logo
Lakroan'i Madagasikara
Tany sy lova

Tsy andoavam-bola ny famindrana koa araho ny dingana

Nanangona RRJ il y a 4 années

Eo ampiandrasana izay havoakan'ny sampandraharaham-panjakana momba ny famindrana ny tany lova ary koa izay aroson'ireo fikambanana misehatra amin'ny tontolon'ny fananan-tany dia atolotra etoana ny navoakan'ny Lakroan'i Madagasikara gazety laharana 3956, alahady 24 janoary 2016, pejy faha 15.

Tsy andoavam-bola ny famindrana koa araho ny dingana

Nanambara fiovana lehibe eo amin’ny fananan-tany ny Filohan’ny Repobilika Rajaonarimampianina Hery tamin’ny fiarahabana tratry ny taona teny Iavoloha. Ny fanafoanana ny vola aloa amin’ny famindrana ny tany ho lova sy ny fanoratana ireo tanin’ny « voanjo » teo aloha ho an’ireo nanajary ny tany izany. Mbola mila averina any amin’ny fanjakana anefa aloha ireo tany ireo vao soratana amin’ny mpanajary.


Anisan’ireo mampalaina ny Malagasy hanoratra ny taniny ny halafosan’izany fanoratana izany sy ny halavan’ny fotoana tsy maintsy hanaovana azy. Mahatonga olana hatrany izany aty aoriana. Misy amin’ireo tany sasany mantsy no efa tsy voazara fa mbola amin’ny anaran’ny dadaben’ny dadabe. Misy efa tsy vita nandritra ny 40 na 50 taona tany ny famindrana ny tany tamin’ireo mpandova. Rehefa hiditra amin’ny fanoratana sy famindrana ny tany amin’ny mpandova amin’izay dia lafo dia lafo ny vola aloa satria tsy maintsy atao isaky ny fandovana (ohatra ny rain’ny raibe mankamin’ny raibe, ny raibe mankamin’ny ray ary ny ray mankany amin’ny zanaka). “Fomba efa fanaon’ny ankamaroan’ny Malagasy hatramin’izay mba ahafahana manoratra ny tany amin’ireo mpandova ny mivarotra ampahany amin’ny lova mba handoavana ny vola aloa amin’ny fanjakana” hoy ny fanazavana azonay. Araka ny antotanisa dia tsy misy afa-tsy 20 na 30%-n’ireo mpandova ihany no mahavita manoratra ny taniny aminy. Tsy dia mazava ihany koa mantsy ny tahan’ny vola tsy maintsy aloha. Raha ny tokony ho izy dia ny 6%-n’ny tombam-bidin’ny tany no tokony haloa any amin’ny hetra. Eo amin’ny fanombanana ny tany mihitsy anefa no misy tsy mazava. Misy ny tabilao mamaritra ny vidin’ny tany amin’ireo sampan-draharaha mikarakara izany. Rehefa tonga anefa ny fotoana handoavana ny vola dia tsy mahita io tabilao io ny mpanjifa fa ny olon’ny sampan-draharahan’ny fananan-tany na ny sampan-draharahan’ny hetra ihany no mahita izany. Misy mihitsy ny adivarotra amin’izay mety ho tombam-bidin’ny tany. Eo ihany koa no mahabetsaka ny kolikoly. Tsy dia betsaka araka izany ny vola miditra amin’ny fanjakana, koa izany indrindra no mampety ny fanafoanana ny hetra aloa amin’ny fanoratana tany ho an’ny mpandova. Sady mampihena ny kolikoly izany no mampilamina ihany koa. Maro mantsy ny ady mikasika ny fananan-tany. Anisan’ny nangataka ny hanafoanana ireo hetra ireo rahateo ireo mpamatsy vola. Noho ny tsy fananan’ny mpandova vola mantsy dia lasa taratasy fotsiny ihany no iraketana ny fizarana sy ny fandovana. Mety misy ny manatitra ny kopian’ireny taratasy ireny any amin’ny firaisana nefa tsy mahasolo ny fanoratana ny tany amin’ny mpandova izany. Maro ny sakana avy amin’ny tsy fahavitan’ny fanoratana tany ho an’ny mpandova. Eo aloha ny ady mety hisy amin’ny samy mpandova, tsy mampilamin-tsaina ny mpandova ny fampiasana tany tsy mbola amin’ny anarany ary lasa sakana ho an’ny famokarana, mitombo hatrany ny vola aloan’ireo zanaky ny mpandova, mety ho very anjavony ny fizaram-pananana nataon’ireo ray aman-drenibe tany aloha ary mety hisy ny hanararaotra, …

 

Raha tsy misy didy miafina na didim-pananana nataon’ny tompom-pananana talohan’ny nahafatesany dia aroso araka ny laharany ireo mahazo mandova. Mandra-pahafeno ny taranaky ny voatondro handova.

Afaka ataon’ny fitsarana ny fizarana raha misy fandavana ao anatin’ny mpandova na misy mbola tsy ampy taona na tsy afaka hiady izay anjarany.


 • Mihatra ho azy ny lalànan’ny fandovana raha misy didim-pananana nataon’ny tompony.

Ampandalovina any amin’ny sampan-draharaham-panjakana mikarakara ny hetra io fizaram-panana io mba handoavana taotaon-ketra. Araka ny fanamarihana nataon’ny tao amin’ny sampan-draharahan’ny fananan-tany dia tsy voakasiky ny fanafoanana ny hetra aloa amin’ny famindrana lova ny hetra amin’ny fizaram-pananana. Tsy voafaritra mialoha ny vola aloa fa miankina amin’ny kajikajy ataon’ny mpiasan’ny sampan-draharahan’ny fananan-tany.


 • Ny “droit d’entregistrement”  izay aloa any amin’ny sampan-draharahan’ny hetra sy ny “mutation” aloa any amin’ny sampan-draharahan’ny fananan-tany ihany izany no tsy andoavam-bola.

Rehefa vita ny fizarana eo amin’ny samy mpandova dia hamarinina any amin’ny Kaominina (à légaliser) ary mankany amin’ny sampan-draharahan’ny fandrefesan-tany na “service topographique” mba hanaovana ny “plan de partage”. Andoavana vola ny fakana mpandrefy tany sy ny fanaovana ny “plan de partage”. Entina any amin’ny sampan-draharahan’ny hetra andoavana ny vola aloa amin’ny fizarana. Misy ny fanamarinana omena ny mpandova tamin’ny vola naloa tamin’ny fizarana.

Rehefa vita ireo rehetra ireo dia entina any amin’ny sampan-draharahan’ny fananan-tany ampidirana ny antotan-taratasy. Miandry izay ivoahan’ny fanoratana ny tany amin’ireo mpandova.

Marihina fa mihatra avy hatrany ny fanafoanana ny “droit d’enregistrement” sy ny “mutation” araka ny fanambarana nataon’ny lehiben’ny sampan-draharaha misahana ny fananan-tany. Enim-bolana kosa no hisian’izany.


Ireo dingana arahina

Maromaro ireo taratasy ilaina raha hanoratra ny tany amin’ny anarany ireo mpandova.

 • Ny taratasy manamarina ny fahafatesan’ny tompon-tany (acte de dèces). Alaina any amin’ny Kaominina.

 • Ny taratasy fanamarinana ny maha mpandova na acte de notoriété. Io taratsy io dia milaza hoe iza sy iza avy no mpandova. Alaina any amin’ny Kaominina.

 • Ny tombam-pananana : taratasy alaina amin’ny “service des enregistrements” milazalaza ny fananan’ny olona iray maty. Ilaina amin’ny fandovana satria ahafantarana ny tena fananan’ny maty afindra amin’ny mpandova azy. Ny tombam-pananana dia atao any amin’ny Kaominina avy eo entina mankany amin’ny sampan-draharahan’ny fananan-tany.

 • Ny fizaram-pananana : lazain’ny lalàna hoe fizaram-pananana ny fandaminana na ny taratasy ifanaovan’ny samy mpandova hizarana ny lova iombonana, tanisaina ao anaty filazam-pananana. Raha misy hafatry ny maty dia iny no ankatoavina. Raha tsy misy dia ny lalàna iraisana no ampiharina.

 • Ny bokin-tany na ny kadasitra ahitana ny toerana misy ny tany sy/na trano, sy ny refiny.


Toy izao ny filaharana voalazan’ny lalàna, momba ny fandovana :

 1. Zanaka

 2. Zafikely

 3. Ray aman-dreny

 4. Mpiray tampo

 5. Zanaky ny mpiray tampo

 6. Mpiray tampo amin’ny ray aman-dreny

 7. Zanaky ny mpiray tampo amin’ny ray aman-dreny

 8. Vady

 9. Fanjakana

Fanadihadiana nataon'i Jocelyn R


Partager l'article:

Lakroa en direct
 • 23 Jul. 2019 - 14:50-

  Fanomezan-drà. Nanome rà maimaimpoana teny amin’ny HJRA Ampefiloha ireo polisy vaovao miisa 1098 tao amin’ny andiany “FENITRA”. Nitarika azy ireo ny minisitry ny filaminam-bahoaka, RAFANOMEZANTSOA Roger ary nanambara fa : “fanampiana sy ho vonjy aina ho an’ireo mpiray tanindrazana no nanaovana izao adidy izao satria izay manome rà dia mamonjy aina”.

 • 23 Jul. 2019 - 10:45-

  Eglise Catholique en Allemagne. D’après les dernières statistiques, 200 000 catholiques allemands ont quitté l’Église en 2018, contre 167 500 en 2017. Avec plus de 23 millions de membres, l’Église Catholique en Allemagne rassemble toujours 27 % de la population du pays soit plus d’un quart des allemands.

 • 22 Jul. 2019 - 14:37-

  Situation comique en foot au JIOI 2019. Pour la deuxième place du groupe A de ces JIOI 2019, dans le tournoi de football, un tirage au sort entre Madagascar et les Seychelles sera effectué, ce lundi soir, à 20h. Cela, pour savoir qui accédera à la demi-finale contre la Réunion et se jouera mercredi 24 juillet à 14h30. Ayant terminé avec un seul point à leur compteur tous les deux, les formations malgaches et seychelloises seront départagées par tirage au sort. Maurice est assurée de passer avec le nombre de but marqué (2).

 • 20 Jul. 2019 - 10:19-

  Ntsay Christian remplace Christian Ntsay. “Conformément aux dispositions de l’article 54 de la Constitution, est nommé Premier Ministre, Chef du Gouvernement : Monsieur NTSAY Christian” tel est le premier article du décret N°2019-1407, portant nomination du Premier Ministre, publié par la présidence de la République ce 19 juillet 2019. Le choix du premier ministre a été effectué sur la base des noms présentés par les députés majoritaires de l’IRD. Selon la "rumeur" Les trois noms présentés sont : Fienena Richarn Haja Resampa et Ntsay Christian. Il est donc reconduit (pour la deuxième fois) par le président Andry Rajoelina.

 • 19 Jul. 2019 - 08:45-

  JIOI 2019. Dans le cadre des Jeux des Îles, les Barea affrontent en premier les Seychelles. Le match se déroulera au stade Auguste Vollaire le 20 juillet à 14h15. Madagascar n’a pas perdu, lors des deux dernières rencontres entre les deux sélections, avec une victoire (0-1) le 11 juin 2016 et un match nul (1-1) le 29 mai 2018.

 • 18 Jul. 2019 - 14:15-

  USA. Le cardinal DiNardo interpelle Donald Trump sur les droits des migrants. «Il est contraire aux valeurs américaines et chrétiennes de chercher à empêcher aux personnes d’émigrer ici quand elles fuient pour sauver leurs vies et pour trouver une sécurité pour leurs familles», déclare le cardinal DiNardo.

 • 18 Jul. 2019 - 11:27-

  Birao maharitra AN. Vita ny fifidianana ny mpikambana ireo mandrafitra ny Birao maharitry ny Antenimieram-pirenena. Toy izao izany : Filohan’ny Antenimierampirenena : Razanamahasoa Christine Harijaona, Ambatofinandrahana (IRD). Filoha Lefitra Antananarivo : Rasolonjatovo Honoré, Faratsiho (IRD). Filoha Lefitra Antsiranana : Rahelihanta Jocelyne, Antsiranana I (IRD). Filoha Lefitra Fianarantsoa : Razafitsiandraofa Jean Brunelle, Ikongo (IRD). Filoha Lefitra Mahajanga : Rahantanirina Lalao, Mahajanga I (IRD). Filoha Lefitra Toamasina : Michelle Bavy Angelica, Fenérive Est (IRD). Filoha Lefitra Toliara : Rabenirina Jean Jacques, Betioky Atsimo (IRD).
  Questeur 1 : Henri Jean Michel, Ambovombe (IRD). Questeur 2 : Rakotomanga Lantoarivola Sedera, Antananarivo II (IRD). Questeur 3 : Rabenirina Maminiaina Solondraibe, Ambohidratrimo (TIM).
  Mpampakateny : Angèle Solange, Amboasary Atsimo (Mahaleotena). Mpampakateny lefitra : Rafenomanantsoa Tsirimaharo Ny Aina, Antananarivo III (IRD).

 • 17 Jul. 2019 - 09:30-

  Mercato-Jeremy Morel. En fin de contrat avec l'OL, l’international malgache Jeremy Morel signe pour un an de contrat avec le Stade Rennais. « Je suis très enthousiaste et fier de rejoindre le Stade Rennais F.C. Je vais faire du mieux possible pour apporter mon expérience au club. J’avais plusieurs sollicitations mais sportivement je me voyais plus ici. J’espère avoir fait le bon choix. À moi de tout faire sur le terrain pour remercier le Président de sa confiance », a-t-il déclaré.  

 • 16 Jul. 2019 - 09:30-

  Désensablement. La piscine naturelle du Parc National Isalo est de nouveau ouverte à la baignade depuis le vendredi 12 juillet dernier. « La profondeur et la propreté de l’eau ont été testées par les agents de Madagascar National Parks afin de s’assurer que toutes les conditions requises pour la baignade durant la haute saison touristique 2019 soient au mieux », déclare Madagascar National Parks sur Facebook.

 • 15 Jul. 2019 - 14:30-

  Jeux des îles. A l’île Maurice, les sportifs venant des sept îles de l'océan Indien s'affronteront sur quatorze disciplines : athlétisme, badminton, le basketball, boxe, cyclisme, football, haltérophilie, judo, natation, tennis de table, voile, beach volley et volleyball. Pour cette édition, l’ouverture officielle se fera le 19 juillet et prendra fin le 28 juillet.

 • 15 Jul. 2019 - 13:00-

  FMF. Lova Ramisamanana ne pourra se présenter à la course pour être à la tête de la fédération malgache de football. Il l’évoque sur sa page Facebook ainsi, « j’ai le regret de vous annoncer que je ne pourrai pas me présenter à la présidence de la fédération malagasy de football, faute de n’avoir pu réunir les 3 cautions requises. Nous nous sommes battus jusqu’au bout mais nous n’avons pu faire face à certains obstacles. »

 • 15 Jul. 2019 - 08:30-

  CAN 2019. Suite à leur victoire respective contre la Tunisie et le Nigéria, le Sénégal et l’Algérie disputeront la finale de cette édition de la Coupe d’Afrique des Nations. Pour rappel, les Fennecs ont battu ces Lions de la teranga lors de la phase de poule sur le score de 1-0 avec le but de Youcef Belaili.

 • 11 Jul. 2019 - 06:30-

  Fandaminana. Handamina ny polisim-pirenena ho an’ny alakamisy alina araka ny resadresaka tamin’ny mpanao gazety nataon’ireo tompon’andraikitra ao amin’ny Polisim-pirenena. Nanome ireo toromarika manodidina ny filaminana mandritra ny fijerena baolina kitra amin’izao Can izao izy ireo. Maro ny polisy hiasa amin’io alin’ny alakamisy io raha ny nambaran’ireto tompon’andraikitra ao amin’ny polisim-pirenena ireto.

 • 09 Jul. 2019 - 13:30-

  Supporter les Barea. L’inscription est ouverte pour aller supporter les Barea en Egypte pour leur quart de finale contre la Tunisie. Les billets sont disponibles auprès de l’Air Madagascar à Analakely. Adressez-vous à la même agence pour plus d’infos.

 • 06 Jul. 2019 - 13:00-

  Pape François – Poutine. Le président russe Vladimir Poutine a rencontré le pape François au Vatican le 4 juillet pour une discussion privée de 55 minutes. Le pape François et Poutine ont discuté de questions d'actualité en Syrie, en Ukraine et au Venezuela, ainsi que de questions environnementales et de questions concernant l'Eglise catholique en Russie, selon le bureau de presse du Saint-Siège.

 • 05 Jul. 2019 - 11:00-

  CAN 2019. La CAF a rejeté les plaintes contre la RDC pour match truqué. Suite à l’insuffisance de preuve réelle, les accusations de corruption de la fédération zimbabwéenne de football vis-à-vis de leur gardien de but ont été rejeté. De ce fait, le match entre Madagascar et la RDC dans le cadre des huitièmes de finale aura bel et bien lieu dimanche prochain.

 • 05 Jul. 2019 - 08:30-

  Wi-fi gratuit. Le mercredi 10 juillet prochain, le wi-fi gratuit sera disponible à Antananarivo. Il sera possible de se connecter librement, sur quatre zones incontournables de la capitale comme au jardin Antaninarenina, à l’arrêt bus Ambohijatovo, au jardin Antanimena et au pont de Behoririka.

 • 04 Jul. 2019 - 10:30-

  Nicolas Dupuis. Selon Jeune Afrique, Nicolas Dupuis est 31ème dans le classement des entraîneurs les mieux payés en Afrique. Il perçoit 7000€ par mois, selon les chiffres publiés par le média. Le sélectionneur de l’Egypte, Javier Aguirre, est le coach le mieux rémunéré sur le continent avec un salaire mensuel de 108 000 euros.

 • 03 Jul. 2019 - 15:15-

  CAN 2019. Anicet Andrianantenaina et Carolus Andriamanitsinoro intègrent l’équipe type de la phase de poule de cette Coupe d’Afrique des Nations. Pour rappel, Anicet était l’homme du match pendant la rencontre face à la Guinée. Carolus l’était à son tour pendant le match contre le Nigéria.

 • 03 Jul. 2019 - 14:30-

  FIER-Mada. Tanterahana ny alarobia 7 hatramin’ny 11 aogositra ho avy izao ny FIER-Mada faha 21, ao amin’ny kianja Makis Andohatapenaka. Amin’izany dia hisy ny lao-bary an-dasy hiompana amin’ny « fandrosoana maharitra : tetik’asam-panjakana vatsiana vola amin’ny voajanahary sy ifampierana amin’ny tantsaha eny ifotony ».

Du même auteur

economie
societe

Dans la même rubrique

dossier
dossier
Publicité