logo
Lakroan'i Madagasikara
Taratasy misokatra

Ho an’Andriamatoa Rajoelina Andry, Filohan’ny Repoblikan’i Madagasikara

Nanangona JRR il y a 1 année

Maro ireo ny olona te handray anjara amin'ny ady atao amin'ity valanaretina Covid-19 ity. Ny olana dia tsy mbola misy sehatra afahana maneho izany miaraka. fa samy milaza ny heviny eny rehetra eny. Na ny filoham-piangonana aza efa tsy nangatahana intsony ny heviny. Samy maneho antsisiny eny sisa azo atao tahaka ity taratasy misokatra ho an'ny Filohampirenena ity.

Ho an’Andriamatoa Rajoelina Andry, Filohan’ny Repoblikan’i Madagasikara


 

Antananarivo, faha-30 Jolay 2020

Ho an’Andriamatoa Rajoelina Andry

Filohan’ny Repoblikan’i Madagasikara

 

Antony : Taratasy misokatra – Ady amin’ny valanaretina Covid-19

 

Andriamatoa Filohampirenena,

 

Efa-bolana isika izao no anaty ady mafy handresena ny valanaretina Covid-19. Mitondra ny tsimokaretina ny 25 % n' ireo Malagasy natao fitiliana. Betsaka izany. Maro koa anefa no sitrana : 70 % ireo voamarina fa marary no tena sitrana, maherin’ny 29 % ireo an-dalam-pahasitranana ary latsaky ny 1 % no maty. Azo sorohina sy tsaboina tsara izany izy io !

Ankasitràhana ny ezaka rehetra efa ataonao sy ny mpiara-miasa aminao ho fiarovana, fitsaboana, fampitaovana, fanampiana ireo sahirana ary ny fanohanana ataonao ho an'ny sehatry ny asa sy ny famokarana.


Deraina koa ny vahoaka Malagasy manaiky hatrany ny fandaminana, na dia eo aza ny fahasahiranana aterak’ireo fepetra tsy maintsy arahana mba tsy hipariahan’izany valanaretina izany. Iaraha-mahita ihany koa anefa fa mbola maro ireo izay tsy manaja ny fepetra hiarovana ny aina sy ny mpiara-belona, ary mbola mila fifanentanana sy fifanomezan-tànana hatrany izany.

Hafa mihitsy anefa isika Malagasy.


Na izany aza, rehefa zohina ny fivoaran'ny antontanisa, miohatra amin'ny halavan'izay fotoana nihibohana izay, dia iaraha-mahita ihany koa fa sarotra ahitam-bokatsoa ny fepetra noraisina hatrizay noho ny antony maro. Raha izao no mitohy dia ahiana sy ampoizina fa ho tena mafy fiantraika noho izao efa iainana izao ny fahasimbana eo amin'ny lafiny maro :

(i) hitontongana hatrany ny toekarempirenena,

(ii) hihamafy ny fahantrana ka ny sokajy antonontoniny hiha marefo, ireo marefo kosa ho fadiranovana ka ahiana ny ainy,

(iii) ho maro ireo very asa, satria hitombo ny seha-pihariana hanidy trano na/sy handroaka mpiasa,

(iv) hirongatra saro-pehezina ny tsy fandriam-pahalemana ary mety ho setraina fampiasan-kery izany, ka sanatria hitondra amin'ny korontana,

(v) raha tsy voatandrina ny lafiny maro (politika, fifandraisana, fampiasana fahefana sy hery...) dia ahiana hanimba ny firaisankina efa marefo ka hampisara-bazana ny samy Malagasy.


Manoloana izany, ny Roso ho amin’ny Demokrasia Sosialy (RDS), dia mampahery ny Fitondrana ary tsy mitsahatra manao antso am-pitiavana, noho ny tanindrazana iombonana, ny firenena iaraha-manana, ary indrindra ny rà iraisana samy malagasy, manoloana izao aretin-doza sy atambo izao, mba hisokafany amin’ny fifampidinihina.

Tsy handrombaka Fitondrana akory na handramby ny tsy anjaran'ny tena fa hitondra hevitra, hivoy firaisana – ho fakan-kevitra sy « tongotra miara-mamindra » - amin'ireo sokajy sy vondrona miantsoroka andraikitra amin’ny fiainam-pirenena.

Iaraha-manana ny firenena. Iombonana ny ady ary tokana ny fahavalo araka ny hafatra ombieny ataonao. Ny Fitondrana kosa izay misalotra ny fahefam-bahoaka no mandravina ny « hevitra tera-bary » sy maka ny fanapahan-kevitra farany ary mandrindra ny asa.

 

Singanina amin’izany ireto voatanisa ireto :

(a) Mpitsabo, Mpitsabo Mpanampy na sivily na miaramila, Tekinisianina, Fikambanana sy mpiara-miombonantoka misehatra amin'ny fahasalamana sy ny « vonjy voina », mba hiara-mandinika ny fomba hialàna haingana amin’ny fihibohana, izay tsy voahaja antsakany sy andavany, fa indrindra ireo fepetra sy fomba sahaza izany,

(b) Firaisamonimpirenena manana talenta sy fahaiza-manao amin'ny fanentanana sy fibeazana ny mpiray monina. Ilaina indrindra izany hanorenana ny fototra fiaraha-miaina amin'ny fanajana lalàna sy ny fepetra ara-pahasalamana, ny firotsahana bebe kokoa amin'ny fifehezana ny tsy fiparitahan’ny tsimokaretina be loatra, ary ny hanolokoloana fifampitondrana mifanaja, miala amin'ny fifampihantsiana sy fifandranitana mandoza firenena,

(d) Tompona orinasa tsy miankina, sehatra miahy tena sy ireo Sendikalista, handaminana ny fiarovana ny orinasa mbola tsy rendrika, ny fampandehanana indray ireo orinasa sahirana sy efa nitsahatra tamin’ny asany, noho izao valanaretina izao. Tsy ho adinoina ny momba izay fepetra sy fenitra ara-pahasalamana eny amin’ny toeram-piasana tsirairay,

(e) Mpitarika sy Mpiandraikitra politika, na avy aiza na avy aiza, hizarana sy hampahafantarana ny toe-draharaha ankehitriny mba samy hitompo andraikitra amin'izao toetr'aretina tsy mifidy halavo izao. Antenaina sy inoana fa hampitsahatra ny fifanenjehana sy fifanaratsiana mamono firenena izany, ary hitondra fitoniana ankapobeny ka hampihena ny vesatra amin'ny fiainam-bahoaka,

(f) Mpitandro ny filaminana, hijoro ho fakan-tahaka ary ho kiadin'ny firenena. Mila namana izy ireo amin'ny fiaraha-miasan'ny hery rehetra mba hampahomby ny asany amin'ny fanaraha-maso sy ny fampiharana ny lalàna sy fepetra ara-pahasalamana.


Azo tanterahina ao anatin’izao andiana fihibohana faha-10 izao izany ka ny vokatra hivoitra eo – toy ny fialàna amin’ny fihibohana tanteraka sy ny fametrahana ireo fepetra sahaza – dia heverina ho azo hampiharina manomboka amin’ny herinandron’ny faha-10 aogositra 2020.

 

Andriamatoa Filohampirenena,

Hihamazava sy hirindra kokoa ny andraikitry ny rehetra noho izany, hitompo andraikitra sy hirotsaka amin-kerimpo ny rehetra, hiteraka fifanajana sy fiombonana ara-tsaina eo amin’ireo mpiantsehatry ny fiainam-pirenena izany, ho fanoitra hanainga ny hambom-pirenena iombonana ihany koa ary indrindra handresena haingana ny valanaretina Covid-19 sy ny fahantrana naterany izay mahamay antsika indrindra ankehitriny.

 

Raiso, Andriamatoa Filohampirenena, ny haja ambony atolotra anao.

Rakoto Andrianirina Fetison

Partager l'article:

Lakroa en direct
 • 31 Aug. 2021 - 09:26-

  Fahatezeran’ny filoham-pirenena Andry Rajoelina teo Ivato. Tafaverina ny alatsinainy 30 aogositra teo ny filoha Rajoelina rehefa namita iraka ekonomika sy diplomatika tany Frantsa. Niara-dia tamin’ny mpilalao Barea sasay ny tenany. Nanao vaan-dresaka fohy tamin’ny mpanao gazety ny tenany teo ampahatongavana teo Ivato. Naneho ny hatezerany tamin’ny mpikambana ny FMF ny tenany (Federasiona Malagasy Football) izay nambarany fa nisakana ny fahafahan’ny mpijery manatrika ny alalan’ny Barea ny 2 spetambra. Hahita izay nanao sonia iny taratasy iy hoy izy.

 • 31 Aug. 2021 - 09:26-

  Fitokanana ny Kianja Barea Mahamasina. Nambaran’ny filoha nandritra ny tafa fohy ntaony  ho an’ny mpanao gazety teny Ivato fa ho tanterahina ny 4 septambra izao ny fitokanana ny Kianja Barea izay nokasaina natao ny 2 septambra. Ity kianja monisipaly ity dia nohavaozina nanomboka tamin’ny fiandohan’ny taona 2020, mitentina 77 tapitrisa dolara avy amin’ny volam-panjakana madiodio, araka ny nambara tamin’izany fotoana.

 • 31 Aug. 2021 - 09:25-

  Famindram-pitantanana teo amin’ny Praiminisitra sy ny minisitry ny harena ankibonan’ny tany teo aloha. Notontosaina tamin’ny 23 aogositra 2021 ny famindram-pitantanana teo amin’ny Praiminisitra Ntsay Christian sy ny minisitry ny harena an-kibon’ny tany teo aloha Ravokatra Fidiniavo. Ny Praiminisitra izany no mitantana ity minisitera ity taorian’ny fametram-pialan’ny minisitra Brice Randrianasolo telo andro taorian’ny nanendrena azy tamin’ny 15 aogositra 2021.

 • 31 Aug. 2021 - 09:25-

  Fahazoan’ny mpitsara bakalorea any Antsiranana vola tamin’ny faritra sy kaominina. Nanolotra vola ho an’ireo mpitsara fanadinana bakalorea izay nanao fitokonana ny governoran’ny Faritra Diana sy ny ben’ny tanànan’ny kaominina ambonivohitra Antsiranana tamin’ny 23 aogositra 2021. Mitentina 34 tapitrisa Ariary ny avy avy amin’ny governora ary 16 tapitrisa Ariary ny avy amin'ny ben’ny tanàna. Nilaza ny tsy hitsara manko ireo mpitsara raha tsy voaloa ny tambim-pitsaran’izy ireo teo aloha. Ny minisiteran’ny fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika anefa dia efa nilaza, araka ny fampahafantarana nataony tamin’ny 17 aogositra fa efa nalefa any amin’ny oniversite isanisany ny vola tambin-karaman’ireo mpitsara ny fanadinana bakalorea 2020.

 • 31 Aug. 2021 - 09:25-

  Fivoaran’ny ‘covid-19’ sy ny hamehana ara-pahasalamana. Tsikaritra ho vitsy ny tranga vaovao amin’ny ‘covid-19’ raha mitaha amin’ny fitiliana atao tamin’iny herinandro iny, fa misy ihany ny tranga ahitam-pahasarotana. 3/351, 5/578, 3/845 ohatra ny tranga vaovao tamin’ny fitiliana natao tamin’ny 26, 27, ary 28 aogositra. Ny 23 marsa 2020 ka hatramin’ny 27 aogositra 2021, miisa 241 052 no fitambaran’ny fitiliana natao, miisa 955 ireo lavo, miisa 42 862 ireo tranga ka ny 42 566 no sitrana araka ny antotanisa ofisialy avy amin’ny minisiteran’ny fahasalamam-bahoaka. Mbola ao anatin’ny hamehana ara-pahasalamana i Madagasikara raha ny didim-panjakana navoaka tamin’ny 22 aogositra 2021, ary mipetraka ireo fepetra sakana samihafa.

 • 31 Aug. 2021 - 09:24-

  Filaharana haka tapakila hidirana ao Mahamasina. Ho tokanana amin’ny 2 septambra, andro hanatanterahana ny lalao hifanandrinan’i Barea Madagasikara sy ny ekipan’i Bénin amin’ny fifanintsanana hiadiana ny amboara eran-tany 2022 ny kianja Barea ao Mahamasina, araka ny fandaminana avy amin’ny prezidansa nampitaina tamin’ny fiandohan’ny herinandro lasa teo. Filaharana lava hatramin’ny vao maraina no hita ny alakamisy 26 sy zoma 27 aogositra mba haka ny tapakila hidirana ao Mahamasina, hijery baolina sady hanatrika ny fitokanana ny kianja.

 • 31 Aug. 2021 - 09:24-

  Fandavan’ny CAF ny hanatrehan’ny mpijery ny lalao ao Mahamasina. Nolavin’ny CAF (Confédération africaine de football) ny fangatahan’ny sekretera jeneralin’ny FMF (Fédération malagasy de football) ny hahafahan’ny mpijery miisa 1500 hanatrika ny lalao baolina kitra hatao ao Mahamasina amin’ny alakamisy 2 septambra 2021, ao anatin’ny fifanintsanana hiadiana ny amboara eran-tany 2022 hatao any Qatar. Araka ny fampatsiahivan’ny CAF ao amin’ny valim-pangatahan’ny FMF tamin’ny 27 aogositra, dia araka ny lamina napetraky ny CAF sy ny FIFA ny tsy hanatrehan’ny mpijery ny lalao noho ny valanaretina ‘covid-19’.

 • 31 Aug. 2021 - 09:23-

  Hetsiky ny RMDM Frantsa sy fisamborana/ famotsorana an’i Fanirisoa Ernaivo. Nandritra ny dian’ny filoham-pirenena malagasy tany Paris no nisian’ny hetsiky ny rodoben’ny mpanohitra RMDM Frantsa tarihin’i Fanirisoa Ernaivo izay mitsikera hatrany ny fitantanan’ny filoha Rajoelina sy mitaky ny fialany. Nandritra ny fihaonana tamin’ny Medef ny 25 aogositra, dia nisy ny fisamboran’ny polisy frantsay ity mpitarika ny RMDM Frantsa ity noho ny vaovao nampitaina tamin’izy ireo fa hoe mitondra fitaovam-piadiana izy saingy navotsotra ihany satria tsy nahitana izany tany aminy. Nambara ihany koa ny fisian’ny ‘mandat d’arrêt international’ hisambotra azy saingy tsy azo notanterahina izany raha ny nambaran’ny nokasaina hosamborina satria mpialokaloka politika no maha any azy. Voalaza fa ‘mandat d’arrêt’ nosoniavin’ny minisitry ny raharaham-bahiny Patrick Rajoelina tamin’ny 16 aogositra izany. Ny minisitry ny fitsarana ankehitriny Imbiky Herilaza dia nanamafy fa didim-pitsarana efa nivoaka ny fisamborana azy, nilaza izy fa hifampiraharaha amin’ny fanjakana frantsay ny fanjakana malagasy ny hisamborana sy hampodiana an’i Fanirisoa Ernaivo aty Madagasikara.

 • 31 Aug. 2021 - 09:23-

  Vidin-javatra midangana sy ny minisitera. Nametraka ny tokony ho saran’ny entana sasantsasany ilaina andavanandro ato anatin’ny enim-bolana ny minisitry ny indostria sy ny varotra ary ny fanjifana Edgard Razafindravahy. Tamin’ny 26 aogositra teo no nitondrany ny fanazavana momba izany. Anisan’izany ny menaka fihinana « huile de palme » izay tsy tokony hihoatra ny 6000 Ariary ny litatra, ny menaka soja ‘en vrac’ tsy tokony hihoatra ny 7000 Ariary ary ny anaty tavoahangy mihidy tsy hihoatra ny 7500 Ariary, ny vary tsy tokony hihoatra ny 2300 Ariary ny kilao, ny siramamy tsy tokony hihoatra ny 2600 Ariary ny kilao, torak’izany koa ny lafarinina tsy tokony hihoatra ny 2600 Ariary ny kilao, ny arina fandrehitra tsy tokony hihoatra ny 23 000 Ariary ny gony. Mbola lavitry ny vidiny teo aloha izay efa tsy zakan’ny ankamaroan’ny olona ireo raha ny fanehoan-kevitry ny olona satria tany amin’ny 5000 Ariary ny litatry ny menaka taon-dasa. Ny filoha malagasy moa dia nanome andro telo hamahana ny olan’ity fidangan’ny vidin’entana ilaina andavanandro ity tamin’ny kabariny saingy tsy tafa izany raha ny zava-misy.

 • 31 Aug. 2021 - 09:23-

  Praiminisitra nanao vakisiny. Nanao vaksiny fanefitry ny ‘covid-19’ ny praiminisitra Ntsay Christian tamin’ny alakamisy 26 aogositra teo. Tao amin’ny hopitaly Befelatanana no nanaovana vaksiny azy tamin’ilay atao hoe ‘Johnson & Johnson’, tsindrona indray mandeha. Nilaza ho fitaratra ho an’ny vahoaka ny praiminisitra tamin’ny nanaovana izany vaksiny izany.

 • 31 Aug. 2021 - 09:22-

  Filoham-pirenena malagasy sy ny Medef ary ny fihaonana tamin’ny filoha frantsay. Nanomboka tamin’ny talata 24 aogositra 2021 tany Paris ny fihaonan’ny vondron’ny mpandraharaha frankofonina ao amin’ny Medef nandraisan’ny delegasiona malagasy anjara notarihan’ny filoham-pirenena malagasy Andry Rajoelina. Taorian’izany fihaonana izany ihany koa no nisian’ny fihaonan’ny delegasiona notarihin’ny filoha tamin’ireo malagasy sasany any ivelany, maherin’ny 1000 tao amin’ny ambasady malagasy. Nisoratra anarana mialoha ireo nanatrika izany. Tombanana ho eo amin’ny 140 000 eo ho eo ireo malagasy any Frantsa raha ny antotanisa fantatra. Ny 27 aogositra dia nihaona manokana tamin’ny filoha frantsay Emmanuel Macron ny filoha malagasy, fa nialoha izany nisy ny kabary fohy nifandimbiasan’izy ireo, niresahana ny fiaraha-miasan’ny roa tonta. Miely amin’ny fampitam-baovao samihafa sy tambajotra sosialy ny fizotran’ireny fihaonana ireny.

 • 23 Aug. 2021 - 10:48-

  Fanamasinana diakra sy pretra redantorista. (Fiainam-pinoana katolika). Mitohy hatrany ny fanamasinana pretra sy diakra manerana ny diosezy samihafa eto amin’ny Nosy, eo anivon’ny Fiangonana katolika. Taratry ny fahaveloman’ny finoana sy firoborobon’ny fiantsoan’Andriamanitra izany. Anisan’ny tamin’ny faran’ny herinandro teo ny tao amin’ny diosezin’Antananarivo, tao Andempona Alasora ny alahady 22 aogositra, notarihan’ny arseveka Odon Razanakolona sy Mgr Rosario Saro. Nanaovana fanamasinana diakra sy pretra redantorista miisa 16 mirahalahy. Mahatratra 30 ny fanamasinana manerana ny diosezy eto amintsika raha ny nambaran’ny arseveka. Misy ny efa vita tamin’iny volana jolay iny toy ny an’ny lasalety tany Antsirabe, ny an’ny zezoita tao Antananarivo, fa mbola ho avy koa ny an’ny hafa.

 • 23 Aug. 2021 - 10:47-

  Filoha mitantana ny FJKM. Voafidy indray ho filohan'ny birao foibe FJKM ny mpitandrina Dr Irako Andriamahazosoa Ammi. Efa-taona no haharetan’ny maha filoha azy. Nandritra ny sinoda lehibe faha-19 natao tao Sambava (11-18 aogositra 2021) no nanatanterahana ny fifidianana ny filoha sy ny mpikambana mandrafitra ny birao foibe.

 • 23 Aug. 2021 - 10:46-

  Olan’ny tambin-karaman’ny mpitsara bakalorea any Antsiranana. Mikatso ny fitsarana ny taratasim-panadinana bakalorea any Antsiranana noho ny fitokonan’ireo mpampianatra mpitsara hatramin’ny nahavitan’ny fanadinana bakalorea tamin’ny 18 aogositra. Mitaky ny handoavana ny tambim-pitsarana tamin’ny 2020 izy ireo vao hiroso amin'izany. Tsy nisy akony ny fitakiana hatramin’ny 20 aogositra teo. Manoloana izany, mametra-panontaniana ny ray amamn-dreny ny alehan’ireny saram-pisoratana anarana ireny. Olana iraisan'ny mpitsara bakalorea  maneran'ny  Nosy izy io.

 • 23 Aug. 2021 - 10:45-

  Fandoavana ny volan’ny mpandraharaha mpanao lalana. Nanipy teny tamin’ny minisitry ny asa vaventy Hatrefindrazana Jerry ny minisitra Hajo Andrianainarivelo mba handreseny lahatra ny filoham-pirenena hanao sonia ny taratasy hahafahana mamoaka ny volan’ireo mpandraharaha amin’ny asa vaventy mbola tsy voaloa. Tamin’ny famindram-pahefana teo amin’izy mirahalahy no nitenenany izany. Efa ho herintaona ireo mpandraharaha ireo no tsy nahazo ny volany na dia efa vita aza ny asa, fa miandry ny tombana ataon’ny mpanara-maso ny tetikasam-panjakana. Nomem-pahefana handray anjara amin’ny fanaraha-maso ny tetikasam-panjakana ny goverinora, araka ny didim-panjakana noraisina tamin’ny filan-kevitry ny minisitra ny 18 aogositra 2021. Olom-boatendry hatramin’izao ny governora izay nasolo ny lehiben’ny faritra tokony ho olom-boafidy, araka ny lalàm-panorenana.

 • 23 Aug. 2021 - 10:44-

  Fanesorana ny tale jeneralin’ny tahirim-bolam-panjakana. Maro ny fanesorana sy fanendrena tompon’andraikitra ambony taorian’ny fiovan’ny mpikambana anivon’ny governemanta tamin’ny alahady 15 aogositra 2021. Anisan’izany ny fanafoanana ny didim-panjakana laharana 2019-2217 tamin'ny 11 desambra 2019 izay nanendry ny tale jeneralin’ny Tahirim-bolam-panjakana (trésor public), Ranjalahy Ihajambolatiana. Noraisina tamin’ny filan-kevitry ny minisitra tamin’ny alarobia 18 aogositra 2021 io didim-panjakana io. Naato ihany koa ny fandoavam-bola ankoatra ny karama mandra-panendry ny tale jeneraly vaovao.

 • 23 Aug. 2021 - 10:43-

  Fanitarana ny fe-potoanan’ny hamehana ara-pahasalamana sy fepetra. Araka ny didim-panjakana 2021-848 tamin’ny 22 aogositra 2021, dia mitohy mandritra ny 15 andro ny hamehana ara-pahasalamana noho ny fiarovana ny fahasalamam-bahoaka sy fisian’ny toe-javatra goavana mampisahotaka ny fiainam-bahoaka. Nanao fampahafantarana momba izany ny ao amin’ny fiadidiana ny repoblika, araka ny hita tamin’ny tambajotra sosialy. Mitohy noho izany ny fanajana ny fepetra sakana mahazatra toy ny tsy famoriana olona amina efitra mihidy mihoatra ny 400 sy ny fitandremam-pahadiovana. Eo ihany koa ny fanaovana vaksiny izay efa niditra tamin’ny fanaovana ny andiany faharoa nanomboka tamin’ny 19 aogositra teo.

 • 22 Aug. 2021 - 10:42-

  Lasa any Frantsa ny filoha Andry Rajoelina. Ny sabotsy 21 aogositra 2021 no lasa any Frantsa ny delegasiona tarihin’ny Filoham-pirenena Andry Rajoelina, hihaona amin’ny mpandraharaha frantsay ao anivon’ny MEDEF (Mouvement des entreprises de France). Anisan’ny delegasiona miaraka amin’ny filoha ny minisitry ny raharaham-bahiny Patrick Rajoelina, ny minisitry ny angovo sy ny akoran’afo Andry Ramaroson, ny minisitry ny fizahantany Joël Randriamandrato ary ny minisitry ny asa tanana sy ny haitao Sophie Ratsiraka. Hihaona amin’ny filoha Macron izy ny 27 aogositra ary amin’ny Dispora ny 28 aogositra.

 • 21 Aug. 2021 - 10:40-

  Fidirana sy fivoahana eto Madagasikara. Tonga ny zomà 20 aogositra teny amin’ny seranam-piaramanidina Ivato ny andiany voalohany tamin’ireo malagasy tavela tany Frantsa, araka ny fandaharana nataon’ny fitondram-panjakana. Ny sidina an’ny Air Caraibes no mitatitra ireo nahazo fankatoavana hody aty Madagasikara. Miisa 1500 ireo nahazo fankatoavana hody.

 • 20 Aug. 2021 - 10:22-

  Minisitra nametra-pialana. Nametra-pialana tamin’ny alakamisy hariva 19 aogositra ny minisitry ny harena ankibon'ny tany, Brice Randrianasolo. Telo andro izany no naha minisitra azy. Ary ny minisitra teo aloha efa nofoanana tamin’ny didim-panjakana ny maha minisitra azy no nambara fa mitantana indray ny minisitera.

Du même auteur

newtech
societe

Dans la même rubrique

politique
politique