logo
Lakroan'i Madagasikara
Fanambaran'ny FFKM

Aoka ny rariny hikoriana...

admin il y a 2 années

Notanterahina teny amin'ny fiangonana anglikanina Ambohimanoro, ny alahady 24 janoary 2021 ny fotoam-pivavahana iraisam-pinoana ao anatin’ny Herinandro fiaraha-mivavaka ho an’ny Firaisan’ny Kristianina manerana ny tany sy eto Madagasikara (18-25 janoary). Nisy ny fanambarana navoakan’ny filoham-piangonana efatra.

Aoka ny rariny hikoriana...

 

Fanambarana


Aoka ny rariny hikoriana toy ny rano ary ny fahamarinana ho tahaka ny renirano tsy mety ritra” (Hamosa 5, 24 DIEM)

 

Ry Vahoaka Malagasy mpiray tanindrazana,

 

Ny Filoham-piangonana miombona ato anatin’ny FFKM, ny Fiombonan’ny Fiangonana Kristiana eto Madagasikara (FFKM) dia faly miarahaba ny isan-tokantrano sy ny tsirairay avy, velon’aina nahatratra izao taona vaovao 2021 izao. Taom-pisedrana tamin’ny lafiny maro iny taona 2020 nivalona iny koa maneho ny fiombonana alahelo amin’ireo izay nidonam-pahoriana. Singanina amin’izany ny Fiangonana Loterana Malagasy izay namoy ny filohany, Pasteur Docteur Rakotonirina David, nodimandry ny 11 jolay 2020 lasa teo. Nisedra aty sarotra isika noho ny fiatrehana ny valanaretina covid-19. Voasoratra amin’ny tantara fa nisy fotoana izay tsy maintsy nanakatonana ny fiangonana ka naha-sahiran-tsaina ny kristianina maro. Isaorana anefa IZY TOMPO fa tsapa Ilay tanany mahery nitazona sy nitantana ny Fiangonany.

 

Mampahery anareo vahoaka Malagasy maro an’isa izay misedra fahasahiranana amin’ny endriny samihafa. Andriamanitra Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina no fanantenantsika. Aoka hivavaka sy hifampivavaka isika rehetra fa ny fiankinana amin’Andriamanitra irery ihany no vahaolana hamonjena ny firenena.

 

Miarahaba ny mpitondra fanjakana sy mitrotro anareo am-bavaka eo am-panatontosana ny andraikitrareo. Eo tokoa ireo ezaka ataonareo hampandrosoana ity firenena malagasy ity. Betsaka koa anefa ny asa miandry. Mbola misaina ao anaty tahotra sy fahasahiranana ny maro an’isa koa manao izao antso izao izahay :

 

. Momba ny kere

Manamafy ny fanentanana ny mpiray tanindrazana ny FFKM hitsinjo manokana ireo iraitampo amintsika iharan’ny kere. Entanina ny fiangonana, ny fikambanana mpanao soa hifanome tanana amin’ny fanamaivanana ny fahoriana mianjady amin’izy ireo. Miantso ny mpitondra fanjakana hanohy ny ezaka efa atao mahakasika ny kere ka hitady vahaolana maharitra izay hitondra fanantenana ho an’ny vahoaka. Toa hamarinin’ny Soratra Masina ny zava-misy hoe : “ny vahiny eo aminareo no hisandratra ambony dia ambony noho ianareo fa ianareo kosa ho ambany dia ambany. Ireo no hampisambo-bola anareo fa tsy ianareo intsony no hampisambotra azy… ho mpanompon’ny fahavalo alefan’ny Tompo hamely anareo ianareo, ka hianjadian’ny hanoanana sy hetaheta ary hihafy amin’ny fitafiana sy ny zavatra isan-karazany” (Deo 28, 43-48). Koa manainga anareo hiasa amin’ny fahatahorana an’Andriamanitra mba hitondra fandrosoana marina sy famonjena ho an’ny vahoaka.

 

Momba ny fandriampahalemana

Manantitra hatrany ny FFKM ny amin’ny hampitsaharana ny karazana herisetra manitsakitsaka ny hasin’ny aina, noho ny fitadiavan-karena na noho ny filana adala fotsiny izao. Mitaona ny manampahefana sy ny vahoaka samy hiezaka hampanjaka ny fandriampahalemana ary SAMY HANAJA NY AINA.

 

Momba ny fahasalamana

Mikasika ny fitantanana ny valanaretina covid-19: ankoatry ny fiatrehana teknika ny aretina dia tsy ampy ny tatitra avy amin’ny goverinemanta mahakasika ny fitantanana ny fanampiana.

Miteraka alahelo, fifandrafiana, teo amin’ny vahoaka izay efa sahirana izany. Fanirianay, noho izany, ny hisian’ny tatitra mazava avy amin’ny mpitondra mba hanala ny ahiahy rehetra.

Manentana ny FFKM ny hanaovana fandalinana vaovao momba ny fitantanana ny fahasalamana mba hisitraka fitsaboana feno fahamarinana sy azon’ny rehetra ianteherana ny marary ary ho takatry ny filan’ny vahoaka Malagasy ny saram-pitsaboana sy ny fanafodiny.

 

Momba ny fanabeazana

Mahatsapa izahay FFKM fa sahiran-tsaina ny ray aman-dreny sy mpianatra manoloana ny tranga misy eo amin’ny lafiny fanabeazana iainana ankehitriny. Mivavaka ho anareo izahay ary mandinika koa izay lalana hanatsarana ny fanabeazana mba hanomana ny taranaka ho olom-pirenena vanona.

 

Momba ny tontolo iainana sy seha-pihariana samihafa

Andraikitry ny fanjakana ny fampisitrahana ny vahoaka ny haren’ny taniny. Re anefa fa misy manondrana mivoaka ny Nosy ny harem-pirenena toy ny volamena, andramena, sokatra…

Manao antso avo ny FFKM hanavaozana ny politikam-panjakana amin’ireo sehatra ireo mba hisitraka ny hakanton’ny haren’ny taniny ny Malagasy ka hampisy fivoarana ho azo tsapain-tanana amin’ny fiainany.

 

Momba ny fampihavanam-pirenena

Mamerina hatrany FFKM fa ny fitondra fahombiazana ho an’ny firenena satria izany no mampihavana ko any olona samy olona ary ny olona syn y zava-bohary. Manainga ny manampahefana rehetra isan’ambaratonga, noho izany, mba hiverina amin’ny fahatahorana sy fanajana an’Andriamanitra Ray sy Zanaka ary Fanahy Masina satria ny “fanajana ny Tompo no loharanom-pahendrena” (Ohabolana 9, 10a). Manainga ny vahoaka Malagasy, manainga ny vahoaka kristianina rehetra amin’ny maha-fiangonana azy mba hijoro ao “andry sy fiorenan’ny fahamarinana” (I Tim 3,15) azy amin’ny alalan’ny fibebahana syn y fijoroana ho vavolombelon’i Jesoa Kristy.

 

Ry kristianina malala, ry vahoaka Malagasy havaozy amin’izao taom-baovao izao indray ny fanekenao ny fitondran’Andriamanitra ny fiainanao “satria raha misaraka amiko ianareo, hoy Jesoa, dia tsy afa-manao na inona na inona” (Joany 15, 5b)

 

Mitsangana, mamirapiratra, satria tonga ny famirapiratanao : ny voninahitry ny Tompo no manazava anao toy ny masoandro miposaka” (Isaia 60, 1)


Antananarivo 24, janoary 2021



Pastora Dr Rakotozafy Denis, Filohan’ny FLM

 

SE Mgr Razanakolona Odon Marie Arsène,  filohan’ny EKAR

 

SE Mgr Ranarivelo Samoela Jaona, Filohan’ny EEM

 

Dr Irako Andriamahazosoa Ammi, mpitandrina Filohan’ny FJKM


Partager l'article:

Lakroa en direct
 • 02 Mar. 2022 - 06:38-

  Point de situation cyclone tropical Emnati. Bilan humain du 01 mars 2022 à 18h00. 15 décès enregistrés (05 à Farafangana, 02 à Ihosy, 03 à Vangaindrano, 04 à Manakara et 01 à Mananjary). • 169 583 personnes sinistrées (44 046 ménages) ; • 17 265 personnes déplacées (4 166 ménages) dans 71 sites d'hébergement de 11 Régions (Amoron'i Mania, Androy, Anosy, Atsimo Andrefana, Atsimo Atsinanana, Fitovinany, Ihorombe, Matsiatra Ambony, Sofia, Vakinankaratra et Vatovavy).

 • 28 Feb. 2022 - 10:31-

  Bilan provisoire des dégâts après passage du Cyclone Tropical Emnati : Bilan humain du 26 Février 2022 à 16h00
  · 09 décès enregistrés dont 04 à Farafangana, 02 à Ihosy et 03 à Vangaindrano ;
  · 121 770 sinistrés (soit 33 280 ménages) dont 76 674 sinistrés (soit 16 952 ménages) pour la Région Atsimo Atsinanana ;
  · 86 995 personnes déplacées (soit 18 974 ménages) dont 66 118 personnes (soit 14 342 ménages) pour la Région Atsimo Atsinanana ;
  · L’ensemble des personnes déplacées est hébergé dans 123 sites d'hébergement de 12 Régions : Amoron'i Mania, Androy, Anosy, Atsimo Andrefana, Atsimo Atsinanana, Atsinanana, Fitovinany, Ihorombe, Matsiatra Ambony, Sofia, Vakinankaratra et Vatovavy.

 • 27 Feb. 2022 - 10:29-

  Bilan provisoire des dégâts après passage du Cyclone Tropical Emnati : Bilan humain du 26 Février 2022 à 16h00
  · 09 décès enregistrés dont 04 à Farafangana, 02 à Ihosy et 03 à Vangaindrano ;
  · 121 770 sinistrés (soit 33 280 ménages) dont 76 674 sinistrés (soit 16 952 ménages) pour la Région Atsimo Atsinanana ;
  · 86 995 personnes déplacées (soit 18 974 ménages) dont 66 118 personnes (soit 14 342 ménages) pour la Région Atsimo Atsinanana ;
  · L’ensemble des personnes déplacées est hébergé dans 123 sites d'hébergement de 12 Régions : Amoron'i Mania, Androy, Anosy, Atsimo Andrefana, Atsimo Atsinanana, Atsinanana, Fitovinany, Ihorombe, Matsiatra Ambony, Sofia, Vakinankaratra et Vatovavy.

 • 08 Feb. 2022 - 11:09-

  Olana nateraky ny compte fake. Niala tsiny tamin’i Madagascar Espace i Raveloson Lee Priscilla, administrateur ny page « Mariazy ho anao », ny zoma 4 fevier lasa teo teny andrefan’Ambohijanahary. Niala tsiny satria nahatsiaro ho nanana fahadisoana noho ny famelana ilay vaovao nataon’i Raholiarimanga Lovasoa tompon’ny « compte fake Wella Romène » ka niteraka fahavoazana lehibe ho an’i Madagascar Espace. « Tsy nohamariniko akory manko ny fahamarinan’io publication io, ary Raholiarimanga Lovasoa tompon’ny « compte fake Wella Romène » dia tsy nanao mariazy tao amin’ity toerana ity araka ny fanamarihana nataon’ny tompon’andraikitra ao amin’ny cybercriminalité.

 • 01 Feb. 2022 - 06:52-

  Bilan provisoire des dégâts (31 Janvier 2022 – 18h00). • 55 personnes décédées (Analamanga 39, Alaotra Mangoro 7, Fitovinany 2, Vatovavy 3, Sofia 2, Analanjirofo 1, Matsiatra Ambony 1); • 131 549 sinistrés répartis dans 12 régions (Alaotra Mangoro, Analamanga, Analanjirofo, Atsinanana, Boeny, Diana, Fitovinany, Itasy, Matsiatra Ambony, Sofia, Vakinankaratra, Vatovavy) ; • 27 581 personnes déplacées dont 27 200 réparties sur 72 sites d’hébergement pour le Grand Tanà qui reste l’épicentre des dégâts ; • 11774 cases d’habitation inondées ; • 58 cases d’habitation détruites.

 • 28 Jan. 2022 - 10:09-

  Bilan provisoire des dégâts (27 Janvier 2022 – 18h30). · 48 personnes décédées (Analamanga 33, Alaotra Mangoro 7, Analanjirofo 1, Fitovinany 2, Soafia 2, Matsiatra Ambony 1, Vatovavy 2) ; · 129 718 sinistrés répartis dans 12 Régions (Analamanga 33, Alaotra Mangoro 7, Analanjirofo 1, Fitovinany 2, Soafia 2, Matsiatra Ambony 1, Vatovavy 2, Atsinanana, Boeny, Diana, Itasy, Vakinankaratra) ; · 55 362 personnes déplacées dont 47 619 réparties sur 98 sites d’hébergement pour la Région Analamanga qui reste l’épicentre des dégâts ; · 11 791 cases d’habitation inondées ; · 58 cases d’habitation détruites.

 • 27 Jan. 2022 - 10:08-

  Bilan provisoire des dégâts (26 Janvier 2022 – 19h00). · 41 personnes décédées (Analamanga 32, Alaotra Mangoro 7, Analanjirofo 1, Matsiatra Ambony 1) ; · 110 394 sinistrés répartis dans 10 Régions (Analamanga 32, Alaotra Mangoro 7, Analanjirofo 1, Matsiatra Ambony 1, Atsinanana, Boeny, Diana, Itasy, Soafia, Vakinankaratra) ; · 71 781 personnes déplacées dont 55 859 réparties sur 90 sites d’hébergement pour la Région Analamanga qui reste l’épicentre des dégâts ; · 8 927 cases d’habitation inondées ; · 58 cases d’habitation détruites.

 • 26 Jan. 2022 - 03:30-

  Bilan provisoire des dégâts (25 Janvier 2022 – 17h) : · 39 personnes décédées Alaotra Mangoro (7), Analamanga (31), MatsiatraAbony 1; · 67 042 sinistrés répartis dans 7 régions Alaotra Mangoro, Analamanga, Atsinanana, Boeny, Diana, MatsiatraAbony, Sofia; · 38 929 personnes déplacées réparties sur 72 sites d’hébergement pour le Grand TANA qui reste l’épicentre des dégâts ; · 7 524 cases d’habitation inondées dont 57 détruites; · 5640 enfants privés de cours;  · 156 établissements scolaires touchés ; · 96% des personnes déplacées au niveau du Grand Tana (Source BNGRC).

 • 21 Jan. 2022 - 07:31-

  Bilan provisoire des dégâts pour Grand Tanà (20 Janvier 2022 – 18h) : 11 personnes décédées. 23 428 sinistrés. 9 091 personnes déplacées réparties sur 26 sites d’hébergement. 3 497 cases / maisons d’habitation inondées. 11 cases / maisons d’habitation détruites.


 • 20 Jan. 2022 - 07:30-

  Liste des sites d’hébergement actuels – Antananarivo (19 janvier). Pavillon Tsena Mora :187, Tentes dotées pour le fkt Amboditsiry : 650, Terrain foot près de Transport Leong ?, site Amboditanimena : 1 376, site Imamba : 410, Gymnase Mahamasina : 2 717, Bureau Fokontany Manjakamiadana : 183, EPP Manjakamiadana ?, bureau fkt Ambohipotsy : 200, ANS ampefiloha 32, Site Ambodimita : 16, EPP Andohatapenaka : 520, bureau fkt Antohomadinika IIIG Hangar (200) :  98, Epp Antohomadinika IIIG Hangar (110) 106, Gymnase Couvert Ankorondrano : 1 100, Bureau Fkt Andranoro : 8, bureau fkt Ambodihady : 10, bureau fkt Ankazomanga Atsimo : 265, Site Trano Karana près rond-point : 415, Bureau Fkt Ambodivonkely : 83, Biraom-pokontany Antanjombe Ambony : 81.

 • 18 Jan. 2022 - 20:35-

  Fifidianana ENAM. Migadona indray ity ny fotoam-pifidianana eny amin'ny ENAM Androhibe, anjaran' ny Cycle Expertise amin'ity indray mitoraka ity. 112 mianadahy izy ireo no indray handatsa-bato ho an'izay kandida laniny sy teliny hitantana ny andiany fahadimin'ny Cycle Expertise momba ny ady amin'ny tsy fahaiza-mitantanana eto amin'ny Firenena amin'ny alarobia 19 janoary 2022. Mizarazara amina - sampana efatra ny toeram-piofanana. Sampana samy miady amin'ny kolikoly sy ny tsy fanajana ny fahaiza-manao avokoa eo amin’ny ny asam-panjakana.

 • 31 Aug. 2021 - 09:26-

  Fahatezeran’ny filoham-pirenena Andry Rajoelina teo Ivato. Tafaverina ny alatsinainy 30 aogositra teo ny filoha Rajoelina rehefa namita iraka ekonomika sy diplomatika tany Frantsa. Niara-dia tamin’ny mpilalao Barea sasay ny tenany. Nanao vaan-dresaka fohy tamin’ny mpanao gazety ny tenany teo ampahatongavana teo Ivato. Naneho ny hatezerany tamin’ny mpikambana ny FMF ny tenany (Federasiona Malagasy Football) izay nambarany fa nisakana ny fahafahan’ny mpijery manatrika ny alalan’ny Barea ny 2 spetambra. Hahita izay nanao sonia iny taratasy iy hoy izy.

 • 31 Aug. 2021 - 09:26-

  Fitokanana ny Kianja Barea Mahamasina. Nambaran’ny filoha nandritra ny tafa fohy ntaony  ho an’ny mpanao gazety teny Ivato fa ho tanterahina ny 4 septambra izao ny fitokanana ny Kianja Barea izay nokasaina natao ny 2 septambra. Ity kianja monisipaly ity dia nohavaozina nanomboka tamin’ny fiandohan’ny taona 2020, mitentina 77 tapitrisa dolara avy amin’ny volam-panjakana madiodio, araka ny nambara tamin’izany fotoana.

 • 31 Aug. 2021 - 09:25-

  Famindram-pitantanana teo amin’ny Praiminisitra sy ny minisitry ny harena ankibonan’ny tany teo aloha. Notontosaina tamin’ny 23 aogositra 2021 ny famindram-pitantanana teo amin’ny Praiminisitra Ntsay Christian sy ny minisitry ny harena an-kibon’ny tany teo aloha Ravokatra Fidiniavo. Ny Praiminisitra izany no mitantana ity minisitera ity taorian’ny fametram-pialan’ny minisitra Brice Randrianasolo telo andro taorian’ny nanendrena azy tamin’ny 15 aogositra 2021.

 • 31 Aug. 2021 - 09:25-

  Fahazoan’ny mpitsara bakalorea any Antsiranana vola tamin’ny faritra sy kaominina. Nanolotra vola ho an’ireo mpitsara fanadinana bakalorea izay nanao fitokonana ny governoran’ny Faritra Diana sy ny ben’ny tanànan’ny kaominina ambonivohitra Antsiranana tamin’ny 23 aogositra 2021. Mitentina 34 tapitrisa Ariary ny avy avy amin’ny governora ary 16 tapitrisa Ariary ny avy amin'ny ben’ny tanàna. Nilaza ny tsy hitsara manko ireo mpitsara raha tsy voaloa ny tambim-pitsaran’izy ireo teo aloha. Ny minisiteran’ny fampianarana ambony sy ny fikarohana siantifika anefa dia efa nilaza, araka ny fampahafantarana nataony tamin’ny 17 aogositra fa efa nalefa any amin’ny oniversite isanisany ny vola tambin-karaman’ireo mpitsara ny fanadinana bakalorea 2020.

 • 31 Aug. 2021 - 09:25-

  Fivoaran’ny ‘covid-19’ sy ny hamehana ara-pahasalamana. Tsikaritra ho vitsy ny tranga vaovao amin’ny ‘covid-19’ raha mitaha amin’ny fitiliana atao tamin’iny herinandro iny, fa misy ihany ny tranga ahitam-pahasarotana. 3/351, 5/578, 3/845 ohatra ny tranga vaovao tamin’ny fitiliana natao tamin’ny 26, 27, ary 28 aogositra. Ny 23 marsa 2020 ka hatramin’ny 27 aogositra 2021, miisa 241 052 no fitambaran’ny fitiliana natao, miisa 955 ireo lavo, miisa 42 862 ireo tranga ka ny 42 566 no sitrana araka ny antotanisa ofisialy avy amin’ny minisiteran’ny fahasalamam-bahoaka. Mbola ao anatin’ny hamehana ara-pahasalamana i Madagasikara raha ny didim-panjakana navoaka tamin’ny 22 aogositra 2021, ary mipetraka ireo fepetra sakana samihafa.

 • 31 Aug. 2021 - 09:24-

  Filaharana haka tapakila hidirana ao Mahamasina. Ho tokanana amin’ny 2 septambra, andro hanatanterahana ny lalao hifanandrinan’i Barea Madagasikara sy ny ekipan’i Bénin amin’ny fifanintsanana hiadiana ny amboara eran-tany 2022 ny kianja Barea ao Mahamasina, araka ny fandaminana avy amin’ny prezidansa nampitaina tamin’ny fiandohan’ny herinandro lasa teo. Filaharana lava hatramin’ny vao maraina no hita ny alakamisy 26 sy zoma 27 aogositra mba haka ny tapakila hidirana ao Mahamasina, hijery baolina sady hanatrika ny fitokanana ny kianja.

 • 31 Aug. 2021 - 09:24-

  Fandavan’ny CAF ny hanatrehan’ny mpijery ny lalao ao Mahamasina. Nolavin’ny CAF (Confédération africaine de football) ny fangatahan’ny sekretera jeneralin’ny FMF (Fédération malagasy de football) ny hahafahan’ny mpijery miisa 1500 hanatrika ny lalao baolina kitra hatao ao Mahamasina amin’ny alakamisy 2 septambra 2021, ao anatin’ny fifanintsanana hiadiana ny amboara eran-tany 2022 hatao any Qatar. Araka ny fampatsiahivan’ny CAF ao amin’ny valim-pangatahan’ny FMF tamin’ny 27 aogositra, dia araka ny lamina napetraky ny CAF sy ny FIFA ny tsy hanatrehan’ny mpijery ny lalao noho ny valanaretina ‘covid-19’.

 • 31 Aug. 2021 - 09:23-

  Hetsiky ny RMDM Frantsa sy fisamborana/ famotsorana an’i Fanirisoa Ernaivo. Nandritra ny dian’ny filoham-pirenena malagasy tany Paris no nisian’ny hetsiky ny rodoben’ny mpanohitra RMDM Frantsa tarihin’i Fanirisoa Ernaivo izay mitsikera hatrany ny fitantanan’ny filoha Rajoelina sy mitaky ny fialany. Nandritra ny fihaonana tamin’ny Medef ny 25 aogositra, dia nisy ny fisamboran’ny polisy frantsay ity mpitarika ny RMDM Frantsa ity noho ny vaovao nampitaina tamin’izy ireo fa hoe mitondra fitaovam-piadiana izy saingy navotsotra ihany satria tsy nahitana izany tany aminy. Nambara ihany koa ny fisian’ny ‘mandat d’arrêt international’ hisambotra azy saingy tsy azo notanterahina izany raha ny nambaran’ny nokasaina hosamborina satria mpialokaloka politika no maha any azy. Voalaza fa ‘mandat d’arrêt’ nosoniavin’ny minisitry ny raharaham-bahiny Patrick Rajoelina tamin’ny 16 aogositra izany. Ny minisitry ny fitsarana ankehitriny Imbiky Herilaza dia nanamafy fa didim-pitsarana efa nivoaka ny fisamborana azy, nilaza izy fa hifampiraharaha amin’ny fanjakana frantsay ny fanjakana malagasy ny hisamborana sy hampodiana an’i Fanirisoa Ernaivo aty Madagasikara.

 • 31 Aug. 2021 - 09:23-

  Vidin-javatra midangana sy ny minisitera. Nametraka ny tokony ho saran’ny entana sasantsasany ilaina andavanandro ato anatin’ny enim-bolana ny minisitry ny indostria sy ny varotra ary ny fanjifana Edgard Razafindravahy. Tamin’ny 26 aogositra teo no nitondrany ny fanazavana momba izany. Anisan’izany ny menaka fihinana « huile de palme » izay tsy tokony hihoatra ny 6000 Ariary ny litatra, ny menaka soja ‘en vrac’ tsy tokony hihoatra ny 7000 Ariary ary ny anaty tavoahangy mihidy tsy hihoatra ny 7500 Ariary, ny vary tsy tokony hihoatra ny 2300 Ariary ny kilao, ny siramamy tsy tokony hihoatra ny 2600 Ariary ny kilao, torak’izany koa ny lafarinina tsy tokony hihoatra ny 2600 Ariary ny kilao, ny arina fandrehitra tsy tokony hihoatra ny 23 000 Ariary ny gony. Mbola lavitry ny vidiny teo aloha izay efa tsy zakan’ny ankamaroan’ny olona ireo raha ny fanehoan-kevitry ny olona satria tany amin’ny 5000 Ariary ny litatry ny menaka taon-dasa. Ny filoha malagasy moa dia nanome andro telo hamahana ny olan’ity fidangan’ny vidin’entana ilaina andavanandro ity tamin’ny kabariny saingy tsy tafa izany raha ny zava-misy.

Du même auteur

sport
societe

Dans la même rubrique

politique
politique