logo
Lakroan'i Madagasikara
Andro sosialy 2019

Tontosaina ny ny 16-18 mey 2019 eo amin’ny Centre Arrupe

admin il y a 1 moi

Toy ny isan-taona dia manao hetsika iarahana mandritra ny telo andro ny Asam-pamonjena misahana ny Fiarahamonina sy ny Tontolo iaianana, (Compagnie de Jésus, Apostolat social et écologique, APSE) ho fandraisan’ny Fikambanan’i Jesoa (Zezoita) eto Madagasikara anjara amin’ny fanatsarana ny fiainam-piarahamonina sy ny tontolo iainana. Tontosaina ny 16-17-18 mey 2019 ny Andro sosialy.

Tontosaina ny ny 16-18 mey 2019 eo amin’ny Centre Arrupe

Misy sampana enina no mpikambana ao amin’ny APSE dia ny gazety « Lakroan’i Madagasikara », « Amis de Lakroa »(ADL), ny Pastoralin’ny Mpiasan’Orinasa (PMO), ny Centre chrétien de la Santé(CCS), ny Cours de Formation Générale pour adultes Ruraux (CFGR), ny Ivontoerana Arrupe Faravohitra (CSA) izay sady mpandrindra io sehatr’asan’ny Zezoita io, ary miaraka aminy ny Pastoralin’ny fahasalamana sy ny fianakaviana (PSF). Tsara marihina fa mety hitombo hatrany ireo arakaraky ny zava-misy hikatrohan’ny Fikambanana eo amin’ny sosialy sy tontolo iainana. Manana vina ny APSE dia ny hisian’ny fiarahamonina hanjakan’ny rariny bebe kokoa sy hananana tontolo azo iainana tsaratsara kokoa, « une société plus juste et un monde plus viable »

Ny mampiavaka ity hetsika ity dia ao anatin’ny hateloan-taona ho fankalazana ny faha 50 taonan’ny faritra zezoita eto Madagasikara izay amin’ny taona 2021 ny tampon’ny fankalazana. Nosafidian’ny Mpiray dia zezoita eto amin’ny faritra ny hamoizana ny lohahevitra « Reconciliation et justice ». Toy izany koa, feno 50 taona amin’ity taona ity ny nananganana ny apostolat sosialy eran-tany tany Roma ka nifidy io lohevitra io ihany koa entina hanamarihana izany.

Raha hiverina amin’ny ny andro sosialy isika dia azo lazaina fa io no ambohi-pihaonana hifanentanan’ny olona mikatsaka izay hahasoa ny fiarahamonina mipaka amin’ny firenena sy izao tontolo izao. Hifamporisihina amin’ny tsara vita sy hifanohintohinan’ny samy olom-pirenena ho fanitsiana sy fanarenana ny tsy mety : fankahalana sy fandrangitana adilahy politika na ara-pihaviana na ara-pinoana noho ny fahasamihafana. Mitarika amin’ny tsy fifampitokisana sy fahapotehana, ao koa ny kolikoly sy tsy fanarahan-dalàna mampitombo elanelana eo amin’ny samy Malagasy : ny mahantra sy manankarena, ny matanjaka sy osa, ny ambanivohitra sy an-tanàn-dehibe… Fa indrindra toa mampahazo vahana ny toe-tsaina tsy maty manota, manimba ny firenena amin’ny lafiny rehetra. Anisan’izany ny toe-karena sy kolontsaina, fanabeazana sy ny sisa, ny fitiavan-tena ka handavana tsy hanome sy tsy hifampizara ny tombotsoa azo avy amin’ny harem-pirenena sy ireo fahefana nankinina tamin’ny olom-boafidy. Miteraka tsy rariny daholo ireo ary rehefa be loatra ny tsy rariny dia manjaka ny tsy fifampitokisana sy tsy fandriam-pahalemana. Manakaiky ny trangan-java-misy iainantsika andavan’andro izany ary ny lohahevitra mandritra ny hetsika andro sosialy dia ezahana hahakasika izany.

Fomba entina manatanteraka izany andro sosialy izany dia hisy ny vavaka eo am-panombohana sy amin’ny famaranana, hisy ny fampisehoana mivelatra ataon’ireo mpikambana voatanisa etsy ambony, hisy dinika arahina ady hevitra ary asam-baomiera hifampizarana traikefa hanasana olona manana fahalalana manokana amin’ny sehatry ny fiarahamonina sy ny tontolo iainana, na koa olona manana fahalalana misy fiantraikany amin’ireo.

Tamin’ny taona 2018 dia ny « Fiangonana sy ny Fanjakana » no loha-hevi-dehibe nanentanana ny hetsika rehetra, ary efa hivoaka ao anatin’ny gazety boky « Echo Arrupe » amin’ity hetsika 2019 ity ny fehin-kevi-dehibe tamin’izany. Ny « Fampihavanana sy fahamarinana, ny rariny sy hitsiny : mba ho fandrafetana fiaraha-monina ara-drariny sy fanorenana tontolo azo iainana tsaratsara kokoa.», no nofidina tamin’ity taona 2019 ity.

Ny dinika sy ny fifanakalozan-kevitra aoriany dia mikasika ny fampihavanana araka ny fomba fijerin’ny Mpino aloha voalohany indrindra, satria azo lazaina fa izy ireo no manana traikefa goavana eo amin’ny fifandraisana amin’Andriamanitra na Zanahary ka mahalala ny hoe fihavanana sy fampihavanana. Manana anjara toerana lehibe amin’ny fifandraisana ny fihavanana ary kolontsaina irina hananan’ny mpiara-monina rehetra ny fampihavanana. « Sambatra ny Mpampihavana fa antsoina hoe zanak’Andrimanitra » (Mt5,8). Ireo antokom-pivavahana eran-tany, ary isan’izany ny Kristianina sy ny Silamo, dia sady manakatra ny hevitr’Andriamanitra no manana ny fomba fijery sy fanao mikasika fihavanana sy fampihavanana. Matoa io fampihavanana amin’Andriamanitra io no hanokafana ny lahadiniky ny andro sosialy 2019 dia ho fametrahana ny fahambonian’ny fanahy maha olona aloha voalohany indrindra fa eo ihany koa ny fahatokisana ny fahalavorarian’Andriamanitra ho fototry ny fanorenana ny zavatra rehetra. Ho an’ny Mpino, Andriamanitra na Zanahary dia lavorary ka raha hikatsaka ny fihavanana sy fampihavanana tena izy dia ao Aminy no hikaroana izany. Ahoana noho izany ny fomba entin’ireo fivavahana miaina sy mampianatra ny fihavanana amin’Andriamanitra na Zanahary amin’ny olona sy ny fihavanan’ny olona amin’ny tenany ? Io no ezahina ho fantarina amn’ny dinika voalohany.

Ny dinika sy ny fifanakalozan-kevitra faharoa dia mitodika bebe kokoa amin’ny maha olona ankapobeny sy ny maha malagasy manokana. Manana rafitra fampihavanam-pirenena isika (CFM), isaorana ny vitany sy mbola ho ataony. Ny andro sosialy tsy mihanona amin’ny zava - misy eto Madagasikara fotsiny fa miainga amin’izay maha olona ny olona. Tsy mandeha irery na oviana na oviana ny olona fa tsy maintsy anaty fiarahamonina. Eny fa na roa ihany aza no miara-monina dia efa fantatry ny olon-kendry malagasy fa ny fifandraisana toy ny jiafotsy : « vao tsy ialan-kasokasoka, tonta tsy ialan-dromoromo ». Izany hoe tsy misy fiarahamonina tsy misy fifandonana fa mety kely mety goavam-be. Ka izay toe-piarahamonina izay indrindra no tsara ho fehezina tsy hanimba fa vao mainka arindra araka ny fihavanana. Ny fampihavanana dia kolontsaina mila volena sy hanana faka eo amin’ny samy olona indrindra ny ankizy sy ny tanora. Raiamandreny Mpanabe no anisan’ny hitondra ny lahadinika amin’io. Ho antsika Malagasy manokana dia napetraka ny fanontaniana hoe : « kolontsaina manao ahoana no mila hampiroboroboana ary inona ny vato misakana tsy maintsy hihoarana ?»

Ny dinika sy ny fifanakalozan-kevitra fahatelo dia mitodika amin’ny zavaboary sy ny tontolo iainana. Mila mikatsaka ny fomba hihavanana amin’ny tontolo iainantsika koa isika. Ny ansiklikan’ny Papa Fransoa ‘Laudato si » dia tsy misy tsy mitrandraka azy satria manampy be amin’izany fikatsahana izany fihavanana amin’ny tontolo iainana ny voalazany ao. Nisy fandaharana izay tao amin’ny televiziona frantsay iray izay nanaitra ny lohateny « Extinction des espèces : une Terre (bientôt) sans vie ?». Ho foana ve ny aina eto an-tany noho ny fahasimban’ny tontolo iainana ? Ny olona no fototry ny fahasimban’ny tontolo iainana. Mila manova fomba fanao isika, mibebaka hoy ny kristianina, mba ho tontolo iainana tsy hivadika ho lasa tontolo hanafoana ny fisiantsika sy hamono, noho izany vahaolana ny hihavanantsika aminy.

Antenaina fa hisokatra sy ho voatrandraka amin’ny fandraisantsika anjara ireo lohahevitra ireo.

Raha ny fihavanana sy fampihavanana no tena voaresaka dia tsy ho adino velively ny fampanjakana ny rariny sy hitsiny, ny fahamarinana fa sady fitaovana entina manatanteraka izany no tanjona tiana ho tratrarina. Ny tsy fanajana ny rariny sy hitsiny no anisany mandrava fihavanana na amin’Andriamanitra, na amin’ny tenantsika, na amin’ny mpiara-monina na amin’ny tontolo iainana. Mifanohitra amin’ny kolontsaina fampihavanana ny fanaovana tsy rariny. Efa fantatra ohatra fa aleo very tsikalakalam-bola toy izay very tsikalakalam-pihavanana fa mbola iniana ny manao ambony ny vola noho ny olona.Tsy rariny izany ary be ny no tafiditra ao anatin’izay fakam-panahy izay ka lasa mikorontana ny fiarahamonina, tsy mifampatoky intsony, lasa tena tsy mihavana fa mifampifahavalo.

Mbola tsy tara isika manarina ny fiarahamonintsika sy ny tontolo iainantsika. Izany indrindra no hanentanan’ny APSE antsika handray anjara amin’ny andro sosialy hatao ny 16, 17, 18 mey ao amin’ny Ivontoerana Arrupe EKAR Faravohitra Antananarivo.

 

P. Noël Marie Cyprien Médard Razafinandraina

Mpandrindra ny APSE


Partager l'article:

Lakroa en direct
 • 24 May. 2019 - 07:48-

  18 sisa ny isan’ny senatera. Raha 63 ny isan’ny senatera teo aloha dia lasa 18 sisa izany. Ny fanovana dia noraisina nandritra ny filan-kevitry ny Minisitra natao tany Antsiranana ny 22 mey 2019 teo. Mitsinjara toa izao izany isa izany : ny roa ampahatelony fidiana mitovy isa, isaky ny faritany avy izany hoe 12 voafidy ka loholona roa isaky ny faritany (teo aloha). Ary ny 6 tendren’ny Filoham-pirenena avy amin’ireo vondron-kery maro an’isa indrindra amin’ny lafiny toekarena sosialy sy kolontsaina na noho ny fahaizany manokana.

 • 21 May. 2019 - 08:25-

  Drapeau à damier pour Lauda. Le triple champion du monde de F1 et président non exécutif de l'écurie Mercedes, dont l'état de santé inquiétait depuis une transplantation pulmonaire l'an dernier, est décédé à l'âge de 70 ans. Sa famille l'a annoncé dans un texte diffusé aux médias : «C'est avec une grande tristesse que nous vous annonçons que notre cher Niki s'est éteint paisiblement, entouré de ses proches, ce lund 20 mai. » L'état de santé de celui qui était devenu président non exécutif de l'écurie Mercedes en 2012 s'était dégradé à l'été 2018.

 • 03 May. 2019 - 07:39-

  2019, des médias sous influence. La précarité des journalistes et des médias malgaches les rend particulièrement vulnérables à l’influence des hommes d'affaires et des responsables politiques qui possèdent de nombreux organes de presse. L’élection présidentielle remportée fin 2018 par l’ex-leader de la transition Andry Rajoelina a confirmé la très forte politisation des médias locaux et notamment de la presse écrite. La quasi-totalité des titres ayant pris parti pour l’un ou l’autre des principaux candidats, l’accès à une information neutre et indépendante a été fortement limité. Le ministère des Affaires étrangères a directement écrit à l’ambassade d’Allemagne pour empêcher la publication d’un sondage dans un magazine d’information financé par une fondation allemande. Sur le plan légal, le Code de la communication adopté en 2016 fait référence. Au classement mondial de la liberté de la presse 2019 de RSF, Madagascar se trouve à la 54 place, classement depuis 2013.

 • 27 Mar. 2019 - 14:16-

  . Ho avy ny Papa. ny fanambarana ofisialy nataon'ny Nonce ny tolakandron'ny 27 Marsa teo fa ho avy hanatanteraka famangiana apostolika eto Madagasikara ny Papa Fransoa. Ny 6 sepitambra izy no eto hatramin'ny alahady 8 sepitambra. Feno 30 taona izao no nandalovan'ny Papa iray voalohany teto Madagasikara dia ny Papa Joany Paoly faha2 izany.


 • 27 Mar. 2019 - 14:16-

  . Ho avy ny Papa. ny fanambarana ofisialy nataon'ny Nonce ny tolakandron'ny 27 Marsa teo fa ho avy hanatanteraka famangiana apostolika eto Madagasikara ny Papa Fransoa. Ny 6 sepitambra izy no eto hatramin'ny alahady 8 sepitambra. Feno 30 taona izao no nandalovan'ny Papa iray voalohany teto Madagasikara dia ny Papa Joany Paoly faha2 izany.


 • 06 Mar. 2019 - 07:23-

  Carême 2019. Le temps de Carême 2019 commence ce jour, Mercredi des cendres. Pour nous accompagner dans ce temps fort de notre foi voici deux liens :

  Message intégrale du Pape pour ce Carême 2019

  https://www.lakroa.mg/item-1640_articles_une_18-ala-craation-attend-avec-impatience-la-ravalation-des-fils-de-dieua-rm-819.html  

  Et une analyse succincte de ce message

  https://www.lakroa.mg/item-1641_articles_religion_18-se-convertir-pour-auvrer-a-la-rademption-de-la-craation.html


 • 31 Jan. 2019 - 06:49-

  Bilan provisoire global en date du 30 janvier 2019 à 18h. Le bilan provisoire global après les « Fortes pluies » et « Tempête Tropicale Modérée EKETSANG» fait état de : • 27 Décédés (18 à cause du glissement de terrain, 4 morts par noyade, 1 mort d’un écroulement d’une maison suite à l’inondation, 4 morts d’un écroulement d’une maison) ; • 1 Disparu (emportée par l’eau) ; • 3 Rescapés (suite au glissement de terrain) ; • 9 586 Sinistrés (254 dues au glissement de terrain et 9 332 à cause de l’inondation) ; • 833 Déplacés actuels (451 dues au glissement de terrain et 382 à cause de l’inondation) ; • 2 462 Déplacés cumulés (518 dues au glissement de terrain et 1 944 à cause de l’inondation) ; • 1 778 Cases d’habitation inondées ; • 187 Cases détruites (7 dues au glissement et 83 dues à l’inondation).
  CECI EST LE DERNIER BULLETIN EN CE QUI CONCERNE L’INONDATION ET LE GLISSEMENT DE TERRAIN DE CES DEUX DERNIERES SEMAINES A MADAGASCAR. (Source : BNGRC, Centre d'Etudes de Réflexion de Veille et d'Orientation).

 • 29 Jan. 2019 - 07:10-

  Bilan provisoire global en date du 28 Janvier 2019 à 20h. Le bilan provisoire global après les « Fortes pluies » et « Tempête Tropicale Modérée EKETSANG» fait état de : • 21 Décédés (18 à cause du glissement de terrain, 2 morts par noyade, 1 mort d’un écroulement, d’une maison suite à l’inondation) ; • 1 Disparu (emportée par l’eau) ; • 3 Rescapés (suite au glissement de terrain) ; • 8 466 Sinistrés (254 dues au glissement de terrain et 8 212 à cause de l’inondation) ; • 1 934 Déplacés actuels (450 dues au glissement de terrain et 1 484 à cause de l’inondation) ; • 2 304 Déplacés cumulés (518 dues au glissement de terrain et 1 786 à cause de l’inondation) ; • 1 603 Cases d’habitation inondées ; • 62 Cases détruites (7 dues au glissement et 55 dues à l’inondation). Source : Centre d'Etudes de Réflexion de Veille et d'Orientation.

 • 28 Jan. 2019 - 07:43-

  Bilan provisoire global en date du 27 janvier 2019 à 19h. Voici le bilan après les « Fortes pluies » et « Tempête Tropicale Modérée EKETSANG» qui fait état de :
  • 21 Décédés (18 à cause du glissement de terrain, 2 morts par noyade, 1 mort d’un écroulement d’une maison suite à l’inondation) ;
  • 1 Disparu (emportée par l’eau) ;
  • 3 Rescapés (suite au glissement de terrain) ;
  • 8 031 Sinistrés (201 dues au glissement de terrain et 7 830 à cause de l’inondation) ;
  • 1 236 Déplacés actuels (134 dues au glissement de terrain et 1 102 à cause de l’inondation) ;
  • 1 605 Déplacés cumulés (201 dues au glissement de terrain et 1 404 à cause de l’inondation) ;
  • 1 603 Cases d’habitation inondées ;
  • 62 Cases détruites (7 dues au glissement et 55 dues à l’inondation). (Source : Centre d'Etudes de Réflexion de Veille et d'Orientation).

 • 25 Jan. 2019 - 11:26-

  Nominations lors du Premier Conseil des ministres. Ce jeudi 24 janvier, après la nomination du nouveau gouvernement, le Président Rajoelina, a présidé le premier conseil des ministres au Palais d’Etat d’Iavoloha.
  Décret abrogeant le décret n°2016-140 du 02 mars 2016 et portant nomination de Madame ANDRIAMBALO Lala Ratompoalizo, Directeur du Protocole d’Etat auprès de la Présidence;
  Décret portant nomination de Ramaholimasy Holder, Directeur Général de la Présidence en charge des Affaires Politiques;
  Décret portant nomination de Andriamanananoro Augustin, Directeur Général de la Présidence en charge des Projets;
  Décret portant nomination de Sahondrarimalalala Marie Michelle, Directeur des Etudes Juridiques de la Présidence;
  Décret portant nomination de Raharinosy Jimmy, Directeur des Systèmes d'Information.
  Lalatiana Raktotondrazafy est le porte-parole du gouvernement

 • 24 Jan. 2019 - 07:49-

  Bulletin flash du 23 janvier. Bilan provisoire global en date du 23 Janvier 2019 à 18h transmis par le Centre d'Etudes de Réflexion de Veille et d'Orientation. Le bilan provisoire global fait état de : 16 décédés (15 à cause du glissement de terrain et 1 mort par noyade) ; 4 disparus (3 à cause du glissement de terrain et 1 emportée par l’eau) ; 3 rescapés (suite au glissement de terrain) ; 5 763 sinistrés (201 dues au glissement de terrain et 5 562 à cause de l’inondation) ; 503 déplacés cumulés (201 dues au glissement de terrain et 302 à cause de l’inondation) ; 1 588 cases d’habitation inondées ; 31 cases détruites (7 dues au glissement et 24 dues à l’inondation).

 • 24 Jan. 2019 - 06:30-

  IML - Le lancement officiel de l’Institut Malagasy de Leadership (IML) s’est tenu le 17 janvier 2019 au Carlton Antananarivo. IML a été créé avec la collaboration entre le Centre d’Etudes Diplomatiques et Stratégiques (CEDS) et l’Institut d’Etudes Politiques (IEP, pour que les dirigeants puissent mener sans failles avec courage l’envie de réussir ensemble en servant le bien commun. La formation est destinée à toutes les personnes qui cherchent à mieux se préparer pour diriger les secteurs économiques et administratifs tant au niveau national qu’international. IML offre deux sessions pour l’année 2019, une en mars et l’autre en octobre.

 • 22 Jan. 2019 - 14:46-

  Le staff du PRM Rajoelina. Rajoelina Andry Nirina, a tenu son premier conseil des ministres restreint, ce lundi 21 janvier 2019 au Palais d’État d’Iavoloha. Il a nommé ses proches collaborateurs. Ramonjavelo Manambahoaka Valéry Fitzgerald a été nommé Secrétaire général de la Présidence. Andriamaholy Onjaniaina Dina est nommé au poste Secrétaire Général Adjoint de la Présidence. Et, Delmotte Stéphanie a été nommée Directeur de Cabinet civil de la Présidence. On attend donc les autres membres entre autres le directeur de cabinet militaire,  le directeur administratif et financier…

 • 22 Jan. 2019 - 14:45-

  Reconduction du PM Christian Ntsay. Conformément aux dispositions de l’article 54 de la Constitution de la Quatrième République, les députés issus du groupe de partis majoritaires à l’Assemblée Nationale, en l’occurrence le MAPAR, ont proposé le nom de NTSAY Christian Louis au poste de Premier Ministre. Aussi, Son Excellence Monsieur le Président de la République, Rajoelina Andry Nirina, a pris le décret n°2019-016 portant nomination du Premier ministre, Chef du Gouvernement, Monsieur NTSAY Louis Christian.

 • 21 Jan. 2019 - 15:57-

  Gouverneur de région ? Dans son premier discours après la prestation de serment ce 19 janvier, le président Andry Rajoelina a utilisé le mot “gouverneur” de région. On lit dans la Constitution que “La fonction exécutive est exercée par un organe dirigé par le Chef de Région élu au suffrage universel. Le Chef de Région est le premier responsable de la stratégie et de la mise en œuvre de toutes les actions de développement économique et social de sa région. Il est le Chef de l’Administration de sa région.” Première entorse devant le gardien de la Constitution ?

 • 21 Jan. 2019 - 15:34-

  10 décès au moins. Les pluies torrentielles tombées sur Antananarivo dans la soirée du samedi 19 janvier ont perturbé la fin des festivités de la prestation de serment du Président Rajoelina (fête à Mahamasina, feux d’artifices annulées). Mais plus grave, elles ont provoqué un éboulement en plusieurs endroits et plusieurs maisons ont été démolies. Plusieurs personnes ont été ensevelies sous les décombres. Plusieurs personnes ont été sauvées mais on déplore une dizaine de victimes. On compte au moins 10 personnes décédées et on craint que le nombre ira en croissant.

 • 19 Jan. 2019 - 11:48-

  Hevi-dehibe notsoahina tamin'ny lahatenin'ny filoha Rajoelina. Ezaka lehibe no atao momba ny famokarana ny herinaratra. Politikan’ny kibo velaran-tany hovolena, tsy hanafatra vary intsony. Hitsinjo sy hanampy ireo tena marefo efa eny ambony sambo ny vary tena mora ho zaraina sy hamidy mora. Asa fa tsy kabary. Hanangana sy hanorina tanana vaovao isika ho modely aty amin’ny ranomasina Indiana izay atomboka amin’ity taona ity ihany. Ho mpandresy amin’ny lafiny rehetra ny Malagasy. Ampiray sy ampitambatra ny Malagasy aho. Tsy ny eto antananarivo ihany no hisitraka fa hapetraka ny fanamby fa hisitraka izany ny any amin’ny faritra. Apetraka ny governora hisolo ny lehiben’ny faritra. Izy ireo no hitarika ny asa goavana. Omentsika fitaovana manokana fanamboaran-dalana ny faritra rehetra. Ho lasa 23 ny faritra. Tsy ekeko ny gaboraraka. Tsy azo ekena ny fanaovana tolotrasa kanefa tsy  nisy asa notanterahina akory. Ady amin’ny kolikoly sy fitsarana marina tsy mitanila. Tsy ekeko ny fitsabahana amin’ny raharaha fitsarana.

  Tsy fandriampahalemana. Vahaolana koa ampitomboina ny isan’ny mpitandro filaminana. Ho vatsiana fitaovana mendrika manaraka ny toetrandro ny foloalindahy sy mpitandro filaminana. Handalo eto ny santionany amin’ny fitaovana tsy mataho-bala. Fankahalana fanaratsiana fisaraham-bazana hahilika izany.

 • 18 Jan. 2019 - 08:14-

  Passation à Iavoloha. Selon l’article 48 de la constitution “La passation officielle du pouvoir se fait entre le Président sortant et le Président nouvellement élu.” Il n’est nullement indiqué que c’est le président démissionnaire ou le président intérimaire. La passation se fera officiellemen ce vendredi 18 janvier. Selon la rumeur la passation se fera entre le président Rajaonarimampianina qui a démis de ses fonctions présidentielles en septembre 2018 et le président Rajoelina. Si cela se fera cela veut dire une passation des dossiers de janvier 2014 à septembre 2018. Qu’en sera-t-il des dossiers durant l’intérim ? Y aura-t-il une autre cérémonie de passation ce vendredi aussi ?


 • 09 Jan. 2019 - 08:42-

  Le FFKM présente ses vœux au Président de la République p.i. Les représentants du Conseil Chrétien des Eglises (FFKM), sont venus présenter les vœux de nouvel an au Président de la République p.i, Rivo Rakotovao, au palais d’Ambohitsorohitra, le 8 janvier 2019. Le Président en exercice de la FFKM a évoqué lors de la rencontre l’importance de la période que traverse le pays à l’heure actuelle, et n’a pas manqué de souligner l’union dans la prière pour la marche du pays ; il a aussi mis en relief la noble mission et les responsabilités qui incombent au Chef de l’Etat, Rivo Rakotovao, et invoqué la bénédiction divine à son endroit ainsi qu’à sa famille.

 • 07 Jan. 2019 - 14:16-

  Jours fériés de 2019. Mardi 1er Janvier, Vendredi 8 Mars : Journée de la Femme. Vendredi 29 Mars : Jour des martyrs 1947. 21 Avril : Pâques ; 22 Avril : Lundi de Pâques. Mercredi 1er Mai : Fête du travail. 30 Mai : Ascension. 4 Juin : L'Aïd el Fitr. 9 Juin : Pentecôte ; 10 Juin : Lundi de Pentecôte. 26 Juin : Fête de l'Indépendance. 11 Aout : L'Aïd el kebir ou Aïd-al-adha. 15 Août : Assomption. Vendredi 1er Novembre : Toussaint. 25 Décembre : Noël.

Du même auteur

newtech
sport

Dans la même rubrique

societe
societe
Publicité