logo
Lakroan'i Madagasikara
Vavolombelona

Nidoboka mafy ny fo, afaka e satria salama

Nangonin’i Ny Volana il y a 3 années

Indro mpandeha iray mifampizara amintsika ny zava-misy niainany nandritra ny fotoana nanaovany ny 'confinement'. Tao anatin'ireo zotra tonga teto Madagasikara teo anelanelan'ny 15 ka hatramin'ny 19 marsa izy. Araho ny fitantarany azy.

Nidoboka mafy ny fo, afaka e satria salama

Izahay tokoa dia tonga teto an-tanindrazana rehefa avy namita iraka tany ivelany. Marihina aloha fa tsy hoe ny fe-potoana nomen' ny Fitondrana Malagasy hanidiana ny seranam-piara-manidina ho an'ny voyageurs no nahatonga anay hody fa nifanandrify tamin'ny fahavitan'ny mission nataonay ny fotoana farany napetraka hanidiana ny seranana teny Ivato. Tonga taloha kelin'ny fotoana farany izahay. Ny zavatra hita teny aloha dia zandary sy dokotera ary mpiara- miasa aminy. Nahafaly aloha hoe nisy izany ny fandraisana andraikitra satria tsy natao gaboraraka ny fidirana fa nisy ny contrôle. Hita hoe nikorontana ihany anefa ny fanatanterahana izany. Hita hoe mbola tsy nipetrapetraka tsara ny organisation teo. Raha ny tokony ho izy izao dia tonga dia natokana hoe iza ny mpandeha avy any Frantsa sy avy any Italia? Ary natokana ihany koa ny avy any Etiopia sy ny avy any Afrika atsimo.

 

Ny faharoa dia tokony nozaraina ho dingana maromaro ny fanaraha-maso sy fitiliana ka ny dingana voalohany dia io fanavahana ny firenena niavian'ny sidina io. Ny dingana faharoa dia fanazavana mikasika ny engagement ka nasiana fanamafisam-peo mazava tsara nanambarana ny tokony hatao. Tsy nazava hatramin'ny voalohany manko hoe mameno an’ilay lettre d'engagement ve sa ireo avy tany Frantsa sy Italia ihany no mameno? Nisy olona nanontany manko hoe izahay avy any Etiopia koa ve mameno an'io? Dia hoe aleo aloha hanontaniana! Ny olona nameno daholo mandra-piandry ny valiny, nisy nahafeno fa nisy mbola tsy nahafeno. Tonga ny Valinteny hoe ianareo avy taty afrika tsy mameno. Dia gaga hoe fa ahoana ary izany?

 

Mandra-pameno taratasy teo anefa dia efa nisy fiaramanidina hafa koa tonga. Izany hoe tena betsaka ny mpandeha nefa ny toromarika misy tsy nipetraka tsara. Tsorina aloha fa niezaka tena niasa tokoa ireo zandary sy dokotera teo ary isaorana ry zareo satria tsy mora ny niatrehany ny zavatra teo fa ny fametrapetrahana ny lamina no hita ho nisy lesoka.

 

Teo amin’ny dingana fahatelo vao tokony niroso tamin’ny fizahana maripana.

Ary fahefatra dia ny anjaran' ny Fadintseranana misava ny pasipaoro sy ny visa.

 

Rehefa izany dingana teny amin’ny seranam-piaramanidina izany, dia nanatanteraka ny quarantaine tany an-trano. Nizara roa ny saina: teo aloha ny iray hoe natoky ihany ny tena hoe ny firenena nandehanana dia tsy mbola natahorana tamin’ilay coronavirus, ary ny toerana nipetrahana moa dia tena tsy mbola nisy trangana covid-19 mihitsy tamin’ny fotoana nialana tany. Etsy an-kilany anefa natahotra ihany satria tsy hay izay zavatra nitranga tao anaty avion tao? Efa nisy olona voa ve tamin’ireo mpandeha ireo? Nasiana fikarakarana manokana (désinfectant) ve ny fiaramanidina talohan'ny niaingana? Maro izany ny zavatra tsy nahafahana tena nahazo toky hoe tsy voa ianao. Ny fahendrena moa dia hoe aleo ny tena manao ilay fitokana-monina mba tsy hamindra amin’ny ankohonana.

 

Nanahirana tokoa ny niainana azy satria ny tena elaela tafasaraka tamin’ny ankohonana ka faly tafaverina nefa tsy afaka hifanerasera. Fifampiarahabana mifanalavitra fotsiny no azo natao. Tsy afaka naneho ny hafaliana. Tsy maintsy navela ny fomba fiainana nahazatra tao an-trano, ny fifaneraserana azo lazaina ho tsy nisy, misakafo mitokana, tsy mijery vaovao miaraka amin’ny olona ao an-trano...

 

Soa fa nisy ny ordinatera sy ny telefaonina ary ny internet dia ireny no nanalana ny andro: mamaky documents, mihaino hira, mijery films... Fa reraka sy leo ihany satria ianao irery. Izaho koa tia sports (mihazakazaka sy manao basket ary milomano) nefa tsy afaka mivoaka.

 

Nandritra io fotoana io dia indroa ry zareo avy ao amin’ny Minisiteran'ny Fahasalamana amin’ny alalan'ireo ekipan'ny Centre Opérationnel no tafaresaka tamiko. Ny voalohany dia tsy ho ahy ny anton-dian-dry zareo fa ho an'olona hafa any ambadikay any, fa nilazanny tao an-trano ry zareo hoe ato aminay koa misy olona tonga avy any ivelany ka maniry hotsidihinareo, dia nandroso ry zareo (zandary 1 sy mpiasan’ny fahasalamana 2). Nojeren-dry zareo tao amin’ny lisitra ny anarako dia tsy tao. Dia hoy ireo hoe nozaraina groupe araka ny fotoana nahatongavana sy ny sidina izy ity, ka aza manahy fa tsy maintsy mbola ho avy ny hijery anao. Fa naka ny mombamomba ahy ihany izy ireo.

 

Ny faharoa dia ilay ekipa teny tonga hijery ahy tokoa. Miantso an-telefaonina ry zareo ny maraina ary nampiomana hoe ho avy. Tonga tokoa ry zareo tamin’ny 12 sy sasany teo (zandary 1 sy mpiasan’ny fahasalaman 2). Naka ny mombamomba ahy sy ny toerana nisy ahy tany ivelany, ny fotoana niverenako teto an-tanindrazana, ny toe-pahasalamako, tsy voan'ny sery ve? Tsy mikohoka ve? Tsy sempotra ve? Tsy narary ve?.... Nisy fanontaniana maro mikasika ny toe-pahasalamana. Naka ny hafanana ka 36,5° ny ahy. Nametraka ny toromarika tsy maintsy harahiko izay manamafy ny confinement strict ary nilaza fa ho avy aoriana kely ny ekipa hafa hampanao test ahy.

 

Fa ny harivan'iny no nilazan'ny filoham-pirenena fa hanatanterahana ny TDR miaraka ho an'ireo mpandeha rehetra. Ka toerana roa no nanatanterahana izany. Teny amin'ny CCI Ivato sy Jumbo score Ankorondrano. Ka teny amin'ny CCI ny anjarako. Tsy toa ny lamina teny am-pahatongavana teny amin'ny seranam-piaramanidina fa tena nirindra tsara. Hita hoe nisy fanomanana nipetrapetraka tsara.

 

Izaho dia anisan' ireo nandeha maraina ihany ka tonga teny tamin’ny 8 ora maraina. Efa nilahatra ny olona. Manaja tsara ny 1 m. Raisina anarana sy nomena laharana tety amin’ny parking ety ivelany. Tena hitako nety tsara iny fomba fiasa iny satria nisoroka ny korontana sy ny tsy fahamarinana. Somary tara kely ny fanaovana test satria tena nametrapetraka ny lamina ry zareo. Avy eo amin’ny parking no nilahatra ka ny 50 aloha no niditra teny anatiny izay nisy filaharana 4 satria nisy latabatra 4 nanamarina ny pasipaoro. Niala avy teo dia nilahatra nanatona ny salles de depistage izay nizara ho toerana roa: ny iray tao anaty tranolay lehibe afaka mandray olona 20 teo indray miaraka, ny faharoa dia tao anaty trano fitaratra izay afaka nandray 20 olona indray miaraka koa. Noraisin'ny tao ny pasipaoro izay efa nisy numéro tery amin’ny fanamarinana. Nalaina ra tamin’ny rantsan-tanana izahay rehefa avy nanadio tanana tamin’ny gel désinfectant sy nodiovina tamin’ny alikaola. Manara-penitra tokoa ny fahadiovan' ny olona sy ny fitaovana nanpiasaina. Nisy plaque kely isaky ny olona izay nasiana ny code manondro ny olona tsirairay. Nararaka tamin’ny lavaka kely roa teo ambonin'io plaque kely io ny ra avy tamin’ny seringue. Iny moa no entina ho jerena any @ laboratoire any.

 

Teo am-piandrasana ny valin’ny fitiliana no tena tantara satria niainana tanteraka ny tebiteby.

Voantso ny anaran'ny tena. Nidoboka mafy ny fo, iny tazana nisy taratasy fotsy natsofoka tao anaty pasipaoro, izay vao nisento sy niandrandra ny lanitra nisaotra an' Andriamanitra fa nahazo CERTIFICAT. Nanatona malaky handray azy. "Arahabaina fa salama tsara, tsy tratran' ny virus mandoza ity" hoy ny mpanolotra. Nitsiky ny tena sady namaly hoe: "Misaotra indrindra, tompoko". Mbola ohatry ny tsy natoky ka nojerena tsara aloha ny anarana ao anaty CERTIFICAT ka io fa izaho tokoa. Izay vao nilamina ny saina. Faly be nisaotra ny Tompo ary niantso malaky ny havana tany an- trano nilaza ny vaovao mahafaly satria efa nitaintaina mafy koa izy ireo.

 

Isaorana betsaka ny Fitondram-panjakana nampanao ity TDR ity satria sady hita hoe nilamina tsara ny fanatanterahana azy no nanala ny tebiteby ho anay mpandeha ilay izy.

 

Hitodika kely amin’ny Malagasy namana rehetra aho. Misy ny olona toa tsy taitra ary tsy mivaky loha manoloana ity covid-19 ity. Etsy ankilany dia misy koa ireo matahotra sy mitaintaina mafy. Ny tiako ho lazaina dia izao, tena zava- misy ity re rey olona o ka tsy tokony hatao sangisangy, tsy sanatria andrasana ho tonga eo am-baravaran' ny tsirairay ny loza vao ho taitra ka tokony ho raisina sy harahina tsara ny toromarika sy ny fepetra rehetra mikasika ny fahadiovana sy ny fifaneraserana ary ny fihibohana. Tsy tokony hivadi-po sy hatahotra be ihany koa anefa. Isika dia mino an'Andriamanitra daholo ary maro koa ny kristianina koa ny fiankinam-po amin’Andriamanitra sy ny fametrahana eo an-tanany ny fiainana ary ny fangatahana ny fiarovany mahery ny zava-dehibe. Isika kristianina dia manana an'i Jesoa mpampianatra sy mpanasitrana. Tsy nisy aretina tsy sitrany koa mankahery antsika hanokana fotoana hivavahana isan-tokantrano hitalahoana Aminy mba hamotehany ity covid-19 ity satria hoy izy hoe: "tsy misy tsy azo atao ho an'izay mino" (Marka 9, 22). Sady mivavaka no manaraka tsara ny toromarika rehetra.

Ho an'ny Fanjakana, isaorana ny fandraisana andraikitra nataonareo namahana ny tebiteby sy olanay izay nanao ny quarantaine. Tena niezaka ianareo, nanomboka amin’ny filohan'ny Repoblika mankamin'ny Minisiteran'ny Fahasalamana sy ny mpitandro ny filaminana. Mankasitraka feno anareo. Fa maneho etoana koa anefa ny lesoka izay tsy tokony hatao intsony mba ho Fiarovana ny ain'ny Malagasy rehetra. Lesoka goavana ny fitavozavozana tamin’ny fanakatonana ny sidina avy any Frantsa. Mino aho fa nanaraka vaovao tsy tapaka isika ka nahafantatra fa ireo firenena teto Afrika izay nisiana trangan’aretina voalohany, izay tratran'ity covid-19 ity, talohan’i Madagasikara dia olona avy any Frantsa sy Italia avokoa no nitondra ny covid-19 niditra tany amin’ireo firenena ireo. Azo hamarinina izany. Isika dia nalaky nanakatona ny avy tany Chine sy ny tany Italie (Milan) fa tena nitarazoka nanakatona ny avy any Frantsa. Inona no antony?  Maro ny antony asehon'ny tambajotran-tserasera fa ianareo fanjakana no mahalala izay tena antony. Hoy aho hoe: Aza lalaovina re ny ain'ny firenena e. Mirary soa ho an’ny Malagasy rehetra.

 

Nangonin’i Ny Volana

Partager l'article:

Lakroa en direct
 • 02 Mar. 2022 - 06:38-

  Point de situation cyclone tropical Emnati. Bilan humain du 01 mars 2022 à 18h00. 15 décès enregistrés (05 à Farafangana, 02 à Ihosy, 03 à Vangaindrano, 04 à Manakara et 01 à Mananjary). • 169 583 personnes sinistrées (44 046 ménages) ; • 17 265 personnes déplacées (4 166 ménages) dans 71 sites d'hébergement de 11 Régions (Amoron'i Mania, Androy, Anosy, Atsimo Andrefana, Atsimo Atsinanana, Fitovinany, Ihorombe, Matsiatra Ambony, Sofia, Vakinankaratra et Vatovavy).

 • 28 Feb. 2022 - 10:31-

  Bilan provisoire des dégâts après passage du Cyclone Tropical Emnati : Bilan humain du 26 Février 2022 à 16h00
  · 09 décès enregistrés dont 04 à Farafangana, 02 à Ihosy et 03 à Vangaindrano ;
  · 121 770 sinistrés (soit 33 280 ménages) dont 76 674 sinistrés (soit 16 952 ménages) pour la Région Atsimo Atsinanana ;
  · 86 995 personnes déplacées (soit 18 974 ménages) dont 66 118 personnes (soit 14 342 ménages) pour la Région Atsimo Atsinanana ;
  · L’ensemble des personnes déplacées est hébergé dans 123 sites d'hébergement de 12 Régions : Amoron'i Mania, Androy, Anosy, Atsimo Andrefana, Atsimo Atsinanana, Atsinanana, Fitovinany, Ihorombe, Matsiatra Ambony, Sofia, Vakinankaratra et Vatovavy.

 • 27 Feb. 2022 - 10:29-

  Bilan provisoire des dégâts après passage du Cyclone Tropical Emnati : Bilan humain du 26 Février 2022 à 16h00
  · 09 décès enregistrés dont 04 à Farafangana, 02 à Ihosy et 03 à Vangaindrano ;
  · 121 770 sinistrés (soit 33 280 ménages) dont 76 674 sinistrés (soit 16 952 ménages) pour la Région Atsimo Atsinanana ;
  · 86 995 personnes déplacées (soit 18 974 ménages) dont 66 118 personnes (soit 14 342 ménages) pour la Région Atsimo Atsinanana ;
  · L’ensemble des personnes déplacées est hébergé dans 123 sites d'hébergement de 12 Régions : Amoron'i Mania, Androy, Anosy, Atsimo Andrefana, Atsimo Atsinanana, Atsinanana, Fitovinany, Ihorombe, Matsiatra Ambony, Sofia, Vakinankaratra et Vatovavy.

 • 08 Feb. 2022 - 11:09-

  Olana nateraky ny compte fake. Niala tsiny tamin’i Madagascar Espace i Raveloson Lee Priscilla, administrateur ny page « Mariazy ho anao », ny zoma 4 fevier lasa teo teny andrefan’Ambohijanahary. Niala tsiny satria nahatsiaro ho nanana fahadisoana noho ny famelana ilay vaovao nataon’i Raholiarimanga Lovasoa tompon’ny « compte fake Wella Romène » ka niteraka fahavoazana lehibe ho an’i Madagascar Espace. « Tsy nohamariniko akory manko ny fahamarinan’io publication io, ary Raholiarimanga Lovasoa tompon’ny « compte fake Wella Romène » dia tsy nanao mariazy tao amin’ity toerana ity araka ny fanamarihana nataon’ny tompon’andraikitra ao amin’ny cybercriminalité.

 • 01 Feb. 2022 - 06:52-

  Bilan provisoire des dégâts (31 Janvier 2022 – 18h00). • 55 personnes décédées (Analamanga 39, Alaotra Mangoro 7, Fitovinany 2, Vatovavy 3, Sofia 2, Analanjirofo 1, Matsiatra Ambony 1); • 131 549 sinistrés répartis dans 12 régions (Alaotra Mangoro, Analamanga, Analanjirofo, Atsinanana, Boeny, Diana, Fitovinany, Itasy, Matsiatra Ambony, Sofia, Vakinankaratra, Vatovavy) ; • 27 581 personnes déplacées dont 27 200 réparties sur 72 sites d’hébergement pour le Grand Tanà qui reste l’épicentre des dégâts ; • 11774 cases d’habitation inondées ; • 58 cases d’habitation détruites.

 • 28 Jan. 2022 - 10:09-

  Bilan provisoire des dégâts (27 Janvier 2022 – 18h30). · 48 personnes décédées (Analamanga 33, Alaotra Mangoro 7, Analanjirofo 1, Fitovinany 2, Soafia 2, Matsiatra Ambony 1, Vatovavy 2) ; · 129 718 sinistrés répartis dans 12 Régions (Analamanga 33, Alaotra Mangoro 7, Analanjirofo 1, Fitovinany 2, Soafia 2, Matsiatra Ambony 1, Vatovavy 2, Atsinanana, Boeny, Diana, Itasy, Vakinankaratra) ; · 55 362 personnes déplacées dont 47 619 réparties sur 98 sites d’hébergement pour la Région Analamanga qui reste l’épicentre des dégâts ; · 11 791 cases d’habitation inondées ; · 58 cases d’habitation détruites.

 • 27 Jan. 2022 - 10:08-

  Bilan provisoire des dégâts (26 Janvier 2022 – 19h00). · 41 personnes décédées (Analamanga 32, Alaotra Mangoro 7, Analanjirofo 1, Matsiatra Ambony 1) ; · 110 394 sinistrés répartis dans 10 Régions (Analamanga 32, Alaotra Mangoro 7, Analanjirofo 1, Matsiatra Ambony 1, Atsinanana, Boeny, Diana, Itasy, Soafia, Vakinankaratra) ; · 71 781 personnes déplacées dont 55 859 réparties sur 90 sites d’hébergement pour la Région Analamanga qui reste l’épicentre des dégâts ; · 8 927 cases d’habitation inondées ; · 58 cases d’habitation détruites.

 • 26 Jan. 2022 - 03:30-

  Bilan provisoire des dégâts (25 Janvier 2022 – 17h) : · 39 personnes décédées Alaotra Mangoro (7), Analamanga (31), MatsiatraAbony 1; · 67 042 sinistrés répartis dans 7 régions Alaotra Mangoro, Analamanga, Atsinanana, Boeny, Diana, MatsiatraAbony, Sofia; · 38 929 personnes déplacées réparties sur 72 sites d’hébergement pour le Grand TANA qui reste l’épicentre des dégâts ; · 7 524 cases d’habitation inondées dont 57 détruites; · 5640 enfants privés de cours;  · 156 établissements scolaires touchés ; · 96% des personnes déplacées au niveau du Grand Tana (Source BNGRC).

 • 21 Jan. 2022 - 07:31-

  Bilan provisoire des dégâts pour Grand Tanà (20 Janvier 2022 – 18h) : 11 personnes décédées. 23 428 sinistrés. 9 091 personnes déplacées réparties sur 26 sites d’hébergement. 3 497 cases / maisons d’habitation inondées. 11 cases / maisons d’habitation détruites.


 • 20 Jan. 2022 - 07:30-

  Liste des sites d’hébergement actuels – Antananarivo (19 janvier). Pavillon Tsena Mora :187, Tentes dotées pour le fkt Amboditsiry : 650, Terrain foot près de Transport Leong ?, site Amboditanimena : 1 376, site Imamba : 410, Gymnase Mahamasina : 2 717, Bureau Fokontany Manjakamiadana : 183, EPP Manjakamiadana ?, bureau fkt Ambohipotsy : 200, ANS ampefiloha 32, Site Ambodimita : 16, EPP Andohatapenaka : 520, bureau fkt Antohomadinika IIIG Hangar (200) :  98, Epp Antohomadinika IIIG Hangar (110) 106, Gymnase Couvert Ankorondrano : 1 100, Bureau Fkt Andranoro : 8, bureau fkt Ambodihady : 10, bureau fkt Ankazomanga Atsimo : 265, Site Trano Karana près rond-point : 415, Bureau Fkt Ambodivonkely : 83, Biraom-pokontany Antanjombe Ambony : 81.

 • 18 Jan. 2022 - 20:35-

  Fifidianana ENAM. Migadona indray ity ny fotoam-pifidianana eny amin'ny ENAM Androhibe, anjaran' ny Cycle Expertise amin'ity indray mitoraka ity. 112 mianadahy izy ireo no indray handatsa-bato ho an'izay kandida laniny sy teliny hitantana ny andiany fahadimin'ny Cycle Expertise momba ny ady amin'ny tsy fahaiza-mitantanana eto amin'ny Firenena amin'ny alarobia 19 janoary 2022. Mizarazara amina - sampana efatra ny toeram-piofanana. Sampana samy miady amin'ny kolikoly sy ny tsy fanajana ny fahaiza-manao avokoa eo amin’ny ny asam-panjakana.

 • 31 Aug. 2021 - 09:26-

  Fahatezeran’ny filoham-pirenena Andry Rajoelina teo Ivato. Tafaverina ny alatsinainy 30 aogositra teo ny filoha Rajoelina rehefa namita iraka ekonomika sy diplomatika tany Frantsa. Niara-dia tamin’ny mpilalao Barea sasay ny tenany. Nanao vaan-dresaka fohy tamin’ny mpanao gazety ny tenany teo ampahatongavana teo Ivato. Naneho ny hatezerany tamin’ny mpikambana ny FMF ny tenany (Federasiona Malagasy Football) izay nambarany fa nisakana ny fahafahan’ny mpijery manatrika ny alalan’ny Barea ny 2 spetambra. Hahita izay nanao sonia iny taratasy iy hoy izy.

 • 31 Aug. 2021 - 09:26-

  Fitokanana ny Kianja Barea Mahamasina. Nambaran’ny filoha nandritra ny tafa fohy ntaony  ho an’ny mpanao gazety teny Ivato fa ho tanterahina ny 4 septambra izao ny fitokanana ny Kianja Barea izay nokasaina natao ny 2 septambra. Ity kianja monisipaly ity dia nohavaozina nanomboka tamin’ny fiandohan’ny taona 2020, mitentina 77 tapitrisa dolara avy amin’ny volam-panjakana madiodio, araka ny nambara tamin’izany fotoana.

 • 31 Aug. 2021 - 09:25-

  Famindram-pitantanana teo amin’ny Praiminisitra sy ny minisitry ny harena ankibonan’ny tany teo aloha. Notontosaina tamin’ny 23 aogositra 2021 ny famindram-pitantanana teo amin’ny Praiminisitra Ntsay Christian sy ny minisitry ny harena an-kibon’ny tany teo aloha Ravokatra Fidiniavo. Ny Praiminisitra izany no mitantana ity minisitera ity taorian’ny fametram-pialan’ny minisitra Brice Randrianasolo telo andro taorian’ny nanendrena azy tamin’ny 15 aogositra 2021.

 • 31 Aug. 2021 - 09:25-

  Fahazoan’ny mpitsara bakalorea any Antsiranana vola tamin’ny faritra sy kaominina. Nanolotra vola ho an’ireo mpitsara fanadinana bakalorea izay nanao fitokonana ny governoran’ny Faritra Diana sy ny ben’ny tanànan’ny kaominina ambonivohitra Antsiranana tamin’ny 23 aogositra 2021. Mitentina 34 tapitrisa Ariary ny avy avy amin’ny governora ary 16 tapitrisa Ariary ny avy amin'ny ben’ny tanàna. Nilaza ny tsy hitsara manko ireo mpitsara raha tsy voaloa ny tambim-pitsaran’izy ireo teo aloha. Ny minisiteran’ny fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika anefa dia efa nilaza, araka ny fampahafantarana nataony tamin’ny 17 aogositra fa efa nalefa any amin’ny oniversite isanisany ny vola tambin-karaman’ireo mpitsara ny fanadinana bakalorea 2020.

 • 31 Aug. 2021 - 09:25-

  Fivoaran’ny ‘covid-19’ sy ny hamehana ara-pahasalamana. Tsikaritra ho vitsy ny tranga vaovao amin’ny ‘covid-19’ raha mitaha amin’ny fitiliana atao tamin’iny herinandro iny, fa misy ihany ny tranga ahitam-pahasarotana. 3/351, 5/578, 3/845 ohatra ny tranga vaovao tamin’ny fitiliana natao tamin’ny 26, 27, ary 28 aogositra. Ny 23 marsa 2020 ka hatramin’ny 27 aogositra 2021, miisa 241 052 no fitambaran’ny fitiliana natao, miisa 955 ireo lavo, miisa 42 862 ireo tranga ka ny 42 566 no sitrana araka ny antotanisa ofisialy avy amin’ny minisiteran’ny fahasalamam-bahoaka. Mbola ao anatin’ny hamehana ara-pahasalamana i Madagasikara raha ny didim-panjakana navoaka tamin’ny 22 aogositra 2021, ary mipetraka ireo fepetra sakana samihafa.

 • 31 Aug. 2021 - 09:24-

  Filaharana haka tapakila hidirana ao Mahamasina. Ho tokanana amin’ny 2 septambra, andro hanatanterahana ny lalao hifanandrinan’i Barea Madagasikara sy ny ekipan’i Bénin amin’ny fifanintsanana hiadiana ny amboara eran-tany 2022 ny kianja Barea ao Mahamasina, araka ny fandaminana avy amin’ny prezidansa nampitaina tamin’ny fiandohan’ny herinandro lasa teo. Filaharana lava hatramin’ny vao maraina no hita ny alakamisy 26 sy zoma 27 aogositra mba haka ny tapakila hidirana ao Mahamasina, hijery baolina sady hanatrika ny fitokanana ny kianja.

 • 31 Aug. 2021 - 09:24-

  Fandavan’ny CAF ny hanatrehan’ny mpijery ny lalao ao Mahamasina. Nolavin’ny CAF (Confédération africaine de football) ny fangatahan’ny sekretera jeneralin’ny FMF (Fédération malagasy de football) ny hahafahan’ny mpijery miisa 1500 hanatrika ny lalao baolina kitra hatao ao Mahamasina amin’ny alakamisy 2 septambra 2021, ao anatin’ny fifanintsanana hiadiana ny amboara eran-tany 2022 hatao any Qatar. Araka ny fampatsiahivan’ny CAF ao amin’ny valim-pangatahan’ny FMF tamin’ny 27 aogositra, dia araka ny lamina napetraky ny CAF sy ny FIFA ny tsy hanatrehan’ny mpijery ny lalao noho ny valanaretina ‘covid-19’.

 • 31 Aug. 2021 - 09:23-

  Hetsiky ny RMDM Frantsa sy fisamborana/ famotsorana an’i Fanirisoa Ernaivo. Nandritra ny dian’ny filoham-pirenena malagasy tany Paris no nisian’ny hetsiky ny rodoben’ny mpanohitra RMDM Frantsa tarihin’i Fanirisoa Ernaivo izay mitsikera hatrany ny fitantanan’ny filoha Rajoelina sy mitaky ny fialany. Nandritra ny fihaonana tamin’ny Medef ny 25 aogositra, dia nisy ny fisamboran’ny polisy frantsay ity mpitarika ny RMDM Frantsa ity noho ny vaovao nampitaina tamin’izy ireo fa hoe mitondra fitaovam-piadiana izy saingy navotsotra ihany satria tsy nahitana izany tany aminy. Nambara ihany koa ny fisian’ny ‘mandat d’arrêt international’ hisambotra azy saingy tsy azo notanterahina izany raha ny nambaran’ny nokasaina hosamborina satria mpialokaloka politika no maha any azy. Voalaza fa ‘mandat d’arrêt’ nosoniavin’ny minisitry ny raharaham-bahiny Patrick Rajoelina tamin’ny 16 aogositra izany. Ny minisitry ny fitsarana ankehitriny Imbiky Herilaza dia nanamafy fa didim-pitsarana efa nivoaka ny fisamborana azy, nilaza izy fa hifampiraharaha amin’ny fanjakana frantsay ny fanjakana malagasy ny hisamborana sy hampodiana an’i Fanirisoa Ernaivo aty Madagasikara.

 • 31 Aug. 2021 - 09:23-

  Vidin-javatra midangana sy ny minisitera. Nametraka ny tokony ho saran’ny entana sasantsasany ilaina andavanandro ato anatin’ny enim-bolana ny minisitry ny indostria sy ny varotra ary ny fanjifana Edgard Razafindravahy. Tamin’ny 26 aogositra teo no nitondrany ny fanazavana momba izany. Anisan’izany ny menaka fihinana « huile de palme » izay tsy tokony hihoatra ny 6000 Ariary ny litatra, ny menaka soja ‘en vrac’ tsy tokony hihoatra ny 7000 Ariary ary ny anaty tavoahangy mihidy tsy hihoatra ny 7500 Ariary, ny vary tsy tokony hihoatra ny 2300 Ariary ny kilao, ny siramamy tsy tokony hihoatra ny 2600 Ariary ny kilao, torak’izany koa ny lafarinina tsy tokony hihoatra ny 2600 Ariary ny kilao, ny arina fandrehitra tsy tokony hihoatra ny 23 000 Ariary ny gony. Mbola lavitry ny vidiny teo aloha izay efa tsy zakan’ny ankamaroan’ny olona ireo raha ny fanehoan-kevitry ny olona satria tany amin’ny 5000 Ariary ny litatry ny menaka taon-dasa. Ny filoha malagasy moa dia nanome andro telo hamahana ny olan’ity fidangan’ny vidin’entana ilaina andavanandro ity tamin’ny kabariny saingy tsy tafa izany raha ny zava-misy.

Du même auteur

newtech
economie

Dans la même rubrique

sport
sport