logo
Lakroan'i Madagasikara
Andro sosialy 2019

Tontosaina ny ny 16-18 mey 2019 eo amin’ny Centre Arrupe

admin il y a 3 mois

Toy ny isan-taona dia manao hetsika iarahana mandritra ny telo andro ny Asam-pamonjena misahana ny Fiarahamonina sy ny Tontolo iaianana, (Compagnie de Jésus, Apostolat social et écologique, APSE) ho fandraisan’ny Fikambanan’i Jesoa (Zezoita) eto Madagasikara anjara amin’ny fanatsarana ny fiainam-piarahamonina sy ny tontolo iainana. Tontosaina ny 16-17-18 mey 2019 ny Andro sosialy.

Tontosaina ny ny 16-18 mey 2019 eo amin’ny Centre Arrupe

Misy sampana enina no mpikambana ao amin’ny APSE dia ny gazety « Lakroan’i Madagasikara », « Amis de Lakroa »(ADL), ny Pastoralin’ny Mpiasan’Orinasa (PMO), ny Centre chrétien de la Santé(CCS), ny Cours de Formation Générale pour adultes Ruraux (CFGR), ny Ivontoerana Arrupe Faravohitra (CSA) izay sady mpandrindra io sehatr’asan’ny Zezoita io, ary miaraka aminy ny Pastoralin’ny fahasalamana sy ny fianakaviana (PSF). Tsara marihina fa mety hitombo hatrany ireo arakaraky ny zava-misy hikatrohan’ny Fikambanana eo amin’ny sosialy sy tontolo iainana. Manana vina ny APSE dia ny hisian’ny fiarahamonina hanjakan’ny rariny bebe kokoa sy hananana tontolo azo iainana tsaratsara kokoa, « une société plus juste et un monde plus viable »

Ny mampiavaka ity hetsika ity dia ao anatin’ny hateloan-taona ho fankalazana ny faha 50 taonan’ny faritra zezoita eto Madagasikara izay amin’ny taona 2021 ny tampon’ny fankalazana. Nosafidian’ny Mpiray dia zezoita eto amin’ny faritra ny hamoizana ny lohahevitra « Reconciliation et justice ». Toy izany koa, feno 50 taona amin’ity taona ity ny nananganana ny apostolat sosialy eran-tany tany Roma ka nifidy io lohevitra io ihany koa entina hanamarihana izany.

Raha hiverina amin’ny ny andro sosialy isika dia azo lazaina fa io no ambohi-pihaonana hifanentanan’ny olona mikatsaka izay hahasoa ny fiarahamonina mipaka amin’ny firenena sy izao tontolo izao. Hifamporisihina amin’ny tsara vita sy hifanohintohinan’ny samy olom-pirenena ho fanitsiana sy fanarenana ny tsy mety : fankahalana sy fandrangitana adilahy politika na ara-pihaviana na ara-pinoana noho ny fahasamihafana. Mitarika amin’ny tsy fifampitokisana sy fahapotehana, ao koa ny kolikoly sy tsy fanarahan-dalàna mampitombo elanelana eo amin’ny samy Malagasy : ny mahantra sy manankarena, ny matanjaka sy osa, ny ambanivohitra sy an-tanàn-dehibe… Fa indrindra toa mampahazo vahana ny toe-tsaina tsy maty manota, manimba ny firenena amin’ny lafiny rehetra. Anisan’izany ny toe-karena sy kolontsaina, fanabeazana sy ny sisa, ny fitiavan-tena ka handavana tsy hanome sy tsy hifampizara ny tombotsoa azo avy amin’ny harem-pirenena sy ireo fahefana nankinina tamin’ny olom-boafidy. Miteraka tsy rariny daholo ireo ary rehefa be loatra ny tsy rariny dia manjaka ny tsy fifampitokisana sy tsy fandriam-pahalemana. Manakaiky ny trangan-java-misy iainantsika andavan’andro izany ary ny lohahevitra mandritra ny hetsika andro sosialy dia ezahana hahakasika izany.

Fomba entina manatanteraka izany andro sosialy izany dia hisy ny vavaka eo am-panombohana sy amin’ny famaranana, hisy ny fampisehoana mivelatra ataon’ireo mpikambana voatanisa etsy ambony, hisy dinika arahina ady hevitra ary asam-baomiera hifampizarana traikefa hanasana olona manana fahalalana manokana amin’ny sehatry ny fiarahamonina sy ny tontolo iainana, na koa olona manana fahalalana misy fiantraikany amin’ireo.

Tamin’ny taona 2018 dia ny « Fiangonana sy ny Fanjakana » no loha-hevi-dehibe nanentanana ny hetsika rehetra, ary efa hivoaka ao anatin’ny gazety boky « Echo Arrupe » amin’ity hetsika 2019 ity ny fehin-kevi-dehibe tamin’izany. Ny « Fampihavanana sy fahamarinana, ny rariny sy hitsiny : mba ho fandrafetana fiaraha-monina ara-drariny sy fanorenana tontolo azo iainana tsaratsara kokoa.», no nofidina tamin’ity taona 2019 ity.

Ny dinika sy ny fifanakalozan-kevitra aoriany dia mikasika ny fampihavanana araka ny fomba fijerin’ny Mpino aloha voalohany indrindra, satria azo lazaina fa izy ireo no manana traikefa goavana eo amin’ny fifandraisana amin’Andriamanitra na Zanahary ka mahalala ny hoe fihavanana sy fampihavanana. Manana anjara toerana lehibe amin’ny fifandraisana ny fihavanana ary kolontsaina irina hananan’ny mpiara-monina rehetra ny fampihavanana. « Sambatra ny Mpampihavana fa antsoina hoe zanak’Andrimanitra » (Mt5,8). Ireo antokom-pivavahana eran-tany, ary isan’izany ny Kristianina sy ny Silamo, dia sady manakatra ny hevitr’Andriamanitra no manana ny fomba fijery sy fanao mikasika fihavanana sy fampihavanana. Matoa io fampihavanana amin’Andriamanitra io no hanokafana ny lahadiniky ny andro sosialy 2019 dia ho fametrahana ny fahambonian’ny fanahy maha olona aloha voalohany indrindra fa eo ihany koa ny fahatokisana ny fahalavorarian’Andriamanitra ho fototry ny fanorenana ny zavatra rehetra. Ho an’ny Mpino, Andriamanitra na Zanahary dia lavorary ka raha hikatsaka ny fihavanana sy fampihavanana tena izy dia ao Aminy no hikaroana izany. Ahoana noho izany ny fomba entin’ireo fivavahana miaina sy mampianatra ny fihavanana amin’Andriamanitra na Zanahary amin’ny olona sy ny fihavanan’ny olona amin’ny tenany ? Io no ezahina ho fantarina amn’ny dinika voalohany.

Ny dinika sy ny fifanakalozan-kevitra faharoa dia mitodika bebe kokoa amin’ny maha olona ankapobeny sy ny maha malagasy manokana. Manana rafitra fampihavanam-pirenena isika (CFM), isaorana ny vitany sy mbola ho ataony. Ny andro sosialy tsy mihanona amin’ny zava - misy eto Madagasikara fotsiny fa miainga amin’izay maha olona ny olona. Tsy mandeha irery na oviana na oviana ny olona fa tsy maintsy anaty fiarahamonina. Eny fa na roa ihany aza no miara-monina dia efa fantatry ny olon-kendry malagasy fa ny fifandraisana toy ny jiafotsy : « vao tsy ialan-kasokasoka, tonta tsy ialan-dromoromo ». Izany hoe tsy misy fiarahamonina tsy misy fifandonana fa mety kely mety goavam-be. Ka izay toe-piarahamonina izay indrindra no tsara ho fehezina tsy hanimba fa vao mainka arindra araka ny fihavanana. Ny fampihavanana dia kolontsaina mila volena sy hanana faka eo amin’ny samy olona indrindra ny ankizy sy ny tanora. Raiamandreny Mpanabe no anisan’ny hitondra ny lahadinika amin’io. Ho antsika Malagasy manokana dia napetraka ny fanontaniana hoe : « kolontsaina manao ahoana no mila hampiroboroboana ary inona ny vato misakana tsy maintsy hihoarana ?»

Ny dinika sy ny fifanakalozan-kevitra fahatelo dia mitodika amin’ny zavaboary sy ny tontolo iainana. Mila mikatsaka ny fomba hihavanana amin’ny tontolo iainantsika koa isika. Ny ansiklikan’ny Papa Fransoa ‘Laudato si » dia tsy misy tsy mitrandraka azy satria manampy be amin’izany fikatsahana izany fihavanana amin’ny tontolo iainana ny voalazany ao. Nisy fandaharana izay tao amin’ny televiziona frantsay iray izay nanaitra ny lohateny « Extinction des espèces : une Terre (bientôt) sans vie ?». Ho foana ve ny aina eto an-tany noho ny fahasimban’ny tontolo iainana ? Ny olona no fototry ny fahasimban’ny tontolo iainana. Mila manova fomba fanao isika, mibebaka hoy ny kristianina, mba ho tontolo iainana tsy hivadika ho lasa tontolo hanafoana ny fisiantsika sy hamono, noho izany vahaolana ny hihavanantsika aminy.

Antenaina fa hisokatra sy ho voatrandraka amin’ny fandraisantsika anjara ireo lohahevitra ireo.

Raha ny fihavanana sy fampihavanana no tena voaresaka dia tsy ho adino velively ny fampanjakana ny rariny sy hitsiny, ny fahamarinana fa sady fitaovana entina manatanteraka izany no tanjona tiana ho tratrarina. Ny tsy fanajana ny rariny sy hitsiny no anisany mandrava fihavanana na amin’Andriamanitra, na amin’ny tenantsika, na amin’ny mpiara-monina na amin’ny tontolo iainana. Mifanohitra amin’ny kolontsaina fampihavanana ny fanaovana tsy rariny. Efa fantatra ohatra fa aleo very tsikalakalam-bola toy izay very tsikalakalam-pihavanana fa mbola iniana ny manao ambony ny vola noho ny olona.Tsy rariny izany ary be ny no tafiditra ao anatin’izay fakam-panahy izay ka lasa mikorontana ny fiarahamonina, tsy mifampatoky intsony, lasa tena tsy mihavana fa mifampifahavalo.

Mbola tsy tara isika manarina ny fiarahamonintsika sy ny tontolo iainantsika. Izany indrindra no hanentanan’ny APSE antsika handray anjara amin’ny andro sosialy hatao ny 16, 17, 18 mey ao amin’ny Ivontoerana Arrupe EKAR Faravohitra Antananarivo.

 

P. Noël Marie Cyprien Médard Razafinandraina

Mpandrindra ny APSE


Partager l'article:

Lakroa en direct
 • 20 Aug. 2019 - 10:00-

  Journée humanitaire mondiale. Dans un tweet, le Pape François soutient les femmes investies dans l’humanitaire à l'occasion de la journée humanitaire mondiale. «Souvenons-nous aujourd’hui de toutes les femmes courageuses qui vont à la rencontre de leurs frères et sœurs en difficulté. Chacune d’elle est un signe de la proximité et de la compassion de Dieu», déclare-t-il.

 • 19 Aug. 2019 - 07:15-

  #Worldphotographyday. Le 19 août est un jour exceptionnel pour les amoureux de la photographie puisqu’il s’agit de la journée mondiale de la photographie. L’invention officielle de la photographie remonte au 19 août 1839. Ainsi, cette date est choisie pour la célébrer. Pour fêter l’événement, les photographes sont invités à réaliser un cliché ce jour-là à 18h39 et à le partager sur les réseaux sociaux avec l’hashtag #jmp18h39.

 • 16 Aug. 2019 - 08:30-

  Fanentanana. Nidina nanentana ireo mpampiasa ny lalana mba hitandrina mandritry ny dian’izy ireo amin’ny lalam-pirenena voalohany ny vondron-tobim-pileovana Itasy sy ny vondron-tobim-paritra Arivonimamo ary ny tobi-paritra misahana ny fifamoivoizana ny 14 Aogositra 2019. Natao izany noho ny firongatry ny lozam-pifamoivoizana manerana ny Nosy tato ho ato. Narahana fizaràna takelaka mirakitra ireo tsara ho fantatra mandritry ny fampiasana ny lalana moa ity hetsika ity mba ahafahan’ny tsirairay mandray fepetra arak’izay tandrify azy avy.

 • 14 Aug. 2019 - 10:30-

  Décès d'un cardinal mexicain. Le cardinal Sergio Obeso Rivera, archevêque émérite de Xalapa s’est éteint à l’âge de 87 ans. Ce cardinal mexicain, dont l'enterrement est prévu mardi 13 août, avait été promu lors du dernier consistoire, le 28 juin 2018, mais il n’avait jamais été électeur, puisqu’il avait déjà largement dépassé les 80 ans lors de sa création.

 • 13 Aug. 2019 - 10:15-

  Fanafihan-dahalo tao Ianabinda Betroka. Dahalo 6 nanafika sy nangalatra omby roa vala tao amin'ny Fokontany Fenoarivo Cr Ianabinda ny 11 aogositra tamin’ny 12 ora alina. Samy nivoaka ny tranony ka nanao izay ho afany hamaliana ireo tifitra variraraka nataon'ny dahalo ny fokonolona rehefa naheno ny koika na hazolava. Resy tosika ireo dahalo ka vaky nandositra niaraka tamin'ireo omby miisa 25. Raikitra ny aradia sy ny fifandonana ka dahalo iray no lavo ary omby 14 no azo fa ny 11 kosa mbola any apelatanan'ny dahalo.

 • 13 Aug. 2019 - 07:30-

  Coupure d’électricité. Pour améliorer la qualité de la fourniture d'énergie, la JIRAMA informe ses clients que la distribution d'énergie électrique est interrompue ce mardi 13 août 2019 de 09h00 à 16h00 dans le quartier d’Antanimora.  Des travaux d'entretien périodique sont en cours pour apporter des améliorations au niveau de l’électricité.

 • 12 Aug. 2019 - 08:50-

  L’Afrique doit se réveiller. En marge de la 18ème assemblée plénière du SECAM (symposium des conférences épiscopales d’Afrique et de Madagascar), le président de Caritas Afrique a appelé à un réveil du continent. « Nous avons choisi des leaders qui n’ont pas aidé l’Afrique depuis l’indépendance. Nous avons eu de bons dirigeants qui ont été chassés du pouvoir par des coups d’État, ourdis par des personnes ou des puissances obéissant à des intérêts propres », déclare Mgr Gilbert Justice Yaw Anokye, archevêque de Kumasi au Ghana.

 • 08 Aug. 2019 - 07:19-

  JIRAMA ho diovina. Araka ny tapaka tao amin’ny Filankevitry ny Ministra dia  tsy maintsy diovina ny fitantanana ny JIRAMA ary vitaina anatin’ny 2 taona raha ela indrindra ny fanarenana ny trosa sy ny orinasa. Tsy maintsy atao toy ny fitantanana orinasa tsy miankina ny fitantanana ny orinasa JIRAMA manomboka izao. Tsy maintsy hapetraka mazava ny tetiandro hanatanterahana ny fanarenana ny orinasa. Tsy maintsy mandoa ny trosany avokoa ireo sampan-draharaham-panjakana hananan’ny JIRAMA trosa izay mitentina 30 miliara ariary nanomboka ny voalohan’ny volana Janoary 2019 ka hatramin’ny volana Jona 2019. Tokony hisy amin’izay ny fametrahana business plan vaovao sy ny fijerena ireo contrats fanofana groupes mamokatra herinaratra manomboka izao. Hisy ny contrat programme hiarahan’ny fitondram-panjakana sy ny JIRAMA mametraka ny amin’ny fanatanterahana ny asa fanarenana eo amin’ny fitantanana ny orinasa.

 • 07 Aug. 2019 - 07:25-

  Nomination. Le Saint-Père a nommé neuf nouveaux membres au sein de la Congrégation pour les Églises orientales. Les nommés sont : le cardinal Gualtiero Bassetti, archevêque de Pérouse et président de la Conférence épiscopale italienne, le cardinal Carlos Osoro Sierra, archevêque de Madrid, le cardinal Anders Arborelius, évêque de Stockholm, le cardinal Luis Francisco Ladaria Ferrer, préfet de la Congrégation pour la Doctrine de la foi, Mgr Anthony Colin Fisher, archevêque de Sydney, Mgr Georges Bacouni, archevêque greco-catholique melkite de Beyrouth et Jbeil, Mgr Borys Gudziak, archevêque de Philadelphie des Ukrainiens, Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris, et Mgr Miguel Ángel Ayuso Guixot, président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux.

 • 05 Aug. 2019 - 08:35-

  Qualification CHAN 2020. Malgré la défaite face aux Mambas 3-2 à Maputo, les Barea se qualifient pour le prochain tour dans le cadre de la qualification pour le Championnat d’Afrique des Nations (CHAN) 2020. Madagascar affrontera le Namibie pour ce troisième tour où le match aller est prévu le 20 au 22 septembre et le retour du 18 au 20 octobre. 

 • 02 Aug. 2019 - 08:00-

  Mercato des Barea. L’après CAN des Barea est mouvementé au niveau du mercato. Andriamirado Arohasina évoluera au Black Leopards FC pour cette saison dans le cadre d’un prêt. Le vice-capitaine des Barea, Ibrahim Amada, signe au Qatar avec Al Khor Sports Club. Pour sa part, Dimitry Caloin annonce sa signature au FC Villefranche pour la saison 2019-2020.

 • 31 Jul. 2019 - 07:00-

  Naufrage au large de la Libye. Le Pape François évoque le naufrage d’un bateau, jeudi dernier, transportant à bord 250 migrants. « J'ai appris avec douleur la nouvelle du naufrage dramatique survenu ces derniers jours dans les eaux de la Méditerranée, où des dizaines de migrants, y compris des femmes et des enfants, ont perdu la vie ».  Pour éviter que de tels drames ne se reproduisent, il a appelé les États du monde à « agir avec rapidité et détermination ».

 • 29 Jul. 2019 - 13:45-

  Fanafihana tao Befandriana Avaratra. Nahazo antso an-tariby ny tobi-paritra tao Befandriana avaratra fa misy manafika ny tranon’ny mpandraharaha sinoa ao an-toerana ny 29 jolay 2019 tokony ho tamin’ny 2 ora maraina. Mitentina 60.000.000 ariary ny vola voaroba tamin'izany. Voan'ny balan'ireo jiolahy nandritra ny fifampitifirana ny komandin’ny tobi-paritra zandarimaria avy ao amin'io toerana io. lavo teo noho eo ny iray tamin'ireo olon-dratsy nohon'ny fititra nataon'ny zandary.

 • 25 Jul. 2019 - 14:15-

  Fanavoazana « station de pompage ». Fotodrafitr’asa manaraka ny teknolojia avo lenta ny « station de pompage » ary afaka mitroka sy mamarina ny rano maloto avy any amin’ireo fokontany manodidina azy ho any ivelan’Antananarivo. Vita ny fanavaozana azy io etsy Andavamamba Anatihazo Isotry rehefa namboarina sy nokarakaraina nandritra ny 2 taona. Mahazo tombony betsaka amin’izany ireo mponina izay eny amin’ny faritra iva.

 • 24 Jul. 2019 - 11:25-

  JIOI 2019. Madagascar s’est bien débrouillé en judo, lors de la deuxième journée en épreuves individuelles, avec 2 médailles d’or obtenus par  Nazir Bin Abdou (-60kg) et Rasoanaivo Laura (-63kg), 5 médailles d’argent et 3 médailles de bronze. Place à la compétition par équipe le 25 juillet à partir de 9h30.

 • 23 Jul. 2019 - 14:50-

  Fanomezan-drà. Nanome rà maimaimpoana teny amin’ny HJRA Ampefiloha ireo polisy vaovao miisa 1098 tao amin’ny andiany “FENITRA”. Nitarika azy ireo ny minisitry ny filaminam-bahoaka, RAFANOMEZANTSOA Roger ary nanambara fa : “fanampiana sy ho vonjy aina ho an’ireo mpiray tanindrazana no nanaovana izao adidy izao satria izay manome rà dia mamonjy aina”.

 • 23 Jul. 2019 - 10:45-

  Eglise Catholique en Allemagne. D’après les dernières statistiques, 200 000 catholiques allemands ont quitté l’Église en 2018, contre 167 500 en 2017. Avec plus de 23 millions de membres, l’Église Catholique en Allemagne rassemble toujours 27 % de la population du pays soit plus d’un quart des allemands.

 • 22 Jul. 2019 - 14:37-

  Situation comique en foot au JIOI 2019. Pour la deuxième place du groupe A de ces JIOI 2019, dans le tournoi de football, un tirage au sort entre Madagascar et les Seychelles sera effectué, ce lundi soir, à 20h. Cela, pour savoir qui accédera à la demi-finale contre la Réunion et se jouera mercredi 24 juillet à 14h30. Ayant terminé avec un seul point à leur compteur tous les deux, les formations malgaches et seychelloises seront départagées par tirage au sort. Maurice est assurée de passer avec le nombre de but marqué (2).

 • 20 Jul. 2019 - 10:19-

  Ntsay Christian remplace Christian Ntsay. “Conformément aux dispositions de l’article 54 de la Constitution, est nommé Premier Ministre, Chef du Gouvernement : Monsieur NTSAY Christian” tel est le premier article du décret N°2019-1407, portant nomination du Premier Ministre, publié par la présidence de la République ce 19 juillet 2019. Le choix du premier ministre a été effectué sur la base des noms présentés par les députés majoritaires de l’IRD. Selon la "rumeur" Les trois noms présentés sont : Fienena Richarn Haja Resampa et Ntsay Christian. Il est donc reconduit (pour la deuxième fois) par le président Andry Rajoelina.

 • 19 Jul. 2019 - 08:45-

  JIOI 2019. Dans le cadre des Jeux des Îles, les Barea affrontent en premier les Seychelles. Le match se déroulera au stade Auguste Vollaire le 20 juillet à 14h15. Madagascar n’a pas perdu, lors des deux dernières rencontres entre les deux sélections, avec une victoire (0-1) le 11 juin 2016 et un match nul (1-1) le 29 mai 2018.

Du même auteur

culture
dossier

Dans la même rubrique

societe
societe
Publicité