques.

 • 11 Jan. 2017 - 12:38-

  Financement parallèle se confirme. Maharavo Doudou, au nom du DFP, Dinika ho Fanavotam-Pirenena, lance un cri d’alarme. Pour le DFP, le pouvoir actuel se tourne vers le financement parallèle. Maharavo relève deux signes principaux : d’une part, la persistance des bruits de remaniement et d’autre part, la venue prochaine de Recep Tayyip Erdogan, président en exercice de la Turquie. Le remaniement, s’il y a ne peut que retarder l’arrivée des financements traditionnels. La Turquie elle-même n’est pas encore admise au sein de l’Union Européenne aussi la venue du président de pays est un pied de nez aux bailleurs traditionnels.

 • 10 Jan. 2017 - 07:54-

  Rentrée scolaire second trimestre.  Le 1er février 2016 le Ministère de l’Education Nationale a publié l’arrêté N°2647/2016-MEN fixant les calendriers scolaires relevant de son ressort pour l’année scolaire 2016-2017. Selon cet arrêté, la rentrée scolaire pour le second trimestre a commencé le 9 janvier 2017 et se terminera le vendredi 7 avril 2017. Les journées des écoles auront lieu les 15, 16 et 17 février 2017. Les vacances de Pâques s’étaleront du samedi 8 avril au mardi 18 avril 2017.

 • 09 Jan. 2017 - 09:02-

  1 milliard d’ariary. Ce 7 janvier, au Ministère des Affaires Etrangères, les Ministres Wang Yi et Atallah Béatrice ont signé un mémorandum d’entente. Ce document concerne les relations bilatérales, et porte sur les domaines de l’agriculture, les Infrastructures, la pèche, les transports et l’Industrie. Par ailleurs, il a été annoncé que la République Populaire de Chine remettra prochainement à Madagascar deux bateaux garde-côtes, et financera également, à hauteur d’un milliard d’ariary, la réhabilitation des bâtiments du Ministère malgache des affaires étrangères.

 • 09 Jan. 2017 - 09:01-

  Madagascar-Chine. Le Ministre des Affaires Etrangères de la République Populaire de Chine, Wang Yi, est en visite officielle à Madagasikara. Il a été reçu par le Président de la République, Hery Rajaonarimampianina, le 7 janvier au Palais d’Iavoloha. « Vous êtes le premier invité d’honneur de cette année à Madagasikara, et je vous souhaite la bienvenue » a déclaré le Président de la République à son hôte. La visite officielle du Ministre Wang Yi à Madagasikara est la première effectuée par un Chef de la diplomatie chinoise dans la Grande Île depuis le début des relations en 1973.

 • 03 Jan. 2017 - 09:11- Vœux à Iavoloha. Le Président de la République, Hery Rajaonarimampianina, a reçu au cours de la matinée de ce 2 janvier les vœux des entités et des organismes rattachés à la Présidence (le Cabinet de la Présidence de la République, le Secrétariat Général de la Présidence, la Grande Chancellerie) ainsi que ceux du Gouvernement. « Démontrer et convaincre par le travail, redoubler d’efforts face aux nombreux défis à relever au cours de cette année nouvelle 2017 » : c’est le message fort du Chef de l’Etat lors de ces présentations de vœux. Les dirigeants du parti HVM sont également venus à Iavoloha présenter les vœux de nouvel an au Président Hery Rajaonarimampianina.
 • 03 Jan. 2017 - 09:11-

  Vœux à Mahazoarivo. Des membres du Gouvernement se sont rendus le 2 janvier, au Palais de Mahazoarivo, pour présenter leurs vœux au Premier ministre, Mahafaly Solonandrasana Olivier. Les proches collaborateurs du Premier ministre au sein de la Primature ont également adressé leurs meilleurs vœux pour cette année 2017. Le Premier Ministre en retour leur adressé ses remerciements et ses encouragements dans leurs missions respectives.

 • 03 Jan. 2017 - 07:49-

  Retraite des fonctionnaires à 65 ans. Le Ministère des Finances et du Budget, porte à la connaissance du grand public qu’à partir de 2017, l’âge de la retraite des fonctionnaires est fixé à 65 ans. Cette décision a été prise afin de combler la caisse de prévoyance de la retraite. Les responsables de ce Ministère font savoir que bon nombre d’institutions et entreprises étatiques ne versent pas régulièrement les cotisations de retraite de leurs salariés de ce fait l’Etat verse 290 milliards d’ariary par an pour combler le gap.

 • 02 Jan. 2017 - 08:53-

  www.lakroa.mg vous souhaite bonne année 2017 avec le signe de Croix. Le catéchisme de l’Église catholique enseigne que « le signe de la Croix nous fortifie dans les tentations et dans les difficultés » et précise que, pour ce faire, le chrétien commence sa journée, ses prières et ses actions par le signe de croix. Et ceux qui se signent, réaffirment symboliquement deux points de foi essentiels : d’une part la Sainte Trinité - Père, Fils et Saint- Esprit - et le salut de l’humanité entière par la croix du Christ. Chacun accueille ainsi la croix dans sa vie et accepte de s’unir au sacrifice d’amour de Jésus qui vient sauver le monde.

 • 02 Jan. 2017 - 07:36-

  Firariantsoa. Ny www.lakroa.mg dia faly miarahaba anao mpiara-dia sy miray aina eto tratry ny taona 2017. Enga anie ka  ho taona misakelika ny soa, mibaby ny raitra, mitrotro ny tsara ary miloloha ny maneva ity taona 2017 dieny ety ampiandohana ka hatrany ampiafarana eo ambany fitahian'Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra.

 • 30 Dec. 2016 - 14:25-

  Opus Dei Fiderana. Lors d’une conférence de presse effectuée ce 30 décembre 2016, Rasolofoniaina Félicien, directeur de publication, a annoncé la parution prochaine d’un magazine cultuel. Il a présenté le numéro 0 de ce magazine. Le magazine est un bimensuel en quadrichromie avec 32 pages. Malgré son appellation Opus Dei ce magazine n’a aucune relation avec l’institution Opus Dei. Selon le rédacteur en chef, Rakotomanana Richardson, il y a actuellement 290 associations cultuelles mais aucun support pour grand public ne parlant que de religion. L’équipe conceptrice de Opus Dei Fiderana veut combler ce vide.

 • 30 Dec. 2016 - 08:30-

  Carte grise biométrique 2. La date limite pour le changement de la carte grise ancienne version en carte grise biométrique a été prolongée jusqu’au 31 mars 2017. Par une affiche apposée sur la porte principale d’entrée au bureau du Faritany Ambohidahy le service du Centre d’immatriculation de l’ex-faritany d’Antananarivo porte à la connaissance du grand public et principalement des intéressés que la distribution des numéros ne reprendra que le 9 février 2017. Ainsi, jusqu’à cette date, le service ne traitera que les dossiers reçus avant le 28 décembre 2017 ou les numéros distribués avant cette date.

 • 30 Dec. 2016 - 08:23-

  Carte grise biométrique. La date limite pour le changement de la carte grise ancienne version en carte grise biométrique a été prolongée jusqu’au 31 mars 2017. Rajaonarison Charli Hyacinthe, chef du centre d’immatriculation de l’ex- faritany d’Antananarivo, a fait savoir cette décision prise par le Ministre de ‘intérieur lors d’un point de presse effectué le 28 décembre 2016. Cette prise de décision fait suite à la  longue file d’attente quotidienne effectuée par les retardataires car la date limite antérieure était fixée au 31 décembre 2016.

 • 25 Dec. 2016 - 18:40- L'équipe de www.lakroa.mg vous souhaite un Joyeux Noël.

Du même auteur

monde
politique

Dans la même rubrique

economie
economie
Publicité