Lakroan'i Madagasikara
Lakroan'i Madagasikara

Vaovaon'ny JMJ mada 2015

Azotsika atao ny mandefa mivantana ao amin'ny redaction-online@lakroa.mg, ireo vaovao avy any fianarantsoa mahakasika ny JMJ mada 2015... Misaotra amin'ny fandraisanao anjara
ny Ekipan'ny Lakroan'i Madagasikara


Réaction à chaud !!!

Fidy De Mananjary, travaille par moi [17 Oct. 2016 03:48]
Rah ovian indray?
Gérard, Etudiant [11 Aug. 2016 11:38]
samban ya v namonj jmj,tsapk t@zan f laln iray manamp@fanarhndia an'i JK n jmj.
, sahondra lalao marie [17 Feb. 2016 12:47]
mirary soa e
, sahondra lalao marie [17 Feb. 2016 12:47]
mirary soa e
, sahondra lalao marie [17 Feb. 2016 12:47]
mirary soa e
Lalie Irma, Service [07 Jan. 2016 10:35]
miarahamba tratrin'ny taona
Nivo, Mpanabe [02 Jan. 2016 10:25]
Mahafinaritra Sady Mahasoa Ny Jmj,mankasitraka E!
Rita, mpianatra [04 Dec. 2015 07:53]
nahafinaritra tokoa iny JMJ iny satria tamin'iny no anisan'ny niainako tsara izany antsoina hoe Lakroa eo ampanarahana sy eo am-pitadiavana an'i Jesoa izany Mankahery antsika tsy ho kivy eo amparahan-dia an'ny Tompo izay e!!! :) :) :) :) :)
Lahatra, Misaotra anareo izay nande ny tenako fa izaho raha nieno ny radionietanetana fitsiny [02 Nov. 2015 01:03]
Misaotra anareo izay nandehat@Iny jmjmada8
Mi-Rado, Mpianatra [21 Oct. 2015 12:26]
Salama e!.... Sambako nandeha namonjy JMJ atrizay. Tena Nahafinaritra ahy, satria nitombo ny fahalalako, indrindra ny @ maha Katolika ahy... Mahatsiaro sambatra aho ankeitriny..velona ny finoako Mankasitraka e..........!!!
Aristide, Commision jiro&rano [08 Oct. 2015 09:21]
Raha zako manokana aloha de tena afampo tanteraka t@ JMJ MADA8 FIANR teo satria satria de nitombo avo 10 heny ny finoako an Jesoa kristy rah mitaha @ finoako teo aloha Misaotra an'A/tra nanome an MD Joany Paoly 2 nahitana ny JMJ manerantany!
Ny Ranto, Mpianatra [01 Oct. 2015 08:04]
JMJ? vatsim-panahy goavana no azoko tamin'ny JMJ Fianara teo, indrindra fa tamin'ny Katesizy. manadona ny fo sy ny saina andinika kely. teo ihany koa ny fahitana ny tanora miaritra, miaritra mivavaka hoy aho noho ny fitiavana an'Andriamanitra fa noho ny Fahasoavany ihany koa ( noho ny fitiavana daholo izany). Toa mampitsiry fitiavana sy fankaherezana ary risim-po hiaraka iombom-bavaka ireny na dia teo aza ny hatsiaka sy ny arerahana. hoy Mon seigneur avy ao Ihorombe zay hoe: "Eo anilanao foana i Masina Marie na ao anatin'ny fitaintainana sy fahoriana lalina ary inao". Manone hery sy fanantenana tsy ilavo lefona amin'ny asan'ny satana tokoa izany. Maneho fisaorana hoan'ny mpikarakara ary miandry ny manaraka indray hahafahana manompo an'Andriamanitra.
Andry Dina, Mpiasa [23 Sep. 2015 01:41]
Misaotra an'Andriamanitra fa vita soa n JMJ Mada8 ary mangataka hery avy aminy isika mba ahafahantsika mijoro sy mivoy ireo teny sy hafatra nampitain'ireo Ray aman-dReny ara panahy rehetre isaorana ihaniko ny tanora zay tonga namaly ny antso,ary tsy adino ihaniko anef ireo zay tsy afaka nohon'ny antony maro samy hafa,Mankasitraka ary mirary soa hoantsika rehetra samia ho tahian'Andriamanitra
RAFANOMEZANTSOA, Mpiasa madinika [21 Sep. 2015 07:35]
Misaotra ny zoky am-panahy rehetra mpamafy tamin'iny JMJ mada 2015 iny e. Dia mba hitsimoka sy hamoa be tokoa anie ny voa nafafy. Mankasitraka, mankatelina ho amin'ny manaraka indray.
Diary R, Mpianatra [21 Sep. 2015 03:49]
Misaotra an'Andriamanitra fa dia vita soa ny JMJ taty Fianar. Mankatsitraka anareo tompoko 'zahay avy aty Fianarantsoa. Samy ho tahian'Andriamanitra anie isika rehetra eh! :-) p.s: tena malahelo ny foko ato fa dia hisaraka sy hifandao indray isika tanora :-( NEFA manantena fa mbola hiaona amin'ny JMJ manaraka ! AMEN. Cordialement, Diary R - Fianar
Rufin, Mpiasan'ny Fampandrosoana [21 Sep. 2015 03:37]
Isaorana an' ANDRIAMANITRA lehibe sy ny Mpiakarakara ary ny Mpandray anjara rehetra ny fahavitan'ny JMJ tao Fianarantsoa. "Ny soa fianatsa e..."
Arivoara, Mpianatra [17 Sep. 2015 11:25]
Mankasitraka amin'ny ezaka fampiombonana e! Anjara biriky lehibe omen'ny Fiangonana amin'ny fanabeazana ny tanora Malagasy na ara-kolotsaina fa indrindra fa ara-panahy. Sambatra ny madio fo fa hahita an'Andriamanitra!!
Roméo ANDRIANASOLO, Mpianatra [17 Sep. 2015 11:06]
Mahafaly ahy ny miarahaba anareo rehetra any amin'ny JMJ ary mirary soa anareo rehetra mba ahazo aim-panahy sy fahasoavana avy amin'i Kristy zokintsika. Mba ampitao vaovao any e
koloina, mpianatra [17 Sep. 2015 04:33]
Mirary soa ny tanora katolika rehetra izay mamonjy ny JMJ any Fianarantsoa sady mitondra am-bavaka ny tanindrazana fa isika tanora no ho avin i Madagasikara! Mazotoa mivavaka daholo
RADO (Croisade des coeurs pure DIOSEZIN AMBATONDRAZAKA!), Etudiant [16 Sep. 2015 12:26]
Isaurantsk A/TRA TRINITE MASINA nanume antsk an' JOANY PAUL 2 nampiray antsk tanor rehetr t@ alalan JMJ satria iu nu sing iray hentintsk tanura hibanjinan n huavintsk sy hitondran n fiainatsk tanur hu arakin sitrapon'A/TRA! Ku mavit sua aby d mahaiz mizara
Tojoniriana, Mpianatra [16 Sep. 2015 12:13]
Mirar sua hu anireu tanur rhtr tunga eto fianarana mamunj JMJ e! Enga anie sam ahita sua sy ahazu aimpanah avy n tsirairay e! Mavita sua aby.
Jean Maximin, Miasa Projet AD2M Morondava [16 Sep. 2015 09:36]
Dia mirary soa ho an'ireo mpandray anjara amin'ny JMJ Mada 8, Manana solontena any koa ny Diosezy Morondava, Mirary fahasoavana ho an'ireo mpandray anjara avy amin'ny Paroasy Cathédrale Maria Manjaka
Baholy, Mpianatra [16 Sep. 2015 05:05]
Mirary soa ho an'ireo tanora marobe mamonjy ny JMJ Mada e!
Joh, admin lakroa [15 Sep. 2015 10:46]
Mirary soa ho an'ny mpamonjy JMJ e!

Votre réaction?

Pub JMJ MADA

Pejy Facebook ofisialy ny JMJ Mada 2015

Hira fanevan'ny JMJ mada 2015